Inhoud caddie

Het belang van gekleurde teemarkers

4 mei 2022

Wat voor teemarker je ook gebruikt, zorg ervoor dat golfers altijd weten van welke kleur tee ze spelen (bijvoorbeeld wit, geel, blauw of rood).

Een klein aantal Nederlandse banen heeft in de afgelopen jaren de traditionele gekleurde teemarkers (zwart, wit, geel, blauw, rood, oranje) vervangen door 'afstandsteemarkers', bijvoorbeeld '48' voor een baanlengte van 4800 meter over 18 holes en '56' voor 5600 meter. In dit voorbeeld is 48 achter de schermen (in het Course Rating Systeem van het Wereld Handicap Systeem en op de officiële NGF-handicapslagentabellen) gekoppeld aan een kleur (48 is bijvoorbeeld gekoppeld aan de rode teeset en 56 aan de gele teeset), maar de speler ziet geen rode of gele teemarkers in de baan.

De NGF signaleert dat nog enkele banen overwegen om over te stappen naar afstandsteemarkers en krijgt geregeld de vraag wat haar standpunt is in deze kwestie. Het standpunt vatten we hier samen.

  1. De NGF blijft kleuren hanteren als consistent systeem om verschillende teesets van elkaar te onderscheiden, zoals bepaald in de Rules of Handicapping van het Wereld Handicap Systeem. Om nationale consistentie te behouden, blijven de officiële NGF-baanhandicaptabellen voorzien van kleuren die de verschillende teesets aanduiden.
  2. Hoewel een club mag kiezen voor een alternatief consistent systeem zoals afstandsteemarkers adviseert de NGF om niet af te stappen van gekleurde teemarkers (zwart, wit, geel, blauw, rood, oranje). Clubs die in de afgelopen jaren alternatieve teemarkers hebben ingevoerd, of van plan zijn om dit te doen, verzoeken we om naast afstandsteemarkers tevens kleurherkenning te gebruiken, zodat golfers weten van welke kleur tee ze spelen.

Punt twee lichten we hier graag toe. Clubs en banen die zijn overgestapt op afstandsteemarkers hebben in het algemeen een aanbevelenswaardige motivatie: ze willen graag dat spelers van de tee spelen die het beste past bij hun spelniveau, omdat dit tot meer spelplezier en succesbeleving leidt. De NGF heeft hetzelfde doel voor ogen, net als de golforganisaties R&A en USGA, maar is van mening dat het overstappen op afstandsteemarkers niet de beste manier is om golfers van 'de juiste tee' te laten spelen.

Golfers weten waar ze aan toe zijn op een baan met witte, gele, blauwe, rode en oranje teemarkers

In de ogen van de NGF wordt het doel niet bereikt door alternatieve teemarkers maar door bewustwording: inzicht creëren dat rode tees niet alleen voor vrouwen zijn en gele tees niet alleen voor mannen. Dit inzicht bestaat inmiddels al bij het merendeel van de spelers dankzij de campagne 'Kies de kleur tee die bij je spel past' (kortweg 'Kies je tee'). De NGF heeft deze campagne in 2012 gelanceerd, meteen nadat het toegestaan werd dat zowel mannen als vrouwen van verschillende kleuren tees qualifying ronden spelen.

In deze fase, tien jaar na de invoer van genderneutrale tees voor handicapdoeleinden, zijn golfers gebaat bij de traditionele gekleurde teemarkers omdat het kleurensysteem voor duidelijkheid zorgt. Golfers weten waar ze aan toe zijn op een baan met witte, gele, blauwe, rode en oranje teemarkers. De golfers die zich bewust zijn dat spelen van de juiste kleur tee tot meer spelplezier leidt, kiezen hier de juiste tee. Op een baan waar afstandsteemarkers gehanteerd worden, is die duidelijkheid er alleen als de alternatieve teemarkers worden uitgelegd, want niet iedere golfer weet welke afstand het beste bij zijn of haar spel past.

Er zijn steeds meer spelers die van de juiste kleur tee spelen en daardoor meer plezier hebben

Weliswaar zijn er nog steeds die rode tees associëren met 'damestees' en gele tees met 'herentees'. Er zijn ook nog steeds golfers die de rode tee de 'vrouwentee' noemen en de gele de 'mannentee'. Maar het worden er steeds minder. Er zijn steeds meer spelers die van de juiste kleur tee spelen en daardoor meer plezier hebben. Dit is te danken aan de campagne 'Kies je tee' en de medewerking van clubs aan deze campagne. Maar het doel is om bewustwording bij alle golfers te creëren en daarom wordt de campagne 'Kies je tee' nog steeds actief gevoerd.

Hieronder lees je meer over 'Kies je tee'. De NGF ondersteunt je club graag bij het implementeren van deze campagne. Mocht je club toch willen overstappen op afstandsteemarkers, dan verzoeken we je om contact op te nemen zodat de NGF kan zorgen voor een goede begeleiding. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van officiële NGF-handicapslagentabellen met zowel afstanden als kleuren, maar ook de wijze waarop afstandsteemarkers - op basis van de wensen van de club - gecombineerd kunnen worden met kleurherkenning. Als golfers op alle banen weten welke tee welke kleur heeft (zwart, wit, geel, blauw, rood en oranje), dan wordt het gemakkelijker om het doel van de campagne 'Kies je tee' te bereiken.

De campagne 'Kies je tee'

Op de websitepagina ngf.nl/kiesjetee vind je meer informatie over de campagne. Hier wordt onder meer de grondgedachte van 'Kies je tee' uitgelegd. Als golfers van de juiste kleur tee spelen, hebben ze minder te maken met hindernissen of lastige gebieden, bereiken ze met minder slagen de green en maken ze meer kans op een par of birdie. Dat leidt tot meer spelplezier en succesbeleving. Bovendien kost een rondje van de juiste kleur tee minder tijd.

Op ngf.nl/kiesjetee wordt ook uitgelegd hoe een golfer bepaalt welke tee het beste bij zijn of haar spel past. De app GOLF.NL – waarin golfers oefenscores en qualifying scores kunnen invoeren – helpt hierbij. Voordat een speler met een ronde begint, geeft de app een advies welke kleur tee het beste bij zijn of haar spelniveau past. Het advies in de app is gebaseerd op de handicap van de speler. Daarnaast is de poster ‘Kies je tee’ een handvat voor golfers. Het advies op deze poster is gebaseerd op hoe ver een speler kan slaan. Slaat iemand tot 125 meter, dan is de oranje tee de beste keuze. Slaat een golfer tussen de 125 en 160 meter, dan heeft hij of zij het meeste plezier van de rode tees. Slaat iemand verder, dan is blauw, geel of wit de beste keuze. Het maakt hierbij niet uit of iemand man of vrouw is.

Op ngf.nl/kiesjetee vind je ondersteunend campagnemateriaal zoals een video. In 2022 zal de NGF deze communicatietoolkit uitbreiden. Op deze wijze zorgen we ervoor dat steeds meer golfers van de juiste tee spelen en dat de begrippen 'vrouwentees' en 'mannentees' verdwijnen uit het golfvocabulaire.