Inhoud caddie

Is er bij het WHS ook sprake van een (jaarlijkse) handicapherziening?

Ja. Bij een handicapherziening bekijkt de handicapcommissie of de handicap van de leden aangepast moet worden. De aanbeveling is dat de clubs aan het eind van elk jaar een jaarlijkse WHS-handicapherziening uitvoeren.

Maar aan het einde van 2020 wordt geen jaarlijkse herziening meer gedaan in het EGA Handicap System en met de huidige berekening. De reden hiervoor is dat de transitie naar het WHS al voldoende zorgt voor handicaps die de speelsterkte van spelers weerspiegelen.

De eerste jaarlijkse handicapherziening zal dus pas eind 2021 zijn. Met behulp van WHS-software kunnen clubs dan de spelers identificeren die mogelijk in aanmerking komen voor een handicapherziening. In de loop van 2021 zal informatie verstrekt worden over  de jaarlijkse herziening in 2021.

Bij de jaarlijkse herzieningen vanaf 2021 kijkt een handicapcommissie naar de scores van de afgelopen twee jaar en of de WHS-handicap van spelers wel overeenstemt met de werkelijke speelsterkte van de spelers. Een golfer kan bijvoorbeeld door omstandigheden (blessure, operatie, etc) tijdelijk minder goed spelen of na herstel juist weer veel beter spelen. De computer kan dat niet zien, maar de handicap- en/of wedstrijdcommissie is daarvan vaak wel op de hoogte en kan er rekening mee houden.

In individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval van blessures, kan een handicapcommissie een tussentijdse herziening uitvoeren. Een golfer die meent dat zijn handicap geen weerspiegeling is van zijn vaardigheid, kan de club verzoeken om zo’n tussentijdse herziening. Bij een handicapherziening van spelers met handicap 2,0 en lager dient de NGF geraadpleegd te worden.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.