Inhoud caddie

Aan de slag met sportief beleid

Aanbod van passende activiteiten heeft positieve invloed op het werven en behoud van golfers. Daarom stimuleert de NGF een doordacht sportief beleid en biedt ze (onder voorwaarden) intensieve clubbegeleiding aan.

Waarom is sportief beleid belangrijk?

Een goed sportief beleid zorgt voor succesbeleving en plezier, waardoor golfers zich meer verbonden en betrokken voelen bij de vereniging en meer gaan spelen. Sportieve programma’s zorgen er bovendien voor dat mensen beter sociaal integreren. Maar beginnende golfers hebben behoefte aan andere activiteiten dan ervaren golfers en het sportieve programma voor jeugd wijkt af van dat voor senioren. Om goed in te spelen op de sportieve ambities van álle golfers is een goed doordacht programma vereist.

Met dit doel voor ogen werden in het verleden algemene cursussen Sportief beleid georganiseerd. Om een groter effect te sorteren kiest de NGF er sinds 2019 voor om 'Intensieve clubbegeleiding' aan te bieden aan clubs die serieus aan de slag willen met hun sportieve beleid. 

Intensieve clubbegeleiding

Serieus aan de slag met het sportief beleid op de club? Overweeg dan het programma Intensieve clubbegeleiding. Clubs kunnen zich aanmelden voor dit traject waarin de NGF gedurende twee jaar intensieve steun biedt. De ondersteuning spitst zich toe op twee hoofdpunten:

  1. Werven en behouden van nieuwe golfers.
  2. Het behouden en (her)activeren van huidige leden.

Werven en behouden van nieuwe golfers

In dit traject worden het Golf Sport Business Model en de Players Journey gebruikt om clubs structuur te geven bij het werven en behouden van de nieuwe golfers. Afhankelijk van de doelgroep(en) brengen we hierbij de volgende platformen en producten actief onder de aandacht:

Het behouden en (her)activeren van de huidige leden

In dit traject gaan we ervoor zorgen dat de activiteitenkalender van de golfclub beter aansluit bij de wensen van de leden. De activiteiten moeten zorgen voor een betere binding met de club en de leden onderling. Hierbij heeft de cursus Sportief beleid op de club een grote rol. Afhankelijk van de doelgroep(en) brengen we hierbij de volgende platformen en producten actief onder de aandacht:

De begeleiding wordt verzorgd door NGF-medewerkers die gespecialiseerd zijn in verschillende onderdelen van sportief beleid. Bij het programma Intensieve begeleiding worden ook de golfprofessionals van de club betrokken. Zij spelen immers een cruciale rol in de uitvoering van het op te zetten sportief beleid. Daarnaast is er veel aandacht voor het borgen van het sportieve beleid in de club.