Inhoud caddie

Wat is een "penalty score" in het WHS?

Een penalty score is een score die de handicapcommissie in kan voeren als Bruto Aangepaste Score over 18 holes, in plaats van een gemaakte score, voor spelers die opzettelijk geen acceptabele score inleveren terwijl dat wel voorgeschreven is. (Lees hier wat een acceptabele score is.)

Bekijk de video en lees daarna verder.

Als een speler geacht wordt een score in te leveren en dat niet doet, dan moet de handicapcommissie onderzoeken waarom dit het geval is en gepast handelen.

  • Als er geen goede reden was voor het niet inleveren van de score en de gemaakte score is te achterhalen en voldoet aan de eisen, dan wordt die score ingevoerd.
  • Als er wel een goede reden was (bijvoorbeeld een blessure of onweer) voor het niet inleveren van de score en als de acceptabele score is te achterhalen en voldoet aan de eisen, dan wordt die score ingevoerd.
    Om zo’n achterhaalde score in te kunnen voeren, moeten er in ieder geval 9 holes gespeeld zijn.
  • Als een score niet te achterhalen is, dan mag een penalty score toegepast worden. Afhankelijk van de (verwachte) reden (ondanks dat deze niet altijd te achterhalen is) kan de commissie een hoge score invullen of een lage score invullen als penalty score. Voorbeeld: de commissie heeft het vermoeden dat de speler zijn score niet heeft ingevoerd om zijn handicap bewust hoog te houden, dan kan de commissie een lage penalty score invoeren. En ook andersom, als het vermoeden is dat de speler de handicap bewust laag probeert te houden, dan kan de commissie een hoge penalty score invoeren.
  • In ernstige gevallen, als er herhaaldelijk geen score wordt ingeleverd, dan mag de handicapcommissie meerdere penalty scores invoeren, de handicap van de speler aanpassen of andere disciplinaire maatregelen overwegen.

Bij een "no return" hangt het van de intentie van een speler af of een penalty score gepast is. Als een speler een handicap bewust hoog probeert te houden, dan kan overwogen worden om een lage penalty score in te voeren. Als een speler een handicap bewust laag probeert te houden, dan kan overwogen worden om een hoge penalty score in te voeren. We zullen in een latere fase een voorbeeld op deze pagina geven.

Zie voor meer details regel 7.1b van de Rules of Handicapping

De "penalty score" is er alleen voor handicapdoeleinden en staat los van wat de golfregels en wedstrijdreglementen zeggen over het niet inleveren van een score.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.