Inhoud caddie

Een nieuwe rol voor sportbonden en clubs

13 oktober 2017

Er is veel over gesproken en geschreven, de transitie in de sport, maar wat houdt dit nu in? Wanneer begon het proces, waarom gebeurt dit en waar gaat het naartoe? En nog belangrijker: wat betekent het voor de golfsport, de NGF en golfverenigingen?

Voordat we inzoomen op transitie in de sport kijken we eerst naar het begrip transitie. Wat houdt het in? Transitie is veelomvattend: een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en versterkende ontwikkelingen op het  gebied van economie, cultuur, technologie, instituties, natuur en milieu. Door vooral digitale ontwikkelingen zijn we de afgelopen decennia in een nieuwe samenleving terechtgekomen. Een zogenoemde datasamenleving waar alles en iedereen continu met elkaar in verbinding staat. Een van de gevolgen is dat steeds meer Nederlanders sporten op ongeorganiseerde basis (zonder lidmaatschap bij een sportclub) op tijdstippen en locaties die voor hen het prettigst zijn. De rol van sportbonden en NOC*NSF verandert hiermee ook.

Welke rol willen en kunnen wij innemen in deze veranderde wereld? 

Het afgelopen jaar is binnen het project Transitie in de sport gekeken naar toekomstbeelden. De conclusie was dat sportbonden en NOC*NSF het voor iedereen mogelijk willen maken op zijn of haar manier te sporten, waar en wanneer dan ook. We zoomen in met Carlijn Mol, lid van het transitieteam NLSport, die op verzoek van het NOC*NSF onderzoekt hoe en in welke richting de sport zich moet gaan ontwikkelen. “We zijn nu meer dan negen maanden onderweg en hebben gesprekken gevoerd met meer dan vijfhonderd mensen uit de sportwereld. Wij hebben goed geluisterd naar hun visie op de toekomst.” Deze input gaf het team inzicht in de huidige situatie en handvatten voor concrete stappen om sport op het juiste spoor te zetten. Sinds september 2016 is bijgehouden wat de merkbare veranderingen in de sport-wereld zijn. 

Een aantal feiten op een rij:

  • Het aantal sporters stijgt in Nederland versus het aantal sportverenigingen daalt.
  • Het aantal diverse sport stijgt versus het aanbod op verenigingen is beperkt.
  • Het aantal sportaanbieders stijgt versus de rol van bonden en sportverenigingen wordt onduidelijker.

“Dit zijn signalen die ervoor zorgen dat een aantal fundamentele vragen beantwoord moet worden, zoals: wat is de rol van bonden als het aantal commerciële sportaanbieders groeit? Wat is de rol van NOC*NSF als er minder verenigd wordt? Behouden we straks nog onze unieke sportinfrastructuur? Hoe zit het met financiële middelen en verdienmodellen?", aldus Carlijn Mol.

Kortom, is de Nederlandse sportwereld klaar voor de toekomst? Lees hier het artikel...

Nieuwe rol voor sportbonden en club