Inhoud caddie

Heb ik na invoering van het WHS een andere handicap dan daarvoor?

Het korte antwoord is: "Ja, waarschijnlijk wel." Hieronder wordt dit toegelicht.

  1. De berekening van een WHS-handicap werkt anders dan de berekening van de EGA-handicap die we nu hebben (lees hier hoe de WHS-handicapberekening werkt).
  2. Je begint bij de invoering van het WHS niet met je oude EGA-handicap die gebaseerd is op je oude qualifying scores en de handicapberekening van het Europese handicapysteem; je begint bij de invoering van het WHS met een handicap die wel gebaseerd is op je oude qualifying scores maar waarbij de handicapberekening van het World Handicap System met terugwerkende kracht is toegepast op de oude scores.

Anders gezegd: je handicap is tot de invoering van het WHS gebaseerd op al je oude qualifying scores, maar bij elke nieuwe score wordt je handicap aangepast volgens de principes van het EGA Handicap System. Je handicap meteen na invoering van het WHS is ook gebaseerd op al je oude qualifying scores, maar nu is je handicap bij elke nieuwe score die je in het verleden hebt ingeleverd, met terugwerkende kracht, aangepast volgens de berekening die het WHS gebruikt. 

Om die reden zal je handicap bij invoering van het WHS in 2021 waarschijnlijk anders zijn dan je handicap vlak voor de invoering. De kans dat iemand precies dezelfde handicap zal houden is heel klein.

De enige uitzondering betreft spelers die vanaf 2016 tot nu geen enkele score hebben ingeleverd en die ook tot de invoering van het WHS geen scores zullen inleveren. Zij zullen dezelfde handicap houden omdat we niet genoeg informatie hebben om een WHS-handicap uit te rekenen. Deze spelers moeten er wel rekening mee houden dat hun handicap, zodra ze na de invoering van het WHS wel scores gaan inleveren, flink kan veranderen als deze scores afwijken van hun eerste WHS-handicap. Lees hiervoor de FAQ Wat gebeurt er met mijn handicap als ik jarenlang geen qualifying scores heb ingeleverd?

Voor spelers die tot de invoering van het WHS wel één of meer handicapscores hebben ingeleverd, werkt het als volgt. Bij de invoering van het WHS vervalt je EGA-handicap en krijg je een automatisch berekende WHS-handicap. Voor de berekening van je WHS-handicap worden al jouw qualifying scores vanaf 2016 gebruikt. Er is gekozen voor 2016 omdat scores vanaf dat jaar zijn bewaard in een digitale database en omdat een scoregeschiedenis van ongeveer vier jaar een goed beeld geeft van de vaardigheid van een speler. Lees in dit verband ook deze FAQ.

Factoren

Het verschil dat er zal zijn tussen je EGA-handicap en je WHS-handicap is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal scores dat beschikbaar is om de WHS-handicap vast te stellen en de trend die deze scores vertonen.

Cijfers uit Finland, waar het WHS al eind februari is ingevoerd, maken echter duidelijk dat een kleine meerderheid van de Nederlandse spelers rekening moet houden met een handicapverhoging zodra het WHS wordt ingevoerd. Het verschil tussen de EGA- en de WHS-handicap bij de overgang kan klein zijn, maar de eerste WHS-handicap kan ook een aantal slagen hoger of lager zijn dan de laatste EGA-handicap. In Finland ging de handicap van veel spelers met twee of drie slagen omlaag of omhoog. 

Waarom zal de eerste WHS-handicap bij een deel van de golfers afwijken van de EGA-handicap die ze daarvoor hadden? In het WHS wordt een handicap bepaald door het gemiddelde van je beste 8 scores van je laatste 20 rondes. Dit is anders dan bij de EGA-handicap. De EGA-handicap is namelijk een afspiegeling van wat je kan presteren op een topdag. Bij de EGA-handicap, na een goede ronde, zakt je handicap altijd (en minimaal 0,1 punt), terwijl dat bij de WHS-handicap niet zo hoeft te zijn omdat het daar om het gemiddelde van je beste scores gaat en omdat de gemaakte score niet per se tot de beste 8 gaat behoren. De WHS-handicap weerspiegelt je handicap op je goede dagen. Dit verklaart waarom het merendeel van de handicaps bij de overgang van het EGA-systeem naar een WHS-systeem omhoog zullen gaan.

Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden, en omdat je scores in 2020 al meetellen voor je WHS-handicap, is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten. 

Als er in 2021 een groot verschil is tussen je EGA-handicap en je WHS-handicap, dan is de beste tip om veel qualifying te gaan spelen. Dan zal je WHS-handicap snel een meer correcte WHS-handicap zijn die je niveau op dat moment weergeeft.

Hoe meer scores er voor de invoering van het WHS beschikbaar zijn van een golfer, hoe stabieler de WHS-handicap zal zijn als spelers na invoering van het WHS qualifying scores gaan inleveren. Spelers worden daarom aangemoedigd om zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren en golfclubs worden aangespoord om deze boodschap over te brengen aan hun leden. Door de coronamaatregelen hebben we een tijd niet kunnen spelen, maar vanaf 11 mei is qualifying spelen weer mogelijk. In het ideale geval heeft iedere golfer bij de invoering van het WHS twintig of meer qualifying scores op zijn of haar "stamkaart" staan. Mochten er echter bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn van een speler, dan wordt de World Handicap Index bepaald op basis van die acht scores. Heeft een golfer minder dan acht scores, bijvoorbeeld drie, dan wordt de World Handicap Index berekend op basis van die drie scores. Als een golfer nog helemaal geen qualifying ronden heeft gespeeld, dan wordt zijn of haar EGA-handicap ook zijn of haar World Handicap Index.

De tabel onderaan deze pagina laat zien hoe de beschikbare scores uit het EGA-tijdperk gebruikt gaan worden om een WHS-handicap vast te stellen. En deze afbeelding laat ook zien hoe een WHS-handicap wordt vastgesteld van een speler die na de invoering van het WHS een eerste score inlevert, daarna een tweede, etc.

De EGA-handicapscores worden eerst omgezet in dagresultaten (score differentials). Als er bijvoorbeeld maar vijf EGA-handicapscores beschikbaar zijn, dan zal het laagste dagresultaat de WHS-handicap bepalen. Als er bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn, dan wordt gekeken naar het gemiddelde van de twee beste dagresultaten. Als er bijvoorbeeld maar één score beschikbaar is, dan wordt dat dagresultaat minus twee slagen de WHS-handicap. De twee slagen aftrek hangt samen met onderzoek waaruit blijkt dat veel nieuwe spelers beter zijn dan hun handicap aangeeft.

Als er 20 of meer scores beschikbaar zijn op het moment dat de EGA-handicap wordt omgezet in een WHS-handicap, dan treedt automatisch het mechanisme van de "Soft Cap" en een "Hard Cap" in werking. Mits er 20 of meer scores van jou beschikbaar zijn, dan zal je handicap in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan je laagste handicap in de afgelopen 12 maanden. Meer daarover is te lezen in de FAQ over de Soft Cap en Hard Cap.

Het is belangrijk dat handicapcommissies in 2020 bij elke qualifying score alles invoeren: het aantal Stableford-punten, de hole-scores en de par, course rating en slope rating van de baan. Lees hiervoor deze FAQ: Wat moeten handicapcommissies doen als voorbereiding op de komst van het WHS?

WHS handicap

Hoe werkt de WHS-handicapberekening bij een beginner die een eerste kaart inlevert? Hoe werkt de berekening als iemand weinig scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft? In deze video worden de vragen beantwoord.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.