Inhoud caddie

Spelersprofiel: EGA-hcp 25, meer dan 20 scores

De transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap: een voorbeeld van een speler met een EGA-handicap van 25 met meer dan 20 scores in de handicapgeschiedenis. Dit is een voorbeeld van hoe een handicap omhoog kan gaan bij de transitie naar het WHS.

Bij de transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap worden de gegevens gebruikt die in de NGF-database staan. Clubs zijn deze gegevens gaan delen met de NGF vanaf midden 2016. Voor de berekening van een WHS-handicap worden de laatste 20 scores (dagresultaten) van een speler gebruikt. Bij de overgang naar het WHS wordt voor de eerste 20 dagresultaten een speciale transitietabel gebruikt. Deze transitietabel geeft ook bij minder dan 20 dagresultaten een WHS-handicap. Pas vanaf 9 scores geeft de berekende WHS-handicap een redelijke weerspiegeling van de speelsterkte van de speler. Het wordt daarom sterk aangeraden om te zorgen dat er minimaal 9 scores in de NGF database zitten voor 1 januari 2021 of snel daarna.

De bestudeerde gegevens van veel spelers geven aan dat de WHS-handicap van de overgrote meerderheid van de spelers hoger zal zijn dan hun EGA-handicap; en hoe hoger de EGA-handicap, hoe groter dit effect zal kunnen zijn. De uitzonderingen zijn spelers met een lage handicap (4 of lager). Omdat de spreiding van hun scores veel kleiner is, zal het gemiddelde van hun beste 8 dagresultaten vaak lager zijn dan hun EGA-handicap. 

 

whs golf

Hierboven staat een voorbeeld van een speler met handicap 25 die meer dan 20 scores in de handicapgeschiedenis heeft. We tonen de laatste 24 rondes maar de berekening van de WHS-handicap is dus al begonnen op rij 1. De meest recente score staat onderaan. (Omdat er bij deze speler meer dan 20 scores beschikbaar zijn, wordt geen artificiële score toegevoegd aan de handicapgeschiedenis. Dat gebeurt wel in voorbeeld 1 en 2.) Dit is een voorbeeld van hoe een handicap omhoog kan gaan bij de transitie naar het WHS.

Op basis van de bruto scores per hole of het aantal behaalde Stableford-punten wordt een dagresultaat bepaald. De WHS-handicap wordt bepaald op basis van de beschikbare dagresultaten. Als er 20 scores beschikbaar zijn, dan is de WHS-handicap het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes. Als er minder dan 20 scores beschikbaar zijn, dan geldt deze deze tabel.

  • We zien dat deze speler begon met een EGA-handicap van 47. Die is in 2020 gedaald naar 25,4.
  • De WHS-handicap is in het begin ongeveer even hoog als de EGA-handicap maar daalt niet verder dan 29,2. Dit komt omdat er bij de laatste 8 resultaten (gemarkeerd in groen) ook enkele duidelijk hogere dagresultaten zitten. 
  • Stel dat deze speler na 25 oktober 2019 geen qualifying scores meer heeft ingeleverd, dan wordt zijn initiële WHS-handicap in 2021 29,2. Dat is flink hoger dan de "eind-EGA-handicap" (25,4). 
  • In de handicapgeschiedenis van deze speler (rij 14) zit één exceptionele score (een scores waarbij het dagresultaat meer dan 7 slagen beter is dan de handicap van de speler voor de ronde). Bij elke exceptionele score wordt voor de handicapberekening één slag afgetrokken van het dagresultaat van die score en de 19 voorgaande scores die mede de handicap van de speler bepalen. De oorspronkelijke dagresultaten worden niet aangepast, maar in een aparte kolom worden dergelijke aanpassingen geadministreerd. In rij 15 (blauw gemarkeerd) is een actie van de handicapcommissie van deze speler te zien. De handicap is waarschijnlijk naar aanleiding van de exceptionele score van de speler (rij 14) met 4 punten verlaagd, want ronde 15 (met 32 Stableford-punten) geeft daar op zich geen aanleiding toe.

Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 dagresultaten, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten. 

Belangrijke termen

Bruto score: het totaal aantal slagen over 18 holes.
Aangepaste bruto score: het totaal aantal slagen over 18 holes, waarbij hoge holescores beperkt worden tot een netto double bogey.
Playing Conditions Calculation (PPC): een correctiefactor om de speelcondities van de dag mee te nemen.

In deze video worden de belangrijkste WHS-termen toegelicht.

Ga terug naar de FAQ "Zijn er voorbeelden van handicapstijgingen en -dalingen bij de transitie naar het WHS?"