Inhoud caddie

Jeugdgolf in de regio

23 augustus 2021

Golf geen sport voor jongeren? Een hardnekkig misverstand. Een onderzoek dat Bureau Coen in opdracht van de NGF uitvoerde, bewijst dat jeugd wel degelijk enthousiast te krijgen is voor golf.

Weg zijn de negatieve connotaties wanneer kinderen op een laagdrempelige manier golf op een baan mogen uitproberen. Maar hoe laat je ze na een positieve kennismaking de volgende stap zetten en hoe bind je hen? De NGF wil daar samen met de clubs werk van maken en golf verder ontwikkelen als jeugdsport.

Jongeren trekken graag op met leeftijdsgenoten. Ook op de golfbaan. Dat kunnen de meeste clubs nu niet bieden, want het aantal jeugdgolfers in ons land is relatief laag in verhouding met het aantal clubs. Samenwerking binnen een regio staat daarom voorop in het regionaal jeugdtraject van de NGF, vertelt Twan Boerdonk, organisator van dit project namens de NGF.

“In plaats van slechts twintig kinderen op één club, uit allemaal verschillende leeftijdscategorieën, hebben we dan enkele honderden kinderen van zes of zeven clubs. Zo kunnen we leuke activiteiten organiseren met veel meer leeftijdsgenoten, waar kinderen wél met elkaar plezier kunnen beleven aan golf. We vergroten de kans dat kinderen blijven en zelfs vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Samenwerking zorgt daarnaast voor stabiliteit en continuïteit van je jeugdbeleid. Nu zien we veelal een tijdelijke opleving van jeugdgolf binnen een club, omdat activiteiten steunen op een of twee vrijwilligers. Vallen die weg, dan heeft dat direct negatieve gevolgen. Door samenwerking kunnen vrijwilligers van andere clubs in de regio bijspringen. Clubs dragen het jeugdtraject samen en dat maakt ze minder kwetsbaar.”

Meer aandacht

Een andere belangrijke bevinding uit het onderzoek van Coen is de door kinderen gewenste profielschets van de golfinstructeur: ‘aardig, grappig, lief en behulpzaam’ en hij of zij moet vooral ‘veel voordoen’. Kinderen hebben meer aandacht nodig. “Als een pro zelf minder affiniteit met jeugdgolf heeft, dan mag dat een goed jeugdbeleid van de club niet in de weg staan”, vindt Boerdonk. “Hij kan anderen inschakelen die de vereiste kwaliteiten bezitten, een jeugdcoach, een speler uit Dames 1 of een CIOS-student. Samenwerking betekent ook hier weer dat je altijd wel over een aantal bij jeugdgolf betrokken pro’s en jeugdcoaches beschikt in een regio.”

Synergie regio Den Bosch

In de regio Den Bosch loopt sinds vorig jaar een pilot van het jeugdtraject. BurgGolf de Haverleij, Golfclub Vught, Golfclub Landgoed Coudewater, Golfclub Bois-le-duc en Golfclub de Dommel zijn het eerste goede voorbeeld van zo’n samenwerking. Tijdens de kick-off september vorig jaar waren vierhonderd basisschoolkinderen afgekomen op het funpark. Na zo’n golfevenement bieden de deelnemende clubs geïnteresseerde kinderen allemaal hetzelfde vervolgprogramma. Kinderen worden daarvoor verwezen naar de club of baan het dichtst bij hun woonadres. Of, als dat toch hun voorkeur heeft, naar de club van een vriendje of vriendinnetje.

De NGF fungeert als verbinder en begeleidt het hele traject. “Wij brengen de clubs met elkaar in gesprek. De clubs zélf bepalen tijdens die bijeenkomsten de gezamenlijke ambities en het doel van het plan. Op die manier ontstaat het jeugdtraject van de eigen regio”, aldus Boerdonk. Hoewel vooral de regionale activiteiten vanwege de coronabeperkingen uitgesteld moesten werden, is de synergie volgens hem al duidelijk merkbaar. De clubs overleggen regelmatig met elkaar. Zo deelt iedere club een good practice van het eigen jeugdbeleid. Clubs leren zo van elkaars opleidingsplan, trainingsprogramma, inzet van jeugdcoaches en organisatie van wedstrijden. Ook de pro’s wisselen kennis en ervaringen uit, en zij zijn een talentengroep gestart.

Boost

Voor de kinderen staan op de activiteitenkalender onder meer themabijeenkomsten, waarvoor ze bewust met leeftijdsgenoten samengebracht worden. En er is een regionale competitie opgezet. Een uitdrukkelijke wens van de clubs, benadrukt Boerdonk. “Liever dicht bij huis, dan anderhalf uur in de auto voor een landelijke competitie. Een opzet met snelle en uitdagende spelvormen, afgestemd op de behoeften van de kinderen. In teams waarin ze opnieuw samen spelen met leeftijdsgenoten.” Tijdens een brainstormsessie stelde iemand voor de naam van een sponsor aan de competitie te koppelen. Een dag later al was een sponsor gevonden die duizend euro schenkt, waardoor veel prijzen uitgereikt kunnen worden. “Je brengt van iedere club gelijkgestemden met een hart voor jeugdgolf samen die elkaar versterken. Dat geeft een enorme boost”, ervaart de medewerker Sportparticipatie Jeugd bij de NGF.

Wanneer je ook iets voor de ouders organiseert, gaan zij anders over golf denken en zijn ze potentiële nieuwe leden voor je club

Jeugd een volgende stap laten zetten lukt volgens Boerdonk alleen als je ook aandacht besteedt aan hun niet-golfende ouders, want het enthousiasme van een kind na een plezierig dagje op een funpark gaat verloren als pa en ma nog wél een verkeerd beeld van golf houden. “Betrek hen in de vervolgstappen”, adviseert hij. “Wanneer je ook iets voor de ouders organiseert, gaan zij eveneens anders over golf denken en zijn ze potentiële nieuwe leden voor je club.”

Kortste weg naar de golfbaan

Jongeren wisten tijdens de coronacrisis de weg naar de golfbaan te vinden. Clubs beseffen dat zij juist nu wat moeten doen om deze doelgroep, die zorgt voor een gezondere leeftijdsopbouw, te boeien en binden. Boerdonk merkt het aan de vragen die hij ontvangt. “Jeugdcommissies krijgen een nieuwe impuls of worden opgestart. In de regio Den Bosch had bijvoorbeeld een van de deelnemende clubs aan het traject nog geen jeugdcommissie. Die konden van de andere clubs leren hoe dat gaat en belangrijke contacten leggen. Het is prettig wanneer je dat samen kunt doen.”

Hij merkt aan de andere kant ook weleens dat clubs wat huiverig zijn voor samenwerken met de buren. Want: zijn dat niet je concurrenten? “Door kennis en ervaring te delen word je juist samen sterker”, legt Boerdonk uit. “We hebben tijdens het traject een gezamenlijk doel: jeugdgolf op de kaart zetten in de regio. Zorgen dat kinderen de kortste weg naar de golfbaan gaan vinden, daar ervaren hoe leuk golf is en terugkeren. Ja, je leidt ook kinderen op die je weer kwijtraakt aan een andere club wanneer ze gaan studeren. Maar die komen in een latere levensfase misschien weer bij je terug. Zoals er jongeren zijn die nog niet verder willen met golf en voor een andere sport kiezen. Wellicht pakken ze het op termijn dankzij die eerdere ervaring later toch weer op en vinden dan makkelijker de weg naar jouw golfbaan.”

Verjonging op jouw golfclub?

In navolging van de pilot in Den Bosch start binnenkort een jeugdtraject in Arnhem en de NGF is in gesprek met acht andere regio’s waar clubs willen samenwerken op het gebied van jeugdgolf. Boerdonk hoopt dat meer regio’s volgen. Ben jij geïnteresseerd in een informatieve bijeenkomst over een regionaal NGF-jeugdtraject? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over jeugdgolf in het algemeen? Neem dan contact op met Twan Boerdonk.

Lees ook: Het regionaal NGF-jeugdtraject.

Ga naar de hoofdpagina Best practices op het gebied van jeugd en familie.

Bekijk hieronder de video van het kick-off-evenement in de regio Den Bosch.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.