Inhoud caddie

Wedstrijdgerelateerde regelzaken

De documenten 'Voorbeeld wedstrijdreglement en plaatselijke regels voor wedstrijden' en 'Wedstrijdgerelateerde regelzaken' helpen je om wedstrijden in goede banen te leiden.

In 2019 zijn de golfregels veranderd en in 2021 is het Wereld Handicap Systeem ingevoerd. Dat heeft ook implicaties voor allerlei wedstrijdzaken. Voor commissies vormen de documenten op deze pagina een goede handleiding om een wedstrijdreglement te maken of te kijken of het huidige wedstrijdreglement nog voldoet, zodat wedstrijden in goede banen geleid kunnen worden. 

Het document 'Wedstrijdgerelateerde regelzaken' is een vertaling van een deel van het boek Committee Procedures (vroeger het boek 'Decisions on the Rules of Golf') van de R&A en USGA (hoofdstuk 4, 5A, F-I, H6, H7 en H9). Onder meer deze wedstrijdzaken worden behandeld:

  • Speeltempo in de baan
  • Wedstrijdreglementen
  • Starten in wedstrijden
  • Referees bij wedstrijden
  • Spelvormen zoals greensomes en scrambles

Verboden speelzones

Clubs die spelers willen verbieden om verboden speelzones te betreden en daar ook consequenties aan willen verbinden voor spelers die dergelijke gebieden toch betreden, kunnen dit alleen doen via gedragsregels, die los staan van de golfregels. Het is dus niet mogelijk om spelers via de golfregels voor het betreden van bepaalde gebieden te bestraffen. Onder de algemene plaatselijke regels kan de volgende gedragsregel geplaatst worden:

Het is niet toegestaan om de verboden speelzones op hole(s) (noem de hole(s)) te betreden
Straf bij overtreding:
Eerste overtreding: waarschuwing of straf opgelegd door Commissie en/of eigenaar van de baan (zoals verwijdering van de baan)
Tweede overtreding: een strafslag
Derde overtreding: twee strafslagen
Vierde overtreding diskwalificatie

N.B. Deze gedragsregel moet worden opgenomen onder de algemene plaatselijke regels, maar met aparte vermelding van bovenstaande straffen. Als een speler niet alleen een verboden speelzone betreedt maar ook zijn of haar bal eruit speelt, dan wordt hij of zij voor beide handelingen afzonderlijk gestraft. De afzonderlijke straffen worden dan bij elkaar opgeteld.

25 augustus 2021

Vertaling van deel van het boek Committee Procedures