Inhoud caddie

Factsheets over biodiversiteit op golfbanen

De samenwerking tussen verschillende partijen in de PPS (privaat-publieke samenwerking) Grasvelden, klimaat en biodiversiteit heeft geleid tot een aantal factsheets over biodiversiteit op golfbanen.

Met het verhogen van biodiversiteit op golfbanen slaan we meerdere vliegen in één klap. We dragen bij aan de oplossing voor een wereldwijd probleem: de afnemende soortenrijkdom. Daarnaast trekt een rijkere natuur meer golfers aan. Bovendien gaat een rijke, gebiedseigen biodiversiteit hand in hand met duurzaam golfbaanbeheer. Door biodiversiteit ontstaat een natuurlijk evenwicht met natuurlijke vijanden van ziekten en plagen die op golfbanen voorkomen. Met een natuurlijk evenwicht kunnen we plagen en ziekten voorkomen en beheersen.

De samenwerking tussen verschillende partijen in de PPS (privaat-publieke samenwerking) Grasvelden, klimaat en biodiversiteit heeft geleid tot een aantal factsheets over biodiversiteit en golfbanen.

Méér biodiversiteit op de baan!

Golfbanen kunnen grote bijdragen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit door aanpassing van inrichting en beheer van het gehele golfterrein.

Klik hier voor de factsheet "Méér biodiversiteit op de baan" (2023).

Plagen beheersen op de baan

Ziekten en plagen op golfbanen kun je voorkomen en beheersen door het bevorderen van natuurlijke vijanden. En die natuurlijke vijanden trek je aan met een rijke en gebiedseigen biodiversiteit op de golfbaan. De factsheet "Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing op golfbanen" legt uit hoe je bij de inrichting en het beheer van een golfbaan natuurlijke plaagbeheersing kunt bevorderen

Klik hier voor de factsheet "Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen" (2022)

Onderzoek

Het meerjarig, landelijk onderzoeksprogramma Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit is een privaat-publieke samenwerking (PPS) tussen het Ministerie van LNV en een consortium van partijen uit het graszaadbedrijfsleven (Plantum en haar leden DLF, DSV zaden Nederland BV, Barenbrug en Limagrain), de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF). De uitvoering ligt bij Wageningen University & Research. Lees hier meer over de PPS Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit.

GEO 

Het GEO-duurzaamheidsprogramma ondersteunt clubs en banen bij natuurherstel en -ontwikkeling. Daarnaast is er in het voorjaar van 2023 een online publicatie verschenen die clubs en banen ondersteunt bij het werken aan biodiversiteit. Klik hier voor de NGF-publicatie 'Biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen: praktische handvatten'. (Dit is een geactualiseerde versie van de publicatie Biodiversiteit op golfbanen.) 

Ga terug naar de hoofdpagina Biodiversiteit op golfbanen.