Beeld: Yasunori kolde (Wikimedia Commons 2017)
Inhoud caddie

De Aziatische hoornaar

Sinds 2017 komt de Aziatische hoornaar voor in Nederland. Deze hoornaar staat op de Europese Unie-lijst van invasieve exoten. Dit betekent onder meer dat deze exoot schadelijk kan zijn voor de inheemse natuur en biodiversiteit.

Hoe herken je de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) en zijn nest en wat moet je doen als je de exoot op de golfbaan aantreft?

De Aziatische hoornaar wordt nu nog vooral in Zuid-Nederland aangetroffen, maar verspreidt zich gestaag over de rest van Nederland. De soort is groter dan de gewone limonadewesp en ook de steek kan pijnlijker zijn dan de gewone wesp. De kans dat je door een hoornaar wordt gestoken, is echter veel kleiner. Hoornaars komen namelijk niet af op zoetigheid en eten. Hun dieet bestaat vooral uit wespen, vliegen, honingbijen en andere insecten en spinnen. Het is wel zaak om uit de buurt te blijven van het nest want hij kan, net als andere wespen, defensief worden.

Een nest in de golfbaan kan in eerste instantie afgezet worden met ground under repair-markeringen en rood-wit lint. Wanneer je zeker weet dat het de Aziatische hoornaar betreft, dan is het belangrijk om hiervan melding te doen. Nederland en andere landen nemen zo veel mogelijk maatregelen om verspreiding van deze soort tegen te gaan, maar er zijn te weinig experts om alle nesten op te sporen. Daarom wordt een beroep gedaan op alle Nederlanders.

Wees voorzichtig bij de handelingen die van je gevraagd worden, zeker tijdens snoeiwerkzaamheden. Schakel zo nodig de hulp in van een lokale natuurorganisatie.

Denk je een Aziatische hoornaar gezien te hebben of een nest ontdekt te hebben?

  1. Controleer zo mogelijk aan de hand van herkenningsmateriaal of het echt de Aziatische hoornaar betreft. Herkenningsmateriaal is te vinden op de website van NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).
  2. Meld je waarneming bij waarneming.nl. Deze waarnemingen worden vervolgens gecontroleerd en komen bij de juiste instanties terecht. Let op, meldingen zonder foto’s kan waarneming.nl niet in behandeling nemen.
  3. Wat je verder kunt doen, hangt af van het moment van het jaar. Dit staat verder beschreven op de website van de NVWA.

Zie ook de informatie op de website van het Kennisnetwerk invasieve exoten.

Foto boven: Yasunori kolde (Wikimedia Commons 2017).

Ga terug naar de hoofdpagina Kenniscentrum: handboeken en andere hulpmiddelen.