Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

25 mei 2020

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 22 mei, 16.30 uur.

Wanneer mogen de clubhuizen en terrassen open?

Op 19 mei heeft premier Rutte nieuwe maatregelen aangekondigd die per 1 juni ingaan. Een samenvatting van alle versoepelingen per 1 juni is te vinden op rijksoverheid.nl. Sportscholen werden wel genoemd, maar blijven dicht. Sportkantines werden niet genoemd, maar blijven vooralsnog ook gesloten.

Via drie lijnen hebben NGF en NVG een lobby gevoerd om de clubhuizen open te krijgen. Tot in de middag van 19 mei was het spannend wat er zou gebeuren, omdat er grote twijfel was bij het kabinet. De lobby via de lijn van MKB Nederland lijkt uiteindelijk de doorslag te hebben gegeven: commerciële horeca op golfbanen mag per 1 juni open. Wij zijn MKB Nederland zeer dankbaar voor alle inspanningen.

NOC*NSF laat op 20 mei weten teleurgesteld te zijn in de handhaving van 1 september als datum voor de heropening voor sportkantines. Dit betreft paracommerciële exploitaties die een dergelijke horecavergunning hebben. Daar zou ook nog een aantal golfbanen, waar de horeca in een stichting of vereniging is ondergebracht en niet als core business geldt, onder kunnen vallen. Daarover moet nog uitsluitsel worden gegeven door de overheid.

Is het dan nu 100 procent zeker dat onze commerciële horeca open mag? Nee, dat nog niet. Veiligheidsregio’s kunnen theoretisch nog dwarsliggen. Er moet namelijk wederom een nieuwe noodverordening komen. Op maandag 25 mei hopen wij meer te vernemen over de modelnoodverordening. Deze is voor ons van groot belang in verband met de door minister Grapperaus beloofde openstelling van onze horeca. De omschrijving van hetgeen nu onder "horeca" moet worden verstaan zal bepalend zijn. In het geval van problemen met je gemeente zullen we weer proberen te helpen om een en ander recht te zetten. Ondertussen raden wij je wel aan voorbereidingen voor de heropening te treffen. Wij gaan aan de slag met de toevoeging van een horecaprotocol. Logischerwijs zal het algemene horecaprotocol hiervoor de basis zijn.

Graag horen we welke banen en clubs lid zijn van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en onder welke naam men geregistreerd staat. Check dit, als dit van toepassing is, ook graag bij de pachter/uitbater van uw horecagelegenheid. Het is voor ons en onze samenwerking met KHN goed om te weten wie er lid zijn. Mail hiervoor svp golf@ngf.nl

Tot 1 juni geldt het huidige protocol. Daarin staat: "In het clubhuis zijn de tassen-/lockerruimte, shop, receptie en toiletten bereikbaar. Geef in deze ruimte het maximumaantal klanten aan dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak. De douches, de kleedruimtes, kantine en terras zijn gesloten."

Vragen: mail golf@ngf.nl. Tip: lees dit artikel van Maarten Wessels voor adviezen over het klaarstomen van de bediening bij de heropening van horeca.

Wat mag en moet op het gebied van golf?

Vanaf 11 mei mag iedereen weer golfen, zij het onder strenge voorwaarden. Die zijn vastgelegd in protocollen (lees hier verderop meer over). Als golfsport hebben we nu een belangrijke verantwoordelijkheid om te laten zien dat wij ons kunnen houden aan maatregelen en richtlijnen en toch plezier aan onze sport kunnen beleven. De golfclubs die vanaf 29 april al aan de slag zijn met jeugdgolf hebben hierin een voortrekkersrol gespeeld. Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Zoals premier Rutte op 6 mei zei: “We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich verstandig blijft gedragen.” We bedanken alle mensen op de golfclubs en -banen die in de afgelopen tijd hard hebben doorgewerkt om de baan en faciliteiten te verzorgen en op te knappen, met name natuurlijk de greenkeepers. We willen ook alle bestuurders, directeuren, golfclubmanagers, medewerkers, golfprofessionals en anderen bedanken voor hun geduld, dit is het moment waar we met z’n allen naar hebben uitgekeken. 

Wat moeten clubs en banen nu doen?

Lees het antwoord op de vraag hierboven over horeca. Wat betreft golf: er mag gespeeld worden als de gemeente een golfspecifieke protocol  (versie 8 mei) van een club of baan goedgekeurd heeft en als clubs en banen hiernaar handelen. Op deze pagina zijn posters te downloaden die nodig zijn om golf aan te bieden volgens de richtlijnen. De verzameling posters is op 19 mei aangevuld.

Alle golfclubs en -banen hebben het voorjaar grotendeels gemist om nieuwe golfers te werven en daarom zien wij nu een inhaalslag. De NGF en NVG bieden hierbij hulp. Op dinsdag 26 mei om 16.00 uur organiseren we het Webinar werving nieuwe golfers over het werven van nieuwe golfers. Welke campagnes richting nieuwe golfers gaan wij vanuit het boostplan de komende maanden organiseren en hoe kun je daarop aanhaken? Maar ook: een succesvolle golfclub aan het woord die vertelt hoe zij hun promotie lokaal aanpakken en hoe zij doorpakken met een vervolgaanbod na Golfstart. Meld je hier aan.

Raadpleeg voor de herstart ook het Strategisch plan van NOC*NSF "Verantwoord sporten" (versie 6 mei). Voorts is het in het begin het belangrijk om uit te leggen aan de golfers wat zij kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Bij de communicatie over golf in coronatijd kan deze video gebruikt worden. De video vat de belangrijkste zaken samen.

Moeten we werken met starttijden?

Golf is weer toegestaan maar hierbij is een reserveringssysteem een van de voorwaarden. Sinds 29 april is hiervoor het starttijdenplatform GOLFGO van de NGF en NVG beschikbaar. Wil je online reserveringen faciliteren via het platform? Lees hier meer over GOLFGO. In verband met de coronacrisis is deelname aan GOLFGO in 2020 gratis. Ook banen die zich niet aanmelden voor GOLFGO, zijn te vinden op het platform; van deze banen worden de contactgegevens gemeld zodat de golfers gemakkelijk contact kunnen opnemen.

Hoe moeten we om gaan met de 10-minutenregel?

Hoe om te gaan met inslaan bijvoorbeeld? Onze interpretatie: een sportactiviteit betreft niet alleen een golfronde of een golfles, maar kan ook afslaan op de driving range zijn.

Een voorbeeld. Kees heeft om 14.30 uur een starttijd gereserveerd en wil tien minuten op de driving range afslaan. Kees mag dus om 14.10 uur arriveren. Stel Kees komt alleen voor de golfronde, dan mag Kees om 14.20 uur arriveren.

De 10-minutenregel is ingesteld om groepsvorming te voorkomen. Het is daarom essentieel dat spelers niet eerder dan nodig voor hun golfactiviteit op de golfbaan aankomen en na afloop direct vertrekken. In het landelijke sportprotocol is een aankomst van tien minuten voorafgaand aan de activiteit aangehouden als uiterste.

Zijn clubwedstrijden toegestaan?

In het Nationale Sportprotocol (goedgekeurd door het ministerie van VWS, NOC*NSF en het RIVM) staat het volgende opgenomen met betrekking tot het organiseren van wedstrijden:

Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;

In (de meeste) noodverordeningen staat het volgende opgenomen met betrekking tot het organiseren van wedstrijden:

Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Interne oefenwedstijden in clubverband voor kinderen tot en met 12 jaar zijn wel toegestaan. Voor de leeftijdsgroep 19+ geldt net als bij de jongere leeftijdsgroepen dat zij nog geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen.

Gemeentes kunnen handhaven op basis van de noodverordening en beoordelen inhoudelijk op basis van het sportprotocol. Op het punt van de organisatie van wedstrijden sluiten het Nationale Sportprotocol en de Noodverordening dus niet 100% op elkaar aan. Duidelijk is wel dat nog steeds geldt dat de overheid niet wil dat grotere groepen mensen bijeenkomen.

Wat kan er nu wel? Het opmaken van een uitslag, middels ingeleverde scores die tot stand zijn gekomen doordat spelers die een ronde hebben gespeeld op basis van een gereserveerde starttijd waarbij zij niet eerder dan 10 minuten vooraf aanwezig zijn en na de ronde direct weer vertrekken is geen probleem. De uitslag kan je vanzelfsprekend online publiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bekende dames- en herenochtend. Voor de duidelijkheid: dus zonder groepsvorming voor- en achteraf.

Het organiseren van wedstrijden waarbij golfers van tevoren verzamelen en nadien met elkaar een drankje drinken en er een prijsuitreiking plaatsvindt is nu niet toegestaan. Maar een verruiming met betrekking van het organiseren van wedstrijden is wel mogelijk als de horeca heropend mag worden op jouw baan (bekijk hiervoor het antwoord op deze eerste vraag in deze lijst). In de komende periode zullen we berichten wat er op het gebied van clubwedstrijden mag zodra de horeca heropend mag worden. 

Is qualifying spelen mogelijk?

Ja. In het protocol staat "Alle bunkerharken worden verwijderd en ballenwassers worden verwijderd of afgedekt. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is."

"Een bal in de bunker verplaatsen" is bedoeld als een goede afspraak die spelers zouden kunnen maken bij vriendschappelijke rondjes die niet meetellen voor de handicap. Zoals spelers bij vriendschappelijke ronden ook andere afspraken kunnen maken (denk aan gimmies geven).

Maar in qualifying ronden is het niet toegestaan om de bal te verplaatsen naar een vergelijkbare plek in de bunker, dan moet je de bal spelen zoals hij ligt of de bal onspeelbaar verklaren.

De banen kunnen in deze periode qualifying zijn, maar vanwege corona - om golfers en anderen te beschermen voor het virus - zijn enkele golfregels van de R&A aangepast. Hierover lees je meer in het artikel ngf.nl/coronaregels (het artikel is op 15 mei geactualiseerd). We juichen het toe als alle banen qualifying condities creëren op de manier die beschreven wordt in het artikel, want dan kunnen golfers ronden spelen die meetellen voor hun handicap.

Het is in qualifying ronden toegestaan dat een club of baan bij de eerste tee ontsmette harken klaarzet en dat iedere speler een hark meeneemt en deze hark alleen zelf gebruikt. Een andere mogelijkheid: één speler per flight neemt een ontsmette hark mee en alleen die speler hanteert de hark en werkt de sporen in de bunkers weg die de spelers in zijn of haar groep veroorzaken. De hark wordt na de ronde weer ingeleverd en de club of baan moet de harken opnieuw ontsmetten.

Wat kunnen we doen zodat spelers toch aangeharkte bunkers aantreffen?

Het is vanwege besmettingsgevaar niet toegestaan dat er harken in de bunkers liggen omdat die dan door verschillende spelers worden aangeraakt. Een club of baan kan met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Er is ook een andere oplossing: zie daarvoor de vraag hierboven.

Mag ik de drivingrange en oefengreens openen?

Ja, de voorwaarden staan in het golfprotocol. In de FAQ voor golfers melden we: "Elke club en baan heeft een eigen regeling, omdat de oefenfaciliteiten en de ruimte per club verschillen. Voor elke range en oefengreen gelden richtlijnen in verband met de 1,5 meter afstand die we tot anderen moeten houden. Verder moeten bijvoorbeeld ballenmandjes na gebruik schoongemaakt worden. Op de oefengreens zijn de vlaggetjes verwijderd en er geldt een maximaal aantal mensen dat tegelijk mag oefenen. Bij sommige banen dien je voorafgaand te reserveren. Informeer bij jouw baan of club wat de richtlijnen voor het oefenen zijn."

Zijn lessen toegestaan? 

Ja, lesgeven (maximaal 10 personen, maar dat is inclusief de pro of begeleider) mag onder bepaalde voorwaarden en natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand en hygiëneregels. Het is wel belangrijk om te weten dat de versoepeling voor sporten alleen voor buiten geldt en niet voor binnen. Een les op een simulator die binnen staat is dus niet toegestaan. Een puttles binnen is ook niet toegestaan. 

Wat geldt vanaf 11 mei voor jeugd en begeleiders?

Clubs en banen hebben in hun protocol een onderscheid tussen de doelgroepen t/m 12, 13 t/m 18 jaar en 19+. Ouders zetten hun kinderen tot en met 18 jaar af bij de parkeerplaats. Een begeleider bij de parkeerplaats vangt de kinderen op. Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal zijn. De begeleider is in het bezit van baanpermissie.

  • Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn voor sporters t/m 12 jaar en de begeleider moet 1,5 meter afstand tot de kinderen houden. Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling niet 1,5 meter afstand te houden.
    Voor kinderen t/m 12 jaar zijn er geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden op de range aanwezig zijn, dient er wel minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden.
    Kinderen t/m 12 jaar mogen alleen onder begeleiding de baan in. De begeleider mag desgewenst meespelen maar moet zoals gezegd wel 1,5 meter afstand bewaren.
  • Kinderen van 13 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot de begeleider en anderen. Een begeleider mag desgewenst meespelen maar moet zoals gezegd wel 1,5 meter afstand bewaren.
  • Begeleiders boven de 70 jaar of risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in groepen dienen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

Hoe moeten we omgaan met "risicogroepen" (onder anderen mensen van 70 jaar en ouder)?

Trainers, begeleiders en vrijwilligers boven de 70 jaar en andere risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren (zij kunnen hiervoor ook contact opnemen met hun huisarts) of zij zich in groepen kunnen begeven. Maak dit kenbaar aan deze groep via bijvoorbeeld een e-mail of nieuwsbrief.

Mogen toiletten gebruikt worden?

Ja. In het protocol staat: "In het clubhuis zijn de tassen-/lockerruimte, shop, receptie en toiletten bereikbaar. Geef in deze ruimte het maximumaantal klanten aan dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak. De douches, de kleedruimtes, kantine en terras zijn gesloten."

Zijn evenementen toegestaan?

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn in beginsel verboden tot 1 september. Georganiseerde samenkomsten zijn voorlopig niet toegestaan. Als je twijfelt of een activiteit mag doorgaan, kun je het beste contact opnemen met je gemeente.

Mag ik met openbaar vervoer naar de golfbaan?

In lijn met de coronamaatregelen van de overheid wordt vervoer met openbaar vervoer sterk ontraden. Voor autoverkeer geldt: reis alleen of met personen uit je huishouden. 

Hoeveel spelers mogen in één flight spelen?

In het protocol staat dat een flight uit maximaal vier deelnemers mag bestaan. De keuze voor twee, drie of vier personen in een flight kan een baan of club desgewenst zelf opnemen in het eigen protocol. 

Hoe maak ik de faciliteiten op de golfbaan in deze periode zo goed mogelijk schoon?

In dit document staat een waslijst aan tips.

Gaan de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie door?

De Jeugdcompetitie (die volgens planning op 7 juni zou beginnen) wordt vermoedelijk uitgesteld naar een datum later in 2020. Nader bericht hierover volgt later. De Najaarscompetitie gaat vooralsnog door. In maart is al besloten dat de NGF Competitie in het voorjaar afgelast moest worden; daarover bestaat een aparte FAQ

Wat kunnen we nog meer doen op dit moment?

Het is belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. Lees in dit verband ook de FAQ op GOLF.NL die specifiek op golfers is gericht.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.

Bekijk ook de checklist voor sportverenigingen van NOC*NSF en lees dit artikel op de website van NOC*NSF over de juridische gevolgen voor verenigingen. Lees ook ons artikel Corona en golf: tips en ideeën voor nu en straks.

Omdat de activiteitenagenda van clubs in 2020 heel anders is en wordt, is het goed om aandacht te besteden aan preventiebeleid, grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. Met het stilvallen van de sport, is het gedrag natuurlijk nog niet verdwenen. Voor sportverenigingen is er een eenvoudig 5-stappenplan van het Centrum Veilige Sport (CVSN) van NOC*NSF. Dit plan kan helpen bij het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag. Verenigingen kunnen voorts gebruikmaken van de gratis experts van het CVSN. Deze deskundigen kunnen helpen met het formuleren en communiceren van het preventiebeleid. De experts kunnen ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de vrijwilligers. Ook deze verklaring is een belangrijke preventieve stap. De experts zijn te bereiken via vog@nocnsf.nl. Op de website van Centrum Veilige Sport staat informatie over alle onderwerpen omtrent veiligheid die belangrijk zijn voor golfclubs. Je vindt er bijvoorbeeld ook adviezen hoe je in deze periode contact kunt houden met je jeugspelers en -teams en wat je kunt doen als er signalen zijn dat het niet goed gaat met een sporter. Op de website van NOC*NSF staat die informatie in een pdf

Wanneer wordt de voorjaars-ALV van de NGF gehouden?

De algemene ledenvergadering (ALV) van de NGF is eerst verzet van 16 mei naar zaterdag 20 juni maar wordt uitgesteld naar eind augustus/september. We zullen op 20 juni wel weer, net als op 20 mei, een speciale Zoom-bijeenkomst organiseren voor vertegenwoordigers van clubs en banen (lees hier meer).

Welke NGF-activiteiten, -workshops en wedstrijden gaan door en welke niet?

NGF-bijeenkomsten waarbij mensen fysiek bijeenkomen zijn in elk geval tot 1 juli afgelast. Maar sommige geplande NGF-activiteiten gaan wel door in een online vorm en er worden ook nieuwe webinars en online trainingen georganiseerd. Raadpleeg hiervoor de kalender van de NGF en ons overzicht van alle afgelaste NGF-activiteiten.

In verband met het coronavirus en maatregelen van de overheid zijn alle door de NGF georganiseerde wedstrijden tot 1 september 2020 afgelast. De procedure die de NGF volgt omtrent wedstrijden op data na augustus 2020 is voorlopig als volgt. De NGF houdt de sluiting van inschrijving voor de eerste speeldag van de wedstrijd aan als moment om de beslissing te nemen om de wedstrijd te annuleren. (De inschrijving sluit ongeveer twee weken voordat een wedstrijd wordt gespeeld.) Daarbij hanteren wij de adviezen van de overheid en het RIVM. Als deze adviezen op de dag van de sluiting van inschrijvingen nog geen duidelijkheid geven of wedstrijden gespeeld mogen worden, dan gaat de wedstrijd niet door. Hierover communiceren wij dan op de aangegeven dag. 

Hoe kunnen we als golfclub vergaderen?

In sommige gevallen kunnen beslissingen genomen worden door overleg per mail te voeren. In het geval van belangrijke vergaderingen is het verstandig om dit te doen via een conference call. Dat kan per telefoon maar ook via WhatsApp, Skype, videobellen, Facetime en apps zoals Zoom.

We hebben een ALV in de komende periode. Wat moeten we doen?

Veel verenigingen hebben in het voorjaar een algemene vergadering (ALV) gepland. Maar door de coronamaatregelen van het kabinet was het niet toegestaan dat mensen fysiek bijeenkomen. Maar op 21 april is een tijdelijke spoedwet in werking getreden die "digitale ALV’s" mogelijk maakt. De wet maakt het mogelijk dat er op verschillende terreinen tijdelijk elektronische middelen gebruikt mogen worden waar normaal gesproken fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, zoals bij een ALV. De spoedwet vervalt op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid opgenomen om de wet telkens met twee maanden te verlengen. Het bestuur van een vereniging kan dankzij de spoedwet een algemene vergadering houden die uitsluitend via een live stream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Er zijn twee opties die allebei rechtsgeldig zijn: de ALV uitstellen tot fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn of de ALV online faciliteren en een proces inregelen hoe de besluitvorming gaat plaatsvinden (dit is afhankelijk van wat de spoedwet voorschrijft). Wij adviseren om een keuze maken tussen de opties die de spoedwet biedt. Het is verstandig om de eigen leden te informeren over de spoedwet en de keuze die de vereniging maakt: de ALV volledig digitaal laten plaatsvinden of de ALV uitstellen.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn club? Krijgen we een compensatie?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Uit een impactanalyse van NOC*NSF en de sportbonden blijkt dat er naar verwachting een negatieve financiële impact zal zijn van 950 miljoen euro in de hele sportsector tot en augustus 2020. Dit bedrag is variabel en onder andere afhankelijk van de duur van de maatregelen. Het gaat in dit geval om sport in de breedste zin van het woord. Ook de horeca als inkomstenbron van sportverenigingen is daarin meegenomen. 

NOC*NSF heeft op 18 maart aan de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om net als in andere sectoren te bezien of en zo ja welke steunmaatregelen getroffen kunnen worden. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in een Coronanoodfonds Sport. Op 1 mei heeft NOC*NSF het Ministerie van Sport verzocht om een stevig pakket aan noodmaatregelen voor sportverenigingen (lees hier meer). Het kabinet heeft op 1 mei bekendgemaakt dat er 110 miljoen euro extra beschikbaar komt voor sportverenigingen (lees hier meer). Aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek door het Mulier Instituut kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Met NGF-partner Deloitte hebben wij een overzicht gemaakt van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd (laatste update: 2 april). Hier geldt dat niet elke golfbaan hetzelfde is. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres. Suggesties zijn welkom en wij passen het overzicht indien nodig aan. De NGF betaalt de kosten voor deze eerstelijns hulpvragen.

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.) Kijk voor informatie ook op deze websites:

Zijn golfers verplicht om hun contributie voor het hele jaar te betalen?

Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen ook al kunnen ze een periode niet golfen en trainen. De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is en dat leden geen recht op teruggave of compensatie hebben, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de staturen zijn. Kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. In het geval van speelrechten is de wet- en regelgeving anders.

Als golfsport doen wij een beroep op solidariteit. We hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: het gaat immers om het delen van de lasten. Aan onze golfers doen we dan ook de oproep via de FAQ op GOLF.NL: "De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen door, terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je golfaccommodatie, zodat je straks, als de situatie het toelaat en de banen weer opengaan, weer kan golfen." 

Wat te doen met douches in de kleedkamers, in verband met legionellagevaar?

Om legionellagroei te beperken is het verstandig om te letten op de volgende zaken.

  • Voorkom stilstand van water in een systeem.
  • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
  • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches door om het water te verversen. Het is verstandig om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).

Het verdient ook aanbeveling om af te stemmen met de monteur die het onderhoud van de installaties uitvoert.  

Wat doet de NGF nog meer?

Onder de naam #supportervangolf is de NGF een hulpactie begonnen voor golfclubs en –banen. Het eerste initiatief gekoppeld aan de actie is de verkoop van een speciaal golfpolo van FootJoy (lees hier meer). Het tweede initiatief is een special van GOLF.NL (lees hier meer). Het derde initiatief is een polo voor jeugd (lees hier meer). De NGF hoopt dat golfers ‘hun steentje aan deze actie kunnen en willen bijdragen’, met als doel dat er straks genoeg aanbod blijft om iedereen van de golfsport te laten genieten.

Is de NGF bereikbaar?

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en elke werkdag via golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Hoe zit het met golf in het buitenland?

Ook in het buitenland zijn de golfbanen gesloten (geweest) op last van de overheid, net als in Nederland. Leadingcourses houdt een overzicht bij: in welke landen zijn de banen open en wat zijn de reisbeperkingen? Veel landen hebben de grenzen gesloten of hebben reisbeperkingen ingevoerd.

Sommige spelers willen een fysieke pas omdat ze menen dat de digitale NGF-pas in het buitenland niet geaccepteerd wordt. Wat moeten we doen?

In de FAQ voor golfers op GOLF.NL zeggen wij: "De digitale pas van de NGF is wel geldig en wordt wel geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club. De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland."

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een digitale pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen.  

Gaat het Familietoernooi door? 

In 2020 gaat het Familietoernooi in de normale opzet (vanaf april voorronden op verschillende clubs in Nederland) niet door. Er wordt nagedacht over een alternatief plan voor het najaar. Zodra hier meer over bekend is, laten we het weten. 

Gaan de Nederlandse toernooien van de Ladies European Tour en Challenge Tour door op de geplande data?

Nee, want evenementen met een vergunningsplicht zijn tot 1 september niet toegestaan. Het LET-toernooi zou begin juli gespeeld worden op de Rosendaelsche en de BNL Challenge Trophy eind augustus op The Dutch. De NGF heeft de intentie om de toernooien wel in 2021 te organiseren.

Worden de course ratings uitgevoerd?

Vanwege de coronacrisis zullen in elk geval de geplande ratings in mei niet doorgaan. Ben je van mening dat een in mei geplande rating toch noodzakelijk is? Neem dan contact met ons op, dan bekijken we de mogelijkheden op korte termijn. Met de clubs die na 20 mei in het ratingschema van 2020 staan, zullen we na 20 mei contact opnemen. We bespreken dan of een rating van de baan in 2020 noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege aanpassingen in de baan) of dat de rating kan worden doorgeschoven naar 2021 of een later tijdstip, als dat voor de baan wenselijk is. Als een rating nodig is, dan doen wij de rating in overleg met de club/baan op een later tijdstip in 2020. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat veel clubs hun leden en gasten zo veel mogelijk willen laten spelen als de baan weer open gaat. Wij kunnen daarmee rekening houden als de noodzaak voor een rating ontbreekt. Vragen over course ratings? Stuur een mail


Raadpleeg ook de FAQ van NOC*NSF, de FAQ van Sport en Gemeenten en de FAQ over sport van de overheid

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. De berichtgeving over corona wordt voortdurend geactualiseerd. Voor nieuwsupdates over de gevolgen van het virus voor golf, ga naar ngf.nl/corona. Zie ook de FAQ voor golfers.