Terug naar Nieuwsoverzicht

Het coronavirus en de gevolgen voor de golfsport

30 maart 2020

De overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote consequenties voor de maatschappij en ook voor golf. Sportclubs moeten in elk geval tot en met 6 april de deuren sluiten.

Dit is een gezamenlijk bericht van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Laatste update: 27 maart, 10 uur. 

Kabinet verlengt en verscherpt maatregelen

Het kabinet heeft op maandag 23 maart de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt (zie dit bericht op rijksoverheid.nl). Tot 1 juni 2020 zijn alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden, ook als het om minder dan 100 mensen gaat. De politie krijgt de mogelijkheid om in te grijpen en boetes uit te delen als groepen van meer dan drie mensen geen anderhalve meter afstand tot elkaar houden.

Zoals bekend bepaalde de overheid eerder al dat sportclubs en sportvelden, inclusief golfclubs en -banen, tot en met 6 april de deuren moeten sluiten. Met de op 23 maart aangescherpte maatregelen van het kabinet is niets veranderd aan het verbod om sportaccommodaties tot en met 6 april open te stellen. Deze datum is vooralsnog niet veranderd.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen heeft de NGF uit voorzorg alle bijeenkomsten en wedstrijden tot 1 juni geannuleerd. Bekijk hier het overzicht van alle afgelastingen. Het verbod - zo blijkt uit een precisering van de maatregelen op 24 maart - betreft echter alleen bijeenkomsten en -wedstrijden met een vergunnings- en meldplicht. Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken wat dit betekent voor bijeenkomsten en wedstrijden van de NGF en golfclubs. NGF, NVG, NGA en PGA Holland zijn daarnaast samen met NOC*NSF aan het uitzoeken wat de update van 24 maart betekent voor het beoefenen van sport en golf na 6 april. Wij berichten hier zo snel mogelijk over.

Vooralsnog is niet te zeggen of sporten na 6 april met aangepaste regels weer mogelijk is. Op basis van noodverordeningen van de Veiligheidsregio's moeten alle sportfaciliteiten in elk geval tot en met 6 april gesloten blijven. Het kabinet zal voor die tijd of uiterlijk 6 april besluiten of er:

  • extra maatregelen worden ingesteld;
  • dezelfde maatregelen van kracht blijven;
  • of een versoepeling mogelijk is.

Mocht er een versoepeling in maatregelen volgen, dan zullen de Veiligheidsregio's in overleg met NOC*NSF bekijken in welke gevallen en onder welke condities een versoepeling is. In alle gevallen geldt dat de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio leidend is. Maar zolang de uitbraak van het coronavirus niet onder controle is, is de kans op een versoepeling na 6 april uiterst klein.

Daarom roepen de NGF, NVG, NGA en PGA Holland alle clubs, banen en golfers op om de maatregelen van de overheid en de aanwijzingen van het RIVM strikt op te volgen. Het draagt bij aan de strijd tegen het coronavirus want alle maatregelen hebben als doel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het kabinet heeft de bestaande maatregelen op 23 maart verscherpt omdat nog niet alle Nederlanders zich goed aan de richtlijnen hielden (het bewaren van minimaal 1,5 meter afstand tot andere personen, het verminderen van het aantal sociale contacten tot een absoluut minimum en het thuis blijven bij de geringste gezondheidsklachten). Als de aanscherping van de maatregelen geen effect hebben, dan zal de overheid mogelijk overgaan tot een volledige lockdown. Hoe beter iedereen meewerkt, hoe minder kans op nog strengere maatregelen en hoe eerder de coronacrisis voorbij is.

Sportclubs dicht: golfbanen dicht

De regering maakte op 15 maart bekend dat scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs van zondag 15 maart 18 uur tot en met 6 april gesloten moeten zijn om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Op 16 maart werd een noodverordening afgekondigd waarin het open houden van sportclubs en sportvelden verboden wordt. Dat verbod wordt hieronder toegelicht. 

Nederland kent 25 Veiligheidsregio’s die zich inzetten voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van deze gebieden. In deze veiligheidsregio’s werken verscheidene besturen en diensten samen op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. De maatregelen die de overheid op 15 maart heeft aangekondigd, waaronder het besluit dat sportclubs gesloten moeten worden, zijn opgenomen in een noodverordening die de Veiligheidsregio’s op 16 maart hebben afgekondigd.

Overtreding van de maatregelen is strafbaar. De maatregelen zijn opgenomen in een noodverordening zodat de politie en gemeentes de maatregelen kunnen handhaven: zodat er kan worden opgetreden bij overtredingen van een van de maatregelen. Politie en gemeenten kunnen boetes opleggen en straffen opleggen.

Een noodverordening beperkt bepaalde grondrechten en wordt zelden uitgevaardigd. Maar wel in crisistijden, zoals nu. De sluiting van sportclubs is opgenomen in de Tweede Noodverordening COVID-19, die in beginsel tot en met 6 april geldig is en die als doel heeft om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

“Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden (…): sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.”

Een interpretatie van de noodverordening dat een golfbaan niet onder dit verbod valt, is niet juist gebleken. Na overleg tussen de Veiligheidsregio’s is bepaald dat ook golfbanen gezien worden als sportaccommodaties en medio maart zijn er op last van de plaatselijke Veiligheidsregio's alsnog banen gesloten.

De Vereniging van Sport en Gemeenten zegt dat het verbod ook geldt voor semi-openbaar toegankelijke golfbanen: "Het uitgangspunt is dat sportinrichtingen, sportaccommodaties en sportvelden zijn gesloten tot 7 april 2020. Dit betekent dat er dus geen golf gespeeld mag worden. Voor zover een terrein niet volledig als sportinrichting of sportveld is aangewezen, is het uitgangspunt dat het openbare gedeelte niet gesloten is op basis van de noodverordening. Dat betreft dan veelal een wandel- en/of fietspad en niet het gedeelte waarop golf gespeeld wordt. In dat geval mag er dus geen golf gespeeld worden." 

Overigens zijn de NGF, NVG, PGA Holland en NGA van mening dat het opvolgen van de maatregelen niet negatief gemotiveerd moet zijn: “We doen het omdat het moet”. In deze crisis mag een intrinsieke motivatie verwacht worden van golfclubs, -banen en golfers: “We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis.” Het is om deze reden dan ook niet kies om in deze crisis te zoeken naar mazen in de wet waardoor golfers wel zouden kunnen sporten en andere sporters niet.

Deze moeilijke en ingewikkelde tijd voor golfclubs en golfbanen vraagt nadrukkelijk om maatschappelijke cohesie en solidariteit. Golfclubs, -banen en golfers maken deel uit van deze gemeenschap en vallen derhalve binnen de eisen, die in tijden van crisis aan deze gemeenschap (mogen) worden gesteld.

Geen bijeenkomsten 

De overheid heeft sportclubs opgelegd om de deuren te sluiten omdat er bij sportactiviteiten (veel) mensen bij elkaar zijn en zijn (veel) mensen dicht bij elkaar zijn. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Als er minder plaatsen zijn waar veel mensen bij elkaar komen, dan kan de ziekte zich minder snel verspreiden.

Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De NGF, NVG, NGA en PGA Holland ondersteunen deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden.

Hierom zijn NGF-bijeenkomsten afgelast, aanvankelijk tot en met 6 april en inmiddels tot 1 juni  In de FAQ voor clubs en banen behandelen we de vraag of bijeenkomsten ingehaald worden.

Financiële gevolgen

Voor informatie over de financiële gevolgen voor clubs en financiële regelingen van de overheid verwijzen we naar de FAQ voor clubs en banen.

Onderhoud golfbanen

Wij berichten in een apart artikel over de coronacrisis en onderhoud van golfbanen: ngf.nl/coronaonderhoud.

NGF Competitie

De NGF heeft eerder al besloten om de voorjaarscompetitie voor 2020 af te gelasten. Het is nog onbekend of de Jeugdcompetitie, die begint op 7 juni, en de NGF Najaarscompetitie wel kunnen doorgaan.

Petitie

Op 18 maart is er een petitie gestart onder de naam "Houd golfbanen open gedurende de coronacrisis". Deze petitie is niet een initiatief van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland en wordt ook niet ondersteund door deze partijen. Wij wijzen er in dit verband nogmaals op dat het open houden van sportaccommodaties en sportvelden verboden is. We roepen niet alleen de golfclubs en -banen maar ook de golfers op om actief mee te werken aan de bestrijding van het coronavirus. In onze ogen moet medewerking in deze crisis niet negatief gemotiveerd zijn (“We doen het omdat het moet”) maar mag er ook van golfers een intrinsieke motivatie verwacht worden (“We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis").

Bereikbaarheid van de NGF

De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Vanaf woensdag 18 maart is het NGF-secretariaat telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en elke werkdag via golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Updates

De berichtgeving over corona wordt voortdurend geactualiseerd. Houd deze pagina (ngf.nl/corona) daarom dagelijks in de gaten. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Lees ook de FAQ voor clubs en banen en de FAQ over onderhoud

Wij wensen bestuurders, directeuren, golfclubmanagers, vrijwilligers, greenkeepers, professionals, horecapersoneel, golfers en anderen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

corona stay strong

Adviezen van het RIVM

Het blijft belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht brengen van hun leden, ook al zijn sportclubs en ook golfbanen gesloten.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Wanneer bel je de huisarts als je klachten hebt?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Je hoeft de huisarts niet te bellen als je milde verkoudheidsklachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger?

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Deze informatie hierboven kan in de loop der tijd aangepast worden; raadpleeg daarvoor rivm.nl.