Inhoud caddie

Waarom wordt een handicap van 54 niet precies zoveel lager als de aanpassing?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Bij spelers die al meerdere scores in hun handicap record hebben staan, wordt - net als bij alle spelers - een handicap bepaald op basis van maximaal de beste acht dagresultaten ('score differentials) van de laatste 20 rondes. Dit getal zal voor spelers met meerdere rondes die een handicap van 54 hebben dus bijna altijd hoger zijn dan 54. Echter, deze waarde wordt beperkt tot de maximale handicap van 54.

Voorbeeld

Als het gemiddelde van de beste acht dagresultaten een waarde van 56,4 heeft, wordt deze voor de speler en de commissie getoond als 54. Wanneer de commissie een handicapaanpassing doet, worden de laatste 20 dagresultaten met bijvoorbeeld 3 verlaagd. Het gemiddelde van de beste scores zakt dan ook met 3. In dit geval dus van 56,4 naar 53,4 en niet naar de misschien verwachtte 51.

Conclusie

Het systeem werkt altijd hetzelfde, alleen bij spelers met meerdere scores die op handicap 54 staan is de werkelijke waarde hoogstwaarschijnlijk hoger dan 54. Wanneer een commissie de handicap van een speler met handicap 54 wil verlagen naar een bepaalde waarde, dan zal de commissie eerst moeten bepalen wat de eigenlijke huidige waarde is en daar dan een geheel getal van aftrekken om in de buurt van de gewenste waarde te komen. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.