Inhoud caddie

Waarom hadden veel spelers na 1 maart een andere handicap dan daarvoor?

Dit betreft het antwoord op een vraag die relevant was bij de overgang van het EGA-handicapsysteem naar het Wereld Handicap Systeem, maar nu niet meer relevant is. Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

De berekening van een WHS-handicap werkt anders dan de berekening van het EGA-systeem dat we vroeger gebruikten en bij de invoering van het WHS is de handicapberekening van het World Handicap System met terugwerkende kracht toegepast op de oude scores van spelers. Om die reden week de eerste WHS-handicap van veel spelers af van hun laatste EGA-handicap. De enige uitzondering betrof spelers die vanaf 2016 tot de invoering van het WHS op 1 maart 2021 geen scores hadden ingeleverd. Zij hadden op 1 maart 2021 dezelfde handicap als op 28 februari 2021, omdat er niet genoeg informatie was om een WHS-handicap uit te rekenen. Deze spelers moeten er wel rekening mee houden dat hun handicap, zodra ze scores gaan inleveren, flink kan veranderen als deze scores afwijken van hun eerste WHS-handicap. Lees hiervoor de FAQ Wat gebeurt er met een handicap als iemand jarenlang geen qualifying scores heeft ingeleverd?  

Waarom week de eerste WHS-handicap bij veel golfers af van hun laatste EGA-handicap? Omdat de WHS-handicapberekening heel anders werkt dan de berekening die daarvoor werd gebruikt. In het WHS wordt een handicap bepaald door het gemiddelde van je beste 8 scores van je laatste 20 rondes. De EGA-handicapberekening werkte anders. De EGA-handicap was in grote mate een afspiegeling van wat je kon presteren op een topdag. Bij de EGA-handicap, na een goede ronde, zakte je handicap altijd (en minimaal 0,1 punt), terwijl dat bij de WHS-handicap niet zo hoeft te zijn omdat het daar om het gemiddelde van je beste scores gaat en omdat de gemaakte score niet per se tot de beste 8 gaat behoren. De WHS-handicap weerspiegelt je handicap op je goede dagen en dit verklaart waarom de eerste WHS-handicap van veel spelers hoger was dan hun laatste WGA-handicap.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.