Inhoud caddie

Wat moeten wedstrijdcommissies over het handicapsysteem weten?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor commissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten voor wedstrijdcommissies.

Webinars en cursussen

Er worden geregeld handicapping- en wedstrijdorganisatiecursussen georganiseerd voor wedstrijdorganiserende commissies. Raadpleeg hiervoor de kalender.

Wat moet iemand invoeren bij Stableford als de bal op een hole wordt opgepakt?

De speler moet altijd een bruto score per hole noteren, ook bij de spelvorm Stableford. Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen. De WHS-software zal deze 11 voor handicapdoeleinden automatisch terugbrengen naar een netto dubbel bogey. Lees hier meer.

Handicaptoepassingen in wedstrijden

Voor wedstrijden zijn er geadviseerde 'handicap allowances' (playing handicap-percentages). Lees meer in de FAQ Wat is een playing handicap en wat zijn de geadviseerde playing handicap-percentages in wedstrijden?

De juiste handicap op een scorekaart

Het is belangrijk dat een speler bij wedstrijden weet wat zijn/haar playing handicap en baanhandicap is. Lees hiervoor de FAQ Welke handicap moet op een scorekaart vermeld worden?

'No shows' en niet ingeleverde scores ('no returns')

In het geval van een 'no show' zijn er geen gevolgen voor de handicap, want de speler is niet aan een wedstrijd begonnen. Of de speler los van zijn of haar handicap disciplinair kan worden gestraft voor een no show hangt af wat daarover in het wedstrijdreglement van een club is opgenomen. Raadpleeg hier een voorbeeld wedstrijdreglement dat clubs kunnen gebruiken.

In het Wereld Handicap Systeem spreken we niet meer van 'no return' maar van een incomplete kaart of een niet ingeleverde score. Afhankelijk van de reden kan een handicapcommissie een penalty score (strafscore) opleggen. Geef de handicapcommissie na een wedstrijd door wat er gebeurd is.

Handicaplimieten voor wedstrijden

Kort na de invoering van het WHS in 2021 hadden veel spelers een hogere handicap dan daarvoor, want de WHS-handicapberekening werkt anders dan de oude berekening van het EGA Handicap Systeem. Dit kan voor clubs een aanleiding zijn om de handicaplimieten van wedstrijden te heroverwegen. Er zijn spelers die na de invoering van het WHS van EGA-handicap 35 naar WHS-handicap 38 zijn gestegen. Zij mogen dan niet meer meedoen aan een wedstrijd waarvoor maximaal handicap 36 wordt vereist. Een speler die van EGA-handicap 22 naar WHS-handicap 26 is gegaan, mag niet meer meedoen aan een wedstrijd voor spelers met handicap 24,0 en lager.

Het zou niet goed zijn als we spelers voor de sport verliezen omdat ze opeens niet meer aan wedstrijden mogen meedoen en mogelijk gedemotiveerd raken. Het zou ook niet eerlijk zijn als als iemand die WHS-handicap 37 heeft op basis van 20 scores uit 2020 gepasseerd wordt door een speler die WHS-handicap 35 heeft maar al twee jaar geen scores heeft ingeleverd.

Wij adviseren om de handicapverdeling van je leden voor én na invoering van het WHS met elkaar te vergelijken. Kijk hierbij of het aantal golfers in bepaalde handicapgroepen (bijvoorbeeld spelers met een handicap onder de 54/36/28/24/18/10/5) is toegenomen of afgenomen. Op basis van deze cijfers kan een wedstrijdcommissie overwegen om de handicapeisen voor bepaalde wedstrijden aan te passen.

Motiveer alle leden om een handicap te behalen die een goede reflectie is van hun speelsterkte. Leg hierbij de basisprincipes van het WHS uit::

  • Pas als er minimaal negen scores beschikbaar zijn van een speler wordt de handicap een betrouwbare weergave van het niveau van de speler.
  • Als een speler in een goede vorm verkeert, kan hij/zij met een paar goede scores heel snel zijn/haar handicap verlagen.
  • Slechte scores tellen vaak niet mee voor de handicap van een speler omdat ze niet bij de beste 8 van je laatste 20 gaan behoren, terwijl een slechte score vroeger (in het EGA-tijdperk) wel tot een handicapverhoging leidde. 

Houd ook rekening met het volgende: we zijn gewend aan de handicapcategorieën van de EGA (plus tot 4,4 / 4,5 tot 11,4 / 11,5 tot 18,4 / 18,5 tot 26,4 / 26,5 tot 36,0 / 37 tot 54) maar die bestaan niet meer in het WHS. Een club kan echter nog steeds wedstrijden voor deze of andere categorieën organiseren.

Wedstrijden over meer dan 9 en minder dan 18 holes

Onder bepaalde voorwaarden kan een club bijvoorbeeld een 12-holes of 14-holes wedstrijd organiseren. Experimenteer hiermee, het kan zijn dat een 12-holes of 14-holes wedstrijd aanslaat. Lees meer in de FAQ Onder welke voorwaarden kan men qualifying scores inleveren over 10, 11, 12 of meer holes?

18-holes wedstrijden die gestaakt worden vanwege onweer

Als een 18-holes wedstrijd gestaakt moet worden vanwege onweer, dan tellen alle scores van wedstrijddeelnemers die 9 of meer holes hebben kunnen spelen mee voor hun handicap. De scores moeten echter wel op de juiste manier aangeleverd worden door de wedstrijdcommissie, zodat per deelnemer duidelijk is welke holes hij/zij niet heeft kunnen spelen. Heb je te maken met een wedstrijd die gestaakt moest worden door onweer, raadpleeg je softwareleverancier om ervoor te zorgen dat alle scores op de juiste manier worden aangeleverd.

Wedstrijden over meerdere ronden

Lees de FAQ Wat zijn de richtlijnen voor wedstrijden over meerdere ronden? 

PCC in plaats van CBA

CBA bestaat niet meer maar daarvoor is de PCC in de plaats gekomen. Lees meer in de FAQ Hoe werkt de PCC?

Qualifying condities en acceptabele scores

Lees de FAQ Wat zijn qualifying condities en wat is een 'acceptabele score'?

Plaatselijke regels en 'winterregels

Lees de FAQ Verandert er iets aan 'winterregels' zoals 'plaatsen'?

Oefenen

Lees de FAQ Wat valt onder oefenen?

Wedstrijdvormen

In veel clubwedstrijden wordt de spelvorm stableford gespeeld. Maar er zijn talloze spelvormen mogelijk, qualifying en niet-qualifying, individuele en teamwedstrijden. Met een gevarieerde wedstrijdkalender, met verschillende wedstrijdvormen, bedien je alle ledengroepen. Lees meer in het artikel Wedstrijdvormen voor clubwedstrijden.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies. 

Wanneer komt er een voorbeeld van een wedstrijdreglement op jullie site te staan?
Dit is verschenen in augustus 2021; klik hier voor het voorbeeldwedstrijdreglement.

De jaarplanning voor baanonderhoud en afspraken daarover: is dat een taak van de wedstrijdcommissie?
Nee, in verband met het handhaven van qualifing condities is het van belang dat de manager, baancommissie, wedstrijdcommissie en handicapcommissie dat afstemmen met elkaar.

Worden de scores van qualifying clubwedstrijden alleen via de app GOLF.NL doorgestuurd naar de handicapcommissie of gaat dat ook of via de clubsoftware?
Qualifying wedstrijdscores worden via de clubsoftware naar de NGF gestuurd en het overzicht van de 20 laatste scores met een aangepaste handicap komt terug naar de club. De deelnemers zien de volgende dag, als de PCC is berekend, hun definitieve nieuwe handicap in de clubsoftware, in de app GOLF.NL en op mijn.golf.nl.

Er is een 9-holes wedstrijd gespeeld maar door slecht weer kon deze niet uitgespeeld worden. Nu staan alle scorekaarten op diskwalificatie, is dit juist?
Nee, als de wedstrijd niet wordt uitgespeeld, dan is er geen uitslag. Voor de spelers die de 9-holes ronde wel hebben kunnen afmaken, kunnen de scores voor handicapdoeleinden gebruikt worden. Voor de spelers die hun ronde niet hebben kunnen afmaken, komt er niets in hun handicaprecord te staan.

Wat moeten we doen met een 'no return' in een wedstrijd?
In het Wereld Handicap Systeem spreken we niet meer van 'no return' maar van een incomplete kaart of een niet ingeleverde score. Afhankelijk van de reden kan een handicapcommissie een penalty score (strafscore) opleggen. De basis is: indien er sprake is van een score die voor handicapping geschikt is, dan moet deze boven water komen en ingevoerd worden.

Stel dat in een wedstrijd van twee tees gestart wordt. Een speler start op hole 10 maar moet na 12 gespeelde holes geblesseerd opgeven. Kunnen de gespeelde holes dan wel voor handicapdoeleinden gebruikt worden.
Ja. De commissie dient alle scores die over minimaal 9 holes zijn gespeeld in te voeren.

Ronden gespeeld met de spelvorm matchplay, kunnen die qualifying zijn?
Nee, matchplayronden zijn in Nederland niet qualifying omdat deze spelvorm te veel afwijkt van strokeplay/Stableford (de standaard opties voor qualifying scores). Lees meer in dit artikel.

In fourball telt de beste score dus het is niet altijd nodig dat een speler uitholet. Eén score is toch voldoende voor het teamresultaat?
Dat is voldoende. Een fourball-wedstrijd (best ball) is niet qualifying, want de speler is niet verplicht op alle holes uit te holen.

Stel dat een wedstrijd wordt gestaakt. Een speler heeft een goede score tot en met hole 12. Kan de score als qualifying score worden ingevoerd?
De commissie dient alle scores die over minimaal 9 holes zijn gespeeld in te voeren.

Een driestokkenwedstrijd kan toch wel qualifying zijn, omdat de regels het hebben over maximaal 14 stokken?
Nee, want je legt met deze wedstrijdvorm een beperking op aan de speler. Volgens de golfregels moet de spelers de mogelijkheid hebben om zelf zijn set samen te stellen uit maximaal 14 clubs.

Vaak krijgt een speler vlak voor een wedstrijd een andere marker, door afzeggingen en dergelijke. Hoe hiermee om te gaan?
Het is niet noodzakelijk om een marker voor iedere speler van te voren vast te leggen. De naam van de marker kan op het laatste moment veranderd worden. Op het laatste moment kan een andere speler aan een groep worden toegevoegd en die kan als marker optreden. Als een speler niet komt opdagen, dan kan wellicht een speler op de reservelijst meedoen en als marker optreden.

Zijn er door de invoering van het WHS geen inloopwedstijden meer mogelijk?
Ook nu kunnen er inloopwedstrijden gespeeld worden. Spelers melden zich bij wedstrijdleiding en kunnen een qualifying wedstrijd spelen. Het is niet noodzakelijk om een marker van tevoren vast te leggen. Op het laatste moment kan een speler aan een groep worden toegevoegd en op het laatste moment kan bepaald worden wie marker is van wie.

Als ik op een andere baan dan mijn home course aan een officiële wedstrijd deelneem, moet ik dan mijn kaart nog op mijn home course invoeren?
Lees hiervoor dit artikel.

Bij een aantal wedstrijden is deelname voorbehouden aan spelers met de laagste handicap. Na de invoering van het WHS is de handicap van goede jeugdspelers 'ineens' aanmerkelijk gezakt waardoor deze spelers meer kans maken op deelname. Is dit fenomeen bekend en hoe moeten/kunnen we hiermee omgaan?
Jonge spelers kunnen plotseling flink in handicap dalen. Als een commissie de indruk heeft dat een speler zijn/haar handicap manipuleert, dan kan de commissie één of meer penalty scores invoeren.

Wat betreft meerrondenwedstrijden en het advies dat het netto resultaat voor alle ronden op basis van de handicap bij aanvang wordt bepaald: wordt dat negeren van de handicap op de tweede dag door de software gedaan?
Ja.

Wij hanteerden voorheen bij Maandbeker-wedstrijden twee categorieën:
1. cat I - voor hcp 0-16 strokeplay
2. cat II - voor hcp 16-54 Stableford.
Heeft het zin bij het WHS om een dergelijke tweedeling te behouden?

Ja. Maar bij zo’n ruime handicaprange voor categorie II is het zeker aan te raden om een handicap allowance van 95% toe te passen. Raadpleeg ook de tekst onder de kop 'Handicaplimieten voor wedstrijden' (eerder op deze pagina).

Wat is een goede limiet voor wedstrijden waarbij de limiet vroeger handicap 26 was? 38, 39?
Zorg ervoor dat spelers die voorheen aan je wedstrijden konden deelnemen dat nu ook kunnen doen. Je kunt dat doen door de deelnamecategorieën op te rekken. Exacte adviezen kunnen we niet geven. Wij adviseren om de handicapverdeling van je leden te bekijken voor invoering van het WHS en nu. Kijk dan of het aantal golfers in bepaalde handicapgroepen (bijvoorbeeld spelers met een handicap onder de 54/36/28/24/18/10/5) is toegenomen of afgenomen. Op basis van deze cijfers kan een wedstrijdcommissie overwegen om de handicapeisen voor bepaalde wedstrijden aan te passen. Raadpleeg ook de tekst onder de kop 'Handicaplimieten voor wedstrijden' (eerder op deze pagina).

Bij onze maand-medal lag de scheiding tussen strokeplay en Stableford bij handicap 26,5. Wat bevelen jullie aan voor WHS?
Voor strokeplay is handicap 26,5 wel aan de hoge kant. Het lijkt ons beter om vanaf handicap 18 (of wellicht nog lager) Stableford te spelen ten behoeve van het spelplezier en de doorstroming in de baan.

Wij spelen jaarlijks een 27-holes wedstrijd. Vroeger was de eerste 18 qualifying en de derde 9 niet. De uitslag van de 27-holes wedstrijd werd altijd handmatig berekend. We willen dat de gehele wedstrijd qualifying is en vragen ons af wat de beste manier is om dit te regelen?
De derde 9 holes hadden in het verleden ook qualifying moeten zijn voor alle spelers met een handicap boven de 4,4. Nu kan de derde 9 voor alle deelnemers qualifying zijn, omdat iedereen 9-holes qualifying ronden mag spelen. We raden aan dat de spelers gedurende de hele wedstrijd van dezelfde handicap spelen. Softwareleveranciers kunnen een geautomatiseerde uitslag van een 27-holes mogelijk maken. Er moet dan een wedstrijd over meer ronden aangemaakt worden waarbij beide ronden qualifying zijn; in dit geval een ronde over 18 holes en een ronde over 9 holes.

Wij spelen bij een van de maandbekers 9 holes op de par-72 baan en 9 holes op de par-3 baan. Hoe werkt het dan?
Voor handicapdoeleinden is er dan sprake van twee 9-holes scores. De wedstrijduitslag staat hier los van. Die kan bijvoorbeeld worden bepaald op basis van het totale aantal Stableford-punten dat behaald is in de ronden op de grote en kleine baan.

Het streven is dat spelers zoveel mogelijk qualifying scores inleveren. Wat zou een mooi streefgetal zijn per jaar? Is het raadzaam om zoveel mogelijk qualifying wedstrijden in te passen in de wedstrijdkalender?
Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen qualifying en non-qualifying wedstrijden. Het WHS biedt wel een kans om golfers erop attent te maken dat een slechte score niet per definitie meer tot een verhoging van je handicap zal leiden. Het is echter wel belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Een slechte score zal vaak niet gaan behoren tot de de beste 8 dagresultaten in de laatste 20 ronden. Maar als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van de beste 8 scores in de laatste 20 ronden, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Bij onze wedstrijden moeten de spelers hun score kaart invoeren in de clubsoftware. Maar leden doen dat soms in de app GOLF.NL. Hierdoor wordt een nieuwe qualifying kaart aangemaakt en de wedstrijdscore is dan niet meer in te voeren.
Het is in dit geval zaak om de deelnemers vooraf goed te instrueren dat de scores van wedstrijden alleen in de clubsoftware mogen worden ingevoerd.

Is de spelvorm maximum score in te regelen via de software? En wat voer je in op een digitale scorekaart?
Als de club dat wenst, kunnen de softwareleveranciers maximum score in de wedstrijdmodule inbouwen. Wellicht is het al ingevoerd bij je softwareleverancier. Op de scorekaart moeten spelers zoals altijd hun bruto holescore noteren. In sommige gevallen is dat de maximum score.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.