Inhoud caddie

Wedstrijdgerelateerde regelzaken

Raadpleeg het document Wedstrijdgerelateerde regelzaken om het wedstrijdreglement te maken en om wedstrijden in goede banen te leiden.

Het document Wedstrijdgerelateerde regelzaken (klik onderaan deze pagina op de link) is een vertaling van een deel van het boek Committee Procedures van de R&A en USGA (hoofdstuk 4, 5A, F-I, H6, H7 en H9).

Begin 2019 zijn de golfregels veranderd en dat heeft ook implicaties voor allerlei wedstrijdzaken. Voor commissies is Wedstrijdgerelateerde regelzaken een goede handleiding om een wedstrijdreglement te maken en om wedstrijden in goede banen te leiden. 

Onder meer deze regelzaken worden behandeld:

  • Speeltempo in de baan
  • Wedstrijdreglementen
  • Starten in wedstrijden
  • Referees bij wedstrijden
  • Spelvormen zoals greensomes en scrambles

Verboden speelzones

Clubs die spelers willen verbieden om verboden speelzones te betreden en daar ook consequenties aan willen verbinden voor spelers die dergelijke gebieden toch betreden, kunnen dit alleen doen via gedragsregels, die los staan van de golfregels. Het is dus niet mogelijk om spelers via de golfregels voor het betreden van bepaalde gebieden te bestraffen. Onder de algemene plaatselijke regels kan de volgende gedragsregel geplaatst worden:

Het is niet toegestaan om de verboden speelzones op hole(s) (noem de hole(s)) te betreden
Straf bij overtreding:
Eerste overtreding: waarschuwing of straf opgelegd door Commissie en/of eigenaar van de baan (zoals verwijdering van de baan)
Tweede overtreding: een strafslag
Derde overtreding: twee strafslagen
Vierde overtreding diskwalificatie

N.B. Deze gedragsregel moet worden opgenomen onder de algemene plaatselijke regels, maar met aparte vermelding van bovenstaande straffen. Als een speler zowel een verboden speelzone betreedt als er zijn bal uit speelt dan wordt hij voor beide handelingen afzonderlijk gestraft. De afzonderlijke straffen worden dan bij elkaar opgeteld.

Het document Wedstrijdgerelateerde regelzaken zal in 2021 worden aangepast in verband met de invoering van het Wereld Handicap Systeem op 1 maart 2021.

Vertaling van deel van het boek Committee Procedures