Inhoud caddie

Spelersprofiel: EGA-hcp 3, meer dan 20 scores

De transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap: een voorbeeld van een speler met een EGA-handicap van 3 met meer dan 20 scores in de handicapgeschiedenis.

Bij de transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap worden de gegevens gebruikt die in de NGF-database staan. Clubs zijn deze gegevens gaan delen met de NGF vanaf midden 2016. Voor de berekening van een WHS-handicap worden de laatste 20 scores van een speler gebruikt. Bij de overgang naar het WHS wordt voor de eerste 20 scores wordt een speciale transitietabel gebruikt. Deze transitietabel geeft ook bij minder dan 20 scores een WHS-handicap. Pas vanaf 9 scores geeft de berekende WHS-handicap een redelijke weerspiegeling van de speelsterkte van de speler. Het wordt daarom sterk aangeraden om te zorgen dat er minimaal 9 scores in de NGF database zitten voor 1 januari 2021 of snel daarna.

De bestudeerde gegevens van veel spelers geven aan dat de WHS-handicap van de overgrote meerderheid van de spelers hoger zal zijn dan hun EGA-handicap; en hoe hoger de EGA-handicap, hoe groter dit effect zal kunnen zijn. De uitzonderingen zijn spelers met een lage handicap (4 of lager). Omdat de spreiding van hun scores veel kleiner is, zal het gemiddelde van hun beste 8 dagresultaten vaak lager zijn dan hun EGA-handicap. 

 

WHS

Hierboven staat een voorbeeld van een speler met handicap 3 die meer dan 20 scores in de handicapgeschiedenis heeft. We tonen de 22 meest recente, maar de berekening van de WHS-handicap is dus al begonnen op rij 1. De meest recente score staat onderaan.

Omdat er bij deze speler meer dan 20 scores beschikbaar zijn, wordt geen artificiële score toegevoegd aan de handicapgeschiedenis. (Dat gebeurt wel in voorbeeld 1 en 2.)

Wat we in het voorbeeld van deze speler zien (dat de initiële WHS-handicap lager is dan de "eind-EGA-handicap") zien we bij meer spelers met een lage handicap. In dit geval komt het ook omdat de EGA-handicap van de speler tussen 11 juni 2017 en 5 maart 2020 gezakt is van 3,7 naar 3,2. 

De initiële WHS-handicap van deze speler is 2,1. De speler in het voorbeeld heeft relatief stabiel gescoord, maar bij de laatste acht ronden zit maar één goede score. Als die trend zich voortzet, en als score nummer 5 (met een dagresultaat van 0) op een gegeven moment wegvalt (niet meer bij de meest recente 20 scores hoort), dan kan de WHS-handicap van deze speler opeens vrij hard stijgen. De WHS-handicap 2,1 kan dan opeens 2,6 of 2,7 of nog hoger worden. In het WHS is het immers verleden tijd dat een handicap slechts met 0,1 punt stijgt na een slechte score, de WHS-handicap is het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes. 

Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 dagresultaten, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Nadere toelichting

 • Op basis van de bruto scores per hole of het aantal behaalde Stableford-punten wordt een dagresultaat bepaald.
 • De WHS-handicap wordt bepaald op basis van de beschikbare dagresultaten. Als er 20 scores beschikbaar zijn, dan is de WHS-handicap het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes. Als er minder dan 20 scores beschikbaar zijn, dan geldt deze tabel.
 • De speler in het voorbeeld hierboven heeft meer dan 20 ronden in zijn handicapgeschiedenis.
 • Het berekenen van de WHS-handicap index op basis van de eerste (oudste) dagresultaten begint bij rij 1 en geeft zoals verwacht een vertekend beeld van de speelsterkte vanwege de weinige scores en de transitiemethodiek, die eigenlijk meer bedoeld is voor spelers die net beginnen met golf. Bij de berekening van de handicap in rij 20, 21 en 22 werkt het systeem zoals bedoeld; de WHS handicap wordt bepaald door het gemiddelde van de beste 8 van de laatste 20 dagresultaten.
 • Als deze speler een nieuwe score inlevert (dit wordt dan rij 23) valt de score op rij 3 met een dagresultaat van 3,2 weg (bij de WHS-handicapberekening wordt immers gekeken naar de laatste 20 rondes) en komt er een nieuw dagresultaat voor in de plaats. Omdat het dagresultaat van rij 3 bij de beste 8 scores hoorde, zal er een nieuw dagresultaat bij de beste 8 komen. Wanneer dat nieuwe dagresultaat slechter is dan 4,7 komt de 4,7 van rij 9 erbij en wordt de nieuwe handicap 2,3. Is het nieuwe dagresultaat beter dan de 4,7 van rij 9, dan zijn er drie mogelijkheden:
  - Als het nieuwe dagresultaat ongeveer hetzelfde is als het dagresultaat van rij 3, dan blijft de handicap hetzelfde met 2,1.
  - Wanneer dit dagresultaat 2,7 of beter is, dan zal de handicap van de speler zakken, omdat een waarde van 2,7 of lager tot een lager gemiddelde over de beste 8 scores leidt.
  - Is dit dagresultaat hoger dan 3,5 dan zal de handicap van de speler omhoog gaan, omdat een waarde van 3,6 of hoger tot een hoger gemiddelde over de beste 8 scores leidt (een dagresultaat hoger dan 3,5 en lager dan 4,4 resulteert in een handicap van 2,2, een dagresultaat boven de 4,3 resulteert in een handicap van 2,3).
 • Als de huidige trend van iets hogere scores (rij 15-18 en rij 20-21) doorzet en als na drie nieuwe scores rij 5 wegvalt, dan zal de handicap van deze speler in één keer een stukje hoger worden.

Belangrijke termen

Bruto score: het totaal aantal slagen over 18 holes.
Aangepaste bruto score: het totaal aantal slagen over 18 holes, waarbij hoge holescores beperkt worden tot een netto double bogey.
Playing Conditions Calculation (PPC): een correctiefactor om de speelcondities van de dag mee te nemen.

In deze video worden de belangrijkste WHS-termen toegelicht.

Ga terug naar de FAQ "Zijn er voorbeelden van handicapstijgingen en -dalingen bij de transitie naar het WHS?"