Inhoud caddie

Meer vrouwen bij Spandersbosch dankzij Women’s Golf

6 september 2023

‘In 2030 is 40% van de golfpopulatie vrouw’, luidt het streven van de NGF. Ambitieus? Golfvereniging Spandersbosch bewijst dat het mogelijk is. Sinds de introductie van Women’s Golf is de verhouding tussen vrouwen en mannen op de baan in Hilversum spectaculair aan het verschuiven. Hoe heeft de club dat aangepakt?

Vier vriendinnen die graag wilden golfen, stonden begin jaren tachtig aan de basis van Golfvereniging Spandersbosch. Als vrouwen moesten zij in die tijd veel weerstand overwinnen, memoreerden de oprichters vorig jaar in De Gooi- en Eemlander. “We moesten wel brutaal zijn, want we hoorden alleen néé”, kopte de krant boven een groot artikel in aanloop naar het 40-jarig jubileum van de vereniging.

Tijden veranderen. Toch ervaren vrouwen nog steeds een hogere drempel om met golf te beginnen. Dat blijkt onder meer uit de disbalans tussen mannelijke (68%) en vrouwelijke (32%) golfers in Nederland. Om hier verandering in te brengen startten de NVG en de NGF in 2022 met de pilot ‘Women’s Golf’. Spandersbosch was een van de clubs die zich hiervoor aanmeldden. “We waren direct enthousiast na het bezoek aan de kick-off”, vertelt voorzitter Celia Noordegraaf. Ze stak veel op van de inzichten en tips die tijdens deze dag gedeeld werden. Dat je je als club moet inleven in de wensen van vrouwen. Dat vrouwen die beginnen graag welkom geheten worden door andere vrouwen. Hoe belangrijk het sociale proces voor vrouwen is. Maar ook dat vrouwen als ze dan eenmaal die eerste stap gezet hebben minder snel afhaken.

Er lopen veel meer vrouwen op onze golfbaan rond

Sfeerverandering

Een jaar later deelt Noordegraaf fraaie cijfers met ons: 79% van de deelnemers aan het introductieprogramma zette een volgende stap en werd lid van de vereniging. Een hoge conversie. Sinds de introductie van Women’s Golf steeg het aantal vrouwen bij Spandersbosch naar 40% en daalt de gemiddelde leeftijd.

Dat zijn de harde cijfers, maar er is ook de zachte kant, vult Noordegraaf aan. “De vrouwen bouwden een onderlinge band op binnen de veiligheid van de groep. We zagen vriendschappen ontstaan. En Women’s Golf bracht een sfeerverandering. Er lopen nu veel meer (jonge) vrouwen in de baan. Hun aanwezigheid lijkt andere vrouwen aan te moedigen om vaker te komen spelen. Ik hoor van vrouwen dat ze zich op hun gemak voelen. Het is niet gek dat ze nog niet zo goed kunnen golfen: ‘Ik sla geen flater, want ik ben niet de enige.’”

De voorzitter wijst op de cruciale rol van de ‘activator’ in het concept. Deze gastvrouw bewaakt met haar coördinerende rol het sociale proces en stimuleert de verbinding. “De activator staat dichter bij de vrouwen dan de pro. Zij helpt als iemand tijdens een les even niet gehoord heeft wat de pro precies vertelde. Maar zij kan bijvoorbeeld ook adviseren bij de aankoop van golfschoenen.”

Via advertenties op Facebook werd het programma voor alle deelnemende clubs gericht onder de aandacht gebracht van potentieel geïnteresseerde vrouwen in de omgeving. Spandersbosch kreeg hulp bij het maken van een daar aan gekoppelde landingspagina. “Een heel leerproces want het was allemaal nieuw voor ons”, aldus Noordegraaf. De pilot leverde Spandersbosch 21 aanmeldingen op, die verdeeld over drie groepen aan acht kennismakingslessen deelnamen.

We konden het grote aantal vrouwen dat zich aanmeldde niet kwijt

Overspoeld met aanvragen

Na de pilot ging Spandersbosch afgelopen voorjaar zelfstandig verder met Women’s Golf. “We zetten deze keer samen met ons eigen bureau een online marketingcampagne op. Daar waren we dankzij de ervaring van vorig jaar zelf bedrevener in geworden. Behalve op Facebook adverteerden we nu ook op Instagram. Tijdens deze periode van drie weken werden we werkelijk overspoeld: meer dan honderd vrouwen toonden interesse! Maar die konden we allemaal niet kwijt. We hadden niet genoeg activators voor zoveel groepen. Een makkelijke oplossing was om iedereen door het programma te jagen, met alleen pro’s. Maar dat zou ten koste van de sociale activiteiten en de groepsvorming gaan, de succesfactoren van het concept. We kozen voor kwaliteit. We startten met drie groepen. Pas nadat die klaar waren met hun introductiecursus volgden weer de volgende drie groepen. Inmiddels groeide het aantal activators, want de vrouwen van het eerste jaar werden zelf activator. Dat stokje wordt doorgegeven.”

Online adverteren

Voor Spandersbosch bleek Instagram dit jaar dus een waardevolle aanvulling van de marketingcampagne: 40% van de leads kwam via Facebook en 60% via Instagram. “Voor veel golfclubs is het niet gebruikelijk om online te adverteren. Wij hebben op onze social media-kanalen ook niet zo indrukwekkend veel volgers. Uit recent onderzoek bleek nog dat de overgrote meerderheid van onze leden informatie over de club uit onze nieuwsbrief haalt. Het aandeel van social media daarin bleek verwaarloosbaar. Maar wij willen óók nieuwe en jongere doelgroepen aan onze binden. Die bereik je wél via deze kanalen. We hebben nu, met meer dan honderd leads in drie weken, ervaren dat je je bereik met online adverteren enorm kunt vergroten.”

Spandersbosch
De Women's Day op Spandersbosch

Wat deed Spandersbosch nog meer anders in dat tweede jaar? De club schrapte de ‘First Date’, de laagdrempelige kennismakingsles gecombineerd met lunch, die in de pilot opgenomen was. “Daar was bij ons niet veel animo voor. Vrijwel alle aanmelders wisten voor de First Date al dat zij aan de cursus mee wilden doen. En toen we de keuze aanboden, schreven de meeste vrouwen zich direct in voor de lessenreeks.” Verder bracht de club de duur van het programma terug van acht naar zes weken. “Die periode is beter te overzien”, licht de voorzitter toe.

Communicatie

Ook het beeldmateriaal voor de campagne werd vervangen. “Vorig jaar hadden we zelf nog geen geschikte foto’s en maakten we gebruik van de foto’s die de NGF beschikbaar stelde voor alle deelnemende clubs. Daar ontvingen we veel kritische reacties op van onze leden, die zagen dat die foto’s niet op Spandersbosch gemaakt waren. Dat kwam niet authentiek over, vonden ze. Meteen bij de eerste groepen hebben we daarom gevraagd of we foto’s en een video mochten maken van de deelnemers, zodat we eigen beeld konden gebruiken. Bij de communicatie en marketing voor Women’s golf hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van de expertise binnen onze vereniging.”  

De voorzitter wijst verder op het belang van interne communicatie over nieuwe initiatieven met bestaande leden. Tijdens een evaluatie bleek dat niet alle ervaren leden altijd even begripvol en geduldig waren voor beginners in de baan. “Ik vertel in de nieuwsbrief daarom regelmatig over het succes van Women’s Golf en hoe goed dat is voor onze vereniging. Het helpt ook als we de vrouwen zo snel mogelijk in de vereniging integreren zodra ze uit de veiligheid van de groep komen. Zo organiseerden de vrouwen van Womens Golf in augustus samen met de oudere leden van de traditionele damesdag een Womens Day tijdens onze jaarlijkse golfweek. Een volgende stap is hun deelname aan de andere activiteiten van onze vereniging.”

Online adverteren heeft ons heel veel leads opgeleverd

Concept gebruiken voor andere doelgroepen

Spandersbosch gaat Womens Golf verder implementeren en ontwikkelen. “We willen de taakomschrijvingen van de activator, de pro en de vereniging in dit concept vast gaan leggen. Structuur aanbrengen in de vervolgactiviteiten die we in elke fase aanbieden. En we willen het secretariaat betrekken bij de organisatie, want dat kunnen de activators met zoveel deelnemers niet meer alleen managen. Womens Golf moet een vanzelfsprekende factor in de vereniging gaan worden. En we leggen de lat daarbij nog wat hoger: we willen nu richting 50% vrouwen.”

Het succes van Womens Golf inspireert Spandersbosch om het concept ook toe te gaan passen bij de werving van andere nieuwe en jongere doelgroepen. “We willen mensen van alle generaties en spelniveaus aantrekken en binden. Door ons te verplaatsen in een doelgroep en samen met die groep events te ontwikkelen. Weer met de inzet van activators. We zijn begonnen met jeugd. Daarvoor hebben we een online campagne opgezet, die na nog geen drie weken al 75 reacties en 40 aanmeldingen opleverde. We kiezen ook bij die verjonging voor kwaliteit boven kwantiteit. Hun integratie in de vereniging staat voorop.”

Teamwork

Denkt ze dat wat Spandersbosch realiseert met Women’s Golf ook bij andere golfverenigingen mogelijk is? “Deze opzet van denken in doelgroepen is uitermate geschikt voor een golfclub. Je hebt daarvoor nodig: een enthousiaste pro, iemand die het vanuit de club draagt en een of meerdere activators, liefst ook enkele jongere vrouwen, die deze rol goed kunnen invullen. Het is teamwork. Wij hebben er veel van geleerd. Het heeft de samenwerking tussen de vereniging en de golfschool verbeterd. Womens Golf heeft een dynamiek veroorzaakt in de vereniging waar een bepaalde aantrekkingskracht van uitgaat. Nieuwkomers merken dat: hier gebeurt wat, hier is het leuk.”

Vrouwen zijn trouw aan de sport én aan elkaar

De eerste, belangrijke stap in Women’s Golf is het aanwijzen van een activator. Lola Herb herkende direct de kracht van het concept, toen ze gevraagd werd voor deze rol bij Spandersbosch. “Het klonk allemaal logisch”, zegt ze. Ze startte zelf tijdens corona met golf. Samen met haar man. Maar hij haakte af, terwijl zij verslingerd raakte aan de sport. Ze twijfelde: moet ik dan wel alleen doorgaan? Het was aan haar golfpro te danken dat ze verder ging, vertelt Herb. “Hij wees me op de groepslessen. En daar leerde ik andere vrouwen kennen, met wie ik samen af ging spreken. Ik ontmoette er mijn golfbuddy.”

Gastvrouw

“Je bent gastvrouw”, omschrijft ze haar rol als activator. Herb zocht contact met de dames nadat ze zich aangemeld hadden. “Afhankelijk van hun voorkeur belde ik, stuurde een mail of een appje. Ik informeerde of ze al eens hadden gegolft, of ze een golfset hadden en stuurde daarna een mail met aanvullende informatie over bijvoorbeeld kleding. Ik ving de dames even op voor hun les. Ik loop het programma met ze door en ze mogen vragen stellen. Ik doe een voorstelrondje en introduceer ze bij de pro. Het is in het begin allemaal best spannend als je nog niemand kent.” Ook tijdens de les is ze alert. Herb beantwoordt vragen of zorgt dat de pro extra aandacht besteedt aan iemand als dat nodig is. Ze moedigt aan na een slechte bal, licht regels toe en legt uit hoe alles werkt in de baan. “Je draagt eraan bij dat de deelnemers doorzetten en zelfverzekerder worden.”

Groepsapp

De activator kijkt naar het sociale proces. Zij stimuleert de vrouwen om sociale verbinding te maken. De aangemaakte groepsapp bleek effectief. Hierin werd niet alleen praktische informatie gedeeld, maar ook foto’s van de dag. “De vrouwen vonden elkaar daardoor en werden golfbuddy’s van elkaar. Ik zit nog in die groepsapps en zie steeds oproepen voorbijkomen als: ‘Ik ga morgen spelen, wie gaat er mee?’ Dat sociale aspect is voor vrouwen enorm belangrijk. Mannen zijn competitiever, veel meer bezig met hun handicap. Vrouwen zijn wat onzekerder over hun kwaliteiten, maar slaan dan vaak een prima bal. Vrouwen zijn trouw aan de sport én aan elkaar.”

Eigenschappen activator

Een activator moet volgens Herb sociaal en empatisch zijn. “Als het even niet lekker loopt, moet je iemand kunnen aanmoedigen. Vriendelijk en geduldig zijn. Het niet vervelend vinden om vragen te beantwoorden. Het is ook wel handig als je een beetje feeling hebt voor organisatie, dat je creatief kunt zijn als je tegen een probleem aanloopt.”

Concrete resultaten Women's Golf voor Golfvereniging Spandersbosch

  • Van alle deelnemers aan het programma is 79% lid geworden van de golfclub.
  • Het aantal vrouwen is sinds het programma met 37% gestegen.
  • De gemiddelde leeftijd van vrouwen is gedaald van 61 naar 56 jaar.

Ga naar de hoofdpagina Best practices.