Inhoud caddie

Statistieken over de golfmarkt - april 2021

1 april 2021

De NGF, NVG en PGA Holland verzamelen gegevens om hun beleid te kunnen bepalen. Hier staan de halfjaarlijkse cijfers die we in Golfmarkt publiceren over het aantal NGF-lidmaatschappen, de verdeling naar geslacht, met of zonder homecourse, handicap en leeftijd, plus een aantal statistieken over de app GOLF.NL die inzicht geven in het speelgedrag.

De golfmarkt in cijfers

Op de peildatum van 1 april 2021 bedroeg het aantal bij de NGF uniek geregistreerde golfers 384.272 (+5,5%). Er werden 397.756 NGF-lidmaatschappen geteld. Dit is een stijging van ruim 6,4% ten opzichte van vorig jaar (373.734). Daarvan zijn net als vorig jaar 68% man en 32% vrouw. Opvallend is dat er dit jaar meer golfers (52%) zijn met homecourse dan zonder homecourse (respectievelijk 206.356 en 191.400). Vorig jaar was het andersom; 48% van de golfers was toen lid van een club met baan en 52% was lid van een club zonder baan. Als we kijken naar de verdeling van lidmaatschappen naar leeftijd, waren er op 1 april 2021 meer jonge golfers dan een jaar eerder; de cijfers laten een groei zien in alle leefdtijdsgroepen tot 35 jaar. Het aantal lidmaatschappen tussen 35 en 54 bleef nagenoeg gelijk, de groep ouder dan 54 jaar is gestegen. Er is goed nieuws wat betreft handicapverdeling: er zijn minder spelers met handicap 54 en de aantallen in de handicapgroepen daaronder zijn vrijwel allemaal gestegen. Dit betekent dat de Nederlandse golfer dus gemiddeld een lagere handicap heeft en beter is geworden.

GOLF.NL App-cijfers

Op 1 april 2021 was de app GOLF.NL 259.156 keer gedownload. Dit is een stijging van ruim 38% ten opzichte van een jaar eerder toen de teller op 187.399 downloads stond. Het aantal spelende golfers, dat minimaal één qualifying of oefenkaart heeft geregistreerd via de app GOLF.NL in de periode 1 oktober tot en met 31 maart, steeg met meer dan 300%, van 22.500 naar 91.800. In totaal hebben die spelende golfers met elkaar 393.111 afgeronde kaarten ingevoerd van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021, wat neerkomt op een gemiddelde van 4,3 per golfer. In dezelfde periode van vorig jaar waren dit 71.032 kaarten wat toen een gemiddelde van 3,1 kaart opleverde per ‘spelende golfer’.

Klik hier voor de pdf met het overzicht van alle statistieken met peildatum 1 april 2021