Inhoud caddie

Activiteiten en wedstrijden

Een jaarrond programma vaststellen voor jeugd, waarbij de jeugdleden één tot drie keer per week golfen, kan best een uitdaging zijn. Het jeugdplan helpt je hierbij.

Het jeugdplan helpt jeugdcommissies en andere betrokkenen bij het organiseren van leuke activiteiten en wedstrijden, zowel individueel als in teamverband. Hier vind je een overzicht hoe je de wedstrijden- en activiteitenkalender voor jeugd goed kunt vullen.

Direct aan de slag

Voor sommige jeugdgolfers vormt meedoen aan een wedstrijd een drempel. Het is niet passend door de spelvorm of door het aantal holes, omdat ze nog niet zo goed zijn of gewoonweg nog niet zo ver kunnen slaan, ervaren ze het spelen in een wedstrijd als 'eng'. Voor deze groep zijn er spelvormen die minder 'spannend' zijn en waarbij ze ervaren hoe leuk het is om aan een wedstrijd mee te doen. Klik hier om naar een overzicht te gaan van verschillende spelvormen.

Een familietoernooi staat garant voor lachende gezichten, een bijzondere sfeer en een nog sterkere binding van de leden met de club. Lees hier wat een NGF Familietoernooi inhoudt en wat er allemaal voor je geregeld wordt als je deze wedstrijd organiseert.

GOLF RAAK! is het juniorprogramma van de NGF met als primaire doelstelling circa tienduizend kinderen per jaar in contact te brengen met golf. Wat kan GOLF RAAK! voor jouw club of baan betekenen? Er is ook een superleuk GOLF RAAK!-festival beschikbaar voor clubs en banen. Lees hier meer over GOLF RAAK!

Speciaal voor meisjes in de leeftijdscategorie 8 t/m 14 jaar worden de Girls Golf Days georganiseerd. Meisjes kunnen zich hiervoor gratis inschrijven. Het doel is om meisjes bij elkaar te krijgen die enthousiast zijn over golf. Lees hier meer over de Girls Golf Days.

Veel golfclubs en -banen organiseren elk jaar open jeugdwedstrijden. Organiseert jouw club er ook een? Geef dan snel de informatie door of bekijk hier het overzicht. Deelnemers die het leuk vinden om mee te doen aan een open wedstrijd kunnen deze hier dan gemakkelijk vinden.

Een goed draaiboek met planning en takenplan is van onschatbare waarde bij het organiseren van jeugdgolfwedstrijden. Het helpt bij een efficiënte organisatie, bevordert een soepel verloop van het evenement en draagt bij aan een positieve ervaring voor alle betrokkenen. Klik hier om naar een voorbeeld te gaan van een draaiboek dat je kunt gebruiken voor je eigen wedstrijden en activiteiten. 

Draaiboek en planning voor jeugdwedstrijden

Een goed draaiboek voor het organiseren van jeugdgolfwedstrijden, inclusief een gedetailleerd plan en takenaanpak, is van groot belang om een soepel verlopend evenement te waarborgen. Hier zijn enkele reden waarom:

 1. Efficiënte organisatie.

  Een draaiboek helpt bij het gestructureerd organiseren van het evenement. Het bevat alle benodigde belangrijke informatie over de wedstrijd, zoals de locatie en het tijdschema. Een goede planning zorgt ervoor dat alles op rolletjes verloopt en voorkomt lastminutestress en verwarring.

 2. Tijdsbeheer.

  Een gedetailleerde planning is cruciaal voor het beheer van de tijd tijdens het evenement. Het geeft duidelijk aan wanneer welke activiteiten plaatsvinden, waardoor de deelnemers, ouders en medewerkers op de hoogte zijn van wat er van hen wordt verwacht en wanneer.

 3. Taakverdeling.

  Een takenplan wijst specifieke verantwoordelijkheden toe aan verschillende personen of teams, wat de efficiëntie bevordert. Het voorkomt dubbel werk en zorgt ervoor dat alle aspecten van het evenement worden behandeld door mensen met de juiste expertise.

 4. Communicatie.

  Het draaiboek fungeert als een belangrijk communicatiemiddel. Alle betrokkenen kunnen het gebruiken om op de hoogte te blijven van de planning en taken. Dit helpt misverstanden te voorkomen en zorgt ervoor dat iedereen dezelfde informatie heeft.

 5. Flexibiliteit.

  Ondanks een gedetailleerde planning kunnen er onverwachte gebeurtenissen optreden. Een goed draaiboek voorziet in flexibiliteit, waardoor organisatoren snel kunnen reageren op verandering zonder het hele evenement in gevaar te brengen.

 6. Professionaliteit.
  Een goed georganiseerd evenement straalt professionaliteit uit. Dit is vooral belangrijk bij jeugdwedstrijden waarbij ouders, deelnemers en sponsors betrokken zijn. Een gestructureerd draaiboek draagt bij aan een positieve indruk en kan de reputatie van het evenement verbeteren.

Kortom, een goed draaiboek met planning en takenplan is van onschatbare waarde bij het organiseren van jeugdgolfwedstrijden, het helpt bij een efficiënte organisatie, bevordert een soepel verloop van het evenement en draagt bij aan een positieve ervaring voor alle betrokkenen. 

Benieuwd naar een voorbeeld van een draaiboek voor jeugdgolfwedstrijden? Klik dan hier. (toevoegen document voorbeeld draaiboek jeugdwedstrijd).

Ga naar de hoofdpagina over jeugdgolf.