Inhoud caddie

Wat ziet een speler in het score-overzicht?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

In de app GOLF.NL (en in clubsoftware) zien spelers de scores waarop hun WHS-handicap is gebaseerd. Dit score-overzicht geeft een speler inzicht hoe zijn/haar handicap is berekend.

Als een speler 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, dan ziet de speler wat de beste 8 scores zijn van deze laatste 20. Als een speler 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, kan de speler in het overzicht ook zien welke score ("de 21ste") gaat wegvallen als hij of zij een nieuwe score invoert.

Men dient het volgende te weten om de score-overzichten te begrijpen:

 • Er worden bij de WHS-handicapberekening scores vanaf 2016 gebruikt, ook als een speler in de periode 2016-2020 van club gewisseld is. Alle golfers hebben sinds 2016 een uniek GSN-nummer en hun scores zijn gekoppeld aan dit nummer.
 • De handicapberekening van een speler begint vanaf de oudste score die beschikbaar is in de database, ongeacht of er 8, 18, 28 of 88 scores in staan. Bij een speler met meer dan 20 scores in zijn/haar "handicap record" begint de WHS-handicapberekening dus al voorafgaand aan de laatste 20 scores die zichtbaar zijn in de app. (Idealiter zijn er minstens 20 scores beschikbaar van een speler. Maar bij veel golfers die al heel lang spelen is dat niet het geval en dat geldt ook voor nieuwe spelers.) .
 • Bij spelers met minder dan 20 scores is een artificiële score toegevoegd als oudste score. Soms wordt die gedateerd op 01-01-2016 maar soms ook 01-01-2017. Het enige doel van de datum is dat het de oudste score wordt in het overzicht.
 • SD staat voor score differential (dagresultaat).
 • EXS staat voor exceptionele score. Bij de berekening van iemands WHS-handicap per 1 maart 2021 wordt het WHS-mechanisme exceptionele score met terugwerkende kracht toegepast.op oude scores (de scores in de handicapgeschiedenis van een speler vanaf begin 2016).
 • ABS staat voor aangepaste bruto score: de totale score in een ronde voor handicapdoeleinden. Hierbij zijn hoge holescores en 'strepen' op holes in Stableford-ronden voor handicapdoeleinden aangepast in een netto double bogey.
 • Een lage score betekent niet per se een laag dagresultaat: lees hier meer.
 • In het overzicht met scores die de handicap bepalen staat in sommige gevallen ook de 'low handicap index'. De laagste handicap index treedt pas in werking als een speler 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft staan. De low handicap index is de laagst berekende handicap van een speler in de laatste 12 maanden voorafgaand aan de laatste score. Telkens als een nieuwe score wordt ingevoerd, wordt de low handicap index opnieuw bepaald. 
 • Bij leden die lid zijn van een club die werkt met software van E-Golf4U is het mogelijk dat zij in hun score-overzicht een 'buitenlandse baan'-score zien die in werkelijkheid een score is die is gemaakt op een Nederlandse baan. Dit is een tijdelijke software-oplossing die ervoor zorgt dat die score meetelt bij de handicapberekening. De datum van de 'buitenlandse baan'-score komt overeen met de datum waarop op een Nederlandse baan is gespeeld. (Er moet voor deze oplossing gekozen worden als in de clubsoftware een luscombinatie is opgenomen die niet in het NGF-banenbestand voorkomt. Hierdoor worden deze banen niet herkend bij de WHS-handicapberekening en kloppen bijvoorbeeld ook de stroke indices niet. Als clubs deze 'onbekende' lussen willen blijven gebruiken, neem dan alsjeblieft snel contact op. De lussen krijgen dan een officiële rating en worden opgenomen in het NGF-banenbestand.)
 • Het 'narekenen' van een dagresultaat (score differential) lukt niet als het gedaan wordt op basis van EGA-gegevens. In het overzicht wordt daarom naast de aangepaste bruto score de WHS-handicap getoond. Het is belangrijk om te weten dat de WHS-handicap die wordt getoond de handicap is ná afloop van de ronde. Als een speler zijn/haar WHS-handicap gaat narekenen, moet men dus dus de WHS-handicap gebruiken die is berekend na afloop van de voorgaande ronde.
 • In de WHS-handicapberekening wordt een 9-holes score altijd opgeschaald naar een 18-holes score. Hiervoor wordt de course rating, slope rating en par gebruikt van de negen holes die gespeeld zijn.
 • In het overzicht zie je niet de CBA van wedstrijden terug want bij de berekening van de WHS-handicap zijn CBA-gegevens uit het verleden niet verwerkt. Helaas was het niet mogelijk om de CBA-berekening in de transitie naar het WHS mee te nemen. Als dit wel was gebeurd, dan zou de WHS-handicap bij sommige spelers misschien minimaal afwijken van de WHS-handicap die ze nu zien. Het gaat dan om afwijkingen van een paar tienden.
 • Als  er 20 of meer scores beschikbaar zijn in iemands handicapgeschiedenis, dan treedt soms het mechanisme van de soft cap en hard cap in werking. Als een cap is toegepast, dan ziet een speler dit in zijn of haar handicapoverzicht. 
 • Als er op 1 maart 2021 20 of meer scores beschikbaar waren in iemands handicapgeschiedenis, dan kan bij de berekening van de WHS-handicap met terugwerkende kracht de soft cap of hard cap in werking zijn getreden. (De Hard Cap trad niet in werking als de WHS-handicap meer dan 5 punten hoger was geworden dan de EGA-handicap.)
 • Vooral spelers met weinig scores en golfers die een handicap rond de 36 hadden, zullen op 1 maart 2021 een hogere handicap hebben gekregen dan ze daarvoor hadden.

Is een van onze webinars werd de vraag gesteld of het mogelijk is om in het WHS-overzicht naast de ABS (aangepaste bruto score) ook op te nemen hoeveel slagen men erover had mogen doen (par + paying handicap)? Het is mogelijk om dit aan te vragen bij de clubsoftwareleverancier maar de NGF gaat dit niet doen in de app GOLF.NL en in website-applicaties. Wij gaan er vanuit dat een speler zelf in staat is om zijn baanhandicap bij de par van de gespeelde baan op te tellen.

Een voorbeeld van een 9-holes score 

Voor het berekenen van een nieuwe handicap op basis van een score over 9 holes moet men de WHS-handicap die berekend is op basis van de vorige ronde gebruiken. In dit voorbeeld gebruiken we de volgende gegevens van een 9-holes ronde:

WHS-handicap = 14,3
Par (9 holes) = 36
CR = 71,8
SR = 123
Slagen (eerste negen) = 45


Met deze gegevens moet men dan de baanhandicap (Course Handicap) voor een 18-holes ronde bepalen aan de hand van de slope en course rating voor de gespeelde 9 holes.

De formule voor het berekenen van een baanhandicap is: (SR/113) * WHS-hcp + (CR_18 - Par_18).
In bovenstaand voorbeeld betekent dit de volgende baanhandicap: [ (123/113) *14,3 ] + 71,8 - 72 = 15 (8 + 7).

Als men bij het narekenen de EGA-handicap zou gebruiken voor de berekening van de baanhandicap, in plaats van de WHS-handicap, dan krijgt men een andere baanhandicap en komt men dus op een ander resultaat uit. Voor het bepalen van het aantal slagen dat een speler krijgt over de eerste en tweede negen holes zijn de even/oneven stroke indices op de eerste en tweede negen van belang.

Vervolgens nemen we het aantal slagen dat gedaan is over de eerste negen en noemen dat slagen_9 (hierbij moeten hoge scores gereduceerd zijn tot netto dubbel bogeys volgens de helft van de zojuist bepaalde baanhandicap). De aangepaste bruto score over 18 holes bepaalt men dan als volgt.

Formule berekenen aangepaste bruto score (ABS) voor 18 holes: slagen_9 + par_9 + hcap_slagen_9 + 1 (voor de ene netto bogey).
Aangepast bruto score in het voorbeeld = 45 (slagen eerste negen) + 36 (par 9 holes) + 7 (baanhandicap tweede 9) + 1 (netto bogey) = 89.

Tot slot kan dan het dagresultaat berekend worden met bovenstaande ABS over 18 holes (89).

Formule berekening dagresultaat: (113/SR) * (ABS_18 - CR).
Dagresultaat in het voorbeeld = (113/123) * (89 - 71,8) = 15,8.

Het voorbeeld van de 9-holes score was ook een onderdeel van de Q&A-sessie op 15 januari. Bekijk het fragment hier of hieronder. Bekijk de hele Q&A hier.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

  Lees ook deze FAQs:

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.

Vraag: Is er een optie om heel grote handicapstijgingen (3 slagen) op te vangen zodra één heel goede score wegvalt en de 21ste score wordt? Is er een waarschuwingssysteem om toekomstige grote handicapdalingen of -stijgingen te signaleren?
Het WHS het mechanisme van de soft cap en hard cap. Dat zorgt ervoor dat de handicap van een speler in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger zal worden dan zijn/haar laagste handicap in de afgelopen 12 maanden. Spelers kunnen echter zelf in hun handicapoverzicht zien welke score bij een volgende ronde gaat wegvallen. Lees in dit verband de FAQ Wat ziet een speler in het score-overzicht?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Raadpleeg ook de digitale versie van 'Wegwijs in Handicapping'