Inhoud caddie

Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer

In het kader van duurzaam beheer van sportterreinen is begin 2020 een handreiking ontwikkeld die informatie biedt voor beheerders om plagen, ziekten en onkruid tegen te gaan.

Bij het beheer en onderhoud van golfbanen kunnen plagen, ziekten of onkruid leiden tot situaties waarbij het uitoefenen van de sport niet langer verantwoord is. In die situaties is het gebruik van pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen) een laatste redmiddel. De kern van goed beheer van sportgras is echter om te voorkomen dat deze aantastingen kunnen ontstaan en daarmee de inzet van pesticiden. 

In het kader van de Green Deal Sportvelden is een handreiking ontwikkeld die informatie biedt voor beheerders om plagen, ziekten en onkruid tegen te gaan. De handreiking geeft inzicht in de omstandigheden waarin plagen, ziekten en onkruid ontstaan en vormt daarmee een basis voor de aanpak daarvan. Hiermee kunnen stappen gezet worden richting chemievrij beheer. 

De “Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer – Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen” is hier te vinden.

handreiking onkruid

Ga naar de hoofdpagina IPM als opvolger van de Green Deal Sportvelden.

Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen.