Inhoud caddie

Sportief beleid voor 50-plussers

Senioren - 50-plussers en 65-plussers - vullen hun vrije tijd anders in dan vroeger. Ze kunnen kiezen uit talloze activiteiten die er voor hun doelgroep georganiseerd worden. Het is daarom belangrijk om bij het sportieve beleid ook aandacht te besteden aan 'het product' golf voor senioren.

Het aantal 50- en 65-plussers neemt de komende jaren toe. Gezond en fit zijn, je spelniveau op peil houden en met elkaar plezier hebben: dat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een leven golf. Daarom is het aan te bevelen om fysieke trainingen te organiseren die gericht zijn op de fitheid van oudere leden. 

Het aantal senioren dat de komende jaren op de vrijetijdsmarkt komt zal alleen maar toenemen

Idealiter is er een gecombineerd les- en fitnessprogramma voor senioren waarbij de teaching professionals samenwerken met een bewegingsspecialist (bijvoorbeeld een fysiotherapeut). Als golfers fit blijven, zullen ze betrokken blijven bij de sport en hun golfclub.

Wat is de grootste uitdaging op het gebied van seniorengolf?

Dat je als club je seniorenleden ervan bewust maakt wat ze zelf kunnen doen om zolang mogelijk gezond en fit te blijven golfen. Veel senioren denken: ik golf al drie keer per week, wat moet ik dan nog meer doen, want het gaat toch prima? De uitdaging is senioren te overtuigen van het voordeel dat het oplevert als je ook op latere leeftijd in jezelf blijft investeren.

Waarom is fysieke training belangrijk voor senioren?

Als je alleen je rondjes speelt en verder niets doet om je lichaam in goede conditie te houden, dan neemt je balans geleidelijk af en wordt het steeds moeilijker om de golfswing te kunnen blijven maken. Je moet steeds meer moeite doen om op je spelniveau te blijven. Dat verouderingsproces en de fysieke problemen die daarmee gepaard gaan, kun je wel degelijk beïnvloeden door heel gericht de juiste oefeningen te doen.

Hoe kan een club seniorengolfers hierin faciliteren?

Een club kan naast golftrainingen ook een lesprogramma aanbieden met fysieke oefeningen voor balans en mobiliteit. Onder optimale begeleiding van golfprofessionals, maar ook met specialistische ondersteuning van een fysiotherapeut.

Besteden clubs in hun sportieve beleid voldoende aandacht aan senioren?

Clubs realiseren zich steeds meer dat je voor senioren meer dan alleen wedstrijden moet organiseren. Zo organiseren veel clubs groepstrainingen en fysieke trainingen die zeer gewild zijn bij deze doelgroep. 

Met verschillende initiatieven bind je ouderen langer aan je vereniging en het levert je als club ook veel op

Welke elementen zijn nog meer belangrijk in een seniorenprogramma?

Je kunt als club bijeenkomsten beleggen rond golfgerelateerde thema’s zoals mentale aspecten, voeding of materiaal. Het sociale netwerk van ouderen wordt vaak kleiner en de golfvereniging fungeert dan steeds meer als een tweede huis. Al is het maar voor een kopje koffie. Probeer daar als vereniging op in te spelen door niet alleen wedstrijden en trainingen te organiseren, maar ook sociale activiteiten als bridge of een cultureel uitstapje. Senioren kun je ook vragen voor de begeleiding van de jongste jeugdspelers. Met verschillende initiatieven bind je ouderen langer aan je vereniging en het levert je als club ook veel op. 

Moeten clubs zich niet vooral richten op het binnenhalen van jonge golfers?

Clubs vrezen soms dat het inzetten op senioren ten koste gaat van de werving van jongere generaties. Dat ze bekend komen te staan als een club voor ouderen. Maar dat heeft vooral te maken met hoe je je als club presenteert. Een golfclub bestaat voor de helft uit senioren. Dat is een gegeven en die groep heb je nodig voor het voortbestaan van je vereniging. Een club met een mix van alle leeftijden is een gezonde club.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Lees ook: