Inhoud caddie

Waterbeheer en de mogelijkheden van subsidies en fondsen

Welke nationale en regionale subsidiemogelijkheden bestaan er voor golfclubs en -banen op het gebied van waterbeheer? Het antwoord vind je in een adviesrapport dat is gemaakt in opdracht van de Golfalliantie (NGF-NVG-NGA).

Het klimaat in Nederland verandert: natte periodes worden natter en droge periodes worden droger. Zeker langdurige droogte is een serieuze bedreiging.

Veel golfbanen hebben nu al te maken met onttrekkingsbeperkingen die in droge periodes opgelegd worden. En vroeger of later zal elke golfbaan hiermee te maken krijgen. We moeten daarom slimmer en bewuster met water omgaan.

Op het gebied van water staan golfclubs voor grote uitdagingen. Maar als golfbanen actie ondernemen, zijn ze beter voorbereid op extreme droogte of neerval en kunnen waterproblemen voorkomen worden.

Sommige acties om minder afhankelijk van water te worden zijn eenvoudig te realiseren. Maar er zijn ook acties, bijvoorbeeld de opslag van regenwater in bassins, die een flinke investering vergen.

Het is daarom heel belangrijk om te weten dat er voor sommige maatregelen subsidies beschikbaar zijn. Om die financiële ondersteuning inzichtelijk te krijgen, heeft de Golfalliantie het bureau Sportsubsidie.nl opdracht gegeven om alle nationale en regionale subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Het adviesrapport vind je op deze pagina.

Belangrijk om te weten

  1. De Golfalliantie adviseert alle golfbaanbeheerders om het adviesrapport van Sportsubsidie.nl goed door te nemen.
  2. Raadpleeg ook het verslag van het GEO- en Agronomieseminar 2022. Hier vind je een opsomming van 15 acties die golfbanen kunnen uitvoeren om minder afhankelijk van water te worden.
  3. Treed in gesprek met je lokale waterschap en maak een bedrijfswaterplan of actualiseer het huidige waterplan. 

Na het volgen van deze stappen kun je beoordelen welke onderdelen van je waterplan eventueel voor subsidie in aanmerking komen.

Maak gebruik van korting bij ondersteuning door Sportsubsidie.nl

Het aanvragen van subsidie is niet eenvoudig. Mogelijk wil je hierbij de hulp inschakelen van Sportsubsidie.nl omdat dit bureau goed de weg weet.

De Golfalliantie heeft het mogelijk gemaakt dat golfclubs- en banen korting krijgen als ze Sportsubsidie.nl voor ondersteuning inschakelen. Sportsubsidie.nl werkt op basis van no cure, no pay, er volgt alleen een factuur als er daadwerkelijk een subsidie wordt toegezegd. Per project is van toepassing een commissiepercentage (exclusief 21% BTW) gebaseerd op onderstaande staffel:

  1. over een toegezegd subsidiebedrag tot € 50.000: 15%;
  2. over het meerdere tot € 100.000: 10%;
  3. over het meerdere boven € 100.000: 5%.

Voor NGF- en NVG-leden geldt een kortingspercentage van 35% over de eerste schijf en is dus een percentage van 9,75% van toepassing.

Voor een gesprek over dit onderwerp, neem contact op met Niels Dokkuma (NGF-teammanager Duurzaam Beheer/Agronoom) of Paul Wesel (directeur NVG).

Het adviesrapport

Klik hier voor het adviesrapport 'Waterbeheer golfaccommodaties - De mogelijkheden van subsidies en fondsen' (pdf).

Ga terug naar de hoofdpagina Waterbeheer op golfbanen.