Inhoud caddie

Plagen beheersen door biodiversiteit

Ziekten en plagen op golfbanen kun je voorkomen en beheersen door het bevorderen van natuurlijke vijanden. En die natuurlijke vijanden trek je aan met een rijke en gebiedseigen biodiversiteit op de golfbaan. De factsheet "Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing op golfbanen" vertelt je meer over deze materie.

Met het verhogen van de biodiversiteit op golfbanen slaan we meerdere vliegen in één klap. We dragen bij aan de oplossing voor een wereldwijd probleem: de afnemende soortenrijkdom. Daarnaast trekt een rijkere natuur meer golfers aan. Bovendien gaat een rijke, gebiedseigen biodiversiteit hand in hand met duurzaam golfbaanbeheer. Door biodiversiteit ontstaat een natuurlijk evenwicht met natuurlijke vijanden van ziekten en plagen die op golfbanen voorkomen. Met een natuurlijk evenwicht kunnen we plagen en ziekten voorkomen en beheersen.

De samenwerking tussen verschillende partijen in de PPS (privaat-publieke samenwerking) Grasvelden, klimaat en biodiversiteit heeft geleid tot een factsheet over het verband tussen biodiversiteit en uitbraken van plagen en ziekten op golfbanen. Dit document is gepubliceerd op 20 januari 2022. De factsheer legt uit hoe je bij de inrichting en het beheer van een golfbaan natuurlijke plaagbeheersing kunt bevorderen.

Het informatieblad "Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen" beslaat vijf pagina's en behandelt onder meer:

  • Natuurlijke vijanden: insecten, vogels en zoogdieren
  • Algemene principes van natuurlijke plaagbestrijding
  • Inheemse soorten
  • Boven- en ondergrondse biodiversiteit
  • (On)kruiden
  • Plagen zoals engerlingen en eikenprocessierupsen
  • Aanleg en beheer van vegetaties

Klik hier om de factsheet "Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen" te lezen en te bewaren

Het GEO-duurzaamheidsprogramma ondersteunt clubs en banen bij natuurherstel en -ontwikkeling.

Onderzoek

Het meerjarig, landelijk onderzoeksprogramma Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit is een privaat-publieke samenwerking (PPS) tussen het Ministerie van LNV en een consortium van partijen uit het graszaadbedrijfsleven (Plantum en haar leden DLF, DSV zaden Nederland BV, Barenbrug en Limagrain), de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF). De uitvoering ligt bij Wageningen University & Research. Lees hier meer over de PPS Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit

Ga terug naar de hoofdpagina Biodiversiteit op golfbanen.