Inhoud caddie

Communicatievideo's

Onderdeel van de communicatietoolkit over duurzaam golfbaanbeheer is deze verzameling video's. Hiermee kan je spelers uitleggen wat duurzaam beheer en zorg voor de baan inhouden.

Extra schade door drukte

In coronatijd is het druk op de golfbanen. Dat golf populair is, dat is geweldig, maar er is ook een keerzijde: extra betreding betekent soms extra schade. Er is een pro-actieve houding vereist van alle betrokkenen: niet alleen de greenkeepers maar ook de baanexploitanten en clubs. In deze video bespreken we enkele aandachtspunten.

Pitchmarks repareren: waarom en hoe?

Waarom is het zo belangrijk om een pitchmark te repareren? En hoe herstel je een pitchmark op de juiste manier? Koert Donkers (NGF Duurzaam Beheer/Agronomie) legt het uit en laat het zien.
Link: https://youtu.be/DUQncoVFrwU. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Zorg voor de baan: pitchmarks, divots, bunkers, trolleys en buggies

Van golfers wordt verwacht dat ze goed voor de baan zorgen. In deze video legt Koert Donkers (NGF Duurzaam Beheer/Agronomie) het belang uit van pitchmarks repareren, divots terugplaatsen, bunkers op de juiste manier aanharken en goed gebruik van trolleys en buggies.
Link: https://youtu.be/WdYzWDu4KGw. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Greenkeeping is meer dan grasmaaien!

Sommige spelers denken dat greenkeepers alleen het grasmaaien. Dat klopt niet …, ze doen veel meer dan dat. De greenkeepers verzorgen het hele golfterrein met als doel optimale speelkwaliteit in harmonie met de natuurlijke omgeving.
Link: https://youtu.be/zIOLa-jfK2Y. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Greens en stimp: sneller is niet beter!

Golfbanen moeten niet streven naar razendsnelle maar naar gezonde greens. We moeten ontsnappen aan 'de dictatuur van Koning Stimp'. Koert Donkers van de NGF-afdeling Duurzaam Beheer/Agronomie legt uit waarom.
Link: https://youtu.be/p6u0TPEsg0s. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Wijs omgaan met water op golfbanen

Het klimaat in Nederland verandert: natte perioden worden natter en droge periodes droger. Dat is een extra uitdaging bij het onderhoud van golfbanen. Koert Donkers van de NGF (Duurzaam beheer/agronomie) licht die uitdaging toe maar gaat ook in op de kansen die er zijn voor golfbanen. Gaat jouw baan al wijs om met water?
Link: https://youtu.be/Qs2WU2x5tsc. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Wordt jouw golfbaan duurzaam onderhouden?

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op Nederlandse golfbanen is al heel marginaal; de holes worden al heel duurzaam onderhouden. Maar we willen helemaal af van ongewenste pesticiden. Onderhoud zonder gewasbeschermingsmiddelen hoeft overigens niet te betekenen dat de kwaliteit achteruitgaat. Integendeel. Koert Donkers van de NGF (Duurzaam beheer/agronomie) legt dat uit in deze video. Wordt jouw golfbaan al duurzaam beheerd?
Link: https://youtu.be/M8dJkp5cB5g. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Biodiversiteit op golfbanen

De aantrekkingskracht van golf is onder meer dat de sport in de natuur gespeeld wordt. Biodiversiteit op golfbanen – de rijkdom aan planten- en dierensoorten – vergroot het plezier van een golfronde, maar draagt ook bij aan de oplossing van een groot internationaal probleem. Want biodiversiteit is noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving, maar het staat in Nederland en andere landen enorm onder druk. Voor golfbanen ligt hier een enorme kans. Als golfbanen biodiversiteit bevorderen, kan golf een onderdeel van de oplossing zijn.
Link: https://youtu.be/meGY0uZFCEs. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

De waarde van golfbanen voor de samenleving

Golf levert op verschillende manieren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De sport heeft bijvoorbeeld een positieve impact op de fysieke en mentale gesteldheid van iedereen die de sport beoefent. Maar bovenal draagt golf bij aan een beter milieu en dat komt de héle samenleving ten goede.
Link: https://youtu.be/7zrpvmtrykY.

Buggies en trolleys in de baan

Golfkarren en -trolleys zorgen voor veel golfplezier, maar onder de verkeerde omstandigheden kunnen deze hulpmiddelen ook schade toebrengen aan de baan. In deze video legt Koert Donkers uit hoe greenkeepers te werk gaan om de baan te beschermen en wat golfers kunnen doen om schade te voorkomen.
Link: https://youtu.be/eP01uuW8QHc. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Duurzaam beheer: bomen op de golfbaan

NGF-agronoom Niels Dokkuma legt uit waarom licht en lucht op golfbanen heel belangrijk is.
Link: https://youtu.be/ao4ifoVZNzY. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Waarom zijn er wintergreens?

Wintergreens zijn tijdelijke greens (temporary greens) ter vervanging van de echte greens. In het najaar - als er nachtvorst is, als het sneeuwt of langdurig vriest - begint de periode dat vlaggen soms op de wintergreens gezet moeten worden. De 'zomergreens' (de gewone greens) zijn met name in de overgang van vorst naar dooi uiterst kwetsbaar. Om ze te beschermen worden de greens gesloten en verhuizen de vlaggen naar de wintergreens. In de video hieronder geeft NGF-agronoom Niels Dokkuma meer uitleg.
Link: https://youtu.be/-4w6vV_EfRg. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Prikken en bezanden van greens, een noodzakelijke activiteit

Waarom worden greens geprikt en bezand, vaak op een moment dat ze juist mooi rollen? In de video hieronder geeft NGF-agronoom Niels Dokkuma antwoord op die vraag. Het prikken van gaten in de green en het vullen van de gaten met zand is een onderhoudsmaatregel om de kwaliteit van de green op de lange termijn te waarborgen. Het moet gebeuren in het groeiseizoen zodat het gras meteen kan herstellen van dit zware onderhoud. Dus het gebeurt vaak met warm weer, net op het moment dat je een ronde wilt spelen.
Link: https://youtu.be/m4hvCkH0Wkw. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Groot onderhoud is af en toe nodig

Groot onderhoud is noodzakelijk en er komt veel bij kijken. NGF-agronoom Niels Dokkuma legt uit hoe het werkt.
Link: https://youtu.be/N2v0K7dP8-I.

Structurele speelkwaliteit

Professional Jurrian van der Vaart vertelt over de overeenkomsten tussen de voorbereidingen van topgolfers en van greenkeepers.
Link: https://youtu.be/P29w5PTsroA.

Pinposities

Waarom verandert de pinpositie (de positie van de vlag op de green) voortdurend en wat zijn de voorwaarden voor een goede hole-locatie? Een uitleg van NGF-agronoom Niels Dokkuma.
Link: https://youtu.be/QMUfnAsLZnU.

Onderhoud van bunkers

NGF-agronoom Niels Dokkuma vertelt over bunkeronderhoud en verschillende soorten zand.
Link: https://youtu.be/0OA1oEQAhcc. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Hoe zorg je goed voor de golfbaan?

Hoe zorg je goed voor de golfbaan? Agronoom Niels Dokkuma laat in deze video zien hoe je ervoor zorgt dat je de baan net zo mooi achterlaat als dat je hem aantrof. Denk dan aan het repareren van pitchmarks, het aanharken van bunkers en het terugleggen van divots.
Link: https://youtu.be/lafi-Cdk6kg. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Waarom duurzaam beheer in golf?

In deze video, bedoeld voor clubs en banen, vertelt NGF-bestuurslid Richard Kooloos over de kansen die duurzaam beheer in golf biedt.

Golf te gast in het natuurlijke landschap 

De natuur is het strijdtoneel van golfers. Als het goed gaat met de dieren op de golfbaan, dan gaat het goed met de natuur. Als het goed gaat met de natuur, dan gaat het goed met de golfbaan. Om de kwaliteit van golf te bewaken en de natuur te beschermen, moeten we een omslag maken: golf weer dichterbij de natuur brengen.
Link: https://youtu.be/qKoddJDsu8g. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

Geel is het nieuwe groen

Tijdens een rondje golf legt een kleinzoon aan zijn opa uit dat - als gevolg van duurzaam baanbeheer - golfbanen er anders uitzien dan vroeger.
Link: https://youtu.be/bvhfZaLzfrc. (Download hier de video voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

 

Ga terug naar de hoofdpagina Toolkit communicatie: clubs > golfers