Inhoud caddie

Hoe kun je een EGA-handicap omrekenen in een WHS-handicap? Hoe kun je een WHS-handicap checken?

Er is geen simpele formule waarmee je je huidige EGA-handicap kunt omzetten in een WHS-handicap. Maar vanaf 4 januari 2021 kunnen spelers hun te verwachten WHS-handicap zien. In de app GOLF.NL (bij "Mijn spel"), op de digitale pas (klik op "Profiel" in de app GOLF.NL) en in clubsoftware wordt de te verwachten WHS-handicap van een speler getoond. Tot 1 maart 2021 is de EGA-handicap van een speler leidend en vanaf 1 maart is de WHS-handicap van een speler leidend. (lees hier meer over het tijdpad).

whs handicap overzicht app 

In de app GOLF.NL (en in clubsoftware) zien spelers de scores waarop hun WHS-handicap is gebaseerd (zie de afbeelding hierboven). Dit score-overzicht geeft een speler inzicht hoe zijn/haar WHS-handicap is berekend en spelers kunnen zo ook checken of hun WHS-handicap klopt. Hierbij moet met het volgende rekening gehouden worden.

  • Er worden bij de WHS-handicapberekening scores vanaf 2016 gebruikt, ook als een speler in de periode 2016-2020 van club gewisseld is. Alle golfers hebben sinds 2016 een uniek GSN-nummer en hun scores zijn gekoppeld aan dit nummer.
  • De WHS-handicapberekening van een speler begint vanaf de oudste score die beschikbaar is in de database, ongeacht of er 8, 18, 28 of 88 scores in staan, dus de EGA-handicap is in de WHS-overzichten niet relevant. (Idealiter zijn er minstens 20 scores beschikbaar van een speler. Maar bij veel golfers die al heel lang spelen is dat niet het geval en dat geldt ook voor nieuwe spelers.) Bij een speler met meer dan 20 scores in zijn/haar handicap record begint de WHS-handicapberekening dus al voorafgaand aan de laatste 20 scores die zichtbaar zijn in de app.
  • Bij spelers met minder dan 20 scores is een artificiële score toegevoegd als oudste score.
  • Het "narekenen" van een dagresultaat lukt niet als het gedaan wordt op basis van EGA-gegevens. In het WHS-overzicht wordt daarom sinds 14 januari naast de Aangepaste Bruto Score ook de WHS-handicap getoond. Het is belangrijk om te weten dat de WHS-handicap die wordt getoond de handicap is ná afloop van de ronde. Als een speler zijn/haar WHS-handicap gaat narekenen, moet men dus dus de WHS-handicap gebruiken die is berekend na afloop van de voorgaande ronde.
  • In de WHS-handicapberekening wordt een 9-holes score altijd opgeschaald naar een 18-holes score. Hiervoor wordt de course rating, slope rating en par gebruikt van de negen holes die gespeeld zijn.
  • Alleen volledige scores kunnen gebruikt worden voor de WHS-handicapberekening. (Lees hierover meer in de FAQ Hoe verloopt de transitie van EGA- naar WHS-handicaps?)
  • Het klopt dat een speler de CBA van wedstrijden niet in zijn/haar WHS-overzicht terugvindt. Bij de berekening van de WHS-handicap worden CBA-gegevens uit het verleden niet verwerkt. Helaas was het niet mogelijk om de CBA-berekening in de transitie naar het WHS mee te nemen. Als dit wel was gebeurd, dan zou de WHS-handicap bij sommige spelers misschien minimaal afwijken van de WHS-handicap die ze nu zien. Het gaat dan om afwijkingen van een paar tienden.
  • Als er 20 of meer scores beschikbaar zijn in iemands handicapgeschiedenis, dan treedt bij de berekening van de WHS-handicap met terugwerkende kracht in sommige gevallen het mechanisme van de "Soft Cap" en "Hard Cap" in werking. Dat betekent: als er 20 of meer scores beschikbaar zijn, dan zal de handicap van een speler in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan zijn/haar laagste handicap in de afgelopen 12 maanden. (De Hard Cap treedt niet in werking als de WHS-handicap meer dan 5 punten hoger is dan de EGA-handicap; lees hier meer.)
  • Vooral bij spelers met weinig scores en bij golfers die een handicap rond de 36 hebben kan de WHS-handicap veel hoger zijn dan de EGA-handicap.

Een voorbeeld van een 9-holes score 

Voor het berekenen van een nieuwe handicap op basis van een score over 9 holes moet men de WHS-handicap die berekend is op basis van de vorige ronde gebruiken. In dit voorbeeld gebruiken we de volgende gegevens van een 9-holes ronde:

WHS-handicap = 14,3
Par (9 holes) = 36
CR = 71,8
SR = 123
Slagen (eerste negen) = 45


Met deze gegevens moet men dan de baanhandicap (Course Handicap) voor een 18-holes ronde bepalen aan de hand van de slope en course rating voor de gespeelde 9 holes.

De formule voor het berekenen van een baanhandicap is: (SR/113) * WHS-hcp + (CR_18 - Par_18).
In bovenstaand voorbeeld betekent dit de volgende baanhandicap: [ (123/113) *14,3 ] + 71,8 - 72 = 15 (8 + 7).

Als men bij het narekenen de EGA-handicap zou gebruiken voor de berekening van de baanhandicap, in plaats van de WHS-handicap, dan krijgt men een andere baanhandicap en komt men dus op een ander resultaat uit. Voor het bepalen van het aantal slagen dat een speler krijgt over de eerste en tweede negen holes zijn de even/oneven stroke indices op de eerste en tweede negen van belang.

Vervolgens nemen we het aantal slagen dat gedaan is over de eerste negen en noemen dat slagen_9 (hierbij moeten hoge scores gereduceerd zijn tot netto dubbel bogeys volgens de helft van de zojuist bepaalde baanhandicap). De aangepaste bruto score over 18 holes bepaalt men dan als volgt.

Formule berekenen aangepaste bruto score (ABS) voor 18 holes: slagen_9 + par_9 + hcap_slagen_9 + 1 (voor de ene netto bogey).
Aangepast bruto score in het voorbeeld = 45 (slagen eerste negen) + 36 (par 9 holes) + 7 (baanhandicap tweede 9) + 1 (netto bogey) = 89.

Tot slot kan dan het dagresultaat berekend worden met bovenstaande ABS over 18 holes (89).

Formule berekening dagresultaat: (113/SR) * (ABS_18 - CR).
Dagresultaat in het voorbeeld = (113/123) * (89 - 71,8) = 15,8.

Het voorbeeld van de 9-holes score was ook een onderdeel van de Q&A-sessie op 15 januari. Bekijk het fragment hier of hieronder. Bekijk de hele Q&A hier.

De beste 8 dagresultaten

Er is zoals gezegd geen simpele formule waarmee je je huidige EGA-handicap kunt omzetten in een WHS-handicap, omdat de berekening van een handicap volgens het EGA-systeem verschilt van de manier waarop een handicap in het WHS wordt berekend. In het EGA Handicap Systeem wordt de handicap na elke qualifying score aangepast op basis van de actuele handicap en de behaalde Stableford-punten in de zojuist gespeelde ronde. In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying ronden van een speler. Je WHS-handicap is het gemiddelde van de beste 8 scores (dagresultaten) van deze laatste 20 rondes. Dat betekent dat twee Nederlandse spelers die allebei een "eind-EGA-handicap" van 24,0 hebben zeer waarschijnlijk een verschillende eerste WHS-handicap zullen hebben.

Lees ook deze FAQs:

Houd er rekening mee dat de te verwachten WHS-handicap van een speler (de WHS-handicap die vanaf 4 januari 2021 in de app GOLF.NL getoond wordt) niet per se de eerste WHS-handicap van een speler wordt. De eerste WHS-handicap van een speler kan op 1 maart 2021 nog anders worden als de speler voor 1 maart qualifying scores inlevert. Het is ook mogelijk dat de te verwachten WHS-handicap door foute of ontbrekende data nog niet klopt. In dat geval wordt van de handicapcommissie verwacht dat de fouten zo snel mogelijk hersteld worden. Lees in dit verband ook deze FAQ: Wat mag je verwachten bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps en wat zijn rare afwijkingen?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.