Inhoud caddie

Het jeugdplan

Jeugd is van cruciaal belang voor onze golfsport. Op deze pagina vind je het jeugdplan van de NGF, PGA Holland en GolfTON en gerelateerde informatie over jeugdgolf.

Jeugd is van cruciaal belang voor onze golfsport. Niet alleen vormt de jeugd de toekomst van onze geliefde sport, maar jeugdgolfers vertegenwoordigen ook de kern van onze sportieve waarden, groei en strategie. Een goed jeugdprogramma is van onschatbare waarde voor de opbouw van onze toekomstige golfpopulatie. Wanneer potentiële golfers op jonge leeftijd succesvol in aanraking komen met de sport, waarborgen we dat onze golfsport ook voor de komende decennia bestaansrecht heeft.

Het jeugdprogramma dient als fundament waarop toekomstige golfkampioenen worden gevormd en tegelijkertijd biedt het een solide basis voor de brede golfgemeenschap van enthousiaste recreatieve jeugdgolfers. Het aantrekken en behouden van enthousiaste golfers van alle niveaus zal ons de mogelijkheid geven toptalent te scouten en te kweken. Deze structuur zal ons in staat stellen met meer impact te concurreren op het internationale topsportspeelveld. Zowel bij de jeugd als later bij de senioren.

De kracht van dit jeugdprogramma ligt niet alleen in de individuele ontwikkeling van onze jeugdige golfers maar ook in de aantallen. Een landelijk geïmplementeerd jeugdprogramma zal jongeren uit alle hoeken van het land de kans bieden om te genieten van onze sport, ongeacht waar ze wonen. Het zal golf toegankelijker maken voor duizenden kinderen en tieners en dat versterkt niet alleen de sportieve basis, maar creëert ook een bredere golfgemeenschap en een grotere pool van talent. Daarom is het van belang dat een jeugdprogramma op landelijk niveau breed gedragen en ondersteund wordt door onze leden.

Samen met golfclubs, -banen en -professionals willen we dit alles realiseren. Wij hopen daarom dat u onze visie deelt en de handen ineen wilt slaan om bij te dragen aan het succes ervan. Jeugd in golf is niet alleen een kans, maar ook een verantwoordelijkheid die wij met passie en vastberadenheid omarmen. Samen kunnen we de jeugd van vandaag inspireren om de golfers van morgen te worden.

Klik hier om het volledige jeugdplan te downloaden. Lees verder voor een samenvatting van het jeugdplan.

Het jeugdplan is een initiatief vanuit de NGF, de PGA Holland en GolfTON. Op tal van gebieden worden clubs geholpen om het aantal jeugdspelers te vergroten. Er wordt ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van een jaarprogramma, er worden speciale opleidingen en cursussen ontwikkeld en er worden speciale materialen aangeboden voor de jeugdregio’s. Ook zijn er, per regio, speciale jeugdaccountmanagers aan te stellen, zodat jeugdgolf een goede inbedding krijgt in Nederland. In 2025 komt er ook een nieuwe toernooistructuur en een marketingplan waar momenteel hard aan gewerkt wordt.

Onze missie

De jeugd is de toekomst en daarom streven we naar een toekomst waarin de jeugd op elke golfclub in het bestuur vertegenwoordigd is door een enthousiaste bestuurder. Ook willen we onder jongeren een levenslange liefde voor het golfspel creëren en stimuleren door mooie en goede golfervaringen door een transitie in het golflandschap te bewerkstelligen die ruimte biedt aan een goed georganiseerde regionale structuur. Een die een levendige gemeenschap tot stand brengt en waarin iedereen gelijke toegang tot het spel heeft.

Onze visie

De organisaties NGF, PGA Holland en GolfTON willen de volgende doelen realiseren met alle betrokkenen:

 • Het imago van golf veranderen en het positieve profiel van golf onder jongeren en gezinnen vergroten.
 • Het stimuleren van toegewijd jeugdleiderschap binnen golfclub; jeugdleden moeten een stem krijgen.
 • Het promoten van golf als familiesport, zodat meerdere generaties samen gaan genieten van de golfsport.
 • Het opzetten van een inclusieve toernooistructuur die het voor jeugdspelers mogelijk maakt zowel recreatief als competitief deel te nemen.
 • Het opzetten van een regionale jeugdaanpak die clubs, professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen in staat stelt kennis en ervaringen te delen en zo samen te werken aan de algehele gezondheid van het golfspel.
 • Het opzetten van talentacademies en regionale trainingen in iedere jeugdregio het gehele jaar door.

Jeugdregio’s

Iedere golfclub is ingedeeld in regio’s waarin samengewerkt gaat worden. Klik op de link om te zien in welke regio jouw golfclub is ingedeeld: Regio-indeling jeugdplan op Google My Maps.

Waarom een jeugdplan?

Het is een gegeven: jeugd is de toekomst. Maar uit onderzoek blijkt dat onze jeugd angstvallig wegblijft van de golfsport. Daarom is het tijd voor actie. Uit cijfers van 2023 bleek dat slechts 3% van alle golfers in Nederland jonger dan 18 jaar is en dat zij zeer inactief zijn. Klik hier om meer te lezen over de aanleiding van het jeugdplan.

Alles over de Jeugdfan-club

Golfclubs en -professionals die actief mee willen werken aan dit nieuwe plan moeten Jeugdfanclub worden. Dat betekent het naleven van een aantal aanbevelingen:

 1. Voeg een toegewijd bestuurslid toe met volledig focus op jeugdgolf.
 2. Creëer een jaarrond trainingsprogramma met 1 tot 3 contactmomenten per week, waarbij 50% van de trainingen zich afspeelt in de baan.
 3. Zorg voor een Jeugdfan golfprofessional.
 4. Verwijder alle barrières, zodat kinderen kunnen spelen op de baan.
 5. Focus op specifieke jeugddoelen, bijvoorbeeld 10% van de leden bestaat uit jongeren.
 6. Sluit je aan bij de jeugdregio’s.

Wil je meer weten over wat het allemaal inhoudt om jeugdfan-club te worden en waar je als golfclub en -professional aan moet werken? Je leest het in dit artikel.

Jeugdbeleidsplan en jaarplanning

Iedere Jeugdfanclub moet aan de slag met het jeugdplan. Hoe doe je dat nou en waar moet je mee aan de slag gaan? Het begint bij een gedegen jeugdbeleidsplan en jaarplanning. Zonder de basis kun je namelijk niet verder.

Een goed jeugdbeleidsplan richt zich op het bevorderen van de jeugdparticipatie en -ontwikkeling binnen de golfclub. Doel is het stimuleren van plezier in de golfsport en het faciliteren van prestatiegerichte ontwikkeling. Een uitgebreide jaarplanning zal hierbij helpen. In dit artikel lees je meer over hoe je een jeugdbeleidsplan en jaarplanning opstelt en staan voorbeelden die je kunt gebruiken.

Cursus NGF-jeugdcoach

Het doel is dat 50% van alle trainingen gegeven worden door getrainde en begeleide vrijwilligers. Speciaal daarvoor is de cursus NGF-jeugdcoach opgezet. Het ondersteunt vrijwilligers om de vaardigheden, het vertrouwen en de kennis te verweven om veilige en leuke trainingen en sessies op de baan te geven, waarbij de jeugdspelers elke week terugkomen en beter worden. Met dit programma biedt NGF golfclubs, -banen en -professionals tools om jeugd op een verantwoorde manier kennis te laten maken met de golfsport en op een goede wijze op te leiden tot enthousiaste golfers. Klik hier voor meer informatie over de cursus NGF-jeugdcoach.

Trainingen en materialen

In het NGF-jeugdgolfplan is bij de opzet van de trainingen een aantal punten van belang. We zien trainingen als lessen, waarbij we niet alleen golfvaardigheden leren, maar ook plezier hebben en groeien. Daarom zijn er voor golfprofessionals en vrijwilligers die lesgeven aan jeugd trainingen opgesteld die ze kunnen gebruiken tijdens hun lessen en worden daarvoor verschillende materialen beschikbaar gesteld. Klik hier om naar de voorbeeldtrainingen en beschikbare materialen te gaan.

Tevens vind je daar meer informatie over de nieuw opgestelde regiotrainingen, de talentacademies en hoe je de succesvolle ‘Het is ok-regels’ kunt toepassen.

Activiteiten en wedstrijden

Vanuit de NGF en golfclubs worden het gehele jaar door activiteiten en (open) wedstrijden georganiseerd speciaal voor jeugd. Wil je meer weten over GOLF RAAK!, het NGF Familietoernooi of een overzicht zien van alle wedstrijden en activiteiten? Klik dan hier.

Toernooistructuur

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de nieuwe toernooistructuur. Het is heel belangrijk om een goede basis te creëren vanuit het nieuwe jeugdplan en aan de hand daarvan wordt de nieuwe toernooistructuur bepaald. Klik hier voor meer informatie.

Best practices en webinars

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende clubs die zeer actief zijn geweest met jeugd. Hier vind je een overzicht van verschillende best practices en webinars waarbij golfclubs of -professionals aan het woord zijn.