Inhoud caddie

Course en Slope Rating

Eem onderdeel van het handicapsysteem is Course Rating Systeem. Dit systeem wordt gebruikt om de moeilijkheidsgraad van alle golfbanen te meten. Op basis van deze 'rating' wordt vastgesteld hoeveel slagen golfers nodig hebben op een bepaalde baan om hun handicap te spelen.

Hoe werkt het Course Rating Systeem? Hoe verloopt een course rating op jouw baan? Het wordt toegelicht in deze video en in de teksten onder de video.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Course Rating – Moeilijkheidsgraad van de baan

Bij het in kaart brengen van de moeilijkheidsgraad van een baan wordt gekeken naar het landingsgebied van een bal vanuit het perspectief van twee type golfers: scratch- (handicap nul) en bogeygolfers (hcp 20). Liggen er in die landingsgebieden hindernissen, staan er bomen of maakt de hole een bocht? Of is het landingsgebied gemakkelijk omdat het vlak, breed en kort is gemaaid? Vervolgens wordt gekeken welke moeilijkheden scratch- en bogeygolfers treffen bij hun tweede slag en natuurlijk op en rond de greens. Voor iedere tee (oranje, rood, blauw, geel en wit) wordt de Course Rating opnieuw bepaald.

Slope Rating - Handicapslagentabellen

Als de moeilijkheidsfactoren per hole en per kleur tee in kaart zijn gebracht, kan de Slope Rating worden bepaald. Dit geeft het aantal slagen aan dat een speler extra ontvangt ten opzichte van een speler met handicap nul. Hoeveel slagen dit precies zijn, is per baan afhankelijk en terug te zien in de handicapslagentabellen die op een club aanwezig zijn. Golfers kunnen ook in de app GOLF.NL en clubsoftware zien wat hun baanhandicap (course handicap) is: hoeveel slagen ze op een hole krijgen.

Course Ratings

Bij een Course Rating van een baan wordt op elke hole gekeken naar deze vijf factoren:

 • Roll: hoe ver een bal rolt op fairways onder verschillende omstandigheden.
 • Elevation: verschil in hoogte tussen tee en green en bij de slag naar de green.
 • Wind: de gemiddelde windsterkte en -richting.
 • Forced lay-up: als een speler door obstakels de bal korter moet slaan dan normaal.
 • Dogleg: waar een dogleg een speler dwingt om de bal korter te slaan dan normaal.

Op elke hole wordt ook gekeken naar deze "obstakels": 

 • Topography: Nature of the stance and lie within each landing zone and approach shot elevation to the green.
 • Fairway: The width of fairway landing zones, hole length and nearby obstacles, including trees, hazards and rough.
 • Green target: Evaluation of hitting the green with the approach shot and the visibility and nature of the green surface.
 • Recoverability and rough: Difficulty of recovery if the tee shot landing zone and/or the green is missed.
 • Bunkers: The size, depth and proximity to the landing zone and green.
 • Crossing obstacle: Shot length to safely carry water, penalty areas, out of bounds or extreme rough.
 • Lateral obstacle: The distance of obstacles from the centre of the fairway and green.
 • Trees: The size, density and proximity of trees to the centre of the landing zone/green, shot length to target areas, and recovery difficulty.
 • Green surface: Putting difficulty on a green. This takes into account green speed, surface contours and tiers.
 • Psychological: Evaluation of the cumulative effect of the other nine obstacle factors.

Elk obstakel krijgt een cijfer van 0 tot 10 (0 is niet aanwezig, 10 is extreem aanwezig). Aan de hand van alle verschillende data wordt een scratch en bogey rating berekend. Lees meer in de Wegwijs in course rating.

Wanneer is mijn baan aan de beurt?

Wil je weten wanneer jouw baan aan de beurt is? Bekijk hier de planning van course ratings in de komende jaren (zoek je baan in het tabblad Noord-Oost, Zuid-Oost, Noord-West of Zuid-West).

Workshops en webinars

Elk jaar organiseert de NGF workshops 'Wegwijs in Course Rating' voor baancommissarissen en (hoofd)greenkeepers. Houd hiervoor de NGF-kalender in de gaten. De workshop is bedoeld om informatie te geven over de factoren die de Course Rating bepalen en de invloed die baanaanpassingen en onderhoud op de Course en Slope Rating hebben. Klik hier voor webinars en online trainingen over course rating.

Winterratings

Het is mogelijk om qualifying te spelen op een baan die vanaf wintertees gespeeld wordt en korter dan normaal is. Lees hier meer over de voorwaarden en hoe je een 'winterrating' kunt aanvragen.

Uitleg aan golfers

Heb je binnenkort een course rating op je baan? Gebruik deze tekst om aan je leden uit te leggen wat een course rating inhoudt.

Wereld Handicap Systeem 

In 2021 is het Wereld Handicap Systeem in werking getreden. Het Course Rating System, dat vroeger het USGA Course Rating System werd genoemd, wordt nu in de hele wereld toegepast. Course ratings van Nederlandse banen worden net als vroeger uitgevoerd door gekwalificeerde teams van de NGF.

Lees ook de informatiepagina Course en Slope Ratings op ngf.nl/whs.

Een uitleg van het Course Rating System 

Veelgestelde vragen

De NGF heeft een meerjarenplanning waarin voor elke club/baan is aangegeven in welk jaar een (her)rating zal plaatsvinden. Hierbij is een indeling in regio’s aangehouden. Dit betreft een globale planning waar indien nodig van kan worden afgeweken. De meerjarenplanning vind je op deze pagina onder de kop 'Wanneer is mijn baan aan de beurt?'

Wijzigingen in de rating kunnen worden veroorzaakt door het verlopen van de onderhoudsparameters, zoals toegelicht in de Wegwijs in course rating en door lichte wijzigingen in het ratingsysteem. Een lagere Slope Rating kan niet zonder meer worden geïnterpreteerd als een vaststelling dat de baan gemakkelijker is geworden. Dat wordt uitgelegd in de Wegwijs onder de kop 'Het Course Rating System - Course, bogey en slope rating'. De Course Rating is de maat voor de moeilijkheidsgraad van de baan en de Slope Rating de maat voor de moeilijkheidsgraad voor de bogeyspeler ten opzichte van de scratchspeler. Wanneer de baan alleen voor de scratchspeler moeilijker is geworden zal de Course Rating toenemen en de Slope Rating afnemen zonder dat de bogeyspeler een hogere Baanhandicap krijgt toebedeeld.

Een nieuwe rating van een baan zal altijd wel enige wijzigingen in de Course Rating en Slope Rating opleveren. Vaak gaat het om zowel om zowel plussen als minnen waardoor het effect van wijzigingen gedeeltelijk zal worden verhuld. Ook is het mogelijk dat de wijzigingen meer een landschappelijke achtergrond hadden en niet specifiek in of bij de relevante landingsgebieden plaatsvonden.

Een nieuwe rating kan sterk afwijken van de oude door het, soms onopzettelijk, verlopen van bepaalde onderhoudsparameters. De invloed kan behoorlijk groot zijn. Daarnaast is het zo dat het Course Rating Systeem elke vier jaar, parallel met de golfregels, veranderingen ondergaat. Ook dit kan effect hebben op de Course Rating en Slope Rating.

Het is waar dat vele top-scratchspelers en professionals een grotere slaglengte hebben dan die waarvan in het Course Rating Systeem wordt uitgegaan. Het betreft hier echter een uitzonderlijke en niet grote groep. De gemiddelde slaglengtes van scratch- en bogeyspelers zoals gedefinieerd in het Course Rating Systeem zijn gebaseerd op de gegevens van een groot aantal spelers en gelden nog steeds.

De rating van een 18-holes baan neemt tussen de vijf à zes uur in beslag, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de baan. Wanneer er gespeeld zou worden tijdens de rating, zou dit tot zoveel oponthoud leiden dat een rating niet in een dag kan worden voltooid. Over het algemeen worden ’s ochtends negen holes gerated, waarbij de tee gedurende twee uur na het begin van de rating moet worden gesloten. In de middag geldt voor de andere negen holes hetzelfde. De club/baan kan aangeven op welke 9-holes lus de rating begint.

De club/baan kan bij de NGF aangeven op welke dag de nieuwe Baanhandicaptabellen in gebruik genomen moeten worden. Dit is nodig om handicapscores van gebruikers van uw baan te kunnen verwerken. De NGF zorgt ervoor dat de nieuwe Course en Slope Rating op het juiste moment worden opgenomen in de NGF-banendatabase en de app GOLF.NL.

Indien de club/baan de stroke index wil wijzigen, dan kan de club/baan dit zelf doen in Caddie. Lees hierover meer op de pagina Het bepalen van de stroke index.