Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

18 november 2020

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 18 november, 14.30 uur.

Verderop in dit artikel vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Eerst melden we het laatste nieuws. Cursief = recent aangepast.

Terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober

Op dinsdag 17 november heeft premier Rutte weer een persconferentie gehouden over de coronamaatregelen. De extra maatregelen die op 4 november van kracht werden, komen op 19 november te vervallen. Hieronder vatten we de belangrijkste richtlijnen voor de golfsport samen.

 • Vanaf donderdag 19 november gelden opnieuw de maatregelen die van 14 oktober tot 4 november van kracht waren.
 • Dat betekent dat golf vanaf 19 november weer beoefend mag worden in flights van drie of vier personen (de keuze tussen drie en vier is aan clubs en banen). Zorg er wel voor dat golfers nog steeds onderling 1,5 meter afstand houden. 
 • De sluiting van de horeca (ingegaan op 14 oktober) blijft van kracht. Een afhaalbalie voor eten en drinken is wel toegestaan.
 • Het golfprotocol is aangepast (de nieuwe versie is verderop te vinden).
 • Het doel van de maatregelen is dat contactmomenten en reisbewegingen beperkt worden. Op die manier wil de overheid bereiken dat het aantal coronabesmettingen daalt.

(Tot en met woensdag 18 november gelden dus nog de tijdelijke aangescherpte maatregelen die op 4 november ingingen: golf mag alleen in flights van maximaal 2 personen en een golfles mag alleen in groepjes van maximaal 2 personen exclusief de golfprofessional.)

Routekaart

Klik hier voor de routekaart vanaf donderdag 19 november 2020. Vanaf 19 november zitten we weer op niveau 4: "Zeer ernstig". (Tot en met woensdag 18 november zitten we nog op niveau 5.)

 • Wij blijven adviseren om met starttijden te werken zodat er doorstroming is en er geen groepsvorming ontstaat. Houd goed toezicht op de 1,5 meter afstand en stel een coronacoördinator aan. Let op, dit betreft een advies en is geen verplichting, maar golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer.
 • Clubwedstrijden mogen onder bepaalde voorwaarden en met voorzorgsmaatregelen doorgaan. Vanaf 19 november mogen er weer maximaal 4 personen in een wedstrijdflight. Publiek bij wedstrijden blijft verboden. (Lees de FAQ "Zijn clubwedstijden toegestaan?")
 • Bij golflessen mag een groep vanaf 19 november maximaal uit 4 personen bestaan, exclusief de pro. De pro kan meerdere groepjes tegelijk lesgeven, maar de groepjes mogen niet mengen en moeten zichtbaar afgescheiden zijn. Dat kan bijvoorbeeld door 1 mat vrij te laten op de driving range tussen de groepjes of 1 groep instructies te geven voor de driving range en de andere groep voor de puttinggreen. Er blijft een uitzondering gelden voor kinderen tot 18 jaar; zij mogen in grote groepen sporten.
 • Het clubhuis, de golfshop en de toiletten mogen geopend blijven, maar de douches en kleedkamers moeten gesloten blijven. Sporters moeten het clubhuis weer verlaten nadat zij zich gemeld hebben bij de receptie of gebruik hebben gemaakt van het toilet. Golfshops moeten uiterlijk 20.00 uur sluiten. Lees meer in de FAQ "Welke regels gelden er voor clubhuizen?"
 • In binnenruimtes geldt een maximum van 30 personen. 
 • Voor personen vanaf 13 jaar is het per 1 december verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer. Dit geldt dus voor onder meer het clubhuis en de shop. Vooralsnog is het dragen van een mondkapje een dringend advies.
 • Het dringende advies van de overheid is nog steeds om thuis te werken tenzij dit echt niet anders kan. Heeft je club of baan collega’s of vrijwilligers die het werk vanuit huis kunnen doen, neem dan contact met ze op om dit af te stemmen. 

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

Winteracties

GOLF.NL kan de winteracties op je baan onder de aandacht brengen van spelers. Lees hier meer.  

Protocollen en posters

 • Het sportprotocol van NOC*NSF is aangepast, je vindt de versie van 19 november op nocnsf.nl/sportprotocol.
 • Het golf- en horecaprotocol is aangepast. De nieuwe versie, van 18 november, vind je hier (Word-bestand).
 • Posters zijn te vinden op ngf.nl/coronaposters.

Overzicht maatregelen en vergoedingen

Klik hier voor een overzicht van alle maatregelen en vergoedingen die mogelijk voor jouw golfclub of -baan van toepassing zijn. (Lees ook de FAQ "Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn club?")

Houd corona buiten de deur!

Het blijft belangrijk dat we er als golfsport alles aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Wie klachten heeft, moet thuisblijven en zich laten testen.

Het is ook belangrijk dat clubs en banen wijzigingen van de coronaregels melden aan de golfers. En het is belangrijk om golfers aan te spreken als ze regels negeren. Zet in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen. We adviseren nog steeds om de local rule voor bunkers toe te passen en de harken nog niet terug te leggen in de bunkers. Houdt ook eenrichtingsverkeer in stand. Vermijd drukte op de golfbaan.

Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken. 

Veelgestelde vragen

Clubwedstrijden zijn onder voorwaarden toegestaan (lees verderop meer). Tussen 4 november en 19 november mag een flight uit maximaal twee personen bestaan. Vanaf 19 november mogen wedstrijdflights uit maximaal vier personen bestaan. Spelers moeten 1,5 meter afstand houden.

Wedstrijden tussen clubs zijn niet toegestaan. Clubwedstrijden, zoals de dames- en herendag, kunnen wel doorgang vinden ongeacht de leeftijd, mits er geen groepsvorming vooraf en achteraf is en natuurlijk met inachtneming van 1,5 meter afstand. Op het gehele golfterrein is het maximum aantal personen 250. Dit aantal personen moet dus opgesplitst worden in groepen van maximaal 4 personen. 

In het golfprotocol staat vermeld, conform de noodverordeningen, dat officiële wedstrijden niet zijn toegestaan. De redenering hierbij is dat verschillende groepen niet met elkaar in contact moeten worden gebracht. In overleg met het ministerie van VWS hebben we besproken hoe dit toe te passen op golf. We spelen in maximaal vierballen en met grote ruimte tussen de flights. Als groepsvorming voor en na een golfactiviteit als een dames- of herendag voorkomen kan worden en de uitslag online wordt gedeeld, dan is dit naar onze mening goed en verantwoord te organiseren. VWS deelt deze mening. Het is daarom wel de bedoeling dat men na afloop van een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Shotgun-wedstrijden

Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden, adviseren wij geen shotguns te organiseren of in elk geval het aantal deelnemers aan een shotgun-wedstrijd te minimaliseren. Wil je wel een shotgun-wedstrijd organiseren? Stel dan een coördinator aan die ervoor zorgt dat er geen groepsvorming ontstaat.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar gelden geen restricties. Sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn toegestaan. Kinderen en jeugd tot 18 jaar kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de golfaccommodatie.

Toeschouwers inclusief ouders niet toegestaan

Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. (Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.)

Bij golflessen tussen 4 en 19 november mag een groep maximaal uit 2 personen bestaan, exclusief de pro. Vanaf 19 november mag een groep uit maximaal 4 personen bestaan, exclusief de pro.

De pro kan meerdere groepjes tegelijk lesgeven, maar de groepjes mogen niet mengen en moeten zichtbaar afgescheiden zijn. Dat kan bijvoorbeeld door een mat vrij te laten op de driving range tussen de groepjes of één groep instructies te geven voor de driving range en de andere groep voor de puttinggreen. Dit is om te voorkomen dat een besmet persoon de hele groep infecteert. Het is wel de bedoeling dat men na afloop van een training of les de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Wanneer jeugd en kinderen samen sporten, hoeven zij niet opgedeeld te worden in groepjes van twee. Jeugd tot en met 17 jaar mag dus wel lessen in groepen groter dan 4 personen.

Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. (Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.)

Indoor lesruimtes

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • zij niet mengen.

Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten, dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van 4 personen.

Voor personen vanaf 13 jaar is het vanaf 1 december verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer. Tot dan is het een dringend advies.

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet "te druk" wordt. Daarnaast scharen wij ons achter het advies in het sportprotocol van NOC*NSF om ervoor te zorgen dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. De GGD doet bron- en contactonderzoek indien er bij een sporter of medewerker Covid-19 wordt vastgesteld met als doel dat het coronavirus niet verder verspreid wordt. Het advies is om aanwezigheidsgegevens minimaal 4 weken te bewaren. 

Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een reserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken. Op die manier voorkom je ook groepsvorming bij de reserveringsbalie. Voor online reserveringen hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. In verband met de coronacrisis is GOLFGO voor golfclubs en -banen de rest van het jaar 2020 gratis. GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. Clubs en banen kunnen hier een poster downloaden die de voordelen van de app GOLF.NL samenvat: je digitale NGF-pas altijd bij de hand en eenvoudig je scorekaart indienen en starttijden boeken. 

Tussen 4 en 19 november mag een flight uit maximaal 2 personen bestaan. Vanaf 19 november mag golf weer beoefend mag worden in flights van drie of vier personen (de keuze tussen drie en vier is aan clubs en banen). Zorg er wel voor dat golfers nog steeds onderling 1,5 meter afstand houden. Het is een uitdaging om een starttijdensysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Lees daarvoor het artikel Efficiënt starttijdenmanagement: 9 tips.

Na de aanscherping van de coronamaatregelen vanaf 14 oktober 22.00 uur en 4 november 22 uur adviseren we des te dringender om met starttijden te werken zodat er doorstroming is en er geen groepsvorming ontstaat. We adviseren ook om goed toezicht te houden op de 1,5 meter afstand en om een coronacoördinator aan te stellen. We adviseren ook om een gezondheidscheck te doen voor aanvang van een ronde. Gebruik daarvoor deze poster van het RIVM. 

Let op, dit betreft een advies en is geen verplichting, maar golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer. Zorg er ook voor dat er geen groepsvorming ontstaat bij de eerste hole of andere holes waar spelers starten. 

Het is toegestaan dat golfers een starttijd boeken op de accommodatie zelf, maar om groepsvorming bij de reserveringsbalie te voorkomen verdient het aanbeveling om golfers te verzoeken dat zij starttijden digitaal boeken.

 

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders.

Het kabinet heeft op 27 oktober 2020 bekendgemaakt dat er opnieuw geld beschikbaar wordt gesteld voor sportverenigingen die getroffen worden door de huidige beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Het gaat hierbij om een bedrag van € 60 miljoen. Lees hierover meer in dit bericht op de website rijksoverheid.nl. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn de competities stilgelegd, sportkantines gesloten en kan er veelal alleen in kleine groepjes gesport worden. Hiermee krijgen de sportverenigingen opnieuw een harde klap te verwerken. Met het oog op de nieuwe coronamaatregelen wordt het sportspecifieke pakket door het kabinet aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober t/m 31 december om de ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. 

De coronamonitor van het Mulier Instituut, die in het najaar wordt opgeleverd, wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten. Op basis daarvan zal het steunpakket voor sportverenigingen, in overleg met de sector, ten opzichte van de vorige tranche worden aangepast, zodat het geld daar terechtkomt waar dit het hardst nodig is om de sportverenigingen door deze crisis heen te helpen. Deze maatregelen zijn een aanvulling op dat derde steunpakket, waar de sportverenigingen net als andere sectoren ook gebruik van kunnen maken. 

Het Mulier Instituut schat de omzetderving in de sportsector tot 1 augustus 2020 op 1,5 miljard euro. Lees hierover meer op de website mulierinstituut.nl.

Thuisquarantaine en WW-premie

We vinden het ronduit teleurstellend dat er geen compensatie komt voor de loondoorbetaling bij thuisquarantaine van medewerkers (die niet ziek zijn). Volgens het kabinet is zo’n regeling niet uitvoerbaar, omdat niet is te controleren of iemand "gewoon" ziek is of vanwege corona verzuimt. Als (gedeeltelijk) alternatief hebben we nu op tafel gelegd om de hoge WW-premie voor tijdelijke krachten in de WAB voorlopig een jaar buitenspel te zetten. Het aantal mensen in thuisquarantaine zal de komende tijd alleen maar verder oplopen en om de bezetting op peil te houden (maar bijvoorbeeld ook om de RIVM-richtlijnen uit te voeren en te handhaven), zijn steeds meer ondernemers genoodzaakt tijdelijke krachten in te huren. Dan krijgt u dus én de loondoorbetaling niet vergoed én u moet tijdelijke mensen inhuren én voor hen ook nog eens een hogere WW-premie betalen. Dat is niet te doen. Het is ook niet fair om via die premiedifferentiatie in de WAB ondernemers onder deze omstandigheden financieel te straffen omdat zij flexkrachten inzetten. Ze hebben geen keus. Een goed punt in het pakket is overigens nog dat de garantieregelingen worden verlengd.

BOSA

Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Sinds 1 oktober komt golf ook in aanmerking: "Kosten van inhuur personeel (derden) zijn subsidiabel als deze betrekking hebben op bouw en onderhoud van sportaccommodaties (niet voor activiteiten ten behoeve van sportuitvoering zoals trainers, workshops etc.). Loonkosten van het eigen personeel zijn subsidiabel mits deze werkzaamheden uitvoert op het gebied van bouw en onderhoud van de sportaccommodatie."  De subsidie kan hier aangevraagd worden in 2020, hier tref je de veelgestelde vragen.

Overzichten

Met NGF-partner Deloitte hebben wij een overzicht gemaakt van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd (laatste update: 2 april). Hier geldt dat niet elke golfbaan hetzelfde is. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres. Suggesties zijn welkom en wij passen het overzicht indien nodig aan. De NGF betaalt de kosten voor deze eerstelijns hulpvragen.

De nieuwe beperkingen die op 29 september 2020 zijn opgelegd aan de sport versterken op veel plekken de behoefte aan financiële steun. Hierbij is het voor organisaties van belang om eerst te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor de generieke steunmaatregelen zoals de NOW, de TVL en de TOZO. Voor amateursportorganisaties is er daarnaast nog de mogelijkheid om steun aan te vragen via de TASO. Ook kan de verhuurder van sportaccommodaties compensatie krijgen door drie maanden huur kwijt te schelden via de TVS. Van de TASO (zie een aparte FAQ hierover) kan nog tot 11 oktober 2020 gebruik worden gemaakt.

Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen vanaf 7 oktober 2020 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Bij de eindafrekening van de NOW-1 wordt rekening gehouden met de grote verscheidenheid aan de bedrijven die de NOW aanvragen. Lees hier meer.

Klik hier voor een overzicht van alle maatregelen en vergoedingen die mogelijk voor jouw golfclub of -baan van toepassing zijn. Bekijk ook het overzicht van NOC*NSF.

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.) Kijk voor informatie ook op deze websites:

 

Tussen 4 en 19 november mag een flight uit maximaal 2 personen bestaan. Vanaf 19 november mag golf weer beoefend mag worden in flights van drie of vier personen (de keuze tussen drie en vier is aan clubs en banen). Zorg er wel voor dat golfers nog steeds onderling 1,5 meter afstand houden.

Vanaf 14 oktober 22.00 uur mag horeca op golfbanen niet meer geopend zijn. Op 27 oktober heeft het kabinet aangekondigd dat de sluiting van de horeca zeker tot in december zal duren.

Er zijn geen uitzonderingen. In de lokale noodverordeningen wordt gesproken van "eet- en drinkgelegenheden" op of bij een sportaccommodatie. Commerciële uitbaters vallen daar ook onder. Net als horeca bij commerciële/ondernemende sportaanbieders.

Een grijs gebied zijn restaurants met een diffuse functie, bijvoorbeeld deels voor een kinderboerderij, deels voor een manege, etc. In dat geval wordt aanbevolen om contact op te nemen met de gemeente.

Een horeca-afhaalbalie op een golfbaan is toegestaan. Lees meer in de FAQ hieronder.

 

Vanaf 14 oktober 22.00 uur geldt het volgende. 

Afhalen bij horeca op en bij golfbanen is toegestaan. Als je afhalen op je golflocatie wilt organiseren, adviseren wij dit te melden bij de gemeente.

Afhalen omvat: "verkoop, aflevering, verstrekking van eten, drinken of producten voor gebruik anders dan ter plaatse mits de eet- en drinkgelegenheid tussen 01.00 uur en 07.00 uur gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt."

Zorg dat er geen groepsvorming ontstaat bij het afhalen. Als er iets besteld,  kan men niet het eten of drinken niet bij het afhaalpunt nuttigen. Het is de bedoeling dat men eten en drinken meeneemt in de baan omdat er dan geen groepsvorming ontstaat.

Als golfers in groepen eten of drinken gaan nuttigen rondom het clubhuis, bijvoorbeeld op de parkeerplaats, spreek de spelers hier dan op aan. Ook hier wordt op gehandhaafd en overtredingen kunnen sluiting van de accomadatie tot gevolg hebben. Het is goed om dit te melden aan golfers, bijvoorbeeld in de nieuwsbrieven of je reserveringsbevestigingen. Hier vind je een voorbeeldbrief (een Word-bestand). Gebruik deze tekst of pas de tekst aan voor eigen gebruik.

Golfstart is een boekingsplatform voor beginnende golfer. Via Golfstart vinden mensen in heel Nederland een locatie in hun regio waar ze met golf kunnen beginnen. Op 28 oktober is de 1.500ste boeking via het platform binnengekomen.

Is je club nog niet aangemeld bij Golfstart? Lees hier hoe het werkt.

Golfstart is nog steeds toegestaan mits de groep wordt opgedeeld in groepjes van 4 personen. Wouter Voskamp van de Haarlemmermeersche Golf Academie geeft hier een aantal tips hoe je het beste met de coronamaatregelen kunt omgaan. 

 

Vanaf 14 oktober 22.00 uur geldt het volgende.

Het clubhuis, de golfshop en de toiletten mogen geopend blijven, maar de douches en kleedkamers moeten sluiten. Voor sportaccommodaties gelden geen sluitingstijden. Maar de golfshop moet dagelijks om uiterlijk 20.00 uur sluiten.

Sporters moeten het clubhuis weer verlaten nadat zij zich gemeld hebben bij de receptie of gebruik hebben gemaakt van het toilet. 

In binnenruimtes waar men kan zitten geldt een maximaal aantal van 30 personen. We adviseren om alleen bij hoge uitzondering een vergadering of bijeenkomst te organiseren. Zorg in dit geval voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie.

Voor personen vanaf 13 jaar wordt het vanaf 1 december verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer. Vooralsnog is het een dringend advies.

Het komt voor dat spelers op de parkeerplaats bijeenkomen en daar samen iets drinken of eten. Als golfers in groepen eten of drinken gaan nuttigen, spreek de spelers hier dan op aan. Ook hier wordt op gehandhaafd en overtredingen kunnen sluiting van de accommodatie tot gevolg hebben. Vertel je golfers in nieuwsbrieven en op de clubwebsite hoe belangrijk het is dat we ons met z'n allen aan de regels houden, zodat golf mogelijk blijft. Hier vind je een voorbeeldbrief (een Word-bestand). Gebruik deze tekst of pas de tekst aan voor eigen gebruik.

Vanaf 14 oktober 22.00 uur geldt het volgende.

Het clubhuis, de golfshop en de toiletten mogen geopend blijven, maar de douches en kleedkamers moeten sluiten. De golfshop moet dagelijks om uiterlijk 20.00 uur sluiten.

Houd bij het sluiten en openen van de douches rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
 • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).
 • Wees dus vooral alert dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld!

Licht ons in (golf@ngf.nl), neem contact op met je lokale GGD en maak samen met de GGD een plan. Indien bij een sporter/vrijwilliger of werknemer COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen. Het is zaak om er snel bij te zijn ter voorkoming van verdere besmetting en om verantwoord open te kunnen blijven.

 

De sport wordt hard geraakt door de coronacrisis. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF onderzoekt het Mulier Instituut de gevolgen voor sportverenigingen.

In oktober heeft Mulier voor de tweede maal een peiling gehouden onder verenigingen naar de gevolgen van de coronacrisis (clubs hadden tot 11 oktober 2020 de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen). Deze peiling moet onder meer duidelijk maken in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer. 

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF). Lees hier meer. 

Uit het onderzoek van het het Mulier Instituut blijkt onder meer dat de coronapandemie leidt tot structurele wijzigingen in het sportbeleid van gemeentes. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe eisen die aan sportaccommodaties worden gesteld (onder meer ventilatie). Denk ook aan meer aandacht voor de buitenruimte en het inzetten op de preventieve waarde van sport en bewegen. Lees meer in een bericht op mulierinstituut.nl.

Eigen onderzoek

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen we wat de effecten zijn (geweest) op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

Sinds september werkt de overheid met de risiconiveaus Waakzaam (1), Zorgelijk (2), Ernstig (3) en Zeer ernstig (4). Het aantal besmettingen bepaalt het niveau. Bekijk op het coronadashboard het actuele risiconiveau in jouw veiligheidsregio. Hier lees je wat de risiconiveaus betekenen.

De indeling per risiconiveau heeft vooralsnog geen gevolgen. Voorlopig, vermoedelijk in elke geval tot begin december, gelden de strenge nationale maatregelen die het kabinet op 13 oktober en 3 november aankondigde. Zodra het aantal nieuwe besmettingen terugloopt, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Dan zullen er per veiligheidsregio maatregelen en beperkingen gelden op basis van het risiconiveau.

Aanvullende coronaregels

Nu al kunnen er in elke veiligheidsregio wel aanvullende lokale coronaregels gelden. Raadpleeg de aanvullende maatregelen in jouw veiligheidsregio. Neem bij onduidelijkheden contact op met je gemeente. Bekijk hier de aanvullende maatregelen in jouw veiligheidsregio.

De sluiting van golfbanen in het voorjaar van 2020 als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer op ngf.nl/boostplan.

 

boostplan ngf

Vanwege de coronamaatregelen moesten en moeten veel workshops en cursussen afgelast worden. Raadpleeg de kalender voor workshops en cursussen.

De NGF organiseert om deze reden veel online webinars en online trainingen. Kijk hier naar het aanbod.

De NGF Najaarscompetitie van 2020 en de uitgestelde Jeugdcompetitie van 2020 zijn afgelast. Lees hier meer.

Van 1 juli tot 13 oktober zijn er onder voorwaarden wedstrijden gespeeld. Na een aanscherping van de coronaregels op 29 september zijn veel wedstrijden afgelast: Meer informatie: ngfwedstrijden.com.

Ondanks de tijdelijke sluiting zijn de banen - in elk geval tot oktober - goed bezet geweest dit seizoen. Samen met Intogolf kunnen we sinds kort ronden geaggregeerd per maand meten. Interessant is te zien hoe de verdeling van de losse ronden is.

In deze tabel is te zien dat met name leden veel meer hebben gespeeld dan in de afgelopen jaren. Greenfee laat een kleine stijging zien en er is een flinke daling van de strippen. Het totaal aantal ronden (peildatum: eind september) komt in de buurt van 2019.

Deze grafiek laat goed zien hoe het speelgedrag van leden zich heeft ontwikkeld tot en met september 2020. Je ziet ook de boekingen voor oktober al staan. De eenheid is: ronden per maand per 9 holes.

Lees meer op ngf.nl/boostplan.

 

 

 

 

 

Door de coronamaatregelen die op 13 oktober bekend zijn gemaakt moeten de Najaarscompetitie en de uitgestelde Jeugdcompetitie van 2020 afgelast worden. De competities worden niet verplaatst naar een nieuwe datum in 2020.

Voor de Najaarscompetitie van 2020 waren er met 377 teams twee keer zo veel inschrijvingen als in 2019.

Klik hier voor meer informatie.

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet "te druk" wordt. Daarnaast scharen wij ons achter het advies in het sportprotocol van NOC*NSF om ervoor te zorgen dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om aanwezigheidsgegevens minimaal 4 weken te bewaren.

Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een starttijdenreserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken.

Dat geldt ook voor bezoekers van de oefenfaciliteiten. Dit kan in de praktijk bewerkstelligd worden door bij de ingang van de drivingrange een formulier neer te leggen waarop bezoekers hun naam en contactgegevens kunnen invullen. Dat kost geen geld en weinig tijd. Leg de leden en gasten wel goed uit waarom het belangrijk is dat zij zich registreren als ze de oefenfaciliteiten bezoeken:

 • De golfsport schaart zich achter het advies in het sportprotocol van NOC*NSF om aanwezigheidsgegevens te kunnen overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek, omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus.
 • De aanwezigheidsgegevens worden na 4 weken vernietigd.

We adviseren voorts dat teaching professionals goed bijhouden wie ze op les hebben, inclusief de deelnemers aan clinics. In het geval van een besmetting kunnen dan de contactgegevens van golfers doorgegeven worden. Daarmee helpen we de GGD's bij bron- en contactonderzoek.

Indoor lesruimtes

Voor personen vanaf 13 jaar wordt het op 1 december verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer. Tot dan is het een dringend advies.

 

 

Toezicht houden op het gedrag in de baan is niet verplicht. Wel adviseren we dat er dagelijks een coronacoördinator is aangesteld en dat er om in en rond het clubhuis toezicht wordt gehouden met speciale aandacht voor de 1,5-meterrichtlijn, eenrichtingsverkeer en hygiëne.

Golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer. We adviseren het volgende. 

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden, ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en de eerste afslagplaats. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de regels die gelden op de golfaccommodatie. Geef in het clubhuis aan wat het maximum aantal personen per ruimte is. De richtlijn is maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter vloeroppervlak."

De aantallen in je clubhuis zijn aan maxima gebonden. Het is dan ook niet mogelijk om bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Ook in die situatie moet men zich houden aan maximale aantallen.

Voor personen vanaf 13 jaar is het op 1 december verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer. Tot dan is het een dringend advies.

Ja, maar de aantallen in je clubhuis en andere ruimtes zijn door de coronaregels aan maxima gebonden.

In binnenruimtes waar men kan zitten geldt ook vanaf 4 november nog steeds een maximaal aantal van 30 personen. We adviseren om alleen bij hoge uitzondering een bijeenkomst te organiseren. Zorg in dit geval voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie. 

Voor personen vanaf 13 jaar is het vanaf 1 december verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer. Tot dan is het een dringend advies.

Een virus heeft een mens of dier nodig om "in leven te blijven" en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.

De verantwoordelijkheid van het beschikbaar stellen en het desinfecteren van materialen ligt bij de clubs en banen. Vanaf 1 juli is het mogelijk om meer golfgerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen wel na elke aanraking gedesinfecteerd te worden: of door de club/baan of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. 

Harken in de bunkers zijn toegestaan maar dan moeten de spelers na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is het hanteren van een local rule die te vinden is in het artikel ngf.nl/coronaregels. Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij om goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel, omdat het veel controle en dus tijd zal vereisen.

Lees in het artikel ngf.nl/coronaregels wat vereist is om qualifying condities aan te bieden.

In het algemeen is het advies dat iedereen regelmatig de handen wast. 

De kans dat je besmet raakt doordat je golfsportmateriaal zoals een hark aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

De clubs hebben vanaf 17 juni de keuze tussen onderstaande twee opties.

1 Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker

Op verzoek van meerdere clubs heeft de Handicap- & Regelcommissie van de NGF na het webinar van 5 juni de situatie ten aanzien van de toestand van de bunkers op de banen in Nederland besproken en is er besloten om per direct onderstaande plaatselijke regel toe te staan, waarbij qualifying condities van kracht blijven. "Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole." Deze plaatselijke regel kan worden ingevoerd wanneer de commissie van mening is dat de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen. Voor de uitgebreide versie kijk op ngf.nl/coronaregels. Wanneer het plaatsen binnen een kaartlengte niet voldoende is voor de toestand op uw baan, neem dan contact op met Myrte Eikenaar (Manager Handicap & Regels) via myrte.eikenaar@ngf.nl voor een passende oplossing. In verband met de veiligheid voor uw spelers adviseren wij u voorlopig de plaatselijke regel hierboven toe te passen.

Als besloten wordt om de harken voorlopig nog niet in de bunkers te leggen, dan zijn er verschillende oplossingen om de bunkers zo netjes mogelijk te houden. Clubs kunnen de spelers verzoeken om oneffenheden in het zand glad te strijken met de voet of club. Een club of baan kan ook met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Andere mogelijkheden zijn:

 • Het meegeven van een (lichte) hark aan één persoon per flight.
 • Marshals laten harken als ze langs bunkers rijden.
 • Spelers aanmoedigen een speelgoedharkje mee te nemen.

2 Harken terug op de golfbaan

Harken mogen teruggeplaatst en gebruikt worden door spelers. De spelers moeten dan wel na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is vanzelfsprekend het hanteren van de local rule (optie 1).

Voor alle duidelijkheid. Je maakt of gebruik van de local rule waarbij harken dus niet in de baan zijn of harken zijn in de baan en dan kunt u de local rule niet toepassen. Beide tegelijk is vanzelfsprekend niet de bedoeling.

In binnenruimtes waar men kan zitten geldt een maximaal aantal van 30 personen. We adviseren om alleen bij hoge uitzondering een vergadering of bijeenkomst te organiseren. Zorg in dit geval voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie.

Voor personen vanaf 13 jaar is het vanaf 1 december verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer. Tot dan is het een dringend advies.

Sinds 24 april 2020 is het toegestaan om de ALV volledig of deels digitaal te organiseren (of om de termijn van zes maanden waarbinnen de ALV zou moeten plaatsvinden, te verlengen met ten hoogste vier maanden). Deze corona-spoedwet liep af op 1 september 2020 maar is verlengd tot 1 december 2020. Na 1 december is het uitgangspunt dat de spoedwet wordt “verlengd, tenzij”. Als de wet komt te vervallen, dan wordt dat  minimaal twee maanden van te voren bekendgemaakt.

De verlenging van de spoedwet verandert niets aan het uitstellen van de ALV (dat kan tot maximaal vier maanden na de verplichte datum waarop je normaal de ALV moet houden). Volgens de meeste statuten is dat tot uiterlijk 31 oktober. Iedereen moet tot 72 uur van tevoren per mail of anderszins vragen kunnen stellen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden.

In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV in deze periode.

De najaars-ALV van de NGF wordt gehouden op 21 november. Lees hier meer.

De voorjaars-ALV van de NGF, die normaal gesproken in mei 2020 gehouden zou zijn, is als digitale ALV gehouden op 19 september 2020. Lees hier meer. 

Sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op het naleven van de regels.

Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en zijn wedstrijden onderling met teams van de eigen club toegestaan. Kinderen en jeugd tot 18 jaar kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de golfaccommodatie.

Ja, maar de overheid roept iedereen op om bewegingen te beperken en zo min mogelijk te reizen. In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Het is belangrijk om de spits te mijden.

De overheid adviseert zoveel mogelijk thuis te blijven. Als je de deur uit gaat, reis dan buiten de spits. Dit geldt voor alle vormen van vervoer.

Zit je in de auto met mensen uit een ander huishouden? Lees dan hier meer over de regels.

Vanwege de coronamaatregelen is de opzet voor het NGF Familietoernooi in 2020 aangepast. Tot en met september 2020 hebben ongeveer 25 golfclubs een familietoernooi georganiseerd. De opbrengst van het Familietoernooi gaat dit jaar naar de clubs zelf. Lees hier meer over het Familietoernooi. 

Het blijft belangrijk dat we er als golfsport alles aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en zich laten testen.

Het is belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht blijven brengen van hun leden. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl. Het is ook belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. En het is belangrijk om golfers aan te spreken als ze regels negeren. Zet in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen. We adviseren nog steeds om de local rule voor bunkers toe te passen en de harken nog niet terug te leggen in de bunkers. Houdt ook eenrichtingsverkeer in stand. Vermijd drukte op de golfbaan.

Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl. Bekijk ook de informatie over het Boostplan op ngf.nl/boostplan.

Onderzoek

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen wij wat de effecten zijn geweest op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

 

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

We adviseren om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

In dit document staat een waslijst aan tips.

De sluiting van golfbanen in het voorjaar als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer: ngf.nl/boostplan

GOLF.NL kan de winteracties op je baan onder de aandacht brengen van spelers. Lees hier meer. 

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.

De NGF organiseert ook online trainingen en live webinars om clubs en banen te helpen. Ga voor alle online trainingen en live webinars naar ngf.nl/online-trainingen.

Onder de naam #supportervangolf heeft de NGF een hulpactie gehouden voor golfclubs en -banen. Lees hier meer.

Op 17 juni is een actie gehouden waarbij Naud Frese en Derk ter Braak samen met paralympisch snowboarder Merijn Koek langs 18 golfbanen fietsten en op elke locatie één hole speelden. De opbrengst gaat naar de Mentelity Foundation van Bibian Mentel en #Supportervangolf. Lees hier meer.

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

In de FAQ voor golfers op GOLF.NL zeggen wij: "De digitale pas van de NGF is wel geldig en wordt wel geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club. De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland."

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen.  

Vanwege de coronacrisis gingen de geplande ratings in mei niet door. Met de clubs die na 20 mei in het ratingschema van 2020 staan, wordt contact opgenomen. We bespreken dan of een rating van de baan in 2020 noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege aanpassingen in de baan) of dat de rating kan worden doorgeschoven naar 2021 of een later tijdstip, als dat voor de baan wenselijk is. Als een rating nodig is, dan doen wij de rating in overleg met de club/baan op een later tijdstip in 2020. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat veel clubs hun leden en gasten zo veel mogelijk willen laten spelen als de baan weer open gaat. Wij kunnen daarmee rekening houden als de noodzaak voor een rating ontbreekt. Vragen over course ratings? Stuur een mail.

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

Op de website van DUS-I is het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen. Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2 x € 6.000. De exacte voorwaarden van deze regeling staan op de website DUS-I. Er is in totaal €44,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Let op: verenigingen hebben maar tot 11 oktober 2020 de tijd om subsidie aan te vragen, dus het is zaak snel gebruik te maken van deze regeling.

Ook als de aanvraag van een vereniging nog niet helemaal compleet is, moet je de aanvraag voor TASO (zo ver mogelijk ingevuld) wel uiterlijk 11 oktober indienen. Van DUS-I krijgt je dan nog twee weken de gelegenheid om de aanvraag compleet te maken.

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen, de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Heb je als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni 2020 wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is te vinden op dus-i.nl.

Voor twee groepen hebben BUMA en Sena een compensatieregeling getroffen:

 • Groep 1: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik in een door de Rijksoverheid verplicht gesloten commercieel publiekstoegankelijke ruimte. Deze groep ontvangt een compensatie van 100% van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode.
 • Groep 2: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik voor een commercieel publiekstoegankelijke ruimte die niet verplicht gesloten was, maar wel zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft moeten treffen. Deze groep ontvangt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende een vaste periode van drie maanden.

De regeling geldt voor alle sportverenigingen, sportaanbieders en sportbonden in Nederland die bij Buma en Sena op basis van de SBI-code en bij Videma op basis van licentiesoort tot een van de hiervoor genoemde categorieën behoren.

Indien je over een licentie beschikt die in één van beide groepen valt ontvang je een compensatie. Deze compensatie wordt verrekend op de factuur met betrekking tot de licentievergoeding 2020 als deze factuur nog niet eerder dit jaar is opgemaakt. Indien je de factuur voor de licentievergoeding 2020 al in de brievenbus hebt gekregen, ontvang je een creditnota ter hoogte van de compensatie. Leden van brancheorganisaties die de jaarlijkse factuur van hun brancheorganisatie ontvangen, kunnen de compensatie in 2020 verkrijgen via de factuur (of creditnota) die zij van hun brancheorganisatie ontvangen.

Meer details: videma.nl. Voor vragen over de compensatieregeling kun je contact opnemen met Sena, Videma of Buma.

Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen ook al kunnen ze een periode niet golfen en trainen. De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is en dat leden geen recht op teruggave of compensatie hebben, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de staturen zijn. Kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. In het geval van speelrechten is de wet- en regelgeving anders.

Als golfsport doen wij een beroep op solidariteit. We hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: het gaat immers om het delen van de lasten. Aan onze golfers doen we dan ook de oproep via de FAQ op GOLF.NL: "De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen door, terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je golfaccommodatie, zodat je straks, als de situatie het toelaat en de banen weer opengaan, weer kan golfen."