Inhoud caddie

Wat zijn 'terras rulings'?

2 april 2022

Clubreferees zijn er voor alle vragen over de golfregels. Soms betreft dit situaties in de baan tijdens een wedstrijd, maar in de praktijk moeten clubreferees ook vaak ‘terras rulings’ doen zoals referee Jan Visser ze heeft gedoopt. Wat wordt bedoeld met dit begrip en hoe voer je terras rulings goed uit?

Dit artikel is gepubliceerd in de Week van de Regels 2022 en bedoeld voor clubreferees, regelcommissarissen en leden van regelcommissies.

Het is een bekend tafereel. Spelers gaan na een (wedstrijd)ronde iets drinken op het terras. Daar voeren ze een discussie over een regelsituatie tijdens hun ronde die vragen opriep. Had Piet eigenlijk wel die pitchmark in de voorgreen van hole 17 mogen repareren voordat hij van die voorgreen chipte? In sommige gevallen moeten de spelers elkaars scorekaart nog ondertekenen. Dan is de vraag: heeft Piet een regel overtreden en zo ja, wat is de straf en welke score moet Piet op hole 17 noteren? Het komt echter ook voor dat de regeldiscussie pas ontstaat als de kaarten al zijn ondertekend en ingeleverd.

“Dit en dat is zonet gebeurd, hoe zit het?"

Hoe dan ook, als je als referee of lid van de regelcommissie het terras betreedt, word je geregeld aangesproken door hoofdrolspelers in een terrasdiscussie. “Dit en dat is zonet gebeurd, hoe zit het? Ik denk dat het zo zit, maar Piet is het niet me eens. Wie heeft gelijk?” Soms betreft het een incident dat al wat eerder plaatsvond. “We hadden gisteren een discussie over … Hoe zit dat?” In beide gevallen geldt: je wordt als regeldeskundige gevraagd om een terras ruling te doen.

Feiten vaststellen op het terras

“In onze regelcursussen besteden we veel aandacht aan rulings in de baan”, zegt Jan Visser, sinds eind 2021 NGF-bestuurslid Handicap & Regels en daarvoor voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie. “Dat doen we door praktijksituaties in de baan na te bootsen. Maar regelcommissarissen en referees hebben ook veel te maken met terras rulings: uitsluitsel geven over regelvragen die ná een wedstrijdronde rijzen. Je moet dan op het terras de feiten boven tafel zien te krijgen. Omdat regelcommissarissen en referees heel vaak terras rulings moeten uitvoeren, zal het onderwerp meer aandacht gaan krijgen in onze cursussen.”

In dit artikel nemen we een schot voor de boeg door het begrip terras ruling toe te lichten en een aantal adviezen op een rij te zetten.

Rulings achteraf

Er zijn grote verschillen tussen rulings in de baan en terras rulings. Visser: “Bij een ruling tijdens een wedstrijd kun je in veel gevallen vooraf van hulp zijn, de opties van de speler toelichten en een regelovertreding voorkomen. Bij een terras ruling is het euvel vaak al geschied en is de schade niet meer te repareren. Als een scorekaart al is ondertekend en als bij de terras ruling duidelijk wordt dat er een te lage holescore genoteerd is, dan valt er niets meer te doen aan de consequenties daarvan.”

Bij een terras ruling moet je op het terras de feiten boven tafel zien te krijgen

Helaas zijn er maar weinig spelers die regel 20.1c kennen. Daarin staat omschreven dat in strokeplay, als je twijfelt over de juiste handelswijze, een hole met twee ballen mag uitspelen. “In wedstrijden waarbij ik referee was heb ik maar één keer meegemaakt dat een speler een hole met twee ballen had uitgespeeld omdat hij twijfelde over hoe te handelen”, aldus Visser. “Helaas was dat in dit geval geen optie omdat het een matchplaykampioenschap betrof … Dan mogen er, zoals bekend bij regelkenners, geen twee ballen gespeeld worden.” (Zie regel 20.1b; cruciaal is dat men het spelen van een tweede bal moet aankondigen voordat er een slag gedaan wordt.)

Onderzoektips

Een ander groot verschil tussen gewone rulings en terras rulings betreft het vaststellen van de feiten. Bij een ruling in de baan kan een referee de situatie ter plekke bekijken en de speler vragen stellen. Bij een terras ruling moet je achteraf vaststellen wat er in de baan gebeurd is. Dit vereist een aparte aanpak waarvoor Visser de volgende adviezen geeft.

  • Stel de basisvragen: “Welke spelvorm werd gespeeld, op welke hole gebeurde het, wat gebeurde er?”
  • Stel eerst vragen aan de speler. Vraag daarna aan de marker wat er gebeurd is. En vraag in het geval van een drie- of vierbal ook aan speler drie en vier wat zij gezien hebben.
  • Speel de situatie na met het peper-en-zoutstel op de terrastafel. Of met bloempotten, koffie- en theekopjes of bier- en wijnglazen… Of pak een vel papier erbij en vraag de speler om een tekening te maken van de situatie. “Waar lag de bal? Waar was de green? Waar was de penalty area, het konijnenhol, het pad, het hek, het bankje?” Door de situatie visueel te maken, wordt de toedracht duidelijk. Dat maakt het gemakkelijker om tot een goede terras ruling te komen en de spelers zullen de regeltoelichting beter snappen als die die aan de hand van een peper en zoutvaatje of een tekening gebeurt.
  • Bij ingewikkelde en belangrijke gevallen is het verstandig om met de speler en de marker de baan in te gaan en de locatie van de regelkwestie te bezoeken. “Was het hier? Waar lag je bal? Wil je laten zien wat je deed?” De baan ingaan is ook een goede oplossing als een speler en de marker het niet eens zijn over het aantal slagen dat gedaan is. Vraag aan de speler waar zijn of haar afslag eindigde, waar hij of zij de tweede slag deed, de derde slag, etc.
  • Neem de tijd voor een terras ruling. Beide ‘partijen’ moeten goed gehoord worden en zo nodig ook speler drie in de groep. In de meeste gevallen is er dan geen twijfel meer over de toedracht en de ruling die daarbij hoort.

Terras rulings gemakkelijker maken of voorkomen

Discussies op het terras over de regels en de terras rulings die erop volgen zijn op zich van harte welkom. Als het juiste antwoord wordt aangedragen, steekt iedereen er iets van op. Aan de andere kant is voorkomen beter dan genezen. Hier volgen enkele adviezen voor regelcommissies die terras rulings overbodig of gemakkelijker maken.

  • Het is een open deur maar moet toch gezegd worden: hoe beter de regelkennis van spelers, hoe minder terras rulings er vereist zijn. Van wedstrijdspelers mag een goede regelkennis verwacht worden. Faciliteer dat zo goed mogelijk met bijscholing, cursussen en quizzen. Leg de regels uit met behulp van foto’s van veelvoorkomende situaties op je eigen baan.
  • zoeken via plattegrond app golfregels
  • Je kunt veel schade voorkomen door aandacht te besteden aan de praktische oplossing die Regel 20.1c biedt in strokeplaywedstrijden (speel de hole met twee ballen uit als je niet zeker weet wat de regels voorschrijven en meld je na de wedstrijd bij de commissie). Licht deze regel toe in het clubblad, de nieuwsbrief, op de website en in regelcursussen op de club.
  • Wijs spelers ook op het onderdeel ‘Zoeken via plattegrond’ in de regelapp van de R&A. Bij een regelkwestie in een wedstrijd mag een speler deze app raadplegen. ‘Zoeken via plattegrond’ leidt een speler heel snel naar het antwoord op zijn of haar regelvraag.
  • Verzoek spelers om met hun smartphone een foto te maken van twijfelachtige regelsituaties. Die foto’s kun je ook gebruiken voor je regelcursussen en -artikels.

Veelvoorkomende terras rulings

Tot slot een lijstje van veelvoorkomende terras rulings. Die verschillen natuurlijk per baan. Waar veel water is, is er uiteraard ook veel discussie over hoe juist te handelen bij hindernissen.

1 Paden en wanneer je deze mag ontwijken

Op de ene baan heb je wel recht op 'relief' als je bal op een pad ligt, op de andere niet. Als er niets op de scorekaart over paden vermeld staat, dan menen spelers ten onrechte dat ze geen recht op een free drop hebben. Als ze wel recht hebben op een free drop, dan droppen ze vaak op de verkeerde plaats. Het referentiepunt is dan het fijnste in plaats van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering.

2 Konijnenholen en wanneer je recht hebt op relief

Veel spelers weten niet wanneer ze een konijnenhole wel en niet mogen ontwijken. Veel spelers zijn erg vrijgevig, een minderheid is juist te streng voor zichzelf. Deze laatste groep meent ten onrechte dat de plaatselijke regel voor NGF-wedstrijden (“Er is geen sprake van een belemmering door een gat gegraven door een dier als deze alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler”) ook geldt in alle andere wedstrijden.

3 Water en waar te droppen

Er is dikwijls verwarring over waar er gedropt moet worden als een bal in een hindernis eindigt. Er is vooral verwarring als een speler een bal moet slaan over een hindernis met gele palen waarbij de bal wel aan de overzijde landt maar terugrolt in het water. Heel veel spelers droppen in dit geval ten onrechte een bal aan de overzijde van de hindernis. Hoe er wel gehandeld moet worden, is voor heel veel spelers onduidelijk.

4 Relief bij een hek, paal, bank

De bal ligt in de buurt van een bankje. Wanneer heb je recht op relief? Veel spelers menen ten onrechte dat ze ook recht op een free drop hebben als de bal ver van de bank ligt maar als de bank bijvoorbeeld wel een rechtstreeks schot naar de green blokkeert.

5 Stand innemen in het bos en bij een struik

Wat mag wel en wat mag niet als je bij het spelen van een bal gehinderd wordt door een boom of struik bij het innemen van je stand?

Mogelijk heb je op jouw club te maken met heel andere terras rulings. Wij raden aan om ze te inventariseren en er een artikel met foto’s over te publiceren. Of maak een video en leg de golfregels uit aan de hand van de meest voorkomende terras rulings op jouw club.

Wat mag in elke gevallen? Lees het artikel 'Golfregels bespreken na het spelen' op GOLF.NL.

Terug naar het overzicht Week van de Regels 2022.