Inhoud caddie

Hebben golfers op 1 maart 2021 een andere handicap dan daarvoor?

Vanaf 4 januari 2021 wordt zowel de te verwachten WHS-handicap als de actuele EGA-handicap van golfers getoond in de app GOLF.NL (bij "Mijn spel") en op de digitale pas (klik op "Profiel"). Ook in clubsoftware wordt zowel de WHS- als de EGA-handicap getoond. De te verwachten WHS-handicap wordt ongeveer eens in de drie weken geactualiseerd.

Hebben golfers op 1 maart 2021 een andere handicap dan daarvoor?  Het korte antwoord is: "Ja, waarschijnlijk wel." Hieronder wordt dit toegelicht.

  1. De berekening van een WHS-handicap werkt anders dan de berekening van de EGA-handicap die tot 1 maart 2021 gebruikt wordt (lees hier hoe de WHS-handicapberekening werkt).
  2. Een speler begint bij de invoering van het WHS op 1 maart 2021 niet met zijn/haar oude EGA-handicap die gebaseerd is op oude qualifying scores en de handicapberekening van het Europese handicapysteem; men begint bij de invoering van het WHS met een handicap die wel gebaseerd is op oude qualifying scores maar waarbij de handicapberekening van het World Handicap System met terugwerkende kracht is toegepast op de oude scores.

Anders gezegd: de handicap van een speler is tot de invoering van het WHS gebaseerd op al zijn/haar oude qualifying scores, maar bij elke nieuwe score wordt de handicap aangepast volgens de principes van het EGA Handicap System. De eerste WHS-handicap van een speler, meteen na invoering van het WHS, is ook gebaseerd op alle oude qualifying scores, maar nu is de handicap bij elke nieuwe score die in het verleden is ingeleverd, met terugwerkende kracht, aangepast volgens de berekening die het WHS gebruikt. 

Om die reden zal de handicap van een speler bij invoering van het WHS waarschijnlijk anders zijn dan de handicap vlak voor de invoering. De kans dat iemand precies dezelfde handicap zal houden is heel klein. 

De enige uitzondering betreft spelers die vanaf 2016 tot de invoering van het WHS op 1 maart 2021 geen scores inleveren. Zij zullen dezelfde handicap houden omdat er niet genoeg informatie is om een WHS-handicap uit te rekenen. Deze spelers moeten er wel rekening mee houden dat hun handicap, zodra ze na de invoering van het WHS wel scores gaan inleveren, flink kan veranderen als deze scores afwijken van hun eerste WHS-handicap. Lees hiervoor de FAQ Wat gebeurt er met mijn handicap als ik jarenlang geen qualifying scores heb ingeleverd? 

Voor spelers die tot de invoering van het WHS wel één of meer handicapscores hebben ingeleverd, werkt het als volgt. Bij de invoering van het WHS op 1 maart 2021 vervalt hun EGA-handicap en krijgen ze een automatisch berekende WHS-handicap. Voor de berekening van je WHS-handicap worden alle qualifying scores vanaf 2016 gebruikt. Er is gekozen voor 2016 omdat scores vanaf dat jaar zijn bewaard in een digitale database en omdat een scoregeschiedenis van ongeveer vier jaar een goed beeld geeft van de vaardigheid van een speler.

Lees in dit verband ook de FAQ Tellen scores van lang geleden ook nog mee bij de berekening van de WHS-handicap?. Bekijk hier voorbeelden van handicapstijgingen en -dalingen.

Factoren

Waarom zal de eerste WHS-handicap bijveel golfers afwijken van de EGA-handicap die ze daarvoor hadden? In het WHS wordt een handicap bepaald door het gemiddelde van je beste 8 scores van je laatste 20 rondes. Dit is anders dan bij de EGA-handicap. De EGA-handicap is namelijk een afspiegeling van wat je kan presteren op een topdag. Bij de EGA-handicap, na een goede ronde, zakt je handicap altijd (en minimaal 0,1 punt), terwijl dat bij de WHS-handicap niet zo hoeft te zijn omdat het daar om het gemiddelde van je beste scores gaat en omdat de gemaakte score niet per se tot de beste 8 gaat behoren. De WHS-handicap weerspiegelt je handicap op je goede dagen. Dit verklaart waarom het merendeel van de handicaps bij de overgang van het EGA-systeem naar een WHS-systeem omhoog zullen gaan.

Omdat een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten over de laatste 20 qualifying ronden, en omdat scores tot 1 maart 2021 meetellen voor de eerste WHS-handicap van spelers, is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Hoe meer scores er voor de invoering van het WHS beschikbaar zijn van een golfer, hoe stabieler de WHS-handicap zal zijn als spelers na invoering van het WHS qualifying scores gaan inleveren. Spelers worden daarom aangemoedigd om zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren en golfclubs worden aangespoord om deze boodschap over te brengen aan hun leden. In het ideale geval heeft iedere golfer bij de invoering van het WHS twintig of meer qualifying scores in zijn/haar handicapgeschiedenis staan. Mochten er echter bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn van een speler, dan wordt de World Handicap Index bepaald op basis van die acht scores. Heeft een golfer minder dan acht scores, bijvoorbeeld drie, dan wordt de World Handicap Index berekend op basis van die drie scores. Als een golfer nog helemaal geen qualifying ronden heeft gespeeld, dan wordt zijn of haar EGA-handicap ook zijn of haar World Handicap Index.

De tabel onderaan deze pagina laat zien hoe de beschikbare scores uit het EGA-tijdperk gebruikt gaan worden om een WHS-handicap vast te stellen. Deze afbeelding laat ook zien hoe een WHS-handicap wordt vastgesteld van een speler die na de invoering van het WHS een eerste score inlevert, daarna een tweede, etc.

De EGA-handicapscores worden eerst omgezet in dagresultaten (score differentials). Als er bijvoorbeeld maar vijf EGA-handicapscores beschikbaar zijn, dan zal het laagste dagresultaat de WHS-handicap bepalen. Als er bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn, dan wordt gekeken naar het gemiddelde van de twee beste dagresultaten. Als er bijvoorbeeld maar één score beschikbaar is, dan wordt dat dagresultaat minus twee punten de WHS-handicap. De twee punten aftrek is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat veel nieuwe spelers beter zijn dan hun handicap aangeeft.

Als er 20 of meer scores beschikbaar zijn in iemands handicapgeschiedenis, dan treedt bij de berekening van de WHS-handicap automatisch het mechanisme van de "Soft Cap" en een "Hard Cap" in werking. Dat beteken: mits er 20 of meer scores beschikbaar zijn, dan zal de handicap van een speler in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan zijn/haar laagste handicap in de afgelopen 12 maanden. Meer daarover is te lezen in de FAQ over de Soft Cap en Hard Cap

Lees ook de FAQ Wat mag je verwachten bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps en wat zijn rare afwijkingen?

WHS handicap

 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.