Inhoud caddie

Wat ziet een speler in het score-overzicht?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

In de app GOLF.NL (en in clubsoftware) zien spelers de scores waarop hun WHS-handicap is gebaseerd. Dit score-overzicht geeft een speler inzicht hoe zijn/haar handicap is berekend.

Als een speler 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, dan ziet de speler wat de beste 8 scores zijn van deze laatste 20. Als een speler 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, kan de speler in het overzicht ook zien welke score ("de 21ste") gaat wegvallen als hij of zij een nieuwe score invoert.

Men dient het volgende te weten om de score-overzichten te begrijpen:

 • Er worden bij de WHS-handicapberekening scores vanaf 2016 gebruikt, ook als een speler in de periode 2016-2020 van club gewisseld is. Iedere golfer heeft sinds 2016 een uniek GSN-nummer en de scores van deze speler zijn gekoppeld aan dit nummer.
 • Bij de invoering van het WHS is bij spelers met minder dan 20 scores een artificiële score toegevoegd als oudste score. Soms is die gedateerd op 01-01-2016 maar soms op 01-01-2017. Het enige doel van de datum is dat het de oudste score is in het overzicht.
 • SD staat voor score differential: dagresultaat.
 • EXS staat voor exceptionele score. Bij de berekening van iemands WHS-handicap op de datum van invoering (1 maart 2021) is het WHS-mechanisme exceptionele score met terugwerkende kracht toegepast.op oude scores (de scores in de handicapgeschiedenis van een speler vanaf begin 2016).
 • ABS staat voor aangepaste bruto score: de totale score in een ronde voor handicapdoeleinden. Hierbij zijn hoge holescores en 'strepen' op holes in Stablefordronden voor handicapdoeleinden aangepast in een netto double bogey.
 • Een lage score betekent niet per se een laag dagresultaat: lees hier meer.
 • In het overzicht met scores die de handicap bepalen staat soms ook de 'low handicap index'. De laagste handicap index treedt pas in werking als een speler 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft staan. De low handicap index is de laagst berekende handicap van een speler in de laatste 12 maanden voorafgaand aan de laatste score. Telkens als een nieuwe score wordt ingevoerd, wordt de low handicap index opnieuw bepaald.
 • In de WHS-handicapberekening wordt een 9-holes score altijd opgeschaald naar een 18-holes score.
 • Voor 1 maart 2021 was er bij sommige wedstrijden sprake van CBA. In het overzicht zie je niet de CBA van wedstrijden terug want bij de berekening van de WHS-handicap zijn CBA-gegevens uit het verleden niet verwerkt.
 • Als  er 20 of meer scores beschikbaar zijn in iemands handicapgeschiedenis, dan treedt soms het mechanisme van de soft cap en hard cap in werking. Als een cap is toegepast, dan ziet een speler dit in zijn of haar handicapoverzicht.
 • Als er op 1 maart 2021 20 of meer scores beschikbaar waren in iemands handicapgeschiedenis, dan kan bij de berekening van de WHS-handicap met terugwerkende kracht de soft cap of hard cap in werking zijn getreden. (De hard cap trad niet in werking als de WHS-handicap meer dan 5 punten hoger was geworden dan de EGA-handicap.) 

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.

Is er een optie om heel grote handicapstijgingen (3 slagen) op te vangen zodra één heel goede score wegvalt en de 21ste score wordt? Is er een waarschuwingssysteem om toekomstige grote handicapdalingen of -stijgingen te signaleren?
Het WHS kent het mechanisme van de soft cap en hard cap. Dat zorgt ervoor dat de handicap van een speler in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger zal worden dan zijn/haar laagste handicap in de afgelopen 12 maanden. Spelers kunnen echter zelf in hun handicapoverzicht zien welke score bij een volgende ronde gaat wegvallen.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.