Inhoud caddie

Informatie over het handicapsysteem voor de Stichting Golfsport

Dit betreft een oud artikel dat relevant was bij de overgang van het EGA-handicapsysteem naar het Wereld Handicap Systeem in 2021.

Op 1 maart 2021 is een nieuw handicapsysteem in werking getreden, het Wereld Handicap Systeem (WHS). Leden van andere clubs zijn hierover geïnformeerd door de handicapcommissie van hun vereniging. Contribuanten van de Stichting Golfsport worden ingelicht door de NGF en dat doen wij in dit artikel.

Waar vind je je handicap?

Je handicap wordt getoond op je digitale NGF-pas. Die pas is zichtbaar in de app GOLF.NL en op mijn.golf.nl.

Wat is er veranderd?

Veel spelers hebben in 2021 een hogere handicap dan daarvoor. Jij mogelijk ook. Dat komt omdat je handicap nu anders wordt berekend dan vroeger. Je handicap is nu het gemiddelde van je beste 8 'dagresultaten' in je laatste 20 ronden. Daarbij wordt gekeken naar scores vanaf begin 2016. Bij spelers met een hogere handicap is er vaak sprake van scores die flink van elkaar verschillen. Dan zitten er bij je beste 8 dagresultaten vaak ook een aantal relatief minder goede dagresultaten. 

Er verandert verder weinig. Je kunt net als vroeger een score invoeren in de app GOLF.NL. De computer berekent je nieuwe handicap. De computer zet al je scores om in dagresultaten en je beste dagresultaten kun je beschouwen als je beste prestaties na verrekening van het een en ander, met name de moeilijkheidsgraad van de baan die je hebt gespeeld. In de app GOLF.NL (en op mijn.golf.nl) kun je een overzicht bekijken van de qualifying scores die jouw handicap bepalen.

Leuke verbeteringen

Het nieuwe handicapsysteem heeft een aantal leuke facetten.

  • Je kunt nu in elk land een qualifying ronde spelen en je kunt nu eerlijk strijden tegen golfers uit alle landen van de wereld. Voorheen was dat niet het geval, er waren zes verschillende handicapsystemen met elk een eigen berekeningsmethode.
  • Je kunt nu - onder bepaalde voorwaarden - ook een qualifying ronde of wedstrijd spelen over bijvoorbeeld 12 of 14 holes.
  • Het WHS kent een mechanisme dat een extreem goede ronde beloont met een extra verlaging van je handicap.
  • Als er 20 scores in je handicapgeschiedenis zitten, kan je handicap bij tijdelijk vormverlies nooit extreem snel stijgen. Bij minder dan 20 scores in je geschiedenis is dat wel mogelijk.
  • Iedereen - ook spelers met een handicap van 4,4 en lager - mag nu qualifying ronden spelen, ook over 9 of meer holes. Ook mag iedereen nu meedoen aan qualifying wedstrijden, ook wedstrijden over 9 of meer holes.

Een betrouwbare handicap

Hoe meer scores er in je handicapgeschiedenis zitten, hoe beter je handicap je speelsterkte weerspiegelt. Ideaal gesproken zijn er 20 scores van jou beschikbaar, maar als er 9 scores in je handicapgeschiedenis zitten, dan zal je handicap ook al een redelijk betrouwbare weergave zijn van je spelniveau.

Het is ook goed om te weten dat het belangrijk is om elke ronde zo goed mogelijk af te maken. Je handicap wordt immers bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten in je laatste 20 qualifying ronden. En een score met als equivalent 31 Stableford-punten levert een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Meer informatie over het WHS vind je op golf.nl/whs. Heb je als contribuant van de Stichting Golfsport een vraag over je handicap of het handicapsysteem? Stuur dan een mail.