Inhoud caddie

De transformatie van de golfprofessional

6 april 2022

De traditionele benadering van één vaste teaching professional die een golfer overal bij kan helpen is niet meer van deze tijd, stelt Jim van Heuven van Staereling. De directeur Opleidingen van PGA Holland over de moderne pro en zijn veranderende rol op een golfclub.

Lesgeven aan leden, de shop runnen, de greenfee innen, de range beheren. De professional op de golfclub van de jaren tachtig was een alleskunner. Later werd lesgeven aan leerlingen van alle niveaus zijn core business. Ook dit functieprofiel evolueert weer verder. “De wensen van de golfer komen centraal te staan”, zegt Van Heuven van Staereling. “We gaan van de mededeling ‘dit gaan we u leren’ naar de vraag ‘wat wilt u leren?’. Met een klantgericht team van gekwalificeerde professionals. Je leert golfen op een vereniging en niet bij één professional.”

Specifieke doelgroepen

De structuur van het kader, gebaseerd op de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van NOC*NSF, is daar al op ingericht en bestaat uit vier niveaus: 1. Jeugdcoach, 2. Golfinstructeur, 3. B-Professional en 4. A-Professional. Elk niveau richt zich op een specifieke doelgroep. De golfinstructeur bijvoorbeeld enthousiasmeert beginners, de B-professional begeleidt golfers naar handicap 18 en A-professionals werken met getalenteerde golfers met handicap 18 en lager. “Je moet goed opgeleid zijn voor je functie en over de juiste, erkende diploma’s beschikken. “En opleiden kost tijd”, benadrukt Van Heuven van Staereling. “Minstens twee tot drie jaar voor een B-professional en vier tot vijf jaar voor een A-professional. Een goede golfer word je ook niet in een dagcursus.”

Specialisten

Pro’s gaan zich steeds meer specialiseren. Op het gebied van techniek, tactiek, mentaal, fysiek of materiaal. “Vergelijk het met de student geneeskunde, die eerst opgeleid wordt tot basisarts en zich daarna verder specialiseert. Je kan daarin binnen een golfschool ook een verdeling maken. De een is goed in techniek en de ander in het mentale aspect. Golfers die behoefte hebben aan een bepaalde specialisatie kun je binnen een divers team doorverwijzen naar elkaar. Ik leid bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten op. Een pro kan zo iemand als een bedreiging zien voor zijn inkomsten, maar deze specialist zorgt er juist voor dat ook zíjn leerlingen minder blessures krijgen en langer blijven golfen. Je maakt elkaar sterker, kunt faciliteiten delen. De pro’s vormen één team en stralen dat uit, bezoekers moeten direct kunnen zien wie de pro’s zijn op een vereniging.”

Golfers die behoefte hebben aan een bepaalde specialisatie kun je binnen een divers team doorverwijzen naar elkaar

Een club zou volgens hem de samenstelling van het team van professionals beter af moeten stemmen op de doelgroep. “Wanneer je over vijf pro’s beschikt die allemaal hetzelfde kunnen, heb je vijf concurrenten en kun je leden minder specifieke kwaliteiten aanbieden. Maak een duidelijke profielomschrijving wanneer je een vacature hebt. Wat gaat hij doen? Heb je behoefte aan niveau 2 of 3, of wil je een specialist? Als hij vooral jeugd gaat trainen is een jongere kandidaat beter geschikt, terwijl oudere leden een voorkeur hebben voor een pro met meer levenservaring. Professionals kunnen, afhankelijk van hun specialisme, ook op meerdere clubs in een regio werken. Enkele dagen bij de ene en de andere dagen bij een andere club.”

Groepslessen en coaching

De golfsport gaat meer naar groepslessen. “Net als in andere sporten moet ook in golf gewoon worden dat je tijdens de training de vaardigheden die je geleerd hebt, bijhoudt. Privélessen blijven bestaan maar de teamgedachte wordt de norm. Je wordt lid van een golfvereniging en weet dat je op dinsdag traint met jouw groep. Daarmee voorzien we gelijk in een sociale behoefte van veel golfers, die we hiermee sneller binden aan de vereniging. Je kunt als golfer wel één coach hebben, iemand met wie je een vertrouwensrelatie opbouwt en die jou begeleidt in je ontwikkeling. Je coach kan inschatten met welke groep je het beste kunt trainen en voor welke wedstrijd je kunt inschrijven, of hij adviseert je eens met de mental coach te gaan praten.”

Onderzoek hoe je elkaar versterkt

De professionals werken in het zogenaamde ecosysteem in golf. Samen met het bestuur van de vereniging, de manager van de golfbaan, de greenkeepers en de horeca. Ze vormen elk een eigen team maar hebben de andere teams hard nodig. Samenwerken is cruciaal voor een klantgerichte cultuur op een baan of club. “Dat begint bij de balie waar een klant op basis van zijn vraag en wensen doorverwezen wordt. Voor sommige trainingen heeft een pro snelle greens nodig en dat stemt hij af met de greenkeeper, zodat het gras op een bepaalde hoogte gemaaid wordt. Wanneer een leerling uithuilt aan de bar over zijn spel zou het mooi zijn als de barmedewerker daarop inspeelt: ga eens naar die training of informeer bij die pro. En een nieuw lid is eerder geneigd om te gaan trainen als de vereniging een trainingscultuur promoot. We doen het samen.”

Stimuleer scholing en bijscholing. Dan kijk je samen naar de toekomst

Samenwerken betekent eveneens dat je uitzoekt hoe je elkaar verder kunt versterken. “Ondersteun als vereniging de pro, ook al is hij zelfstandige. Stimuleer scholing en bijscholing. Dan kijk je samen naar de toekomst. Weet je waarom een pro weggaat? Ik denk dat dit soort gesprekken, zoals met collega’s of personeel gebruikelijk is, ook met pro’s gevoerd moeten worden. Denk na over passende faciliteiten en teaching tools. Zorg dat zij midden in het clubleven komen te staan: maak ze lid, zorg dat de pro’s meedoen aan de verenigingscompetitie, nodig ze uit voor andere activiteiten en stuur ze alle informatie die andere leden ontvangen. In een samenwerkingscontract van een zzp’er kun je opnemen dat je wilt samenwerken met behoud van zelfstandigheid en identiteit.”

Aanpassen met behoud kernwaarden

De transformatie vergt tijd, beseft Jim van Heuven van Staereling. Het bewustzijn is er tijdens de opleidingen, maar toepassen van de nieuwe vaardigheden in een praktijk die al jaren gewend is aan een bepaalde aanpak, is volgens hem een uitdagende volgende stap. Al ziet hij wel steeds meer goede voorbeelden op clubs en banen. “We moeten samen de golfwereld aanpassen aan de moderne tijd, maar mét behoud van de kernwaarden zoals kwaliteit, respect en hoffelijkheid.”

Toetsingscommissie speelt in op nieuwe ontwikkelingen

De Toetsingscommissie, ingesteld door de NGF, is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing van de golfprofessionals in opleiding. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van NGF, NVG en PGA Holland. Meine Stoker is voorzitter van de Toetsingscommissie.

“Ik vind het plezierig om te zien hoe de partijen in deze commissie met elkaar samenwerken en ook ‘critical friend’ kunnen zijn over de ontwikkelingen in de golfbranche”, aldus Stoker, die in het dagelijks leven voorzitter van een college van bestuur van een scholenkoepel is. “We willen dat golfers op elk niveau optimaal begeleid worden. Zo zien we bijvoorbeeld de groeiende populariteit van groepslessen bij clubs en banen de laatste jaren. Daar passen wij dan de examens op aan. In het verleden gaf een kandidaat tijdens zijn examen aan één persoon les en nu staat hij voor vier personen, waardoor een examencommissie een beter beeld krijgt van zijn vaardigheden voor groepslessen. Op termijn zal het effect daarvan merkbaar moeten zijn. We zien ook dat reeds gekwalificeerde pro’s zichzelf ontwikkelen op dat gebied.”

Verenigingen zijn vaak wel bekend met de A- en de B-professional, maar weten niet altijd dat in de structuur ook de niveaus 1 (de Jeugdcoach) en 2 (Golfinstructeur) bestaan. Stoker: “Ik verwacht dat onder invloed van de aanwas van nieuwe golfers tijdens de coronaperiode vanzelf meer behoefte zal zijn aan ondersteuning op deze twee niveaus bij de verenigingen. Hun aantal zal groeien want juist met voldoende mensen op deze niveaus kunnen clubs die beginners behouden. Maar misschien kan de structuur nog beter onder de aandacht gebracht worden van de clubs.”

Ga naar de hoofdpagina Sportief beleid en best practices.