Inhoud caddie

ESD-onderzoek samen met golfbanen

In 2020 is een onderzoek begonnen met de titel "Van binnen naar buiten: golfbanen voor maatschappelijke ecosysteemdiensten". Op deze pagina vertellen we meer over dit onderzoek dat gecoördineerd wordt door Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) met ondersteuning van Buiting Advies en de NGF.
van hall larenstein

De NGF promoot duurzaam beheer middels het programma OnCourse Nederland en certificering door de internationale GEO Foundation. Duurzaam golfbaanbeheer levert de golfbanen veel op maar er zit nog veel meer in het vat - voor de banen zelf én de omgeving van de golflocaties - als golfclubs ook hun ecosysteemdiensten gaan verwaarden. Want op het gebied van ecosysteemdiensten liggen er voor golfbanen veel maatschappelijke en zakelijke kansen.

Golfbanen hebben namelijk een unieke positie op het gebied van ecosysteemdiensten. Op de eerste plaats hebben ze een landschappelijk terrein met ecosysteemdiensten om te exploiteren. Daarnaast hebben ze leden van wie een deel zich graag wil inzetten (met ondersteuning) in het verzilveren van ecosysteemdiensten voor de club en maatschappij.

Hoe kunnen golfbanen ecosysteemdiensten op een makkelijke en succesvolle manier verwaarden en verzilveren? Hoe kunnen golfbanen bijdragen aan de maatschappelijke waarden van ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit en klimaatbeheersing? Hoe kunnen lokale ecosysteemdiensten bijdragen aan de bedrijfskundige en recreatieve waarden van een golfbaan? Deze vragen staan centraal in het ESD-onderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein, Buiting Advies en de NGF. Het doel is dat het onderzoek iets oplevert voor golfbanen en daarom wordt het onderzoek mét golfbanen gedaan. 

De resultaten van het onderzoek tot nu toe

  • Op drie banen (Leeuwarder GC De Groene Ster, GC Zwolle en GC Almeerderhout) zijn de ecotopen op het terrein en in de omgeving geïnventariseerd en is gekeken naar verbindingen met ecotopen in de omgeving.
  • Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheid dat ecosysteemdiensten onderdeel is van het duurzaamheidsbeleid van de club, is een enquête opgesteld die gericht is op de bedrijfsvoering. De conclusie is: clubs vinden het wenselijk om duurzaamheid uit te breiden met ecosysteemdiensten. Ze doen dit omwille van hun identiteit, maatschappelijke betrokkenheid en kostenbesparing. Ze willen graag samenwerken en hebben behoefte aan duidelijkheid via wet- en regelgeving. Daarnaast willen ze geïnspireerd worden in het beter benutten van ecosystemen.
  • Ook is er een enquête gehouden onder spelers. Het doel van die enquête is inzicht krijgen in hoe golfers natuur en duurzaamheid beleven, wat ze belangrijk vinden en wat ze ervoor over hebben. Uit deze enquête blijkt dat veel golfers een neutrale houding hebben tegenover natuur en duurzaamheid. Ze vinden het belang van duurzaamheid niet gering maar ook niet groot. Van de golfers die geen neutrale houding hebben, staan er meer positief dan negatief tegenover verdere verduurzaming. Ongeveer 50 procent van de spelers is bereid om voor het behouden of verbeteren van de natuur 10 procent (of meer) extra aan lidmaatschapsgeld te betalen.
  • Het onderzoek laat verder zien dat ecosysteemdiensten nu niet zoveel geld opleveren, ofschoon de toekomst veelbelovend is. Echter, tegenover het geringe monetaire kapitaal staat het sociale kapitaal dat wel aantrekkelijk kan zijn. Door te communiceren over de ecosysteemdiensten die een baan in huis heeft en met zorg beheert, wordt het duurzame imago van de club versterkt. Dit kan essentieel zijn in de opbouw van goede lokale relaties met lokale overheden en stakeholders, wat direct of indirect voordeel kan opleveren voor de baan (bijvoorbeeld de aanwas van nieuwe (jonge) natuurbewuste leden of goodwill bij onderhandelingen over de pacht of bij de aanvraag van een vergunning).

Vervolgproject: succesvol en gemakkelijk beheer van ecosysteemdiensten

In een vervolgonderzoek kijken we hoe golfbanen de maatschappelijke en zakelijke kansen van ecosysteemdiensten kunnen benutten. En, hoe ze ecosysteemdiensten zelf kunnen beheren.

Het onderzoek beoogt drie belangrijke zaken te realiseren.

  • Een gebruikershandleiding met handvatten hoe golfbanen zelf hun ecosysteemdiensten kunnen inschatten en verzilveren.
  • Een upgrade van Golfbaandataviewer waardoor de ecosysteemdiensten van elke golfbaan kunnen worden getoond en gegevens tussen golfbanen kunnen worden vergeleken.
  • Een lerend netwerk van ESD-golfbanen, om kennis en ervaringen te delen in het verwaarden van ecosysteemdiensten. 

Het lerend netwerk vormt de kern voor het implementeren van ecosysteemdiensten op golfbanen. In het vervolgproject wordt het netwerk met enkele vooruitstrevende banen opgezet. Deze gaan aan de slag met het verder concretiseren van de mogelijkheden die ecosysteemdiensten op hun eigen baan geven. Het inventariseren, waarderen en het mogelijk verzilveren worden ondersteund vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein, Buiting Advies en de NGF. Met de vooruitstrevende banen worden handreikingen gemaakt voor andere banen. Met die handreikingen en ervaringen moet het voor andere banen makkelijker worden om hun eigen ecosysteemdiensten te ontdekken en te beheren. Met de groei van het netwerk groeit de kennis over ecosysteemdiensten op golfbanen en de maatschappelijke dienstbaarheid die daaruit vloeien.

Meedoen aan het onderzoek?

Golfbanen kunnen op verschillende manieren participeren. Het onderzoeksproject kent een organisatiestructuur die in golftermen beschreven kan worden als: 

  • The Green - Dit betreft de groep vooruitstrevende golfbanen die samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Buiting Advies en de NGF het vervolgproject uitwerken, subsidie hiervoor aanvragen, het netwerk lanceren en producten als handreikingen opleveren.
  • The Fringe - Dit betreft geïnteresseerde golfbanen die niet actief kunnen bijdragen maar wel als een soort klankbord de producten van het project willen beschouwen en mogelijk ook willen toepassen.
  • The Rough - Dit betreft golfbanen die vrijblijvend op de hoogte willen worden gehouden van de producten en die mogelijk later aansluiten bij het netwerk. 

Meer informatie

Ga terug naar de hoofdpagina ESD en golfbanen.