Inhoud caddie

Wat betekent het WHS voor wedstrijdcommissies?

Het nieuwe handicapsysteem heeft implicaties voor wedstrijden. Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten voor wedstrijdcommissies.

Webinar

Op 18 februari 2021 is hierover een webinar gehouden met als onderwerp: wat betekent het Wereld Handicap Systeem voor wedstrijdcommissies en hoe bereid ik me goed voor op het nieuwe seizoen? De PowerPoint-presentatie van het live webinar op 18 februari kun je hier downloaden. Verder vind je in dit document antwoorden op alle vragen die voor en tijdens het webinar zijn gesteld. Je kunt het webinar ook terugkijken.

Wat moet iemand invoeren bij Stableford als de bal op een hole wordt opgepakt?

De speler moet altijd een bruto score per hole noteren, ook bij de spelvorm Stableford. Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen. De WHS-software zal deze 11 voor handicapdoeleinden automatisch terugbrengen naar een netto dubbel bogey. Lees hier meer.

'No shows' en niet ingeleverde scores ('no returns')

In het geval van een 'no show' zijn er geen gevolgen voor de handicap, want de speler is niet aan een wedstrijd begonnen. Of de speler los van zijn of haar handicap disciplinair kan worden gestraft voor een no show hangt af wat daarover in het wedstrijdreglement van een club is opgenomen.

In het nieuwe handicapsysteem (WHS) spreken we niet meer van no return maar van een incomplete kaart of een niet ingeleverde score. Afhankelijk van de reden kan een handicapcommissie een penalty score (strafscore) opleggen.

Handicapcriteria voor wedstrijden

Door de invoering van het WHS hebben veel spelers een hogere handicap dan daarvoor, want de WHS-handicapberekening werkt anders dan de oude berekening van hetEGA Handicap Systeem. De komst van het WHS is voor clubs een aanleiding om de handicaplimieten van wedstrijden te heroverwegen. Er zijn spelers die van EGA-handicap 35 naar WHS-handicap 38 zijn gestegen. Zij mogen dan niet meer meedoen aan een wedstrijd waarvoor maximaal handicap 36 wordt vereist. Een speler die van EGA-handicap 22 naar WHS-handicap 26 stijgt, mag niet meer meedoen aan een wedstrijd voor spelers met handicap 24,0 en lager.

Het zou niet goed zijn als we spelers voor de sport verliezen omdat ze opeens niet meer aan wedstrijden mogen meedoen en mogelijk gedemotiveerd raken. Het zou ook niet eerlijk zijn als als iemand die WHS-handicap 37 heeft op basis van 20 scores uit 2020 gepasseerd wordt door een speler die WHS-handicap 35 heeft maar al twee jaar geen scores heeft ingeleverd.

Wij adviseren om de handicapverdeling van je leden voor én na invoering van het WHS met elkaar te vergelijken. Kijk hierbij of het aantal golfers in bepaalde handicapgroepen (bijvoorbeeld spelers met een handicap onder de 54/36/28/24/18/10/5) is toegenomen of afgenomen. Op basis van deze cijfers kan een wedstrijdcommissie overwegen om de handicapeisen voor bepaalde wedstrijden aan te passen.

Motiveer alle leden om een handicap te behalen die een goede reflectie is van hun speelsterkte. Leg hierbij de basisprincipes van het WHS uit::

  • Pas als er minimaal negen scores beschikbaar zijn van een speler wordt de handicap een betrouwbare weergave van het niveau van de speler.
  • Als een speler in een goede vorm verkeert, kan hij/zij met een paar goede scores heel snel zijn/haar handicap verlagen.
  • Slechte scores tellen vaak niet mee voor de handicap van een speler omdat ze niet bij de beste 8 van je laatste 20 gaan behoren, terwijl een slechte score vroeger (in het EGA-tijdperk) wel tot een handicapverhoging leidde.

Het verdient aanbeveling om begin 2022 opnieuw te kijken naar de handicapverdeling van de clubleden.

Houd ook rekening met het volgende: we zijn gewend aan de handicapcategorieën van de EGA (plus tot 4,4 / 4,5 tot 11,4 / 11,5 tot 18,4 / 18,5 tot 26,4 / 26,5 tot 36,0 / 37 tot 54) maar die bestaan niet meer in het WHS.

Wedstrijden over meer dan 9 en minder dan 18 holes

Onder bepaalde voorwaarden kan een club nu bijvoorbeeld een 12-holes of 14-holes wedstrijd organiseren. Experimenteer hiermee, het kan zijn dat een 12-holes of 14-holes wedstrijd aanslaat. Lees meer in de FAQ Onder welke voorwaarden kan men qualifying scores inleveren over 10, 11, 12 of meer holes?

Handicapverrekening in wedstrijden

De berekening van een WHS-handicap is anders dan de berekening van een EGA-handicap. Daarom gelden er vanaf 1 maart 2021 adviezen voor Handicap Allowances  en voor playing handicap-percentages in wedstrijden. Lees meer in de FAQ Wat is een playing handicap en wat zijn de geadviseerde playing handicap-percentages in wedstrijden?

Wedstrijden over meerdere ronden

Lees de FAQ Wat zijn de richtlijnen voor wedstrijden over meerdere ronden?

Handicapslagentabellen

Sinds de invoering van het WHS gelden nieuwe handicapslagentabellen. Lees meer in de FAQs Waarom hebben we nieuwe handicapslagentabellen gekregen? en Wat is een baanhandicap?

PCC in plaats van CBA

CBA bestaat niet meer maar daarvoor is de PCC in de plaats gekomen. Lees meer in de FAQ Hoe werkt de PCC?

Qualifying condities en acceptabele scores

Lees de FAQ Wat zijn qualifying condities en wat is een 'acceptabele score'?

Plaatselijke regels en 'winterregels

Lees de FAQ Verandert er iets aan 'winterregels' zoals 'plaatsen'?

Vragen en antwoorden

Vraag: Wij hanteerden voorheen bij Maandbeker-wedstrijden twee categorieën:
1. cat I - voor hcp 0-16 strokeplay
2. cat II - voor hcp 16-54 Stableford.
Heeft het zin bij het WHS om een dergelijke tweedeling te behouden?

Antwoord: Ja. Maar bij zo’n ruime handicaprange voor categorie II is het zeker aan te raden om een handicap allowance van 95% toe te passen.

Vraag: Wat is een goede limiet voor wedstrijden waarbij de limiet vroeger handicap 26 was? 38, 39?
Zorg ervoor dat spelers die voorheen aan je wedstrijden konden deelnemen dat nu ook kunnen doen. Je kunt dat doen door de deelnamecategorieën op te rekken. Exacte adviezen kunnen we niet geven. Wij adviseren om de handicapverdeling van je leden te bekijken voor én na invoering van het WHS. Kijk dan of het aantal golfers in bepaalde handicapgroepen (bijvoorbeeld spelers met een handicap onder de 54/36/28/24/18/10/5) is toegenomen of afgenomen. Op basis van deze cijfers kan een wedstrijdcommissie overwegen om de handicapeisen voor bepaalde wedstrijden aan te passen.

Vraag: Bij onze maand-medal lag de scheiding tussen strokeplay en Stableford bij handicap 26,5. Wat bevelen jullie aan voor WHS?
Antwoord: Voor strokeplay is handicap 26,5 wel aan de hoge kant. Het lijkt ons beter om vanaf handicap 18 (of wellicht nog lager) Stableford te spelen ten behoeve van het spelplezier en de doorstroming in de baan.

Vraag: Wij spelen jaarlijks een 27-holes wedstrijd. Vroeger was de eerste 18 qualifying en de derde 9 niet. De uitslag van de 27-holes wedstrijd werd altijd handmatig berekend. We willen dat de gehele wedstrijd qualifying is en vragen ons af wat de beste manier is om dit te regelen?
Antwoord: De derde 9 holes hadden in het verleden ook qualifying moeten zijn voor alle spelers met een handicap boven de 4,4. Nu kan de derde 9 voor iedereen qualifying zijn, omdat iedereen 9-holes qualifying ronden mag spelen. We raden aan dat de spelers gedurende de hele wedstrijd van dezelfde handicap spelen. Softwareleveranciers kunnen een geautomatiseerde uitslag van een 27-holes mogelijk maken. Er moet dan een wedstrijd over meer ronden aangemaakt worden waarbij beide ronden qualifying zijn; in dit geval een ronde over 18 holes en een ronde over 9 holes.

Vraag: Wij spelen bij een van de maandbekers 9 holes op de par-72 baan en 9 holes op de par-3 baan. Hoe werkt het dan?
Antwoord: Voor handicapdoeleinden is er dan sprake van twee 9-holes scores. De wedstrijduitslag staat hier los van. Die kan bijvoorbeeld worden bepaald op basis van het totale aantal Stableford-punten dat behaald is in de ronden op de grote en kleine baan.

Vraag: Het streven is dat spelers zoveel mogelijk qualifying scores inleveren. Wat zou een mooi streefgetal zijn per jaar? Is het raadzaam om zoveel mogelijk qualifying wedstrijden in te passen in de wedstrijdkalender?
Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen qualifying en non-qualifying wedstrijden. Het nieuwe handicapysteem WHS biedt wel een kans om golfers erop attent te maken dat een slechte score niet per definitie meer tot een verhoging van je handicap zal leiden. Het is echter wel belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Een slechte score zal vaak niet gaan behoren tot de de beste 8 dagresultaten in de laatste 20 ronden. Maar als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van de beste 8 scores in de laatste 20 ronden, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Vraag: Bij onze wedstrijden moeten de spelers hun score kaart invoeren in de clubsoftware. Maar leden doen dat soms in de app GOLF.NL. Hierdoor wordt een nieuwe qualifying kaart aangemaakt en de wedstrijdscore is dan niet meer in te voeren.
Antwoord: Het is zaak om de deelnemers vooraf goed te instrueren dat de scores van wedstrijden alleen in de clubsoftware mogen worden ingevoerd.

Vraag: Is Maximum score in te regelen via de software? En wat voer je in op een digitale scorekaart?
Maximum score is een spelvorm. Als de club dat wenst kunnen de softwareleveranciers Maximum score in de wedstrijdmodule inbouwen. Op de scorekaart moeten spelers zoals altijd hun bruto holescore noteren. In sommige gevallen is dat de maximum score.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.