Inhoud caddie

Aan de slag met het jeugdplan

Wil je ook aan de slag met het jeugdplan? Dan vind je hier meer informatie. Elke golfclub is ingedeeld in een van de acht regio’s. Gezamenlijk ga je het commitment aan om ervoor te zorgen dat iedereen, oud én jong, met veel plezier op jouw golfclub komt en blijft komen.

 

Direct aan de slag

Elke golfclub is in acht regio's ingedeeld. Deze regio's gaan met elkaar samenwerken. Klik hier om naar de regio-indeling te gaan.

Gebruik deze 0-meting checklist om te onderzoeken wat het beginpunt is van jouw club en zie waar je aan kan werken. Klik hier.

Wat houdt het precies in? Het jeugdtraject is een periode van ongeveer twee jaar waarin meerdere clubs uit één regio een samenwerking met elkaar aangaan. Het doel is een breed draagvlak en continuïteit te creëren voor golf als jeugdsport in Nederland. De samenwerking wordt door ons begeleid. Het boeien, binden en behouden van jeugd en familie staat centraal in het hele traject. Hoe kunnen we jeugd en ouders enthousiasmeren? Wat kunnen we doen om ze enthousiast te houden? Hoe worden ze een echt onderdeel van jouw golfclub?

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Naast het veiligstellen van de toekomst van jouw club brengt deelname aan het intensief traject nog meer voordelen met zich mee:

 • Gezonde leeftijdsopbouw en passend ledenaantal voor jouw golfclub.
 • Compleet programma voor alle leden en gasten.
 • Goed geborgd en breed gedragen (jeugd)clubbeleid.
 • Goede samenwerking met golfclubs in de regio.

  Samenwerking staat voorop

  Het aantal jeugdgolfers in Nederland is relatief laag in vergelijking met het aantal golfclubs. Dit resulteert vaak in beperkte mogelijkheden op een golfclub. Een goede samenwerking biedt uiteindelijk meer mogelijkheden voor de jeugd, maar zeker ook voor de golfclubs (en de professionals). Het zorgt voor:

 • Groter bereik en netwerk.
 • Meer kennis en ervaring.
 • Meer mogelijkheden, faciliteiten en materiaal.
 • Groter aanbod.
 • Meer golfers, meer gelijkgestemden.
 • Meer plezier.

  Naast de genoemde voordelen biedt een goede samenwerking ook stabiliteit en continuïteit binnen de regio. Het plan wordt gedragen door alle clubs en is dus niet afhankelijk van bijvoorbeeld twee vrijwilligers binnen een club. Daarom is iedere golfclub ingedeeld in een van de acht regio’s. Dit zijn de regio’s die uiteindelijk met elkaar gaan samenwerken. Klik hier om te zien in welke regio jouw club is ingedeeld: Regio indeling jeugdplan - Google My Maps

  Hoe ziet zo’n jeugdtraject eruit?

  Het traject begint met een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde clubs. We organiseren deze bijeenkomsten per regio op locatie of online. In de bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over het nieuwe jeugdbeleid van de NGF de bestuurders van de clubs en kunnen met elkaar kennismaken. Na deze eerste bijeenkomst beslissen de clubs of ze gezamenlijk het jeugdtraject willen doorlopen en bevestigen hun commitment door het ondertekenen van een intentieverklaring. Vervolgens worden de volgende stappen doorlopen:

 • Samen bepalen we wat de ambities zijn: wat willen we wanneer bereiken.
 • We besluiten hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden: waar staan we nu, wat is er nodig om daar te komen waar we graag willen zijn en hoe kunnen we dit op een duurzame manier waarborgen in ons beleid.
 • We gaan aan de slag met gestelde acties om de geformuleerde (sub)doelen te realiseren.
 • Uiteindelijk gaan we evalueren, eventueel zaken aanpassen en ook na twee jaar blijft er intensief contact tussen golfclubs.

Hoe start je?

Een begin is altijd lastig. Daarom staat er een checklist klaar voor clubs om eerst te kijken naar wat er op dit moment allemaal op de club aanwezig is. Vanuit daar krijg je de inzichten die je nodig hebt om aanpassingen/verbeteringen te maken en verder door te bouwen. Klik hier om de 0-meting checklist (een Word-document) te downloaden.

Meld je aan!

Wil jouw golfclub meewerken aan het jeugdtraject of ben je geïnteresseerd in een informatieve bijeenkomst over een regionaal NGF-jeugdtraject? Neem dan contact op met Kaj via de onderstaande contactgegevens.

Ga naar de hoofdpagina over jeugdgolf.