Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

3 juni 2020

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 3 juni 14 uur.

Wat is de procedure voor de horeca, het clubhuis en de kleedkamers op golfbanen?

Op 19 mei heeft premier Rutte versoepelde coronamaatregelen aangekondigd die op 1 juni zijn ingegaan. Als gevolg van deze versoepelingen mag commerciële horeca op golfbanen vanaf 1 juni weer open.

De aangepaste modelnoodverordening waar dit in staat is op 28 mei verschenen. Wij hebben het golfprotocol hierop aangepast: download het nieuwe protocol golf en horeca (versie 2 juni) hier. Het is een Word-bestand waarin de wijzigingen duidelijk zijn aangegeven: doorgestreept is geschrapt en in kleur is toegevoegd/aangepast.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Commerciële horeca op golfbanen mag open vanaf 1 juni 12 uur. (Paracommerciele horeca - horeca gerund door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk - mag nog niet open maar mogelijk wel vanaf 1 juli.) De voorwaarden staan in het protocol.
  • Kleedkamers mogen weer open; douches adviseren wij dicht te houden tot 1 juli, dat is de geplande heropeningsdatum voor sauna’s.
  • Jeugd tot en met 18 jaar hoeft onderling de 1,5-meterregel niet meer toe te passen.
  • De 10-minutenregel voorafgaand aan de golfactiviteit en de direct-naar-huis-regel is vanaf 1 juni geschrapt. Dit vanwege het feit dat in veel gevallen de horeca weer toegankelijk is.
  • Voor de horeca binnen geldt maximaal 30 personen (exclusief personeel), rekening houdend met de 1,5 meter richtlijn.

In de modelnoodverordening staat wat geldig is. Zo staat hierin dat met twee personen aan één tafel binnen 1,5 meter zitten niet is toegestaan, dit wordt echter wel gedoogd als men niet uit hetzelfde huishouden komt. We wijzen ook op het protocol van Koninklijke Horeca Nederland dat je hier vindt. Er kunnen zaken in staan die je wellicht kunt gebruiken.

Mocht je de horeca exploiteren als een paracommerciële rechtspersoon, dan raden wij aan met je gemeente te bespreken of er toch nog mogelijkheden zijn voor opening. Premier Rutte heeft op 27 mei bekendgemaakt dat sportkantines (paracommerciële horeca) mogelijk vanaf 1 juli weer open mogen. De verruimingen vanaf 1 juli zijn afhankelijk van hoe Nederland omgaat met de versoepelingen.

Wij zijn natuurlijk heel blij dat het grootste deel van de golfhoreca weer open kan. Laten we echter zeer voorzichtig omgaan met de heropening. Het grootste deel van onze golfers zit vanwege hun leeftijd in de risicogroep. Voor alle golfers willen wij een veilige plek creëren en wij moeten voorkomen dat wij een besmettingshaard worden. Zorg ook goed voor je medewerkers, zorg dat zij veilig en met vertrouwen kunnen werken. 

Vragen: mail golf@ngf.nl

Wat mag en moet op het gebied van golf?

Vanaf 11 mei mag iedereen weer golfen, zij het onder strenge voorwaarden. Als golfsport hebben we nu een belangrijke verantwoordelijkheid om te laten zien dat wij ons kunnen houden aan maatregelen en richtlijnen en toch plezier aan onze sport kunnen beleven. Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Zoals premier Rutte op 6 mei zei: “We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich verstandig blijft gedragen.”

Wat moeten clubs en banen nu doen?

Golfbanen en clubs moeten vanaf 1 juni handelen volgens het protocol golf en horeca (zie de bovenste vraag in dit artikel). Op deze pagina zijn posters te downloaden die nodig zijn om golf aan te bieden volgens de richtlijnen. In de week van 1 tot 5 juni komen er nieuwe golf- en horecaposters.

Bij de communicatie over golf in coronatijd kan deze video gebruikt worden. De video vat samen wat golfers vanaf 1 juni kunnen verwachten en wat er van spelers verwacht wordt.

Golfclubs  en banen kunnen via GOLF.NL zomeracties onder de aandacht brengen. Omdat veel Nederlandse golfers deze zomer in eigen land blijven,  zullen ze geneigd zijn om ander banen te ontdekken. Verleid de Nederlandse vakantiegolfer met een leuk arrangement of een aantrekkelijke prijs. GOLF.NL verzamelt de acties en brengt ze onder de aandacht van golfers. Lees hier meer.

Alle golfclubs en -banen hebben het voorjaar grotendeels gemist om nieuwe golfers te werven maar nu kan een inhaalslag gemaakt worden omdat veel andere sporten nog niet zijn toegestaan. Op 26 mei is een webinar gehouden over dit onderwerp.

Werkgevers moeten hun zorgplicht in acht nemen als het gaat om een veilige werkplek voor hun werknemers, zeker tijdens de coronacrisis. Het opnemen van de temperatuur bij werknemers die op locatie komen werken, kan daarbij helpen. Dit is echter een gevoelige maatregel in verband met privacy en persoonlijke integriteit van de werknemer. Lees hier meer over op de website van de AWVN. De AWVN heeft ook een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen over corona en werkgeverschap.

Raadpleeg ook het Strategisch plan van NOC*NSF "Verantwoord sporten" (versie 6 mei). 

Moeten we werken met starttijden?

Het werken met een reserveringssysteem is en blijft voorlopig verplicht. Sinds 29 april is hiervoor het starttijdenplatform GOLFGO van de NGF en NVG beschikbaar. Via GOLFGO kun je nu al op meer dan 110 banen reserveren. Wil je online reserveringen faciliteren via het platform? Lees hier meer over GOLFGO. In verband met de coronacrisis is deelname aan GOLFGO in 2020 gratis. Ook banen die zich niet aanmelden voor GOLFGO, zijn te vinden op het platform; van deze banen worden de contactgegevens gemeld zodat de golfers gemakkelijk contact kunnen opnemen.

Hoe moeten we om gaan met de 10-minutenregel?

De 10-minutenregel geldt niet meer sinds 1 juni. De regel was ingesteld om groepsvorming te voorkomen. Groepsvorming voorkomen is nog steeds belangrijk. Het is nog steeds de bedoeling dat spelers niet eerder dan nodig voor hun golfactiviteit op de golfbaan aankomen en dat ze na afloop vertrekken tenzij men van de horeca gebruikmaakt.

Zijn clubwedstrijden toegestaan?

In het protocol staat: "Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden." We mogen weer sporten en bewegen, maar de reden overheid wil voorkomen dat grotere groepen mensen bijeenkomen. 

Ook nu de horeca op de golfbanen weer open is, geldt nog steeds: wedstrijden en competities zijn verboden tot 1 september!

Interne clubwedstrijden kunnen wel georganiseerd worden maar hierbij adviseren wij nog steeds om de groepen niet te groot te laten worden. Grote groepen mensen bij elkaar, ook in de buitenlucht, verhogen de kans op besmetting. Shotguns zijn qua logistiek lastiger te organiseren dan het starten van 1 of 2 tees. Ook hier geldt … het is niet verboden maar niet aan te raden.

Wat betekent dit? Clubs kunnen nu dus wel degelijk kleine, interne wedstrijden organiseren door starttijden te blokken voor de wedstrijddeelnemers. Zo kan bijvoorbeeld een wedstrijd georganiseerd worden voor nieuwe leden maar ook voor spelers in handicapcategorie 1. Op deze manier kan ook de dames- en herenochtend georganiseerd worden voor kleine groepen heren of dames. Vanaf 1 juni mogen er weer kleine groepen bijeenkomen met een maximum van 30 personen en dat is ook een goed maximum om aan te houden voor wedstrijden. Mogelijk mogen er na 1 juli weer meer dan 30 mensen bijeenkomen en dan kan ook het maximum aantal deelnemers bij wedstrijden voorzichtig omhoog gebracht worden. Nu en dan geldt: vermijd groepsvorming voor en na een wedstrijd. Verder geldt: vraag de deelnemers om papieren scorekaarten niet uit te wisselen. Verzoek de deelnemers om de scores digitaal in te leveren (zie ngf.nl/coronaregels). De uitslag kan online gepubliceerd worden.

Kunnen we papieren scorekaarten verzamelen?

Het verdient de voorkeur dat scores digitaal ingeleverd worden. Dat kan via de app GOLF.NL of het softwaresysteem van de club. Het kan ook per mail, Whatsapp-bericht of een sms. Men kan bijvoorbeeld ook een foto maken van de scorekaart en die mailen of per Whatsapp doorsturen.

Er zijn clubs die de scorekaarten laten deponeren in een mand/doos en die pas na 24 uur bekijken. Waarschijnlijk is dit veilig maar niemand weet dit zeker. Daarom adviseren wij om scores door te geven via een digitale weg. Dan weten we zeker dat we bijdragen aan het voorkomen van besmettingsgevaar.

Is qualifying spelen mogelijk?

Ja. In het protocol staat "Alle bunkerharken worden verwijderd en ballenwassers worden verwijderd of afgedekt. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is."

"Een bal in de bunker verplaatsen" is bedoeld als een goede afspraak die spelers zouden kunnen maken bij vriendschappelijke rondjes die niet meetellen voor de handicap. Zoals spelers bij vriendschappelijke ronden ook andere afspraken kunnen maken (denk aan gimmies geven).

Maar in qualifying ronden is het niet toegestaan om de bal te verplaatsen naar een vergelijkbare plek in de bunker, dan moet je de bal spelen zoals hij ligt of de bal onspeelbaar verklaren.

De banen kunnen in deze periode qualifying zijn, maar vanwege corona - om golfers en anderen te beschermen voor het virus - zijn enkele golfregels van de R&A aangepast. Hierover lees je meer in het artikel ngf.nl/coronaregels (het artikel is op 15 mei geactualiseerd). We juichen het toe als alle banen qualifying condities creëren op de manier die beschreven wordt in het artikel, want dan kunnen golfers ronden spelen die meetellen voor hun handicap.

Het is in qualifying ronden toegestaan dat een club of baan bij de eerste tee ontsmette harken klaar zet en dat iedere speler een hark meeneemt en deze hark alleen zelf gebruikt. Een andere mogelijkheid: één speler per flight neemt een ontsmette hark mee en alleen die speler hanteert de hark en werkt de sporen in de bunkers weg die de spelers in zijn of haar groep veroorzaken. De hark wordt na de ronde weer ingeleverd en de club of baan moet de harken opnieuw ontsmetten.

Wat kunnen we doen zodat spelers toch aangeharkte bunkers aantreffen?

Het is vanwege besmettingsgevaar niet toegestaan dat er harken in de bunkers liggen omdat die dan door verschillende spelers worden aangeraakt. Een club of baan kan met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Er is ook een andere oplossing: zie daarvoor de vraag hierboven.

Mogen de drivingrange en oefengreens geopend zijn?

Ja, de voorwaarden staan in het protocol. 

Zijn lessen toegestaan? 

Ja. Vanaf 1 juni zijn er geen beperkingen meer qua groepsgrootte en vanaf 1 juni geldt ook het volgende: houd anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact) tenzij dit noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld bij een persoon met een fysieke beperking.

Hoe kunnen we als golfclub vergaderen?

Voor vergaderingen kan men weer bijeenkomen. Er geldt wel een maximum van 30 personen en er moet gehandeld worden volgens de richtlijnen van de overheid (1,5 meter afstand houden etc.). Handel in de geest van de coronamaatregelen: vergader bijvoorbeeld liever buiten dan binnen.

Vanaf 1 juli zijn georganiseerde samenkomsten tot 100 personen mogelijk weer toegestaan. Dat is een stap die de overheid wil nemen als het coronavirus onder controle blijft (lees hier meer).

Mogen we vanaf 1 juni weer kandidaten ontvangen in ons clubgebouw om theorielessen te geven en examens af te nemen?

Ja, met een maximum van 30 personen en er moet gehandeld worden volgens de richtlijnen van de overheid (1,5 meter afstand houden etc.). Handel in de geest van de coronamaatregelen. Als het examen buiten afgenomen kan worden of in kleine groepen in plaats van grote, dan is dat beter.

We hebben een ALV in de komende periode. Wat moeten we doen?

Veel verenigingen hebben in het voorjaar een algemene vergadering (ALV) gepland. Maar door de coronamaatregelen van het kabinet is het niet toegestaan dat grote groepen mensen fysiek bijeenkomen.

Tot 1 juli

Op 21 april is een tijdelijke spoedwet in werking getreden die "digitale ALV’s" mogelijk maakt. De wet maakt het mogelijk dat er op verschillende terreinen tijdelijk elektronische middelen gebruikt mogen worden waar normaal gesproken fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, zoals bij een ALV. De spoedwet vervalt op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid opgenomen om de wet telkens met twee maanden te verlengen. Het bestuur van een vereniging kan dankzij de spoedwet een algemene vergadering houden die uitsluitend via een live stream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Er zijn twee opties die allebei rechtsgeldig zijn: de ALV uitstellen tot fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn (zie verderop) of de ALV online faciliteren en een proces inregelen hoe de besluitvorming gaat plaatsvinden. De spoedwet biedt hiervoor verschillende opties. Het is verstandig om de eigen leden te informeren over de keuze die de vereniging maakt: de ALV volledig digitaal laten plaatsvinden of de ALV uitstellen.

Vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni mogen er weer kleine groepen bijeenkomen - met een maximum van 30 personen - en er moet gehandeld worden volgens de richtlijnen van de overheid (1,5 meter afstand houden etc.).

Vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli zijn georganiseerde samenkomsten tot 100 personen mogelijk weer toegestaan. Dat is een stap die de overheid wil nemen als het coronavirus onder controle blijft (lees hier meer).

corona mei

Wat geldt voor jeugd en begeleiders?

In het protocol staan alle voorwaarden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de groepen t/m 12, 13 t/m 18 jaar en 19+. In het protocol staat onder meer: "Ouders zetten hun kinderen af bij de parkeerplaats. Zorg dat de begeleider bij de parkeerplaats is om de kinderen op te vangen. Ouders mogen alleen uitstappen en de golfbaan op gaan als zij voor hun kind(eren) greenfee moeten betalen, uiteraard alleen met pinbetaling, of als begeleider meegaan." "Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn voor sporters t/m 18 jaar en de begeleider moet 1,5 meter afstand houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal, ook voor sporters van t/m 18 jaar." Begeleiders boven de 70 jaar of risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in groepen dienen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

Hoe moeten we omgaan met "risicogroepen" (onder anderen mensen van 70 jaar en ouder)?

Trainers, begeleiders en vrijwilligers boven de 70 jaar en andere risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren (zij kunnen hiervoor ook contact opnemen met hun huisarts) of zij zich in groepen kunnen begeven. Maak dit kenbaar aan deze groep via bijvoorbeeld een e-mail of nieuwsbrief.

Wat geldt voor medewerkers en leden die een AED-training hebben gevolgd?

In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Mogen toiletten gebruikt worden?

Ja, onder voorwaarden. Die staan het protocol.

Zijn evenementen toegestaan?

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn in beginsel verboden tot 1 september. Als je twijfelt of een groepsactiviteit mag doorgaan, kun je het beste contact opnemen met je gemeente.

Vanaf 1 juli zijn georganiseerde samenkomsten tot 100 personen mogelijk weer toegestaan. Dat is een stap die de overheid wil nemen als het coronavirus onder controle blijft (lees hier meer).

Mag ik met openbaar vervoer naar de golfbaan?

In lijn met de coronamaatregelen van de overheid wordt vervoer met openbaar vervoer sterk ontraden. Voor autoverkeer geldt: reis alleen of met personen uit je huishouden. 

Hoeveel spelers mogen in één flight spelen?

In het protocol staat dat een flight uit maximaal vier deelnemers mag bestaan. De keuze voor twee, drie of vier personen in een flight kan een baan of club zelf maken en opnemen in het eigen protocol. 

Hoe maak ik de faciliteiten op de golfbaan in deze periode zo goed mogelijk schoon?

In dit document staat een waslijst aan tips.

Gaan de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie door?

De Jeugdcompetitie (die volgens planning op 7 juni zou beginnen) wordt vermoedelijk uitgesteld naar een datum later in 2020. Nader bericht hierover volgt later. De Najaarscompetitie gaat vooralsnog door. In maart is al besloten dat de NGF Competitie in het voorjaar afgelast moest worden; daarover bestaat een aparte FAQ

Wat kunnen we nog meer doen op dit moment?

Het is belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. Lees in dit verband ook de FAQ op GOLF.NL die specifiek op golfers is gericht.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.

Bekijk ook de checklist voor sportverenigingen van NOC*NSF en lees dit artikel op de website van NOC*NSF over de juridische gevolgen voor verenigingen. Lees ook ons artikel Corona en golf: tips en ideeën voor nu en straks.

Omdat de activiteitenagenda van clubs in 2020 heel anders is en wordt, is het goed om aandacht te besteden aan preventiebeleid, grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. Met het stilvallen van de sport, is het gedrag natuurlijk nog niet verdwenen. Voor sportverenigingen is er een eenvoudig 5-stappenplan van het Centrum Veilige Sport (CVSN) van NOC*NSF. Dit plan kan helpen bij het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag. Verenigingen kunnen voorts gebruikmaken van de gratis experts van het CVSN. Deze deskundigen kunnen helpen met het formuleren en communiceren van het preventiebeleid. De experts kunnen ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de vrijwilligers. Ook deze verklaring is een belangrijke preventieve stap. De experts zijn te bereiken via vog@nocnsf.nl. Op de website van Centrum Veilige Sport staat informatie over alle onderwerpen omtrent veiligheid die belangrijk zijn voor golfclubs. Je vindt er bijvoorbeeld ook adviezen hoe je in deze periode contact kunt houden met je jeugspelers en -teams en wat je kunt doen als er signalen zijn dat het niet goed gaat met een sporter. Op de website van NOC*NSF staat die informatie in een pdf

Wanneer wordt de voorjaars-ALV van de NGF gehouden?

De algemene ledenvergadering (ALV) van de NGF is eerst verzet van 16 mei naar zaterdag 20 juni maar wordt uitgesteld naar eind augustus/september. We zullen op 20 juni wel weer, net als op 20 mei, een speciale Zoom-bijeenkomst organiseren voor vertegenwoordigers van clubs en banen (lees hier meer).

Welke NGF-activiteiten, -workshops en wedstrijden gaan door en welke niet?

NGF-bijeenkomsten waarbij mensen fysiek bijeenkomen zijn in elk geval tot 1 juli afgelast. Maar sommige geplande NGF-activiteiten gaan wel door in een online vorm en er worden ook webinars en online trainingen georganiseerd. Raadpleeg hiervoor de kalender van de NGF en ons overzicht van alle afgelaste NGF-activiteiten.

In verband met het coronavirus en maatregelen van de overheid zijn alle door de NGF georganiseerde wedstrijden tot 1 september 2020 afgelast. De procedure die de NGF volgt omtrent wedstrijden op data na augustus 2020 is voorlopig als volgt. De NGF houdt de sluiting van inschrijving voor de eerste speeldag van de wedstrijd aan als moment om de beslissing te nemen om de wedstrijd te annuleren. (De inschrijving sluit ongeveer twee weken voordat een wedstrijd wordt gespeeld.) Daarbij hanteren wij de adviezen van de overheid en het RIVM. Als deze adviezen op de dag van de sluiting van inschrijvingen nog geen duidelijkheid geven of wedstrijden gespeeld mogen worden, dan gaat de wedstrijd niet door. Hierover communiceren wij dan op de aangegeven dag. 

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn club? Krijgen we een compensatie?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Uit een impactanalyse van NOC*NSF en de sportbonden blijkt dat er naar verwachting een negatieve financiële impact zal zijn van 950 miljoen euro in de hele sportsector tot en augustus 2020. Dit bedrag is variabel en onder andere afhankelijk van de duur van de maatregelen. Het gaat in dit geval om sport in de breedste zin van het woord. Ook de horeca als inkomstenbron van sportverenigingen is daarin meegenomen. 

NOC*NSF heeft op 18 maart aan de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om net als in andere sectoren te bezien of en zo ja welke steunmaatregelen getroffen kunnen worden. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in een Coronanoodfonds Sport. Op 1 mei heeft NOC*NSF het Ministerie van Sport verzocht om een stevig pakket aan noodmaatregelen voor sportverenigingen (lees hier meer). Het kabinet heeft op 1 mei bekendgemaakt dat er 110 miljoen euro extra beschikbaar komt voor sportverenigingen (lees hier meer). Aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek door het Mulier Instituut kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Met NGF-partner Deloitte hebben wij een overzicht gemaakt van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd (laatste update: 2 april). Hier geldt dat niet elke golfbaan hetzelfde is. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres. Suggesties zijn welkom en wij passen het overzicht indien nodig aan. De NGF betaalt de kosten voor deze eerstelijns hulpvragen.

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.) Kijk voor informatie ook op deze websites:

Zijn golfers verplicht om hun contributie voor het hele jaar te betalen?

Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen ook al kunnen ze een periode niet golfen en trainen. De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is en dat leden geen recht op teruggave of compensatie hebben, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de staturen zijn. Kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. In het geval van speelrechten is de wet- en regelgeving anders.

Als golfsport doen wij een beroep op solidariteit. We hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: het gaat immers om het delen van de lasten. Aan onze golfers doen we dan ook de oproep via de FAQ op GOLF.NL: "De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen door, terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je golfaccommodatie, zodat je straks, als de situatie het toelaat en de banen weer opengaan, weer kan golfen." 

Wat te doen met douches in de kleedkamers, in verband met legionellagevaar?

Na 1 juni mogen de kleedkamers weer gebruikt worden. Douches adviseren wij dicht te houden tot 1 juli, dat is de geplande heropeningsdatum voor sauna’s. Om legionellagroei te beperken is het verstandig om te letten op de volgende zaken.

  • Voorkom stilstand van water in een systeem.
  • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
  • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches door om het water te verversen. Het is verstandig om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).

Het verdient ook aanbeveling om af te stemmen met de monteur die het onderhoud van de installaties uitvoert.  

Wat doet de NGF nog meer?

Onder de naam #supportervangolf is de NGF een hulpactie begonnen voor golfclubs en –banen. Het eerste initiatief gekoppeld aan de actie is de verkoop van een speciaal golfpolo van FootJoy (lees hier meer). Het tweede initiatief is een special van GOLF.NL (lees hier meer). Het derde initiatief is een polo voor jeugd (lees hier meer). De NGF hoopt dat golfers ‘hun steentje aan deze actie kunnen en willen bijdragen’, met als doel dat er straks genoeg aanbod blijft om iedereen van de golfsport te laten genieten.

Is de NGF bereikbaar?

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Mailen kan ook via golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Hoe zit het met golf in het buitenland?

Ook in het buitenland zijn de golfbanen gesloten (geweest) - op last van de overheid, net als in Nederland. Leadingcourses houdt een overzicht bij: in welke landen zijn de banen open en wat zijn de reisbeperkingen? Veel landen hebben de grenzen gesloten of hebben reisbeperkingen ingevoerd.

Sommige spelers willen een fysieke pas omdat ze menen dat de digitale NGF-pas in het buitenland niet geaccepteerd wordt. Wat moeten we doen?

In de FAQ voor golfers op GOLF.NL zeggen wij: "De digitale pas van de NGF is wel geldig en wordt wel geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club. De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland."

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een digitale pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen.  

Gaat het Familietoernooi door? 

In 2020 gaat het Familietoernooi in de normale opzet (vanaf april voorronden op verschillende clubs in Nederland) niet door. Er wordt nagedacht over een alternatief plan voor het najaar. Zodra hier meer over bekend is, laten we het weten. 

Gaan de Nederlandse toernooien van de Ladies European Tour en Challenge Tour door op de geplande data?

Nee, want evenementen met een vergunningsplicht zijn tot 1 september niet toegestaan. Het LET-toernooi zou begin juli gespeeld worden op de Rosendaelsche en de BNL Challenge Trophy eind augustus op The Dutch. De NGF heeft de intentie om de toernooien wel in 2021 te organiseren.

Worden de course ratings uitgevoerd?

Vanwege de coronacrisis gingen in elk geval de geplande ratings in mei niet door. Met de clubs die na 20 mei in het ratingschema van 2020 staan, zullen we na 20 mei contact opnemen. We bespreken dan of een rating van de baan in 2020 noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege aanpassingen in de baan) of dat de rating kan worden doorgeschoven naar 2021 of een later tijdstip, als dat voor de baan wenselijk is. Als een rating nodig is, dan doen wij de rating in overleg met de club/baan op een later tijdstip in 2020. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat veel clubs hun leden en gasten zo veel mogelijk willen laten spelen als de baan weer open gaat. Wij kunnen daarmee rekening houden als de noodzaak voor een rating ontbreekt. Vragen over course ratings? Stuur een mail


Raadpleeg ook de FAQ van NOC*NSF, de FAQ van Sport en Gemeenten en de FAQ over sport van de overheid

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. De berichtgeving over corona wordt voortdurend geactualiseerd. Voor nieuwsupdates over de gevolgen van het virus voor golf, ga naar ngf.nl/corona. Zie ook de FAQ voor golfers.