Inhoud caddie

Wat is de course rating en slope rating?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Sinds de invoering van het Wereld Handicap Systeem wordt overal ter wereld het Course Rating System gebruikt. Dit systeem, dat tot 2020 al gebruikt werd in 80 landen heette vroeger het USGA Course Rating System.

Course ratings (beoordelingen) van Nederlandse banen worden uitgevoerd worden door gekwalificeerde teams van de NGF. De course rating-teams kijken op elke hole naar zaken als de effectieve speellengte (bijvoorbeeld hoogteverschillen, rol, wind) en obstakels (bijvoorbeeld bomen, de breedte van de fairways, rough, hindernissen, bunkers en de grootte van de greens). Al deze factoren worden beoordeeld uit het oogpunt van de scratch player (een speler met handicap 0,0) en bogey player (een speler met een handicap van ongeveer 20,0 voor mannen en ongeveer 24,0 voor vrouwen). Vervolgens worden de course rating en slope rating berekend voor elke set tees op een baan.

Spelers kunnen in handicapslagentabellen vinden wat hun baanhandicap (course handicap) is: hoeveel slagen ze krijgen met hun handicap (of in het geval van heel goede spelers, hoeveel slagen ze moeten geven). In de app GOLF.NL en in clubsoftware kunnen spelers zien op welke holes ze hoeveel slagen krijgen.

In het Wereld Handicap Systeem is de basis voor de berekening van een handicap de aangepaste bruto score. Maar elke baan is anders. Voor handicapdoeleinden wordt er daarom gekeken naar iemands score ten opzichte van een standaard baan. 

De moeilijkheidsgraad van de baan die men speelt wordt bepaald door de course rating, de slope rating en de omstandigheden op de dag van een ronde die de baan moeilijker of makkelijker kunnen maken. (Of de omstandigheden afweken van normaal, wordt bepaald door de PCC.)

Op elke golfbaan heeft elke kleur tee een eigen course rating en slope rating voor mannen en vrouwen. Er is een database waarin uiteindelijk de course en slope rating te vinden zal zijn van elke baan in elk land van de wereld. Klik hier voor de WHS Course Rating and Slope Database.

De course rating is gelijk aan het aantal slagen waarin een scratch player de baan kan spelen onder normale baan- en weersomstandigheden. De course rating wordt uitgedrukt in een bepaald aantal slagen met één decimaal, bijvoorbeeld 71,8. Dit wil zeggen dat de verwachte score van een scratchspeler op die baan 72 slagen is. Afhankelijkheid van met name de lengte en ook moeilijkheidsgraad van een baan kan de course rating hoger of lager zijn.

De slope rating is een indicatie van de relatieve moeilijkheid van een golfbaan voor alle spelers die geen scratchspelers zijn vergeleken met spelers die scratchspelers zijn. De slope rating geeft daarom aan hoeveel slagen alle andere spelers extra ontvangen (of geven) ten opzichte van de scratch player. De slope rating wordt uitgedrukt in een getal tussen de 55 en 155. 

course en slope rating WHS

 

Lees meer op de Caddie-pagina Course en slope Rating. Wil je meer weten over de werking van het Course Rating Systeem en hoe een rating van een baan wordt uitgevoerd, bekijk dan deze video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies. 

Waar kan ik het rating-rapport vinden voor het handhaven van de rating-parameters op onze baan?
Er is hiervan geen rapport. Maar elke club levert voorafgaand aan een rating enkele gegevens aan, zoals de hoogte van de rough. De handicapcommissie of baancommissie zou die gegevens moeten hebben. Het is verstandig om belangrijke parameters (zoals breedte fairways, hoogte rough en snelheid greens) in het baanbeheersplan vast te leggen.

Is het mogelijk in de toekomst een database in onze clubsoftware te hebben met de gegevens van alle banen in Europa? Er zijn veel spelers, die ook in het buitenland golfen.
Hier wordt aan gewerkt maar de verwachting is niet dat dit op korte termijn gerealiseerd zal worden. In de hoofdtekst op deze pagina lees je over de WHS Course Rating and Slope Database.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.