Inhoud caddie

Wetenschap & praktijk 1: biodiversiteit

In de videoserie ‘Wetenschap & praktijk’ interviewt Koert Donkers deskundigen over complexe onderwerpen.

De videoserie ‘Wetenschap & praktijk’ van de NGF-afdeling Duurzaam beheer/agronomie bestaat uit korte interviews van zo'n 8 minuten. Het doel is om helderheid te creëren over complexe onderwerpen zodat golfbanen op deze gebieden kunnen inspringen op de kansen die er zijn.

Aflevering 1: biodiversiteit

Wat is biodiversiteit? Hoe groot is het probleem van de afnemende biodiversiteit in de wereld en Nederland? Wat is de oplossing en kunnen golfbanen bijdragen aan de oplossing? Wat zijn de kansen voor golfbanen op het gebied van biodiversiteit?

Bekijk de video om de antwoorden op deze vragen te horen. De deskundige in aflevering is:

Prof. dr. Hans de Kroon, hoogleraar plantecologie, Radboud University Nijmegen

Bekijk het interview hier.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

  • Hans de Kroon was betrokken bij een onderzoek naar sportgrasvelden dat uitgevoerd is door bodemdeskundige Maurice Evers. De Kroon is verder onder meer betrokken bij een nieuw onderzoeksproject met de titel “Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied”. Lees hier meer.
  • Voor golfbanen liggen er grote kansen om een bijdrage te leveren aan herstel van de biodiversiteit. Dat maakt de golfbanen aantrekkelijker en hiermee draagt de golfsport bij aan regionaal natuurherstel. Lees meer op de website van de NGF
  • Op watergebied krijgen golfbanen met grote uitdagingen te maken: lange droogteperioden en periodes met overvloed aan water. Maar door pro-actief te handelen kunnen golfclubs grote problemen voorkomen en er ontstaan dan ook kansen voor de golfsector. Lees hier meer.
  • De NGF stimuleert alle clubs en banen om het golfterrein duurzaam te beheren en het GEO-certificaat te behalen. Het toont aam dat een golfbaanbeheerder bewust omgaat met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord onderneemt. GEO begeleidt golfbanen ook bij natuurherstel en -ontwikkeling. Meer weten over GEO-certicering? Bezoek onze Caddie pagina over OnCourse en GEO.