Inhoud caddie

De aanleiding voor het jeugdplan

Het is een gegeven, de jeugd is de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat jeugd angstvallig wegblijft van onze mooie sport. Hieronder lees je waarom het zo belangrijk is om actie te ondernemen.

De aanleiding voor een nieuw jeugdplan

De cijfers liegen er niet om: er is sinds 2013 in Nederland sprake van een daling van 38% van het aantal golfers onder de achttien jaar, terwijl we in de afgelopen jaren juist wel een stijging zien van het totaal aantal golfers. Jeugdgolfers vertegenwoordigen momenteel slechts 3% van het geregistreerde spelersbestand. Cijfers waar je het schaamrood van op de kaken krijgt en al helemaal als je kijkt naar de rest van Europa. Zo bestaat in Frankrijk 10% van de spelers uit jeugd onder de achttien, in België is dat 11% en in Spanje 12%. Het Europese gemiddelde van jeugdgolfers ligt op 8% en met onze 3% bungelen wij onderaan de lijst; van de 49 landen uit het onderzoek staat Nederland op de 47ste plek.

De golfsport beschikt ook niet over een positief imago als het gaat over jeugd. Golf wordt vooral geassocieerd onder niet-golfers als een sport voor rijke, oudere mannen. Dat zorgt ervoor dat de sport voor jeugd minder aantrekkelijk wordt om te proberen en het remt de instroom.

Internationaal speelveld

Een schrikbeeld voor de toekomst van het Nederlandse golf waar de gemiddelde leeftijd momenteel op 53,5 jaar ligt. Als de jeugd wegblijft zal de sport uitsterven. En het gebrek aan jeugdspelers heeft ook gevolgen voor het internationale speelveld. Een lage deelname van jongeren resulteert er direct in dat minder professionele spelers kunnen concurreren op de belangrijkste professionele tours. Daarbij komt dat de Nederlandse golfjeugd veel te weinig speelt. In twee jaar tijd hebben slechts 80 jongens en 21 meisjes 50 scorekaarten of meer ingeleverd. Uit die 21 meisjes moet een nationale selectie van 16 meisjes worden gevormd.

Kinderen die hebben gereageerd op wervingscampagnes en op de plaatselijke golfclub een slechte ervaring met de sport hebben gehad, komen niet meer terug.

Wat is er nodig?

Waar golffederaties in omringende landen soms meerdere fulltime medewerkers in dienst hebben die volledig toegewijd zijn aan de jeugd is dat er in Nederland precies… geen. Daarom is daar in 2024 verandering in gekomen en wordt er focus aangebracht middels het jeugdplan.

Lees meer over wat er nodig is in het jeugdplan.

Ga naar de hoofdpagina over jeugdgolf.