Inhoud caddie

Het belang van gekleurde teemarkers

Wat voor teemarker je ook gebruikt, zorg ervoor dat golfers altijd weten van welke kleur tee ze spelen (bijvoorbeeld wit, geel, blauw of rood).

Een klein aantal Nederlandse banen heeft de traditionele gekleurde teemarkers (zwart, wit, geel, blauw, rood, oranje) vervangen door 'afstandsteemarkers', bijvoorbeeld '48' voor een baanlengte van 4800 meter over 18 holes en '56' voor 5600 meter. In dit voorbeeld is 48 achter de schermen (in het Course Rating Systeem van het Wereld Handicap Systeem en op de officiële NGF-handicapslagentabellen) gekoppeld aan een kleur (48 is bijvoorbeeld gekoppeld aan de rode teeset en 56 aan de gele teeset), maar de speler ziet geen rode of gele teemarkers in de baan.

De NGF signaleert dat nog enkele banen overwegen om over te stappen naar afstandsteemarkers en krijgt geregeld de vraag wat haar standpunt is in deze kwestie. Het standpunt vatten we hier samen.

  1. De NGF blijft kleuren hanteren als consistent systeem om verschillende teesets van elkaar te onderscheiden, zoals bepaald in de Rules of Handicapping van het Wereld Handicap Systeem. Om nationale consistentie te behouden, blijven de officiële NGF-baanhandicaptabellen voorzien van kleuren die de verschillende teesets aanduiden.
  2. Hoewel een club mag kiezen voor een alternatief consistent systeem zoals afstandsteemarkers adviseert de NGF om niet af te stappen van gekleurde teemarkers (zwart, wit, geel, blauw, rood, oranje). Clubs die in de afgelopen jaren alternatieve teemarkers hebben ingevoerd, of van plan zijn om dit te doen, verzoeken we om naast afstandsteemarkers tevens kleurherkenning te gebruiken, zodat golfers weten van welke kleur tee ze spelen.

Punt twee lichten we hier graag toe. Clubs en banen die zijn overgestapt op afstandsteemarkers hebben in het algemeen een aanbevelenswaardige motivatie: ze willen graag dat spelers van de tee spelen die het beste past bij hun spelniveau, omdat dit tot meer spelplezier en succesbeleving leidt. De NGF heeft hetzelfde doel voor ogen, net als de golforganisaties R&A en USGA, maar is van mening dat het overstappen op afstandsteemarkers niet de beste manier is om golfers van 'de juiste tee' te laten spelen.

Golfers weten waar ze aan toe zijn op een baan met witte, gele, blauwe, rode en oranje teemarkers

In de ogen van de NGF wordt het doel niet bereikt door alternatieve teemarkers maar door bewustwording: inzicht creëren dat rode tees niet alleen voor vrouwen zijn en gele tees niet alleen voor mannen. Dit inzicht bestaat inmiddels al bij het merendeel van de spelers dankzij de campagne 'Kies de kleur tee die bij je spel past' (kortweg 'Kies je tee'). De NGF heeft deze campagne in 2012 gelanceerd, meteen nadat het toegestaan werd dat zowel mannen als vrouwen van verschillende kleuren tees qualifying ronden spelen.

In deze fase, geruime tijd na de invoer van genderneutrale tees voor handicapdoeleinden, zijn golfers gebaat bij de traditionele gekleurde teemarkers omdat het kleurensysteem voor duidelijkheid zorgt. Golfers weten waar ze aan toe zijn op een baan met witte, gele, blauwe, rode en oranje teemarkers. De golfers die zich bewust zijn dat spelen van de juiste kleur tee tot meer spelplezier leidt, kiezen op banen met gekleurde teemarkers de juiste tee. Op een baan waar afstandsteemarkers gehanteerd worden, is die duidelijkheid er alleen als de alternatieve teemarkers goed worden uitgelegd, want niet iedere golfer weet welke afstand het beste bij zijn of haar spel past.

Er zijn steeds meer spelers die van de juiste kleur tee spelen en daardoor meer plezier hebben

Weliswaar zijn er nog steeds spelers die rode tees associëren met 'damestees' en gele tees met 'herentees'. Er zijn ook nog steeds golfers die de rode tee de 'vrouwentee' noemen en de gele de 'mannentee'. Maar het worden er steeds minder. Er zijn steeds meer spelers die van de juiste kleur tee spelen en daardoor meer plezier hebben. Dit is te danken aan de campagne 'Kies je tee' en de medewerking van clubs aan deze campagne. Maar het doel is om bewustwording bij alle golfers te creëren en daarom wordt de campagne 'Kies je tee' nog steeds actief gevoerd.

Verderop lees je meer over 'Kies je tee'. De NGF ondersteunt je club graag bij het implementeren van deze campagne. Mocht je club toch willen overstappen op afstandsteemarkers, dan verzoeken we je om contact op te nemen zodat de NGF kan zorgen voor een goede begeleiding. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van officiële NGF-baanhandicaptabellen (slagentabellen) met zowel afstanden als kleuren, maar ook de wijze waarop afstandsteemarkers - op basis van de wensen van de club - gecombineerd kunnen worden met kleurherkenning. Als golfers op alle banen weten welke tee welke kleur heeft (zwart, wit, geel, blauw, rood en oranje), dan wordt het gemakkelijker om het doel van de campagne 'Kies je tee' te bereiken.

Tips voor banen met afstandsmarkers

  • Voor banen met afstandsteemarkers maakt de NGF speciale baanhandicaptabellen (klik hier voor een voorbeeld). Daarop ziet de golfer de naam van een tee (bijvoorbeeld '54) maar ook de kleur van die tee (bijvoorbeeld geel). Gebruik deze officiële baanhandicaptabellen van de NGF zodat golfers weten waar ze aan toe zijn. Zorg ervoor dat de tabellen – zoals omschreven in de Rules of Handicapping van het Wereld Handicap – op een prominente plaats opgehangen worden (bijvoorbeeld in het clubhuis en/of nabij de eerste tee en andere startholes). Bij voorkeur worden de NGF-baanhandicaptabellen ook geplaatst op de website van de club/baan zodat golfers de omrekenlijsten daar ook kunnen vinden
  • Leg gastspelers bij de receptie goed uit welke tee gekoppeld is aan welke kleur. Vertel bijvoorbeeld dat '56' de gele tee is, '48' de rode tee, etc. 
  • Leg golfers ook op de website van de club of baan goed uit welke tee gekoppeld is aan welke kleur. 
  • Als het tijd is om een nieuwe scorekaart te laten drukken, pas het ontwerp dan zo aan dat duidelijk is dat '56' de gele tee is, '48' de rode tee, etc. Doe dit bijvoorbeeld door achter '56' tussen haakjes het woord 'geel' te plaatsen.
  • Met name op de startholes (hole 1 en 10) is het belangrijk dat gastspelers weten welke tee welke kleur heeft. Zorg hier voor kleurherkenning, bijvoorbeeld door onder '56' ook een gele stip aan te brengen en onder '48' een rode stip.
  • Elke tee heeft een meetsteen. Zorg ervoor dat de meetstenen de kleur van de tee hebben en dat ze ook in het groeiseizoen goed zichtbaar zijn.

De campagne 'Kies je tee'

Op de websitepagina ngf.nl/kiesjetee vind je meer informatie over de campagne. Hier wordt onder meer de grondgedachte van 'Kies je tee' uitgelegd. Als golfers van de juiste kleur tee spelen, hebben ze minder te maken met hindernissen of lastige gebieden, bereiken ze met minder slagen de green en maken ze meer kans op een par of birdie. Dat leidt tot meer spelplezier en succesbeleving. Bovendien kost een rondje van de juiste kleur tee minder tijd.

Op ngf.nl/kiesjetee lees je meer over de poster ‘Kies je tee’. Deze poster is een handvat voor golfers om de kleur tee te kiezen die het beste bij zijn of haar spel past. Op ngf.nl/kiesjetee staat ook een video die clubs kunnen gebruiken bij het uitleggen van de campagne 'Kies he tee'. Op deze wijze zorgen we ervoor dat steeds meer golfers van de juiste tee spelen en dat de begrippen 'vrouwentees' en 'mannentees' verdwijnen uit het golfvocabulaire.