Inhoud caddie

Het handicapsysteem

Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat spelers hun spelniveau kunnen meten en dat golfers van verschillend niveau op gelijke voet wedstrijden met elkaar kunnen spelen. Het leidt bij veel spelers tot meer golf en tot meer plezier in de sport en daarom zet de NGF vol in op het promoten van het handicapsysteem.

Deze pagina's met informatie over het handicapsysteem zijn bedoeld voor handicapcommissies. Staat je vraag niet in de lijst hieronder? Mail ons. Golfers kunnen voor informatie terecht bij de handicapcommissie van hun club en op golf.nl/whs

Voor golfclubs is de Wegwijs in handicapping en de FAQ hieronder ontwikkeld. Lees hier meer.

Wijzigingen van de Rules of Handicapping in 2024

Vragen over het inleveren van scores en qualifying condities

Vragen over software

Vragen over de handicapberekening

Vragen over de course en slope rating, de baanhandicap en playing handicap

Algemene vragen

Vragen over wedstrijden

De kracht van het handicapsysteem

Tot 1 maart 2021 gold in Nederland het handicapsysteem van de Europese Golf Associatie. In de periode 2020-2022 zijn alle landen overgestapt op het Wereld Handicap Systeem. In Nederland is dit gebeurd op 1 maart 2021. 

Het handicapsysteem stelt iedere speler in staat om een handicap te halen. De handicap behoort een juiste weergave van de speelsterkte van de speler te zijn. Met dergelijke handicaps kunnen spelers van enorm verschillend niveau op gelijke voet met elkaar de strijd aangaan. Daarnaast is het ook een mooi systeem om je vooruitgang bij te houden. De combinatie van deze twee factoren leidt bij het merendeel van de spelers tot een grotere betrokkenheid bij de sport en daarmee tot meer golf en tot meer plezier in de sport. Het handicapsysteem wordt daarom gebruikt om de golfsport te promoten.

Het handicapsysteem biedt ook voor golfclubs en -banen veel voordelen. Uit onderzoek weten we dat golfers die een handicapniveau van 28 of lager hebben de golfsport zelden meer verlaten. Het handicapsysteem biedt ook een kapstok voor wedstrijden en competitie. Bovendien beschikken we dankzij het handicapsysteem over veel data die ons inzichten geven hoe we golf op een aantrekkelijke manier kunnen aanbieden. Denk aan data over het spelniveau en de vooruitgang van je golfers.

Rol van golfclubs en -banen

In Nederland houden de handicapcommissies van golfclubs toezicht op de toepassing van het het systeem, de clubs zijn de handicapautoriteit van de individuele spelers. De handicapcommissie houden de handicap, oftewel speelsterkte, van de spelers bij en controleren de handicap op juistheid.

De handicap van een speler wordt berekend op basis van qualifying scores die de speler inlevert. Hoe meer qualifying scores een speler inlevert, hoe beter de handicap overeenkomt met de speelsterkte van deze golfer.

Golfclubs en -banen faciliteren de registratie van handicaps voor hun spelers en houden toezicht op de correctheid. Als spelers een handicap hebben die overeenkomt met hun daadwerkelijke speelsterkte, dan leidt dat bij veel golfers tot meer plezier en stimuleert het spelers om beter te willen worden. Het is daarom belangrijk dat clubs en banen het inleveren van qualifying scores bij golfers promoten en het handicapsysteem zo open en eenvoudig mogelijk houden voor de speler. Wedstrijden en competities met onvolledige handicapverrekening of wedstrijden alleen voor handicap 36 en lager weerhoudt een hele grote groep spelers om mee te doen. 

Meer spelers in het handicapsysteem

De NGF zet vol in op het promoten van het handicapsysteem. Zo is de app GOLF.NL gelanceerd waarmee golfers eenvoudiger een handicap kunnen bijhouden. Verder kunnen er sinds 2016 qualifying ronden op par-3 banen gespeeld worden die meetellen voor handicaps. Daarnaast maakt de campagne 'Kies je tee!' spelers bewust van de afstand die ze slaan bij hun afslag in relatie tot de kleur tee die daarbij past.

Hoe lager de drempel is om qualifying scores in te leveren, hoe meer golfers het handicapsysteem gebruiken en hoe meer qualifying scores er ingeleverd worden. Het handicapsysteem biedt voor golfclubs en -banen ook veel voordelen. Het geeft inzicht in statistieken, zoals spelniveau en voortgang van golfers, maar het biedt ook een structuur voor wedstrijden en competitie.

Opleidingen

De NGF organiseert (online) cursussen over het handicapsysteem voor vrijwilligers van clubs en banen. Raadpleeg hiervoor de NGF-kalender. Deze cursussen zijn vooral belangrijk voor personen in de handicapcommissie en behandelen naast de uitleg en het toepassen van het handicapsysteem ook de rol van de handicapcommissie. Deze rol richt zich namelijk steeds meer op het promoten en toezicht houden op het handicapsysteem in plaats van het controleren van alle individuele scores. We weten immers dat een speler die actief met zijn of haar handicap speelt dankzij de sportieve uitdaging meer plezier beleeft aan de sport. Wel vragen we de commissies goed te kijken naar spelers die een afwijkend scoreverloop hebben ten opzichte van wat men kan verwachten.