Inhoud caddie

Hoe worden clubs bijgeschoold?

De NGF had voor maart 2020 twee maal een symposium voor handicapcommissies op de agenda gezet. Voor elk symposium hadden zich ruim 200 personen aangemeld. Op 11 maart moest besloten worden om deze symposia af te gelasten vanwege de verspreiding van het coronavirus.

In de komende periode gaan we bekijken of het Handicap Symposium later dit jaar alsnog georganiseerd kan worden of op een alternatieve wijze gehouden wordt, bijvoorbeeld als webinar. Eind april zijn we begonnen met online trainingen (video en tekst) op ngf.nl/whs.

De clubs worden geacht om hun leden zo goed mogelijk uit te leggen hoe het World Handicap System werkt. De NGF helpt hierbij door communicatiemateriaal beschikbaar te stellen. Het communicatiemateriaal is te vinden op de hoofdpagina ngf.nl/whs.

Golfclubs en handicapcommissies spelen een belangrijke rol in het verwelkomen van nieuwe golfers. Een uitleg van het Wereld Handicap Systeem is onderdeel van de introductie van beginnende golfers. Met speciale wedstrijden voor nieuwelingen in de sport kan aangemoedigd worden dat nieuwe spelers proberen om een handicap te halen.

In de loop van het jaar zullen we clubs informeren hoeveel van hun spelers te weinig scores in de database hebben staan om een reële WHS-handicap te bepalen. Ook zullen we met voorbeelden komen voor spelers om te laten zien welk effect de invoering van het WHS zou kunnen hebben op een EGA-handicap.

Lees ook: Wat moeten handicapcommissies doen als voorbereiding op de komst van het WHS?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.