Inhoud caddie

Het World Handicap System (WHS)

In Nederland worden de handicaps van alle golfspelers berekend met het handicapsysteem van de European Golf Association (EGA) - en per 1 januari 2021 met het World Handicap System (WHS). Het actief werken aan het verbeteren van het spelniveau en daarmee aan de handicap leidt bij het merendeel van de spelers tot meer golf en tot meer plezier in de sport. Daarom zet de NGF vol in op het promoten van het handicapsysteem, dat erop gericht is dat spelers van verschillend niveau op gelijke voet met elkaar kunnen spelen.

Wereldhandicapsysteem: 2021 en verder

Op 1 januari 2021 wordt in Nederland het nieuwe World Handicap System (WHS) ingevoerd. Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen over het wereldhandicapsysteem.  

Vragen over de overgangsperiode:

FAQ's die vooral voor handicapcommissies zijn bedoeld:

Video

De kracht van het handicapsysteem

Het handicapsysteem stelt iedere speler in staat om een handicap te halen. De handicap behoort een juiste weergave van de speelsterkte van de speler te zijn. Met dergelijke handicaps kunnen spelers van enorm verschillend niveau op gelijke voet met elkaar de strijd aangaan. Daarnaast is het ook een mooi systeem om je vooruitgang bij te houden. De combinatie van deze twee factoren leidt bij het merendeel van de spelers tot een grotere betrokkenheid bij de sport en daarmee tot meer golf en tot meer plezier in de sport. Het handicapsysteem wordt daarom gebruikt om de golfsport te promoten.

Rol van golfclubs en -banen

In Nederland houden de handicapcommissies van golfclubs toezicht op de toepassing van het het systeem, de clubs zijn de handicapautoriteit van de individuele spelers. De handicapcommissie houden de handicap, oftewel speelsterkte, van de spelers bij en controleren de handicap op juistheid.

De handicap van een speler wordt berekend op basis van qualifying scores die de speler inlevert. Hoe meer qualifying kaarten een speler inlevert, hoe beter de handicap overeenkomt met de speelsterkte van deze golfer.

Golfclubs en -banen faciliteren de registratie van handicaps voor hun spelers en houden toezicht op de correctheid. Als spelers een handicap hebben die overeenkomt met hun daadwerkelijke speelsterkte, dan leidt dat meer plezier en stimuleert het de spelers om beter te willen worden. Het is daarom belangrijk dat clubs en banen het inleveren van qualifying scores bij golfers promoten en het handicapsysteem zo open en eenvoudig mogelijk houden voor de speler. Wedstrijden en competities met onvolledige handicapverrekening of wedstrijden alleen voor handicap 36 en lager weerhoudt een hele grote groep spelers om mee te doen. 

Meer spelers in het handicapsysteem

De NGF zet vol in op het promoten van het handicapsysteem. Zo is de app GOLF.NL gelanceerd waarmee golfers eenvoudiger een handicap kunnen bijhouden. Verder kunnen er sinds 2016 qualifying ronden op par-3 banen gespeeld worden die meetellen voor handicaps. Daarnaast maakt de campagne 'Kies je tee!' spelers bewust van de afstand die ze slaan bij hun afslag in relatie tot de kleur tee die daarbij past.

Opleidingen

De NGF organiseert cursussen over het handicapsysteem voor vrijwilligers van clubs en banen. Deze cursussen zijn vooral belangrijk voor personen in de handicapcommissie en behandelen naast de uitleg en het toepassen van het handicapsysteem ook de rol van de handicapcommissie. Deze rol richt zich namelijk steeds meer op het promoten en toezicht houden op het handicapsysteem in plaats van het controleren van alle individuele scores. We weten immers dat een speler die actief met zijn of haar handicap speelt dankzij de sportieve uitdaging meer plezier beleeft aan de sport. Wel vragen we de commissies goed te kijken naar spelers die een afwijkend scoreverloop hebben ten opzichte van wat men kan verwachten.

EGA Handicap System

Tot eind 2020 is in Nederland het EGA Handicap System van kracht. Hieronder is documentatie over het EGA-systeem te vinden.

Engelstalig

Dit boekje is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs; het is een samenvatting van de belangrijkste delen uit het EGA Handicap System.