Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

18 juni 2021

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 18 juni 23.00 uur.

Onderstaand vind je het laatste nieuws, de belangrijkste richtlijnen en antwoorden op veelgestelde vragen.

Op 18 juni is bekendgemaakt dat veel coronamaatregelen vanaf 26 juni versoepeld worden. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen voor golf op een rij.

 • Sportwedstrijden zijn vanaf 26 juni weer toegestaan voor alle leeftijden. Voor golf betekent dit dat wedstrijden en competities tussen verschillende clubs weer zijn toegestaan. Lees meer in de FAQ "Zijn (club)wedstrijden toegestaan?"
 • Het verbod op publiek bij wedstrijden en trainingen vervalt vanaf 26 juni onder de voorwaarde dat toeschouwers 1,5 meter afstand kunnen houden. Als alle toeschouwers een “coronatoegangsbewijs” hebben (waaruit blijkt dat men een toegangstest heeft gedaan, gevaccineerd is of hersteld is van corona), dan vervalt de verplichting van de 1,5 meter en geldt de reguliere capaciteit. Lees meer in de FAQ "Zijn (club)wedstrijden toegestaan?"
 • In binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben geldt vanaf 26 juni een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Dit geldt bijvoorbeeld voor golfshops en -winkels, maar ook voor ruimtes in het clubhuis waar mensen geen vaste plek hebben (bijvoorbeeld kleedkamers).
 • De mondkapjesplicht vervalt vanaf 26 juni in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden.  
 • Restaurants en horecaterrassen op golfbanen mogen vanaf 26 juni geopend zijn op de reguliere openingstijden. Het placeren en registreren van gasten blijft verplicht. Ook de gezondheidscheck blijft verplicht. Lees meer in de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?"
 • De horeca, ook de golfhoreca, mag vanaf 26 juni zoveel mensen ontvangen in het restaurant en op het terras als gewenst, op voorwaarde dat de 1,5-meterregel gehandhaafd kan worden. De omvang van het restaurant en terras en het aantal kuchschermen zijn bepalend voor het aantal mensen dat je mag ontvangen.
 • Het is vanaf 26 juni toegestaan om op horecaterrassen schermen te plaatsen, zodat terrasgasten naar het EK voetbal of andere sportwedstrijden kunnen kijken. Het is wel zaak om te voorkomen dat er grote groepen ontstaan en de 1,5-meterregel niet gehandhaafd kan worden.
 • Basisregels zoals de 1,5-meterrichtlijn en de verplichting om thuis te blijven bij klachten, blijven voorlopig nog van kracht.

Er mag dus per 26 juni weer veel meer, maar oplevingen van het virus zoals in Groot-Brittannië maken duidelijk dat de coronapandemie nog niet voorbij is. Het blijft daarom belangrijk dat golfclubs en -banen erop toezien dat hun leden en gasten zich aan de basisregels en resterende coronarichtlijnen houden.

Golfbanen en -clubs blijven verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat er geen groepsvorming ontstaat. Om deze reden adviseren wij nog steeds om met starttijden te werken of op een andere wijze te voorkomen dat er drukte ontstaat op de holes waar spelers starten.

Zet op de website en in elke nieuwsbrief de belangrijkste coronaregels op een rij, zodat spelers hierop voortdurend geattendeerd worden. Als we scherp blijven, blijft golf de veiligste sport die er is. Als de coronacijfers in Nederland onverhoopt een negatieve wending nemen, dan kan de golfsport hiervan de vruchten plukken.

Klik hier voor het golf- en horecaprotocol tot 26 juni. Het golf- en coronaprotocol dat geldt vanaf 26 juni wordt hier begin komende week gepubliceerd. Het protocol van NOC*NSF staat op nocnsf.nl/sportprotocol. Ga voor posters naar ngf.nl/coronaposters

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

Tot 26 juni geldt het volgende.

Sinds 5 juni mogen de restaurants/clubhuizen op golfbanen weer open, onder voorwaarden. Sinds 5 juni mogen ook de kleedkamers en douches weer geopend zijn. Als legionellavorming in de afgelopen periode niet is voorkomen, dan is het nu heel belangrijk om rekening te houden met legionellagevaar! Spoel bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie grondig de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden). Lees meer in de FAQ "Wat geldt voor kleedkamers en douches?" 

Sinds 5 juni geldt per ruimte of zaal een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand.

Er is dus sinds 5 juni weer meer mogelijk op het gebied van vergaderingen en bijeenkomsten in het clubhuis. Een gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.  Zorg voor vaste zitplaatsen op 1,5 meter afstand en voldoende ventilatie. Grote bijeenkomsten zoals een alv kunnen vooralsnog nog steeds het beste digitaal georganiseerd worden.

Voor de balie/kassa gelden de volgende adviezen. Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril. 

Sinds 1 december 2020 is het verplicht om in alle binnenruimtes een mondkap te dragen. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig.

De aantallen in je clubhuis zijn aan maxima gebonden. Het is dus wellicht niet mogelijk om bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Het is aan te bevelen om een onweerscenario te maken voor bliksem en onweer als er heel veel mensen op het golfterrein zijn.

Wat betreft restaurants en terrassen van clubhuizen: lees de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?" Raadpleeg ook de checklist heropening sportaccommodaties van NOC*NSF.

Vanaf 26 juni geldt het volgende.

 • In binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Dit geldt bijvoorbeeld voor golfshops en -winkels, maar ook voor ruimtes in het clubhuis waar mensen geen vaste plek hebben (bijvoorbeeld kleedkamers).
 • De mondkapjesplicht vervalt in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden. In het openbaar vervoer en op vliegvelden is een mondkapje altijd verplicht.
 • De basisregels zoals de 1,5-meterrichtlijn en thuisblijven bij klachten blijven van kracht, ook voor wie een prik heeft gehad.
 • De aantallen in je clubhuis zijn aan maxima gebonden. Het is dus wellicht niet mogelijk om bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Het is aan te bevelen om een onweerscenario te maken voor bliksem en onweer als er heel veel mensen op het golfterrein zijn. 

Wat betreft restaurants en terrassen van clubhuizen: lees de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?"

Tot 26 juni geldt het volgende.

 • Douches en kleedkamers mogen geopend zijn, onder voorwaarden.
 • Het dragen van mondkapjes bij het betreden en verlaten van het clubhuis en de kleedkamers is verplicht.
 • Het verdient aanbeveling om een beperking te stellen aan het aantal golfers dat tegelijk in de kleedkamer is. Gebruik de poster "In deze ruimte zijn ... personen toegestaan". Het RIVM zegt hierover: "Beperk het aantal personen in de sanitaire ruimtes (was-, toilet- en/of doucheruimtes). Laat bezoekers wachten met anderhalve meter afstand."

Vanaf 26 juni geldt het volgende.

 • Douches en kleedkamers mogen geopend zijn, onder voorwaarden.
 • In binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals een kleedkamer of een golfshop, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter.
 • Mondkapjes zijn niet verplicht in binnenruimtes zoals kleedkamers, mits men 1,5 meter afstand kan houden.

Adviezen

Hieronder volgen enkele adviezen die gelden voor en na 26 juni.

Zorg ervoor dat douche- en kleedruimtes goed schoongemaakt worden en dat de ruimtes goed geventileerd zijn (zet ramen en/of deuren open). Zorg er ook voor dat er genoeg droge en schone handdoeken zijn. De schoonmakers van douches moeten net als bij het schoonmaken van wc's voorzorgsmaatregelen nemen.

Als douches lang niet gebruikt zijn, houd dan rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Voorkom legionellagroei met deze aanwijzingen:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.

Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie geldt het volgende:

 • Spoel de kranen en douches grondig door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).

Raadpleeg ook de checklist heropening sportaccommodaties van NOC*NSF.

Tot 26 juni geldt het volgende. 

 • Jeugd tot en met 17 jaar mag weer wedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. Het is hierbij belangrijk om groepsvorming te voorkomen.
 • Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten nog steeds dringend te verzoeken om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten.
 • Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden, adviseren wij geen wedstrijden met shotgun starts te organiseren of in elk geval het aantal deelnemers aan een shotgun wedstrijd te minimaliseren. Wil je wel een shotgun organiseren? Stel dan een coördinator aan die ervoor zorgt dat er geen groepsvorming ontstaat.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden.
 • We bevelen aan dat het inschrijfgeld voor wedstrijden zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.
 • In 'coronatijd' zijn er aanpassingen van de golfregels die het mogelijk maken dat golfers om op een veilige manier qualifying ronden spelen. Meer hierover lees je op de pagina ngf.nl/coronagolfregels
 • Prijsuitreikingen na wedstrijden zoals we gewend zijn, zijn niet toegestaan. Bij voorkeur wordt de uitslag van een wedstrijd online gepubliceerd en worden prijzen voor de winnaars klaargelegd in de shop op de baan, zodat de winnaars de prijzen op een zelf gekozen moment kunnen ophalen. Het is wel mogelijk om een prijsuitreiking te doen op het terras als iedereen zich houdt aan de richtlijnen voor terrassen. De deelnemers en wedstrijdleiders moeten dus een zitplaats hebben en blijven zitten. Bezoekers mogen zich immers alleen verplaatsen als men bijvoorbeeld naar de wc of garderobe moet of als men moet betalen. Ook in dit geval verdient het aanbeveling de prijzen in de shop klaar te leggen. Je kunt er ook voor kiezen om de prijzen op een tafel bij de uitgang neer te leggen, zodat de winnaars de prijzen kunnen pakken bij het verlaten van het terras. Zo wordt onderling contact vermeden en is het toch mogelijk om een wedstrijd gezamenlijk af te sluiten en de winnaars bekend te maken. Het is niet de bedoeling dat men elkaar feliciteert met omhelzingen of door handen te schudden.
 • Als je een longest drive contest of een nearest to the pin contest onderdeel maakt van een wedstrijd, dan geldt dat spelers erop gewezen moeten worden dat er bij het aanraken van materialen zoals een longest drive-bordje een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. Lees in dit verband ook de FAQ "Hoe zit het baanmaterialen?"
 • Als je bij een wedstrijd give-aways hebt voor de deelnemers, dan verdient het de aanbeveling om die klaar te leggen bij de eerste hole (en/of de tiende hole als ook op de tiende hole gestart wordt). Ook hier geldt dat spelers erop gewezen moeten worden dat er bij het aanraken van materialen een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. Lees in dit verband ook de FAQ "Hoe zit het baanmaterialen?"

Vanaf 26 juni geldt het volgende. 

 • Sportwedstrijden zijn toegestaan voor alle leeftijden. Voor golf betekent dit dat ook wedstrijden en competities tussen verschillende clubs zijn toegestaan.
 • Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten nog steeds te verplichten om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten.
 • Het verbod op publiek bij wedstrijden en trainingen vervalt onder de voorwaarde dat toeschouwers 1,5 meter afstand kunnen houden. Als alle toeschouwers een “coronatoegangsbewijs” hebben (waaruit blijkt dat men een toegangstest heeft gedaan, gevaccineerd is of hersteld is van corona), dan vervalt de verplichting van de 1,5 meter en geldt de reguliere capaciteit.
 • Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom en het handhaven van de 1,5-meterrichtlijn. Bij wedstrijden en zeker bij wedstrijden met shotgun starts verdient dit extra aandacht.
 • We bevelen aan dat het inschrijfgeld voor wedstrijden zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.
 • In 'coronatijd' zijn er aanpassingen van de golfregels die het mogelijk maken dat golfers om op een veilige manier qualifying ronden spelen. Meer hierover lees je op de pagina ngf.nl/coronagolfregels
 • Prijsuitreikingen zijn toegestaan zolang de coronarichtlijnen voor clubhuizen, restaurants en terrassen niet worden overtreden (denk aan 1,5 meter afstand en verplichte zitplaatsen). We adviseren om een prijsuitreiking op het terras te doen en niet binnen. Bij voorkeur worden prijzen voor de winnaars klaargelegd in de shop op de baan, zodat de winnaars de prijzen op een zelf gekozen moment kunnen ophalen. Je kunt er ook voor kiezen om de prijzen op een tafel bij de uitgang neer te leggen, zodat de winnaars de prijzen kunnen pakken bij het verlaten van het terras. Zo wordt onderling contact vermeden en is het toch mogelijk om een wedstrijd gezamenlijk af te sluiten en de winnaars bekend te maken. Het is niet de bedoeling dat men elkaar feliciteert met omhelzingen of door handen te schudden.
 • Als je een longest drive contest of een nearest to the pin contest onderdeel maakt van een wedstrijd, dan geldt dat spelers erop gewezen moeten worden dat er bij het aanraken van materialen zoals een longest drive-bordje een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. Lees in dit verband ook de FAQ "Hoe zit het baanmaterialen?"
 • Als je bij een wedstrijd give-aways hebt voor de deelnemers, dan verdient het de aanbeveling om die klaar te leggen bij de eerste hole (en/of de tiende hole als ook op de tiende hole gestart wordt). Ook hier geldt dat spelers erop gewezen moeten worden dat er bij het aanraken van materialen een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. Lees in dit verband ook de FAQ "Hoe zit het baanmaterialen?"

NGF-wedstrijden

Pas vanaf 26 juni 2021 zijn wedstrijden en competities tussen clubs toegestaan. Belangrijke NGF-wedstrijden zijn verplaatst naar een nieuwe datum. Raadpleeg voor de data de NGF-wedstrijdkalender.

Tot 26 juni geldt het volgende.

 • Alle winkels mogen geopen zijn volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook koopavonden zijn toegestaan.
 • Het maximum aantal mensen in een winkel is 1 per 10 vierkante meter.

Vanaf 26 juni geldt het volgende.

 • In binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals een golfshop of winkel, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter.
 • De mondkapjesplicht vervalt in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden.

We bevelen aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen. Het RIVM adviseert: "Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of contactloos te laten betalen."

Gebruik de poster Golfshop geopend

Golfshops mogen ook nog steeds kiezen voor een bestel- en afhaalservice (click & collect). Gebruik in dat geval de poster Golfshop geopend: click & collect.

Steunpakketten blijven in deze pandemie noodzakelijk voor veel golfbanen en -clubs. Op 27 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de bestaande steunregelingen voor bedrijven en zelfstandigen (TOZO, NOW en TVL) met drie maanden verlengd worden. Bedrijven en zelfstandigen kunnen dus ook in het derde kwartaal aankloppen bij de overheid. Ook is de terugbetaling van belastingschulden aangepast. Lees meer op mkb.nl.

NOW-5

Voor de vijfde maal kunnen werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20% in drie aaneengesloten maanden, op grond van de NOW, bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit kan sinds begin mei tot en met 30 juni 2021 onder bepaalde voorwaarden. Lees meer op de website awvn.nl

TASO-Q1 en TVS-Q1

Op vrijdag 14 mei 2021 is de regeling voor de TASO en de TVS voor Q1 gepubliceerd. Via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19) kunnen sportverenigingen compensatie aanvragen voor de geleden schade door de coronamaatregelen. De TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) is bedoeld om de verhuurders te compenseren die de huur voor amateursportorganisaties hebben kwijtgescholden.

Vanaf maandag 17 mei 2021 kunnen aanvragen worden ingediend via de website van DUS-I. Op een aantal punten zijn de beide regelingen verruimd ten aanzien van het vorige kwartaal. Kijk hier voor een verdere toelichting op de TASO en TVS (Q1).

TOZO-Q3

De TOZO is een speciale regeling voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Met deze regeling kun je een aanvulling krijgen op inkomen en bedrijfskapitaal. Sinds 1 april 2021 is het mogelijk om TOZO 4 aan te vragen.

TVL

Lees hier meer over de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). 

Online tool "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub"

De overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om de schade veroorzaakt door corona (deels) te compenseren. Maar al die verschillende regelingen maken het voor sportverenigingen en ondernemers niet per se overzichtelijker. Om clubs hierin wegwijs te maken, bestaat er sinds 1 februari 2021 een speciaal interactief dossier, samengesteld door sportbonden in samenwerking met NOC*NSF. Ook voor ondernemers is dit een handig overzicht.

In het dossier "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub" staat eenvoudig uitgelegd welke overheidsregelingen er zijn en ontdekken clubs voor welke regelingen ze wel en niet in aanmerking komen. Het dossier bevat in hoofdlijnen “De financiële keten van een sportclub” en laat zien welke financiële relaties er kunnen zijn tussen sporter, sportclub en sportbond en hoe die met elkaar samenhangen. De financiële compensatieregelingen van de overheid zijn erop gericht om de schade voor concreet genoemde kostenposten te vergoeden. Daarom is het van belang dat sportclubs en sportbonden hier goed naar kijken voordat ze eventuele eigen afspraken of regelingen maken over financiële compensatie. Want dat kan er onbedoeld toe leiden dat er sprake kan zijn van minder financiële compensatie uit de rijksregelingen, zoals de TASO, TVS en NOW. In het dossier wordt dat verder uitgelegd. Bekijk hier het dossier "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub".

Overzicht Deloitte

 • Op 19 januari 2021 is een overzicht van Deloitte verschenen waarop alle financiële noodvoorzieningen staan. Klik hier voor het overzicht van Deloitte. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres.
 • Klik hier voor een eerder gepubliceerd overzicht (Excel) van alle maatregelen en vergoedingen die mogelijk voor jouw golfclub of -baan van toepassing zijn.
 • Bekijk ook het overzicht van NOC*NSF

Updates

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.)

Websites

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Coronamonitor

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De coronamonitor van het Mulier Instituut wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten. Lees meer in de FAQ "Wat moet ik weten over het onderzoek van het Mulier Instituut?"

Tot 26 juni geldt het volgende.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Dit maximum is exclusief teaching professionals/personeel. Het maximum van 50 personen geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Zij hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.
 • In golf is het bij het oefenen en spelen niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. Voor teaching professionals is lesgeven zonder 1,5 meter afstand te houden soms wel nodig. Dit is toegestaan. 
 • Douches en kleedkamers mogen geopend zijn. Lees meer in de FAQ over kleedkamers en douches.
 • In indoor golflocaties mogen er per ruimte maximaal 50 personen aanwezig zijn. Binnen moet iemand een mondkapje dragen maar deze mag af tijdens het sporten. Het is wenselijk om sporters in indoor locaties zo veel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling te laten sporten en tijdelijk de gegevens van de deelnemers vast te leggen, door via de reserveringen bij te houden wie wanneer sportte.
 • We bevelen aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, dus bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.

Vanaf 26 juni geldt het volgende.

 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten nog steeds dringend te verzoeken om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten. Voor teaching professionals is lesgeven zonder 1,5 meter afstand te houden soms wel nodig. Dit is toegestaan. 
 • Douches en kleedkamers mogen geopend zijn. Lees meer in de FAQ over kleedkamers en douches.
 • We bevelen aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, dus bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.
 • In indoor golflocaties geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Als men bij aankomst of bij het weggaan geen 1,5 meter afstand kan houden, moet een mondkapje gedragen worden. Het mondkapje mag af tijdens het sporten. 

Materialen in de baan

In maart 2020 hebben we uit voorzorg en in overleg met het RIVM geadviseerd om alle materialen (zoals bunkerharken, prullenbakken en ballenwassers) uit de baan te halen. In juli 2020 is aangegeven dat banen en clubs deze materialen kunnen terugplaatsen als zij dat wensen, met de kanttekening dat het aanbeveling verdient dat materialen na elke aanraking gedesinfecteerd worden, door de club/baan of door de golfer. We hebben er toen bij gezegd: "We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. In het algemeen is het advies dat iedereen geregeld de handen wast." Veel banen hebben materialen teruggeplaatst, veel ook nog niet. 

Sinds 20 april 2021 is ons standpunt dat het in onze ogen, mede na uitgebreid overleg met deskundigen, verantwoord en veilig is materialen terug te plaatsen in de baan - met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is (lees daarover meer verderop).

Materialen zoals vuilnisbakken, ballenwassers en harken kunnen in onze ogen in de baan geplaatst worden en ons inziens kunnen clubs ook toestaan dat de vlaggenstokken aangeraakt worden. Ook kunnen markeerbordjes voor de "longest drive" en "nearest to the pin" gebruikt worden. Maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is als men baanmaterialen aanraakt. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

De keuze om materialen zoals harken in de baan te plaatsen en het aanraken van vlaggenstokken toe te staan, is aan de clubs en banen zelf. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Huurclubs

Golfers mogen gebruikmaken van leen- en huurclubs. De clubs moeten de stokken na gebruik schoonmaken met een reinigingsmiddel.

Scorekaarten

Wat betreft het uitwisselen van scorekaarten is het advies nog altijd om het uitwisselen van scorekaarten te voorkomen en om spelers te vragen hun scores digitaal in te voeren via de app GOLF.NL of clubsoftware. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Materialen en besmettingsrisico

NOC*NSF zegt hierover het volgende.

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

In het algemeen raden we aan dat sporters regelmatig hun handen wassen en sportmaterialen desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.

De clubs en banen mogen zelf bepalen hoeveel personen er in een flight spelen. Sinds 19 mei mogen er volgens het golfprotocol meer dan vier personen in een flight spelen (bij bepaalde funwedstrijden is het gebruikelijk om flights van vijf of zes personen te vormen). Wij raden flights van meer dan vier personen echter af omdat het tot meer toestroom leidt en omdat hiermee het risico op groepsvorming vergroot wordt.

Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten nog steeds dringend te verzoeken om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten.

Tot 26 juni geldt het volgende.

 • Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand.
 • In publieke binnenruimtes is het verplicht om een mondkap te dragen (receptie en toiletten). Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. 

Vanaf 26 juni geldt het volgende.

 • De mondkapjesplicht vervalt in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden. 
 • In binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter.

Digitale vergaderingen

Sinds 24 april 2020 mogen sportverenigingen de ALV volledig of deels digitaal organiseren. Dit is toegestaan op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Intrekking van de wet (op zijn vroegst per 1 augustus) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd.

De verlenging van de spoedwet verandert niets aan het uitstellen van de ALV (dat kan tot maximaal vier maanden na de verplichte datum waarop je normaal de ALV moet houden). Iedereen moet tot 72 uur van tevoren per mail of anderszins vragen kunnen stellen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden. 

In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV.

Check allereerst het reisadvies op wijsopreis.nl. De veilige landen krijgen op deze website de kleurcode groen of geel. Je kunt dus met op vakantie naar landen met een groen of geel reisadvies.

Let wel op, want ondanks dat een land op geel of groen staat, leggen de meeste landen aan reizigers uit Nederland beperkingen op, zoals een verplichte test of quarantaine. Kijk hier ook goed naar in het reisadvies.

In landen met de kleurcode oranje zijn veel coronabesmettingen. Ga hier niet naar toe op vakantie.

Reizigers die in juli of augustus 2021 vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. Deze gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen.

Met het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) is het gemakkelijker om binnen de Europese Unie te reizen tijdens de coronapandemie. Vanaf 1 juli 2021 is het DCC beschikbaar via de CoronaCheck-app. Kijk hiervoor op de pagina Reizen en vakantie van rijksoverheid.nl.

De coronacrisis heeft de sport hard geraakt. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met VSG, NOC*NSF en POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) onderzoekt het Mulier Instituut de gevolgen voor sportverenigingen.

Op 11 juni 2021 is de Monitor Sport en Corona III door minister van Ark naar de Kamer gestuurd. De conclusie: "Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Het omzetverlies voor de breedtesport was iets meer dan 1,8 miljard euro. Daar stond tegenover dat naar schatting 782 miljoen euro op kosten is bespaard en de steunmaatregelen 534 miljoen euro gecompenseerd hebben."

Lees meer op de website mulierinstituut.nl

Eigen onderzoek

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen we wat de effecten zijn (geweest) op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

Tot 26 juni geldt het volgende.

 • Vanwege de coronapandemie mogen club het examen tijdelijk digitaal afnemen. In een protocol worden de richtlijnen uitgelegd. Lees hier meer.
 • Voor regellessen of examens in binnenruimtes geldt het volgende. Per ruimte of zaal een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.  Zorg voor vaste zitplaatsen op 1,5 meter afstand en voldoende ventilatie. We adviseren om bijeenkomsten voor regellessen alleen binnen te organiseren als het noodzakelijk is. Bij voorkeur worden regellessen buiten gegeven.

Vanaf 26 juni geldt het volgende.

 • Vanwege de coronapandemie mogen club het examen tijdelijk digitaal afnemen. In een protocol worden de richtlijnen uitgelegd. Lees hier meer.
 • We adviseren om bijeenkomsten voor regellessen alleen binnen te organiseren als het noodzakelijk is. Bij voorkeur worden regellessen buiten gegeven.
 • Voor regellessen of examens in binnenruimtes geldt het volgende:
  de mondkapjesplicht vervalt in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden;
  in binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter.

 

Golfbanen en -clubs zijn voor en na de versoepelingen per 26 juni 2021 verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom en het handhaven van de 1,5-meterregel en resterende coronarichtlijnen. Om deze reden adviseren wij nog steeds om met starttijden te werken of op een andere wijze te voorkomen dat er drukte ontstaat op de holes waar spelers starten. We adviseren ook om een gezondheidscheck te doen voor aanvang van een ronde.

Het is toegestaan dat golfers een starttijd boeken op de accommodatie zelf, maar om groepsvorming bij de reserveringsbalie te voorkomen verdient het aanbeveling om golfers te verzoeken dat zij starttijden digitaal boeken. Het RIVM adviseert: "Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen." Lees hier meer over veilig betalen. Wat betreft het aantal golfers per flight, raadpleeg de FAQ "Hoeveel golfers mogen in één flight spelen?"

Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten dringend te blijven verzoeken om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten.

Als we scherp blijven, blijft golf de veiligste sport die er is. Als de coronacijfers in Nederland onverhoopt een negatieve wending nemen, dan kan de golfsport hiervan de vruchten plukken. 

GOLFGO

Voor online reserveringen hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. In verband met de coronacrisis was GOLFGO in 2020 gratis voor golfclubs en -banen. GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. Aanpassingen in teesheets worden door GOLFGO automatisch uitgelezen via de systemen van Intogolf en Egolf4u. De aanpassingen die een club of baan doet van een flight van vier naar maximaal twee personen wordt dus direct verwerkt in GOLFGO.

Tips

Het is een uitdaging om een starttijdensysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Lees daarvoor het artikel Efficiënt starttijdenmanagement: 9 tips.

   

Golfstart is een boekingsplatform voor beginnende golfers. Via Golfstart vinden mensen in heel Nederland een locatie in hun regio waar ze met een golfcursus kunnen beginnen. Golfstart is sinds begin 2020 zeer populair.

Is je club nog niet aangemeld bij Golfstart? Lees hier hoe het werkt en hoe je gratis kunt meedoen en profiteren van landelijke promotie. Bij Golfstart-lessen moeten de actuele coronamaatregelen in acht genomen worden.

Neem contact op met je lokale GGD en maak samen met de GGD een plan. Indien bij een sporter/vrijwilliger of werknemer COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen. Het is zaak om er snel bij te zijn ter voorkoming van verdere besmetting en om verantwoord open te kunnen blijven.

 

De uitbraak van de coronapandemie in 2020 was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer op ngf.nl/boostplan.

 

boostplan ngf

Vanwege de coronamaatregelen moesten en moeten sommige workshops en cursussen afgelast worden. De NGF organiseert om deze reden veel online webinars en online trainingen. Bekijk het aanbod op de NGF-kalender.

De NGF Competitie van 2021 is afgelast. Als de coronamaatregelen na de zomer niet strenger worden, dan kunnen de Najaarscompetitie en Jeugdcompetitie van 2021 wel doorgaan. Meer details zijn te vinden in de FAQ over de competities.

Pas vanaf 26 juni 2021 zijn wedstrijden en competities tussen clubs toegestaan. Belangrijke NGF-wedstrijden zijn verplaatst naar een nieuwe datum. Raadpleeg voor de data de NGF-wedstrijdkalender. Lees ook de FAQ "Organiseer je een NGF-wedstrijd en zoek je het NGF-wedstrijdenprotocol?"

Het Big Green Egg Open, een toernooi van de Ladies European Tour dat van 30 juni tot en met 3 juli 2021 op de Rosendaelsche Golfclub wordt gehouden, gaat door. Het ELTK voor Girls, dat in juli op de Hilversumsche zou worden gespeeld, is noodgedwongen 'teruggegeven' aan de Europese federatie.

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet "te druk" wordt. Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een starttijdenreserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken.

Dat geldt ook voor bezoekers van de oefenfaciliteiten. Dit kan in de praktijk bewerkstelligd worden door bij de ingang van de drivingrange een formulier neer te leggen waarop bezoekers hun naam en contactgegevens kunnen invullen. Dat kost geen geld en weinig tijd.

We adviseren voorts dat teaching professionals goed bijhouden wie ze op les hebben, inclusief de deelnemers aan clinics. In het geval van een besmetting kunnen dan de contactgegevens van golfers doorgegeven worden. 

Lees ook de FAQ "Zijn (indoor) lessen en trainingen toegestaan?"

Toezicht houden op het gedrag in de baan is niet verplicht. Wel adviseren we dat er dagelijks een coronacoördinator is aangesteld en dat er om in en rond het clubhuis toezicht wordt gehouden met speciale aandacht voor de toestroom, 1,5-meterrichtlijn, eenrichtingsverkeer en hygiëne. De coronacoördinator houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

Golfclubs en -banen zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom. We adviseren het volgende. 

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden, ook als men beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en de eerste afslagplaats. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de regels die gelden op de golfaccommodatie. Geef in het clubhuis aan wat het maximum aantal personen per ruimte is.

Op 12 mei 2021 is besloten om de Jeugdcompetitie van dit jaar uit te stellen van juni naar het najaar, om de kans te vergroten dat de Jeugdcompetitie in 2021 kan doorgaan.

Als de coronamaatregelen na de zomer niet strenger worden, dan kunnen de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie in 2021 doorgaan. Door de verplaatsing naar het najaar zal de Jeugdcompetitie in een licht afgeslankte vorm gespeeld worden.  Meer details zijn te vinden in de FAQ over de competities.

Het NGF-bestuur heeft op 24 februari 2021 besloten om de NGF Competitie in het voorjaar van 2021 te annuleren. Dit is toegelicht in deze brief aan alle clubs.

 

Op 14 oktober 2020 werden evenementen verboden. 

Evenementen zijn vanaf 30 juni 2021 weer toegestaan, heeft de overheid op 18 juni laten weten. Voorlopig geldt wel de voorwaarde dat publiek onderling 1,5 meter afstand kan houden. Als alle toeschouwers een coronatoegangsbewijs hebben (waaruit blijkt dat men een toegangstest heeft gedaan, gevaccineerd is of hersteld is van corona), dan vervalt de verplichting van de 1,5 meter en geldt de reguliere capaciteit.

Wij weten nog niet hoe de overheid de term “evenement” interpreteert. We zoeken deze kwestie nader uit en komen hier op terug. Overleg in geval van twijfel vooraf met je gemeente.

Sinds 19 mei 2021 is er geen dringend advies meer om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Het nieuwe advies voor alle manieren van vervoer is om zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen, en om drukte onderweg en op stations te vermijden. In het openbaar vervoer en op vliegvelden is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. 

Het blijft belangrijk dat we er als golfsport alles aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en zich laten testen. 

Het is belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht blijven brengen van hun leden. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl. Het is ook belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. En het is belangrijk om golfers aan te spreken als ze regels negeren. Zet in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen.

Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent '1,5 meter samenleving proof' is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl. Bekijk ook de informatie over het Boostplan op ngf.nl/boostplan

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toiletten, douches en overige algemene ruimtes en gangen. 

Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

We adviseren om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen op de accommodatie.

In dit document staat een waslijst aan tips.

De sluiting van golfbanen in het voorjaar als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer: ngf.nl/boostplan

GOLF.NL kan lente-, zomer-, herfst- en winteracties op je baan onder de aandacht brengen van spelers. Stuur hiervoor een mail aan redactie@golf.nl.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.

De NGF organiseert ook cursussen, online trainingen en live webinars om clubs en banen te helpen. Bekijk het aanbod op de NGF-kalender

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of als het noodzakelijk is in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

De digitale pas van de NGF is geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club.

De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig.

Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland.

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen. Lees hier meer.

Speciaal voor NGF-wedstrijden en clubs die 'in coronatijd' gastheer zijn van een NGF-wedstrijd is een wedstrijdprotocol ontwikkeld. Ook is er een document met informatie voor deelnemers aan NGF-wedstrijden gemaakt. Clubs die NGF-wedstrijden organiseren en deelnemers aan NGF-wedstrijden dienen deze documenten goed te bestuderen. 

Dit protocol is niet van toepassing voor clubwedstrijden maar clubs kunnen het wel raadplegen om ervoor te zorgen dat hun eigen clubwedstrijden veilig verlopen.