Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

12 augustus 2020

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 12 augustus, 9 uur.

De laatste ontwikkelingen

Verderop in dit artikel vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Eerst melden we de laatste ontwikkelingen.

Verscherpte maatregelen horeca

Op 6 augustus zijn verscherpte maatregelen bekendgemaakt, onder meer voor de horeca. Die maatregelen gelden vanaf 10 augustus en moeten de stijging van het aantal coronabesmettingen tegengaan. De maatregelen zijn opgenomen in noodverordeningen op basis waarvan gemeentes kunnen handhaven. Er wordt in de noodverordeningen geen onderscheid gemaakt tussen commerciële horeca en paracommerciële horeca (denk aan sportkantines).

De horeca moet, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, voor binnen én buiten werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck uitvoeren en een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar toekennen. Daarnaast moeten contactgegevens van bezoekers verzameld worden.

Als er een uitbraak plaatsvindt in een clubhuis, dan is het mogelijk dat het gebouw gesloten moet worden. Dit is reden temeer om te zorgen dat golfers en gasten zich aan de regels houden.

Lees verderop in dit artikel meer in de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?" Daar vind je ook een voorbeeldformulier voor het verzamelen van contactgegevens. 

 • Hier vind je de laatste versie van het sportprotocol van NOC*NSF. De laatste aanpassingen zijn gedaan op 31 juli.
 • Het sportprotocol is leidend voor de bepalingen over de 1,5 meter afstand, het maximum aantal bezoekers per accommodatie en toeschouwersstromen. Als aanvulling op het sportprotocol heeft NOC*NSF een checklist gepubliceerd: de Handreiking Crowdmanagement. Hier vind je de laatste versie.
 • Het protocol voor golf en horeca is op 3 augustus geactualiseerd: download hier de laatste versie (Word). Let op een kleine aanscherping voor ouders en verzorgers: "Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden."
 • Posters zijn te vinden op ngf.nl/coronaposters.

Strategiesessies en ALV

Op 16 en 18 september worden Strategiesessies gehouden voor bestuursleden. Op 19 september wordt de ALV van de NGF gehouden.

25 miljoen extra steun voor verenigingen met een eigen accommodatie

Samen met diverse sportverenigingen hebben we politiek aandacht gevraagd voor de positie van grote sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden (onderdeel van het steunpakket voor de sport). Dit gezamenlijke signaal is opgepakt en er is besloten om, bovenop het eerdere steunpakket van € 120 miljoen, nog eens € 25 miljoen beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. De signalen die wij nu krijgen is dat deze regelingen via de gemeente gaan lopen. Nadere informatie voor de aanvraag volgt als hierover meer bekend is. 

Algemeen

Vanaf 1 juli zijn veel coronamaatregelen versoepeld. Hier vind je de actuele regels voor binnen en buiten.

We zijn zeer blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli waardoor ook de paracommerciële horeca op golfbanen weer open mocht. Maar het aantal coronabesmettingen loopt helaas weer op in Nederland. We zijn er nog niet ...

We willen clubs, banen en spelers daarom nogmaals op het hart drukken om het golfprotocol aan te houden. We adviseren bijvoorbeeld nog steeds om de local rule voor bunkers toe te passen en de harken nog niet terug te leggen in de bunkers. Zorg er ook voor dat de horeca ingericht blijft op 1,5 meter en houd eenrichtingsverkeer in stand. 

Als golfsport hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om te laten zien dat wij ons kunnen houden aan maatregelen en richtlijnen en toch plezier aan onze sport kunnen beleven. Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij een eventuele opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken. Vragen? Mail golf@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

Op 6 augustus zijn verscherpte maatregelen bekendgemaakt, onder meer voor de horeca. Die maatregelen gaan in op 10 augustus en moeten de stijging van het aantal coronabesmettingen tegengaan. De maatregelen zijn opgenomen in noodverordeningen op basis waarvan gemeentes kunnen handhaven. Er wordt in de noodverordeningen geen onderscheid gemaakt tussen commerciële horeca en paracommerciële horeca (denk aan sportkantines). De volgende tekst is voor de horeca op golfbanen van toepassing. De volgende tekst is voor de horeca op golfbanen van toepassing.

Het is verboden een samenkomst in een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras of een buitenterras op een evenemententerrein te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:
a. de bezoekers vooraf of bij aankomst te laten reserveren;
b. de gezondheid van de bezoekers te verifiëren;
c. de bezoekers te placeren; en
d. de bezoekers te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en daartoe de volgende gegevens te verstrekken:
1°. volledige naam;
2°. datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
3°. e-mailadres;
4°. telefoonnummer;
5°. toestemming.

De genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD opgevraagd en worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd door de exploitant.

De horeca moet dus, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, voor binnen én buiten werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck uitvoeren en een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar toekennen. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren.

Golfbanen wordt geadviseerd bij de horeca een “check-in desk" in te richten waar leden/gasten:

 • Vragen worden gesteld over hun gezondheid (gezondheidscheck). Indien kans op besmetting: toegang weigeren.
 • Gevraagd wordt vrijwillig hun gegevens achter te laten (zie voorbeeldformulier). Mochten zij weigeren, dan spelers gewoon toelaten.

Daarnaast is dit in de noodverordeningen opgenomen:

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt de voorzitters van de veiligheidsregio’s in de aanwijzing op om over te gaan tot een sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, specifiek recreatieve inrichtingen, waaronder in ieder geval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Dus als er een uitbraak plaatsvindt in een clubhuis, dan is het mogelijk dat het gebouw gesloten moet worden. Dit is reden temeer om te zorgen dat golfers en gasten zich aan de regels houden.

 • Lees meer op rijksoverheid.nl
 • Dit artikel van de overheid vertelt wat de regels voor horecaondernemers zijn.
 • Hier vind je het protocol per 10 augustus van Koninklijke Horeca Nederland.
 • Hier vind je een modelformulier van Koninklijke Horeca Nederland voor de gezondheidscheck.
 • Gebruik bij het organiseren van wedstrijden of evenementen deze checklist van NOC*NSF: de Handreiking Crowdmanagement.
 • Klik hier voor posters.

De NGF heeft een Boostplan ontwikkeld met als doel de golfsport weer te laten floreren na de sluiting van de golfbanen van 16 maart tot 10 mei door de coronacrisis. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF in 2020 extra aandacht geeft. Daarnaast vind je in het plan inspirerende tips en ideeën die golfclubs en -banen zelf kunnen oppakken en waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Het boostplan is opgebouwd uit vier strategieën:

 • ‘Haal alles uit de zomer’
 • ‘Verleng het golfseizoen’
 • ‘Golf & de 1,5 meter samenleving: een prima match’
 • ‘De club is van en voor iedereen’

Binnen deze vier strategieën zet de NGF allerlei (extra) activiteiten op. Die vind je terug in het plan. Daarnaast worden allerlei suggesties en ideeën aangereikt, die je op je club/baan kunt meenemen en uitvoeren. Desgewenst kun je van de NGF ondersteuning krijgen. Je vindt het boostplan op ngf.nl/boostplan.

 

boostplan ngf

Het Boostplan is aan de orde gekomen in een speciale Zoom-bijeenkomst op 20 juni voor vertegenwoordigers van clubs en banen (lees hier meer). Het Boostplan is ook toegelicht in twee live webinars. Het onderwerp op 30 juni: Geef jouw club deze zomer een boost. Het thema op 7 juli: Haal alles uit het najaar. Daarnaast zijn er ook vier themabijeenkomsten gegeven:

 • Vrijdag 10 juli - Reserveren van starttijden: een blijvertje?
 • Dinsdag 14 juli - Een betere samenwerking tussen golfprofessional en club
 • Vrijdag 17 juli - Hoe zorgen we voor het werven en behouden van nieuwe golfers?
 • Dinsdag 21 juli - Wedstrijd- en evenementenkalender najaar 2020

Golfclubs  en banen kunnen verder via GOLF.NL zomeracties onder de aandacht brengen. Omdat veel Nederlandse golfers deze zomer in eigen land blijven,  zullen ze geneigd zijn om ander banen te ontdekken. Verleid de Nederlandse vakantiegolfer met een leuk arrangement of een aantrekkelijke prijs. GOLF.NL verzamelt de acties en brengt ze onder de aandacht van golfers. Lees hier meer.

Alle golfclubs en -banen hebben het voorjaar grotendeels gemist om nieuwe golfers te werven maar nu kan een inhaalslag gemaakt worden omdat veel andere sporten nog niet zijn toegestaan. Op 26 mei is een webinar gehouden over dit onderwerp. Bij veel banen en clubs is er in mei en juni sprake van een gezonde ledenaanwas. 

Gebruik deze video (versie 28 juni) om spelers uit te leggen wat zij kunnen verwachten en wat clubs van spelers verwachten.

Speciaal voor NGF-wedstrijden en clubs die gastheer zijn van een NGF-wedstrijd is een wedstrijdprotocol ontwikkeld en een document met informatie voor spelers opgesteld. Clubs die NGF-wedstrijden organiseren en deelnemers aan NGF-wedstrijden dienen deze documenten goed te bestuderen. 

Dit protocol is niet van toepassing voor clubwedstrijden maar clubs kunnen het wel raadplegen om ervoor te zorgen dat hun eigen clubwedstrijden veilig verlopen.

 

Als gevolg van de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zien wij mogelijkheden om dit jaar toch nog een Jeugdcompetitie te organiseren, ook al zal dat in een licht afgeslankte vorm zijn. Lees hier meer.

Per 1 juli zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan. In wedstrijden en trainingen van contactsporten is normaal spelcontact per 1 juli weer toegestaan, voor alle leeftijden. Maar omdat golf geen contactsport is, adviseren wij dat golfers vanaf 18 jaar niet alleen voor en na maar ook tijdens het spelen of trainen 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Wedstrijden met een shotgunstart zijn ook weer toegestaan, maar hierbij moet er extra aandacht zijn voor de regulering van de toestroom en de doorstroming, met als doel dat het niet "te druk" wordt. Clubs en banen zijn hiervoor verantwoordelijk. Afhankelijk van het aantal deelnemers is mogelijk extra toezicht vereist - met name op de parkeerplaats en in en om het clubhuis - met speciale aandacht voor de 1,5-meterrichtlijn en hygiëne. De deelnemers komen immers tegelijk aan, starten tegelijk en komen tegelijk terug bij het clubhuis.

Als het gaat om een wedstrijd waarbij alle deelnemers zich vooraf en na afloop in het clubhuis verzamelen, dan bepaalt de capaciteit van het clubhuis het aantal deelnemers.

Het is verder belangrijk om te kijken of er voldoende schuilplaatsen zijn voor alle deelnemers. Door coronamaatregelen mogen er immers minder mensen dan normaal bijeenkomen in een schuilhut of in het clubhuis. Bij grote kans op onweer, moet bij het aantal deelnemers rekening gehouden worden met het aantal schuilplaatsen.

Een prijsuitreiking behoort ook weer tot de mogelijkheden. Hierbij geldt natuurlijk de 1,5-meterrichtlijn.

Bij wedstrijden mag per 1 juli ook weer publiek aanwezig zijn. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. Reserveren is verplicht wanneer je 100 en 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.

Gebruik bij het organiseren van wedstrijden of evenementen deze checklist van NOC*NSF: de Handreiking Crowdmanagement.

Per 1 juli zijn evenementen onder voorwaarden weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Daarbij geldt dat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 bezoekers bijeen zijn en binnen maximaal 100 personen. 

Reserveren is verplicht wanneer je 100 en 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. 

Gebruik bij het organiseren van wedstrijden of evenementen deze checklist van NOC*NSF: de Handreiking Crowdmanagement. Als je twijfelt of een evenement mag doorgaan, kun je het beste contact opnemen met je gemeente.

De verantwoordelijkheid van het desinfecteren van materialen ligt bij de clubs en banen. Vanaf 1 juli is het mogelijk om meer golfgerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen wel na elke aanraking gedesinfecteerd te worden: of door de club/baan of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. 

Harken in de bunkers zijn al voor 1 juli weer toegestaan maar dan moeten de spelers na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is het hanteren van een local rule (verderop in deze lijst lees je hier meer over). Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij om goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel, omdat het veel controle en dus tijd zal vereisen.

Lees in het artikel ngf.nl/coronaregels wat vereist is om qualifying condities aan te bieden.

De kans dat je besmet raakt doordat je golfsportmateriaal zoals een hark aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

De clubs hebben vanaf 17 juni de keuze tussen onderstaande twee opties.

1 Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker

Op verzoek van meerdere clubs heeft de Handicap- & Regelcommissie van de NGF na het webinar van 5 juni de situatie ten aanzien van de toestand van de bunkers op de banen in Nederland besproken en is er besloten om per direct onderstaande plaatselijke regel toe te staan, waarbij qualifying condities van kracht blijven. "Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole." Deze plaatselijke regel kan worden ingevoerd wanneer de commissie van mening is dat de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen. Voor de uitgebreide versie kijk op ngf.nl/coronaregels. Wanneer het plaatsen binnen een kaartlengte niet voldoende is voor de toestand op uw baan, neem dan contact op met Myrte Eikenaar (Manager Handicap & Regels) via myrte.eikenaar@ngf.nl voor een passende oplossing. In verband met de veiligheid voor uw spelers adviseren wij u voorlopig de plaatselijke regel hierboven toe te passen.

Als besloten wordt om de harken voorlopig nog niet in de bunkers te leggen, dan zijn er verschillende oplossingen om de bunkers zo netjes mogelijk te houden. Clubs kunnen de spelers verzoeken om oneffenheden in het zand glad te strijken met de voet of club. Een club of baan kan ook met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Andere mogelijkheden zijn:

 • Het meegeven van een (lichte) hark aan één persoon per flight.
 • Marshals laten harken als ze langs bunkers rijden.
 • Spelers aanmoedigen een speelgoedharkje mee te nemen.

2 Harken terug op de golfbaan

Harken mogen teruggeplaatst en gebruikt worden door spelers. De spelers moeten dan wel na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is vanzelfsprekend het hanteren van de local rule (optie 1).

Voor alle duidelijkheid. Je maakt of gebruik van de local rule waarbij harken dus niet in de baan zijn of harken zijn in de baan en dan kunt u de local rule niet toepassen. Beide tegelijk is vanzelfsprekend niet de bedoeling.

Voor activiteiten buiten geldt: tot 250 mensen zijn er geen beperkingen behalve de 1,5-meterrichtlijn. Reserveren is verplicht wanneer je 100 en 250 mensen verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden.

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet ‘te druk’ wordt. Daarnaast scharen wij ons achter het advies in het sportprotocol om ervoor te zorgen dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. De GGD doet bron- en contactonderzoek indien er bij een sporter of medewerker Covid-19 wordt vastgesteld met als doel dat het coronavirus niet verder verspreid wordt (lees de veelgestelde vragen hierover). Het advies is om aanwezigheidsgegevensgegevens minimaal 4 weken te bewaren.

Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een reserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken. Voor online reserveringen hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. In verband met de coronacrisis is GOLFGO voor golfclubs en -banen de rest van het jaar 2020 gratis.

GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. Clubs en banen kunnen hier een poster downloaden die de voordelen van de app GOLF.NL samenvat: je digitale NGF-pas altijd bij de hand en eenvoudig je scorekaart indienen en starttijden boeken. 

Samenvattend: ons advies is om ook onder de 100 personen overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken.

Toezicht houden op het gedrag in de baan is vanaf 1 juli niet meer nodig. Wel adviseren we om in en rond het clubhuis toezicht te blijven houden met speciale aandacht voor de 1,5-meterrichtlijn en hygiëne.

Ja. Lees het protocol hiervoor goed door. Hierin staat onder meer:

"Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie. (...) Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie. (...) In het clubhuis mogen nu alle ruimtes open zijn. Geef voor al deze ruimten aan wat het maximum aantal klanten is dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak."

Vanaf 1 juli mogen er weer twee personen in een Handicart. Voor buggies geldt vanaf 1 juli hetzelfde als voor auto's: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer twee mensen in één Handicart zitten en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Het mondkapje is niet nodig als het twee personen uit hetzelfde huishouden betreft.

Ja. Voor activiteiten binnen geldt per 1 juli: 1,5 meter afstand en maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Maar ook dan geldt natuurlijk de 1,5 meter-richtlijn.

Handel in de geest van de coronamaatregelen. Als het examen buiten afgenomen kan worden of in kleine groepen in plaats van grote, dan is dat beter. Het is voorlopig ook nog toegestaan om het regelexamen digitaal af te nemen: lees hier meer.

Voor activiteiten binnen geldt per 1 juli: 1,5 meter afstand en maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Maar ook dan geldt natuurlijk de 1,5 meter-richtlijn.

In het sportprotocol staat: "Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters de 1,5 meter afstand kunnen houden." Doe dit ook voor ruimtes zoals kleedkamers en vergaderruimtes en maak dat zichtbaar met een poster op de deur van een kleedkamer. 

Sinds 24 april 2020 is het toegestaan om de ALV volledig of deels digitaal te organiseren (of om de termijn van zes maanden waarbinnen de ALV zou moeten plaatsvinden, te verlengen met ten hoogste vier maanden). Deze corona-spoedwet geldt tot 1 september 2020, maar kan indien nodig telkens bij koninklijk besluit met twee maanden worden verlengd. In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV in deze periode.

De algemene ledenvergadering (ALV) van de NGF is uitgesteld naar 19 september. De uitnodiging volgt binnenkort. Hierin vertellen we ook waar en hoe (online en/of fysiek) de bijeenkomst plaatsvindt. Lees hier meer. 

Op 16 en 18 september worden Strategiesessies gehouden voor bestuursleden.

Ja, toilet- en douchevoorzieningen op golfbanen mogen vanaf 15 juni weer open. Elke golfclub en -baan mag zelf besluiten of de douches geopend worden, het is niet verplicht.

In het sportprotocol staat: "Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters de 1,5 meter afstand kunnen houden." Doe dit ook voor ruimtes zoals kleedkamers en maak dat zichtbaar met een poster op de deur van een kleedkamer.

Houd bij het openen van de douches rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
 • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).
 • Wees dus vooral alert dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld!

In auto's (en ander privévervoer) gold vanaf 1 juli: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Het mondkapje is niet nodig als het meerdere personen uit hetzelfde huishouden betreft.

Op 3 augustus is het golfprotocol geactualiseerd. De richtlijn voor ouders en verzorgers is nu: draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

Ja. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten, bijvoorbeeld bij een persoon met een fysieke beperking.

Ja, maar de opzet voor het toernooi in 2020 is aangepast en de opbrengst van het Familietoernooi zal dit jaar naar de clubs zelf gaan. Lees hier meer.  

De keuze voor twee, drie of vier personen in een flight kan een baan of club zelf maken en opnemen in het eigen protocol. Na 1 juli is er geen verbod meer dat een flight in een "funwedstrijd" uit meer dan vier personen bestaat, maar het is dan voor spelers moeilijker om de 1,5-meterrichtlijn te volgen en clubs en banen moeten zelf beslissen of een vijfbal of zesbal verstandig is.

Het is belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht blijven brengen van hun leden. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl. Het is ook belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl. Bekijk ook de informatie over het Boostplan op ngf.nl/boostplan.

Gebruik bij het organiseren van wedstrijden of evenementen deze checklist van NOC*NSF: de Handreiking Crowdmanagement. Lees ook dit artikel op de website van NOC*NSF over de juridische gevolgen voor verenigingen.

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Onder de naam #supportervangolf is de NGF een hulpactie begonnen voor golfclubs en –banen. Het bestaat uit de verkoop van een speciaal golfpolo van FootJoy, een shirt voor de jeugd, specials van GOLF.NL en headcovers. Kijk hiervoor op ngfshop.nl. De NGF hoopt dat golfers ‘hun steentje aan deze actie kunnen en willen bijdragen’, met als doel dat er straks genoeg aanbod blijft om iedereen van de golfsport te laten genieten.

Op 17 juni is een actie gehouden waarbij Naud Frese en Derk ter Braak samen met paralympisch snowboarder Merijn Koek langs 18 golfbanen fietsten en op elke locatie één hole speelden. De opbrengst gaat naar de Mentelity Foundation van Bibian Mentel en #Supportervangolf. Lees hier meer.

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

In de FAQ voor golfers op GOLF.NL zeggen wij: "De digitale pas van de NGF is wel geldig en wordt wel geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club. De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland."

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen.  

Vanwege de coronacrisis gingen de geplande ratings in mei niet door. Met de clubs die na 20 mei in het ratingschema van 2020 staan, wordt contact opgenomen. We bespreken dan of een rating van de baan in 2020 noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege aanpassingen in de baan) of dat de rating kan worden doorgeschoven naar 2021 of een later tijdstip, als dat voor de baan wenselijk is. Als een rating nodig is, dan doen wij de rating in overleg met de club/baan op een later tijdstip in 2020. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat veel clubs hun leden en gasten zo veel mogelijk willen laten spelen als de baan weer open gaat. Wij kunnen daarmee rekening houden als de noodzaak voor een rating ontbreekt. Vragen over course ratings? Stuur een mail.

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De omzetderving in de sportsector tot 1 augustus 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen wordt geschat op 1,5 miljard euro. Dat zegt het Mulier Instituut na een eerste onderzoek. Lees hierover meer op de website mulierinstituut.nl. De Monitor Sport en Corona vind je hier.

NOC*NSF heeft al op 18 maart aan de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om net als in andere sectoren te bezien of en zo ja welke steunmaatregelen getroffen kunnen worden. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in een Coronanoodfonds Sport. Op 1 mei heeft NOC*NSF het Ministerie van Sport verzocht om een stevig pakket aan noodmaatregelen voor sportverenigingen (lees hier meer). Het kabinet heeft op 1 mei bekendgemaakt dat er 110 miljoen euro extra beschikbaar komt voor sportverenigingen (lees hier meer). Aan de hand van de uitkomsten van het hierboven genoemde onderzoek door het Mulier Instituut kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Met NGF-partner Deloitte hebben wij een overzicht gemaakt van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd (laatste update: 2 april). Hier geldt dat niet elke golfbaan hetzelfde is. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres. Suggesties zijn welkom en wij passen het overzicht indien nodig aan. De NGF betaalt de kosten voor deze eerstelijns hulpvragen.

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.) Kijk voor informatie ook op deze websites:

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Er is een bedrag van 19,5 miljoen beschikbaar. 

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Een amateursportorganisatie komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als:

 • de organisatie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren;
 • de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen

Naast een aanvraag voor de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 kunnen amateursportorganisaties dus ook voor de periode 1 juni t/m 31 augustus tegemoetkoming aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen. Meer informatie is te vinden op dus-i.nl. Zie ook deze publicatie in de Staatscourant.

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen, de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Heb je als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni 2020 wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is te vinden op dus-i.nl.

Voor twee groepen hebben BUMA en Sena een compensatieregeling getroffen:

 • Groep 1: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik in een door de Rijksoverheid verplicht gesloten commercieel publiekstoegankelijke ruimte. Deze groep ontvangt een compensatie van 100% van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode.
 • Groep 2: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik voor een commercieel publiekstoegankelijke ruimte die niet verplicht gesloten was, maar wel zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft moeten treffen. Deze groep ontvangt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende een vaste periode van drie maanden.

De regeling geldt voor alle sportverenigingen, sportaanbieders en sportbonden in Nederland die bij Buma en Sena op basis van de SBI-code en bij Videma op basis van licentiesoort tot een van de hiervoor genoemde categorieën behoren.

Indien je over een licentie beschikt die in één van beide groepen valt ontvang je een compensatie. Deze compensatie wordt verrekend op de factuur met betrekking tot de licentievergoeding 2020 als deze factuur nog niet eerder dit jaar is opgemaakt. Indien je de factuur voor de licentievergoeding 2020 al in de brievenbus hebt gekregen, ontvang je een creditnota ter hoogte van de compensatie. Leden van brancheorganisaties die de jaarlijkse factuur van hun brancheorganisatie ontvangen, kunnen de compensatie in 2020 verkrijgen via de factuur (of creditnota) die zij van hun brancheorganisatie ontvangen.

Meer details: videma.nl. Voor vragen over de compensatieregeling kun je contact opnemen met Sena, Videma of Buma.

Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen ook al kunnen ze een periode niet golfen en trainen. De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is en dat leden geen recht op teruggave of compensatie hebben, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de staturen zijn. Kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. In het geval van speelrechten is de wet- en regelgeving anders.

Als golfsport doen wij een beroep op solidariteit. We hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: het gaat immers om het delen van de lasten. Aan onze golfers doen we dan ook de oproep via de FAQ op GOLF.NL: "De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen door, terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je golfaccommodatie, zodat je straks, als de situatie het toelaat en de banen weer opengaan, weer kan golfen."

Raadpleeg ook de FAQ van NOC*NSF en de FAQ van Sport en Gemeenten. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Zie ook de FAQ voor golfers.