Inhoud caddie

Hoe zit het met (jaarlijkse) handicapherzieningen?

Bij een handicapherziening bekijkt de handicapcommissie of de handicap van leden aangepast moet worden. De aanbeveling is dat de clubs aan het eind van elk jaar een jaarlijkse handicapherziening uitvoeren.

Eind 2020 is geen jaarlijkse herziening meer gedaan in het EGA Handicap System. De reden hiervoor is dat de invoering van het WHS er al voldoende voor zorgt voor handicaps die de speelsterkte van spelers beter weerspiegelen.

De eerste jaarlijkse handicapherziening na invoering van het WHS gebeurt daarom pas eind 2021. Met behulp van clubsoftware kunnen clubs dan de spelers identificeren die mogelijk in aanmerking komen voor een handicapherziening. 

Bij de jaarlijkse herzieningen vanaf 2021 kijkt een handicapcommissie naar de scores van de afgelopen twee jaar en of de handicap van spelers wel overeenstemt met de werkelijke speelsterkte van de spelers. Een golfer kan bijvoorbeeld door omstandigheden (blessure, operatie) tijdelijk minder goed spelen of na herstel juist weer veel beter spelen. De computer kan dat niet zien, maar de handicap- en/of wedstrijdcommissie is daarvan vaak wel op de hoogte en kan er rekening mee houden.

In individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval van blessures, kan een handicapcommissie een tussentijdse herziening uitvoeren. Een golfer die meent dat zijn handicap geen weerspiegeling is van zijn vaardigheid, kan de club verzoeken om zo’n tussentijdse herziening. Bij een handicapherziening van spelers met handicap 2,0 en lager dient de NGF geraadpleegd te worden.

De module voor handicapherzieningen wordt onderdeel van Caddie en wordt in de loop van 2021 operationeel. In de loop van 2021 zal hierover informatie verstrekt worden.

Vraag: Is het noodzakelijk om Caddie-software te implementeren voor de jaarlijkse herzieningen?
Antwoord: Nee, Caddie (caddie.ngf.nl) is de serviceportaal van de NGF. Elke club heeft een eigen username en wachtwoord. Lees hier meer over Caddie.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.