Inhoud caddie

Hoe werkt de marker-goedkeuring (in de app GOLF.NL)?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Als een score ingevoerd in de app GOLF.NL op goedkeuring wacht, dan ontvangt de marker een emailbericht of een notificatie op zijn/haar telefoon - of allebei - waarin de marker gevraagd wordt een score goed te keuren. Op een smartphone verschijnt een push-notificatie op het icoon van de app GOLF.NL en als een score op goedkeuring van een marker wacht, dan kan de marker dat ook zien in het berichtencentrum van de app.

Gebruikers van de app GOLF.NL kunnen in hun profiel aangeven op welke wijze ze notificaties willen ontvangen (op hun telefoon, via een email of allebei). Bekijk de afbeelding hieronder.

app GOLF.NL notficaties instellen marker

Als de score in de app GOLF.NL is ingevoerd, dan krijgen de marker en speler een 'reminder' als de score niet wordt goedgekeurd. Als de kaart na deze herinnering nog steeds niet wordt goedgekeurd, krijgt de speler een bericht dat de score een oefenscore is geworden.

Lees ook de FAQ Wat kunnen we doen aan spelers die alleen goede scores inleveren?

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies. 

Wat te doen als de marker niet reageert op het verzoek tot accordering?
De marker krijgt een aantal herinneringen en de speler zelf kan natuurlijk contact opnemen met de marker. Bij het uitblijven van bevestiging kan de commissie dit doen als zij ervan overtuigd is dat de score klopt; de speler mag er niet de dupe van worden dat de marker niet bereikt kan worden.

De wedstrijdleiding kan als marker functioneren (bij E-Golf4u).
Als de wedstrijdleiding een geldig Golf Service Nummer (GSN) heeft/invoert, kan dit. Wij controleren niet of op één dag meermaals hetzelfde GSN wordt gebruikt om te marken.

Er zijn ook markers zonder e-mailadres, hoe werkt dat?
Een golfer met een app GOLF.NL-account heeft altijd een e-mailadres, anders kan de golfer niet inloggen. In de app kan gekozen worden om een notificatie via mail te ontvangen, of niet. Als er niet voor nottificaties via mail wordt gekozen, dan komt het verzoek om een score goed te keuren alleen terecht als notificatie in het berichtencentrum van de app GOLF.NL app en/of mijn.golf.nl.

Wij als commissie konden vroeger kaarten goedkeuren als de marker deze niet had goedgekeurd. Mag dit nog steeds? Of moet de marker zelf per se goedkeuren?
Als een commissie het vertrouwen heeft dat de score klopt, dan mag de commissie deze score goedkeuren bij het uitblijven van de goedkeuring van de marker.

Het goedkeuren van een qualifying score gaat niet meer via de club maar via de NGF; hoe komen fouten in beeld?
Het goedkeuren van scores gebeurt door de marker; de marker is voor alle rondes traceerbaar. De commissie kan alle goedgekeurde scores zien en is verantwoordelijk voor onderzoek wanneer de indruk bestaat dat er sprake is van handicapmanipulatie. Indien nodig dient de commissie in te grijpen en de handicap aan te passen of andere (disciplinaire) maatregelen te treffen.

Ik zie de naam van de marker niet staan bij een kaart gespeeld in de app GOLF.NL.
Wij geven het Golf Service Nummer (GSN) door van de marker. De naam mogen we vanwege de AVG niet tonen. Dit Golf Service Nummer wordt ook getoond aan handicapcommissies zodat zij weten dat het een valide marker is geweest.

Er worden in de app GOLF.NL kaarten goedgekeurd zonder bevestiging door de marker.
Via de app GOLF.NL ontvangt de marker een bericht en/of mail met het verzoek een score goed te keuren. Zonder goedkeuring door de marker wordt de score niet uitgewisseld met de NGF-database.

Soms krijgt de marker geen e-mailbericht omdat de markervalidatiemail in de spambox van de marker terechtkomt.
Dit kan gebeuren, zoals ook andere betrouwbare mails soms in een spambox terecht kunnen komen. Hier kunnen wij helaas niets aan doen. De speler kan natuurlijk wel de marker informeren dat er een mail gaat komen zodat de marker ook de spammap in de gaten kan houden. Ook kan men de afzender van markervalidatiemails als bekend aanmerken zodat de email niet meer in de spammap komt.

Als een speler zijn/haar kaart pas de volgende dag invoert of nog later invoert, of als een marker pas dagen later de score accordeert, is het dan gerechtvaardigd om de kaart niet meer te accepteren en dus te verwijderen?
Nee. Scores die in principe aan alle eisen voldoen, mogen niet verwijderd worden met als enige reden dat deze niet op dezelfde dag zijn ingeleverd. Als spelers hier een gewoonte van maken behoort de commissie de spelers daarop aan te spreken en kan de commissie penalty scores toepassen als zij ervan overtuigd is dat de speler scores te laat inlevert om zijn handicap te manipuleren.
Voor scores ingevoerd in de app GOLF.NL geldt dat er binnen 48 uur 'marker approval' voor een score moet zijn. Als dat niet het geval is, wordt de score geautomatiseerd door de NGF op non-q gezet. Dit is niet terug te draaien door de speler, club, softwareleverancier of handicapcommissie, alleen de NGF-support (app@golf.nl) kan dit terugdraaien. De beste oplossing is dat de golfer de score opnieuw indient. De marker krijgt opnieuw een bericht met het verzoek om de score goed te keuren. De golfer kan de marker desnoods bellen of mailen met het verzoek om naar zijn/haar berichten te kijken en de score goed te keuren. Want een niet goedgekeurde score betekent dat de golfer niet een volgende qualifying score kan inleveren.

Kan een buitenlandse gastspeler (zonder GSN) marker zijn?
Ja, dat kan. (Lees hier wat het Golf Service Nummer inhoudt.)

Mag de handicapcommissie een score goedkeuren indien de marker dit niet wil doen?
Als een marker een score niet wil accorderen, moet de commissie nagaan waarom dit zo is. Het kan daarbij ook heel nuttig zijn om een eventuele andere speler in de groep te horen. Zie interpretatie 3.3b(1)2; als de commissie na onderzoek tot de conclusie komt dat de score geaccepteerd kan worden, is zij geautoriseerd om dit zelf te doen. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.