Inhoud caddie

Kan een speler een nieuwe score invoeren als een oude score nog niet is goedgekeurd door de marker?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Nee, dat is niet mogelijk. Lees ook de FAQ Hoe werkt de marker-goedkeuring in de app GOLF.NL?

Een speler kan in zo'n geval (een score die nog niet is goedgekeurd door de marker) wel aan een wedstrijd meedoen. De speler is verplicht bij de wedstrijdcommissie te melden dat er sprake is van een nog niet verwerkte score. De speler zal de informatie over deze ronde met de wedstrijdcommissie moeten delen zodat de commissie een oordeel kan vormen over de eventuele noodzaak om de speler met een aangepaste playing handicap te laten starten. Iedere commissie kan voor een speler de playing handicap voor een wedstrijd aanpassen. De scores zullen te zijner tijd op datum verwerkt worden. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.