Inhoud caddie

Tellen scores van lang geleden mee bij de handicapberekening?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Bij de invoering van het WHS op 1 maart 2021 zijn scores vanaf 2016 gebruikt, ook als een speler in de periode 2016-2020 van club gewisseld was. Dat gebeurt op basis van het GSN-nummer van een speler. Alle golfers hebben sinds 2016 een uniek GSN-nummer en hun scores zijn gekoppeld aan dit nummer.

Er is gekozen voor 2016 omdat scores vanaf dat jaar zijn bewaard in de NGF-database en omdat een scoregeschiedenis van ongeveer vier jaar een goed beeld geeft van de prestaties van spelers. Hoeveel scores er zijn, hangt af van de speler en wanneer de club is gaan synchroniseren met de NGF-database.

Bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps op 1 maart 2021 is de handicapberekening van een speler begonnen bij de oudste score die beschikbaar was in de database, ongeacht of er 8, 18, 28 of 88 scores in stonden.

Idealiter waren er op 1 maart 2021 of zijn er inmiddels minstens 20 scores beschikbaar van een speler. Maar bij veel golfers die al heel lang spelen is dat niet het geval en dat geldt ook voor nieuwe spelers. 

In de app GOLF.NL en in clubsoftware kan een speler klikken op een rondescore in zijn of haar handicapgeschiedenis. De speler krijgt dan de onderliggende gegevens te zien. Ook scores die ouder zijn dan de meest recente 20 scores worden getoond. 

Bij een speler die meer dan 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft staan, tellen alleen de laatste 20 qualifying scores mee voor de handicap. De handicap wordt in dit geval bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten over de laatste 20 qualifying ronden. Als een speler minder dan 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft staan, dan wordt onderstaande tabel gevolgd.

berekenen handicap bij minder dan 20 scores

Lees hier meer over hoe de WHS-handicap berekend wordt al er minder dan 20 scores van een speler beschikbaar zijn.

Bij de handicapberekening volgens de principes van het Wereld Handicap Systeem is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Een slechte score zal in veel gevallen niet gaan behoren tot de 8 beste scores van de laatste 20 die de handicap van een speler bepalen. Maar als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van de beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Raadpleeg ook de digitale versie van 'Wegwijs in Handicapping'