Inhoud caddie

Jeugdbeleidsplan en jaarplanning

Een gedegen jeugdbeleidsplan en jaarplanning zijn cruciaal om een goede start te maken aan het regiotraject en vormen een solide basis waar je op terug kan vallen.

Het is de taak van de jeugdcommissie om er voor te zorgen dat de club een jeugdbeleidsplan en jaarplanning schrijft en uitvoert.

Direct aan de slag

Een jeugdfan-club moet voor hun jeugd een jaarrond programma hebben. Klik hier om naar een stappenplan te gaan wat je daarbij helpt. En klik hier voor een voorbeeld van een jaarplanning per leeftijdsgroeps.

Een jeugdbeleidsplan is grofweg op te delen in drie hoofddelen. Een omschrijving algemene jeugdbeleid van de club, uiteenzetting van het jeugdgolfplan en een omschrijving van de jaaractiviteiten van de jeugdcommissie. Heb je hierbij hulp nodig? Klik hier om een voorbeeld jeugdbeleidsplan in te zien.

In dit document is te lezen welke verschillende communicatiemiddelen en club meestal heeft en waarom ze zo belangrijk zijn om het jeugdplan en jeugdbeleid te communiceren naar leden. Ook is er een schema te vinden dat als voorbeeld gebruikt kan worden bij het opzetten van een communicatieplanning. Klik hier om naar het document te gaan.

De rol van de jeugdcommissie

De missie van de jeugdcommissie is het zorgen voor een omgeving waarin jeugdleden plezier beleven aan golf en prestatiegerichte jeugdleden zich kunnen ontwikkelen. In het jeugdbeleidsplan stelt de club concrete doelstellingen op gebied van programmastabiliteit, het bereiken van een voldoende aantal jeugdleden en het binden van jeugd aan de club.

De jeugdcommissie komt maandelijks bijeen, legt afspraken en actiepunten vast en onderhoudt contact met de NGF. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op ouders en jeugdspelers om actief deel te nemen aan de activiteiten.

Binnen een jeugdcommissie heb je te maken met verschillende rollen. Denk daarbij aan:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Coördinator wedstrijden en activiteiten
 • Coördinator jeugdcoaches
 • Coördinator jaarprogramma
 • Jeugdprofessional
 • Jeugdcoach
 • Coördinator pr & communicatie
 • Coördinator kleding en materialen
 • Coördinator meisjesgolf

Jeugdbeleidsplan

Het jeugdbeleidsplan richt zich op het bevorderen van de jeugdparticipatie en -ontwikkeling binnen de golfclub. Doel is het stimuleren van plezier in de golfsport en het faciliteren van prestatiegerichte ontwikkeling.

Het plan formuleert groeidoelstellingen voor de komende jaren, gericht op het aantrekken en behouden van jeugdleden en benadrukt de noodzaak van geschikte faciliteiten en een plezierige omgeving voor jeugdspelers.

Het plan benadrukt ook het belang van jeugdsponsoring en de noodzaak van ondersteuning van het bestuur en de golfprofessional voor het realiseren van de doelstellingen. Ook wordt de rol van jeugdcoaches en vrijwilligers benadrukt voor het bieden van voldoende contactmomenten en begeleiding aan jeugdleden.

Een jeugdbeleidsplan is grofweg op te delen in drie hoofddelen:

 1. Omschrijving algemene jeugdbeleid van de club.

  Hierin wordt de focus gelegd op het zijn van een gastvrije en open vereniging, het bevorderen van het verenigingsleven en het stimuleren van competitieve aspecten binnen recreatief spel. Specifieke aandacht wordt besteed aan het betrekken van jeugd, ouders en scholen, en het waarborgen van plezier, veiligheid en regels.

 2. Uiteenzetting van het NGF jeugdgolf-plan.

  Waarbij de club streeft naar een gestage groei van jeugdleden en een stabiel jeugdprogramma. Het doel is om een jeugdgolf een goede en duurzame bedding te geven binnen de club. Het zet de belangrijkste stappen uiteen richting een volwassen jeugdorganisatie, waarbij onder andere jeugdcoaches en een gedifferentieerd lesprogramma van belang zijn.

 3. Omschrijving van de jaaractiviteiten van de jeugdcommissie.

Die dienen als basis voor het jaarlijkse jeugdplan. Hierbij wordt gefocust op het organiseren van activiteiten die de jeugd binden aan de club en hun positieve ontwikkeling bevorderen.

Jaarprogramma

Het maken van een jaarplanning neemt de eerste keer best wat tijd in beslag. Maar dat is geen verspilde tijd, want het vormt de basis van alle opvolgende jaren. Het is dus belangrijk dat de basis goed is. Die basis kun je blijven versterken door je opgedane ervaringen te verwerken in een volgend plan. Zo leg je een goed fundament voor de toekomst.

Van belang bij het maken van een jaarprogramma is dat de focus niet alleen maar resultaatgericht is. Natuurlijk willen we beter worden, maar onderschat niet hoe groot de macht is van de sociale factor. Weef die sociale factor door het programma heen. Het is cruciaal. Maak er niet alleen een op zichzelf staand gebeuren van, zoals een trainingskamp of wedstrijden met aan het eind gezamenlijk eten of een prijsuitreiking met iedereen erbij. Let op, de verhouding tussen trainen en het ‘in de baan’ bezig zijn, dat is superbelangrijk. Ons advies is om ten minste 50% van de tijd ‘in de baan’ bezig te zijn. Er zijn genoeg ideeën om toe te passen.

Hoe maak je een goed jaarprogramma in 18 stappen

Stap 1                 Brainstorm over de jeugd
Stap 2                 Bepaal het doel van het trainingsprogramma
Stap 3                 Deel de groepen in naar leeftijd en vaardigheid
Stap 4                 Bepaal het aantal trainingen en speelmomenten per groep
Stap 5                 Vul voor 52 weken de data in
Stap 6                 Plan de vakanties in
Stap 7                 Plan de trainingen in
Stap 8                 Plan de speelmomenten in
Stap 9                 Bepaal de inhoud van de trainingen
Stap 10               Bepaal de spelvorm van de wedstrijd
Stap 11               Plan de jeugdcoaches en professionals in
Stap 12               Plan de evaluatiemomenten met coaches en professionals in
Stap 13               Communiceer de planning naar de jeugdcoaches en professionals
Stap 14               Communiceer de planning naar het management
Stap 15               Communiceer de planning naar de jeugd en ouders
Stap 16               Breng het programma in werking
Stap 17               Evalueer het programma en pas het aan
Stap 18               Plan het nieuwe jaar

Klik hier om naar een handleiding te gaan die je helpt bij het opstellen van een goed jaarprogramma. Hierin staat onder andere meer informatie over elke stap die genomen moet worden.

Klik hier om een voorbeeld van een jaarplanning (een Excel-bestand) per leeftijdsgroep te zien.

Communicatieplan

Goede communicatie over het jeugdplan en jeugdbeleid op een golfclub met de huidige leden is van essentieel belang. Het vergroot de betrokkenheid van leden, bevordert transparantie, helpt steun te vergaren en voorkomt misverstanden. Communicatie kan plaatsvinden via nieuwsbrieven, clubbijeenkomsten, sociale media en clubwebsite. Persoonlijke communicatie is ook belangrijk. Daarnaast is het cruciaal om te communiceren met jeugdleden en hun ouders. Dit vergroot de betrokkenheid van de jeugd, informeert de ouders en bevordert de samenwerking. Dit kan onder andere worden bereikt via ouderbijeenkomsten, jeugdnieuwsbrieven, ouder-kind evenementen en persoonlijke gesprekken. Zo zorg je ervoor dat iedereen goed geïnformeerd en betrokken is bij het jeugdplan en jeugdbeleid van de golfclub.

In dit document is te lezen waarom elk communicatiemiddel zo belangrijk is en staat een schema dat als voorbeeld gebruikt kan worden bij het opzetten van een communicatieplanning. Klik hier om naar het document te gaan.

Ga naar de hoofdpagina over jeugdgolf.