Inhoud caddie

Wat is de Course Rating en Slope Rating?

De basis voor de berekening van een WHS-handicap is je Aangepaste Bruto Score. Maar elke baan is anders. Voor handicapdoeleinden wordt er daarom gekeken naar je score ten opzichte van een standaard baan. De moeilijkheidsgraad van de baan die je speelt wordt bepaald door de Course Rating, de Slope Rating en de omstandigheden op de dag van je ronde die de baan moeilijker of makkelijker kunnen maken. (Of de omstandigheden afweken van normaal, wordt bepaald door de PCC.)

Op elke golfbaan heeft elke kleur tee een eigen Course Rating en Slope Rating voor mannen en vrouwen. Er is een database waarin uiteindelijk de Course en Slope Rating te vinden zal zijn van elke baan in elk land van de wereld. Klik hier voor de WHS Course Rating and Slope Database.

De Course Rating is gelijk aan het aantal slagen waarin een Scratch Player de baan kan spelen onder normale baan- en weersomstandigheden. (Een scratchspeler is een speler met handicap 0,0.) De Course Rating wordt uitgedrukt in een bepaald aantal slagen met één decimaal, bijvoorbeeld 71,8. Dit wil zeggen dat de verwachte score van een scratchspeler op die baan 72 slagen is. Afhankelijkheid van met name de lengte en ook moeilijkheidsgraad van een baan kan de Course Rating hoger of lager zijn.

De Slope Rating is een indicatie van de relatieve moeilijkheid van een golfbaan voor alle spelers die geen scratchspelers zijn vergeleken met spelers die scratchspelers zijn. De Slope Rating geeft daarom aan hoeveel slagen alle andere spelers extra ontvangen (of geven) ten opzichte van de Scratch Player. De Slope Rating wordt uitgedrukt in een getal tussen de 55 en 155. 

Het USGA Course Rating System, dat tot 2020 al gebruikt werd in 80 landen, wordt na de invoering van het WHS overal ter wereld gebruikt. Het is opgegaan in het WHS en heet nu het Course Rating System. Course Ratings van Nederlandse banen zullen in het WHS-tijdperk, net als voorheen, uitgevoerd worden door gekwalificeerde teams van de NGF. 

course en slope rating WHS

De Course Rating-teams kijken op elke hole naar zaken als de effectieve speellengte (bijvoorbeeld hoogteverschillen, rol, wind) en obstakels (bijvoorbeeld bomen, de breedte van de fairways, rough, hindernissen, bunkers en de grootte van de greens). Al deze factoren worden beoordeeld uit het oogpunt van de Scratch Player en de Bogey Player (een speler met een handicap van ongeveer 20,0 voor mannen en ongeveer 24,0 voor vrouwen). Vervolgens worden de Course Rating en Slope Rating berekend voor elke set tees op een baan.

course en slope rating WHS

Spelers kunnen in handicaptabellen vinden hoeveel slagen ze krijgen met hun WHS-handicap (of in het geval van heel goede spelers, hoeveel slagen ze moeten geven). En in apps zoals de app GOLF.NL zien spelers op welke holes ze slagen krijgen. Na de invoering van het WHS zullen er 9-holes tabellen en 18-holes-tabellen zijn, net als in de EGA-periode.

Lees ook de FAQ Krijgen we nieuwe handicapslagentabellen?

Bekijk ook deze video voor een korte uitleg van Course en Slope Rating.

 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.