Inhoud caddie

Publicaties en brochures

Er wordt veel gepubliceerd over het onderwerp Duurzaam beheer. Hier vind je een verzameling brochures, publicaties en artikelen in de pers. Vertegenwoordigers van organisaties, mensen uit de praktijk en anderen aan het woord.

Een NGF-publicatie

Een NGF-publicatie

Wageningen University & Research,onderdeel van de PPS Grasvelden, klimaat & biodiversiteit

Een golfbaan moet zich blijven ontwikkelen, een masterplan voor meerdere jaren biedt daarbij houvast. Een publicatie in Golfmarkt.

Waarom de golfsport duurzaamheid omhelst. Een publicatie in het E-magazine van de Nationale Sport Vakbeurs

Golf is koploper in duurzaam beheer. Een publicatie in Golfers Magazine.

Een leidraad opgesteld door CLM Onderzoek & Advies en Landschapsbeheer Flevoland.

Een interview over de overgang naar duurzaam beheer met Niels Dokkuma en Koert Donkers van de NGF. Een publicatie in Vakblad Greenkeeper.

Een publicatie met adviezen voor een veilige golfbaan.

Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen.

Een brochure van de NGA.

Een brochure van Pro Turf Care.

Verslag van KIEM-onderzoek.

NGA-publicaties.

Een artikel in De Limburger over de Zuid-Limburgse G&CC

Een voordracht van Richard Kooloos gepubliceerd in Golfmarkt. 

Publicaties over een onderzoek naar de ecologische, sociale en econmische waarde van golf.

Wageningen University (pagina 145 e.v.).

Hoe hoofdgreenkeepers hun boodschap over het voetlicht brengen. Een publicatie in Golfmarkt.

Wat moet je doen om structurele speelkwaliteit te krijgen? En hoe leg je het uit? De duurzaamheidsladder helpt je daarmee op weg. Een publicatie in Golfmarkt.

Golfbanen in Nederland zijn aangelegd en worden onderhouden zonder subsidie van welke overheid dan ook. Een publicatie in Golfers Magazine.

De laatste drie Greenkeepers van het Jaar - William Boogaarts, Vincent de Vries en Koert Donkers - over de ontwikkelingen in greenkeeping en de Green Deal. Een publicatie in GolfMarkt. 

Arjen Bosschaart, greenkeeper op de Domburgsche, vertelt hoe hij zich voorbereidt op het verbod van gewasbeschermingsmiddelen. Een publicatie in Golfmarkt.

Deze studie richt zich op behandelmethodes voor veel voorkomende onkruiden, plagen en ziektes bij pesticidevrij onderhoud van grassportvelden. Auteur: T.H. Regensburg.

Bestuurders, eigenaars en managers van golfbanen worden af en toe geconfronteerd met grote uitgaven. Voorkom financiële verrassingen. Een publicatie in Golfmarkt.

Deze handleiding is verouderd maar nog steeds een handig naslagwerk.

De Pan was in de zomer van 2017 geel. Zo zullen golfbanen er in de toekomst vaker uitzien. Geel en fast and firm.  Een publicatie in GOLF.NL Weekly.

Verslag van een bijeenkomst op De Gelpenberg

De regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden aangescherpt. Wat zijn de gevolgen voor golfbanen? Een publicatie in Golfers Magazine.

Informatieblad

Een brochure over het belang van biodiversiteit. Hoe kunnen golfbanen een bijdrage leveren aan behoud en verbetering van biodiversiteit?

Deze handleiding van de NGF is verouderd maar nog steeds een handig naslagwerk.

Een stappenplan voor Committed to Green. Deze handleiding wordt niet meer gebruikt maar is nog beschikbaar als naslagwerk.

Een NGF-publicatie

Een rapport uit 2007 van een onderzoek uitgevoerd door de Brabantse Milieufederatie, de Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieu Overijssel, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, het onderzoeksbureau Alterra WUR en Nationaal Groenfonds.

Dit handboek van de NGF is verouderd maar nog steeds een handig naslagwerk.