Inhoud caddie

TuRF - de Turfgrass University Research Foundation

TuRF - de Stichting Turfgrass Research Foundation - is op 1 januari 2022 gestopt met haar activiteiten.

In 2013 is op initiatief van de NGF, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professor Coen Ritsema van de Wageningen Universiteit de Dutch Turfgrass Research Foundation (DTRF) opgericht, later de Turfgrass University Research Foundation (TuRF) geheten.

De stichting poogde door kennisontwikkeling bij te dragen aan een beter begrip van het bodem-water-plant systeem zoals zich dat manifesteert op onder andere golfbanen. Op 1 januari 2022 is de stichting gestopt met haar activiteiten.

De stichting stelde zichzelf als doelen:

  • het bevorderen van de kennisontwikkeling op het gebied van bodem, plant en water;
  • het bevorderen en afstemmen van wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland;
  • het uitdragen en verzamelen van kennis en informatie.

De gestelde doelen zijn bereikt, onder meer het instellen en bekostigen van een Buitengewone Leerstoel Turfgrass Science aan de Wageningen Universiteit. Onder hoogleraar Bernd Leinauer (aangesteld in 2014) heeft promovendus Daniel Hahn zijn promotieonderzoek in 2021 afgerond. Klik hier voor de onderzoeksrapportage van Daniel Hahn.

Met het afronden van het promotieonderzoek en de beëindiging van de overeenkomst met de hoogleraar is er een einde gekomen aan de doelstelling(en) die de stichting bij oprichting heeft geformuleerd. Met de onderzoeken die zijn/worden gedaan naar bodem, plant en water worden nieuwe wegen ingeslagen. De opgebouwde kennis kan van zeer veel toegepaste waarde zijn voor het onderhoud van golfbanen en sportterreinen.

Met de gedeelde kennis tijdens groensymposia, andere evenementen, nieuwsbrieven en mailberichten is een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het onderhoud van golfbanen en sportterreinen. Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gaat verder. De Golfalliantie (NGF-NVG-NGA) nemen hierin vanuit hun verantwoordelijkheid het initiatief en blijven bijeenkomsten organiseren om kennis over te dragen aan de praktijk.

Ga naar de hoofdpagina IPM als opvolger van de Green Deal Sportvelden.