Inhoud caddie

Hoe werkt de marker-goedkeuring (in de app GOLF.NL)?

Als een score op goedkeuring wacht, dan ontvangt de marker een emailbericht of een notificatie op zijn/haar telefoon - of allebei - waarin de marker gevraagd wordt een score goed te keuren. Op een smartphone verschijnt een push-notificatie op het icoon van de app GOLF.NL en als een score op goedkeuring van een marker wacht, dan kan de marker dat ook zien in het berichtencentrum van de app. 

Gebruikers van de app GOLF.NL kunnen in hun profiel aangeven op welke wijze ze notificaties willen ontvangen (op hun telefoon, via een email of allebei). Bekijk de afbeelding hieronder.

app GOLF.NL notficaties instellen marker

Als de score in de app GOLF.NL is ingevoerd, dan krijgen de marker en de speler een 'reminder' als de score niet wordt goedgekeurd. Als de kaart na deze herinnering nog steeds niet wordt goedgekeurd, krijgt de speler een bericht dat de score een oefenscore is geworden. 

Lees ook de FAQ Wat kunnen we doen aan spelers die alleen goede scores inleveren? Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.

Het invullen van een marker is bij ons op de baan in de zuil niet mogelijk. Hoe lossen we dit op? Een softwareprobleem?
Voor de invoering van het WHS was het bij de betreffende softwareleverancier niet verplicht een marker in te vullen. Er komt een API voor de softwareleverancier die het mogelijk maakt dat het invoeren van een marker verplicht is.

Men kan in E-Golf4U nog een willekeurige marker invoeren, die later door de NGF wordt afgekeurd.
De NGF verwerkt alleen scores met marker; soms voegen commissies een marker toe.
Dit is nog tijdelijk zo, in de loop van het jaar 2021 wordt een bekende marker verplicht.

Een handtekening is nu niet verplicht in onze software; wanneer gaat dat veranderen?
De verwachting is dat dit in de loop van dit jaar gebeurt. Daarmee wordt het voor alle software gelijk getrokken.

Wat te doen als de marker niet reageert op het verzoek tot accordering?
De marker krijgt een aantal herinneringen en de speler die de marker kent kan hier natuurlijk ook achteraan zitten. Bij het uitblijven van bevestiging kan de commissie dit doen als zij ervan overtuigd is dat de score klopt; de speler mag er niet de dupe van worden dat de marker niet bereikt kan worden.

Er zijn ook markers zonder e-mailadres, hoe werkt dat?
Een golfer met een app GOLF.NL-account heeft een e-mailadres (altijd), anders kan je niet inloggen. In de app kan gekozen worden om een notificatie via mail te ontvangen, of niet. Als er niet voor mail wordt gekozen, dan komt het verzoek om een score goed te keuren alleen terecht als notificatie in het berichtencentrum van de app GOLF.NL app en/of mijn.golf.nl.

Wij als commissie kunnen nu alle kaarten goedkeuren als de marker deze niet goedkeurt. Mag dit straks ook nog? Of moet de marker zelf per se goedkeuren?
Als een commissie het vertrouwen heeft dat de score klopt, dan mag de commissie deze score goedkeuren bij het uitblijven van de goedkeuring van de marker.

Het goedkeuren van een qualifying score gaat niet meer via de club maar via de NGF; hoe komen fouten in beeld?
Het goedkeuren van de scores gebeurt door de marker, die later in 2021 voor alle rondes traceerbaar zal zijn. De commissie kan alle goedgekeurde scores zien en is verantwoordelijk voor onderzoek wanneer de indruk bestaat dat er sprake is van handicapmanipulatie. Indien nodig dient de commissie in te grijpen en de handicap aan te passen of andere (disciplinaire) maatregelen te treffen.

Ik zie de naam van de marker niet staan bij een kaart gespeeld in de app GOLF.NL.
Wij geven het GSN-nummer door van de marker. De naam mogen we vanwege de AVG niet tonen. Dit GSN-nummer wordt ook getoond aan handicapcommissies zodat zij weten dat het een valide marker is geweest.

Er worden in de app GOLF.NL kaarten goedgekeurd zonder bevestiging door de marker.
Via de app GOLF.NL ontvangt de marker een bericht en/of mail met het verzoek een score goed te keuren. Zonder goedkeuring door de marker wordt de score niet uitgewisseld met de NGF-database.

Hoe is het mogelijk dat een qualifying score zonder vermelding van een marker toch wordt verwerkt?
In de NGF-database worden geen scores verwerkt zonder dat daarbij enige informatie over marker bij zit. Voor scores die via software van clubs in de NGF-database terechtkomen zal in de loop van 2021 ook digitale accordering afgedwongen worden. Zolang dat nog niet operationeel is, kan het zo zijn dat er via clubsoftware scores zonder marker - scores met artificiële markerinformatie - naar de NGF-database worden gestuurd. Daar kunnen wij niet op filteren dus zal de score door de NGF verwerkt worden. Het blijkt dat bij bepaalde softwareleveranciers de wedstrijdcommissie als marker kan optreden.

Moet het invullen van een marker niet een verplicht veld worden, zodat de kaart niet verwerkt kan worden zonder marker?
Zeker, dat gaat in de loop van 2021 ook op alle platforms en in clubsoftware gebeuren.

Soms krijgt de marker geen e-mailbericht omdat de markervalidatiemail in de spambox van de marker terecht komt.
Dit kan gebeuren, zoals ook andere betrouwbare mails soms in een spam box terecht kunnen komen. Hier kunnen wij helaas niets aan doen. De speler kan natuurlijk wel de marker informeren dat er een mail gaat komen zodat de marker ook de spam-map in de gaten kan houden. Ook kan men de afzender van markervalidatiemails als bekend aanmerken zodat de email niet meer in de spam-map komt.

Als een speler zijn kaart pas de volgende dag invoert of nog later invoert, of als een marker pas dagen later de score accordeert, is het dan gerechtvaardigd om de kaart niet meer te accepteren en dus te verwijderen?
Nee. Scores die in principe aan alle eisen voldoen mogen niet verwijderd worden met als enige reden dat deze niet op dezelfde dag zijn ingeleverd. Als spelers hier een gewoonte van maken behoort de commissie de spelers daarop aan te spreken en kan de commissie penalty scores toepassen als zij ervan overtuigd is dat de speler scores te laat inlevert om zijn handicap te manipuleren.
Het is nu zo dat als er binnen 48 uur geen 'marker approval' voor een score is, dat deze geautomatiseerd door de NGF op non-q wordt gezet. Dit is niet terug te draaien door de speler, club, softwareleverancier of handicapcommissie, alleen de NGF-support (app@golf.nl) kan dit terugdraaien. De beste oplossing is echter dat de golfer de score opnieuw indient. De marker krijgt opnieuw een bericht met het verzoek om de score goed te keuren. De golfer kan de marker desnoods bellen of mailen met het verzoek om naar zijn/haar berichten te kijken en de score goed te keuren. Want een niet goedgekeurde score betekent dat de golfer niet een volgende qualifying score kan inleveren.

In het softwaresysteem van de club hoef je geen marker in te voeren. Het vak mag leeg gelaten worden. Wordt dat nog veranderd?
De clubsoftwareleveranciers zijn bezig om dit in orde te maken. De NGF zal later dit jaar een 'marker approval'-functionaliteit voor clubsoftwareleveranciers beschikbaar stellen, waarmee digitale markervalidatie ook door clubsoftwareleveranciers kan worden toegepast.

Kan een buitenlandse gastspeler (zonder GSN) marker zijn?
Ja, dat kan. (Lees hier wat het GSN-nummer inhoudt.)

Mag de handicapcommissie een score goedkeuren indien de marker dit niet doet?
Als een marker een score niet wil accorderen, moet de commissie nagaan waarom dit zo is. Het kan daarbij ook heel nuttig zijn om een eventuele andere speler in de groep te horen. Zie interpretatie 3.3b(1)2; als de commissie na onderzoek tot de conclusie komt dat de score geaccepteerd kan worden, is zij geautoriseerd om dit zelf te doen. 

De wedstrijdleiding kan als marker functioneren (bij E-Golf4u).
Als de wedstrijdleiding een geldig GSN-nummer heeft/invoert, kan dit. Wij controleren niet of op één dag meermaals hetzelfde GSN-nummer wordt gebruikt om te marken.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.