Inhoud caddie

Baaninrichting en plaatselijke regels

De inrichting van een golfbaan heeft invloed op een aantal aspecten van het golfspel zoals de qualifying condities, de spelregels en het plezier van de spelers. Denk hierbij aan de markeringen van waterhindernissen en grond in bewerking.

We spelen allemaal volgens dezelfde golfregels. Maar er kunnen soms wel kleine verschillen zijn omdat er op golfbanen lokale, 'plaatselijke' regels van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij onderhoud, wedstrijden en afwijkende weersomstandigheden. Deze aanpassingen zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk met behoud van qualifying condities, zodat spelers hier geen of minder hinder van ondervinden en gewoon voor hun handicap kunnen spelen. Plaatselijke regels kunnen ook een oplossing bieden in geval van schade aan de baan door dieren, waardoor grote delen van de fairways niet meer bespeelbaar zijn.

Als club of baan is het belangrijk om je golfer goed te informeren over de plaatselijke regels (local rules) en tijdelijke plaatselijke regels (temporary local rules). De NGF heeft een aantal experts op dit gebied die daarbij kunnen helpen. De NGF organiseert bovendien cursussen op het gebied van baaninrichting en wedstrijdorganisatie. Het is belangrijk dat in de baan de "paaltjes" goed staan en de plaatselijke regels goed zijn omschreven zodat de spelers weet wat hij/zij in bepaalde situaties moet doen. Voor de regel en wedstrijdcommissies is het goed om elk jaar de cursus baaninrichting en wedstrijdorganisatie te volgen. De baaninrichting hangt nauw samen met de golfregels en is ook belangrijk voor wedstrijden.

Plaatselijke regels

Voorbeelden van en richtlijnen voor (tijdelijke) plaatselijke regels zijn te vinden in het document "Plaatselijke regels" hieronder. Het document wordt geregeld geactualiseerd.

Zet plaatselijke regels in de app GOLF.NL

Elke club kan ervoor zorgen dat de golfer de plaatselijke regels van jouw baan in de app GOLF.NL aantreft. Dat verdient aanbeveling, want een groot percentage van de scores wordt ingevoerd in de app GOLF.NL.

Op ngf.nl/caddie wordt uitgelegd hoe je de plaatselijke regels van je baan in de app GOLF.NL kunt zetten. Ga naar ngf.nl/caddie en klik op de vraag "Hoe kan ik de plaatselijke regels van onze baan in Caddie zetten?" Eenmaal ingevoerd en opgeslagen, zijn ze zichtbaar in de app en heeft iedere golfer snel toegang tot de plaatselijke regels op jouw baan.

Baanmarkeringen

Voor richtlijnen omtrent baanmarkeringen, raadpleeg het document hieronder.

Versie 2021, geldig tot eind 2022 (aanpassingen in geel gemarkeerd)

Versie 2019