Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

20 januari 2021

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 20 januari 17.45 uur.

Verderop in dit artikel vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Onderstaand vind je het laatste nieuws en de belangrijkste richtlijnen. Cursief = recent toegevoegd.

Lockdown verder aangescherpt, grote kans op een avondklok

Op 20 januari zijn in een persconferentie aanvullende coronamaatregelen bekendgemaakt. Het kabinet heeft het voornemen om binnen enkele dagen in heel Nederland een avondklok in te voeren. Hiervoor is eerst nog toestemming van de Tweede Kamer nodig. Als de avondklok wordt ingevoerd, moet iedereen van 20.30 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends binnen blijven. Het is dan verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn.

Voor golfbanen betekent het dat er na 20:30 uur geen activiteiten meer voor publiek mogen plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de openingstijden van verlichte driving ranges, avondlessen op een verlichte baan en het afnemen van examens in de avond.

Werk (bijvoorbeeld het schoonmaken van het clubgebouw of het rapen van de rangeballen) kan doorgaan met een werkgeversverklaring. De benodigde formulieren zullen te vinden zijn op rijksoverheid.nl/avondklok.

Als de avondklok wordt ingevoerd, dan geldt die vermoedelijk in elk geval tot 10 februari 04.30 uur.

Het kabinet wil een avondklok invoeren omdat het aantal besmettingen niet snel genoeg daalt. Ook zijn er grote grote zorgen over varianten van het coronavirus, die nog besmettelijker zijn dan het virus dat we al kennen. Het hoeft geen betoog dat het belangrijk is dat alle golfers, clubs en banen de coronamaatregelen in acht nemen.

Eén persoon thuis

Per 20 januari geldt deze aanvullende coronamaatregelen: thuis mag nog maar één persoon van 13 jaar of ouder per dag uitgenodigd worden in plaats van twee en men mag maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Deze maatregelen hebben geen invloed op het maximaal aantal personen in een groepsles of flight. Dit blijft twee personen.

Wat mag?

Op 14 december is Nederland in een tijdelijke lockdown gegaan met als doel de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Op 12 januari is bekendgemaakt dat de lockdown verlengd wordt van 18 januari tot en met dinsdag 9 februari. Voor golf geldt tot minstens 9 februari het volgende:

 • Golf blijft toegestaan in flights van maximaal twee personen. Jeugd tot en met 17 jaar mag wel in flights van drie of vier golfen. Zorg ervoor dat golfers nog steeds onderling 1,5 meter afstand houden.  
 • De sluiting van de horeca (ingegaan op 14 oktober) blijft van kracht. Een afhaalbalie voor eten en drinken is we; nog steeds toegestaan.
 • Golfshops moeten dicht blijven.
 • Publieke ruimtes moeten sluiten met uitzondering van de receptie en de toiletten. Interne samenkomsten (bijvoorbeeld van vrijwilligers of medewerkers) zijn nog toegestaan, maar het advies is om dit alleen te organiseren als het noodzakelijk is. Bij voorkeur zijn er alleen digitale samenkomsten. 
 • Het advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.

Routekaart

De Routekaart die tot minstens 9 februari geldt, is hier te downloaden. We zitten op niveau 5: "Lockdown". Hieronder staan de belangrijkste richtlijnen voor golfclubs en -banen.

 • Werk zo veel mogelijk met starttijden zodat er doorstroming is en er geen groepsvorming ontstaat. Houd goed toezicht op de 1,5 meter afstand en stel een coronacoördinator aan. Let op, dit betreft een advies en is geen verplichting, maar golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer.
 • Onderlinge clubwedstrijden mogen onder bepaalde voorwaarden doorgaan en met maximaal 2 personen per wedstrijdflight. Publiek bij wedstrijden blijft verboden. (Lees de FAQ "Zijn clubwedstijden toegestaan?")
 • Bij golflessen mag een groep maximaal uit twee personen bestaan, exclusief de pro. De pro kan meerdere groepjes tegelijk lesgeven, maar de groepjes mogen niet mengen en moeten zichtbaar afgescheiden zijn. Dat kan bijvoorbeeld door één mat vrij te laten op de driving range tussen de groepjes of één groep instructies te geven voor de driving range en de andere groep voor de puttinggreen. Er blijft een uitzondering gelden voor kinderen tot 18 jaar; zij mogen in grote groepen sporten.
 • Het dringende advies van de overheid is nog steeds om thuis te werken tenzij dit echt niet anders kan. Heeft je club of baan collega’s of vrijwilligers die het werk vanuit huis kunnen doen, neem dan contact met ze op om dit af te stemmen. 
 • De overheid roept iedereen op om zo min mogelijk contacten te hebben, want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Nederlanders worden ook opgeroepen om tot en maart niet naar het buitenland te gaan tenzij een reis strikt noodzakelijk is.

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

Overzicht maatregelen en vergoedingen

Op 19 januari is een nieuw overzicht van Deloitte verschenen waarop alle financiële noodvoorzieningen staan. Klik hier voor het overzicht van DeloitteLees ook de FAQ "Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn club?"

Werksessies Golfstart en open golfdagen

Op 26, 28 en 29 januari zijn er Golfstart-bijeenkomsten waarin enquêteresultaten en ervaringen van clubs en banen besproken worden. Lees hier meer.

Winteracties

GOLF.NL kan de winteracties op je baan onder de aandacht brengen van spelers. Lees hier meer.  

Protocollen en posters

Houd corona buiten de deur!

Het blijft belangrijk dat we er als golfsport alles aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Wie klachten heeft, moet thuisblijven en zich laten testen.

Het is ook belangrijk dat clubs en banen wijzigingen van de coronaregels melden aan de golfers. En het is belangrijk om golfers aan te spreken als ze regels negeren. Zet in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen. We adviseren nog steeds om de local rule voor bunkers toe te passen en de harken nog niet terug te leggen in de bunkers. Houdt ook eenrichtingsverkeer in stand. Vermijd drukte op de golfbaan.

Door ons strikt te houden aan de richtlijnen laten we zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken. 

Veelgestelde vragen

Gezien de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus mogen clubs het examen tijdelijk digitaal afnemen. In een protocol worden de richtlijnen uitgelegd. Lees hier meer.

Interne samenkomsten (bijvoorbeeld voor regellessen) zijn nog toegestaan, maar het advies is om dit alleen te organiseren als het noodzakelijk is. Bij voorkeur zijn er alleen digitale samenkomsten. Organiseer je toch een interne bijeenkomst, zorg dan voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie.

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkap te dragen, dus onder andere in het clubhuis en in de golfshop. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig.

 • Op 19 januari is een nieuw overzicht van Deloitte verschenen waarop alle financiële noodvoorzieningen staan. Klik hier voor het overzicht van Deloitte. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres.
 • Klik hier voor een eerder gepubliceerd overzicht (Excel) van alle maatregelen en vergoedingen die mogelijk voor jouw golfclub of -baan van toepassing zijn.
 • Bekijk ook het overzicht van NOC*NSF

TVL-regeling Q4 geopend tot en met 29 januari 2021

Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal 3.000 euro vaste lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op regeling ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten’ (TVL). Voor meer informatie over deze regeling, lees hier verder. De regeling is geopend tot en met 29 januari 2021 voor de tegemoetkoming over Q4.

Updates

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.)

Websites

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Coronamonitor

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De coronamonitor van het Mulier Instituut wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten. Lees meer in de FAQ "Wat moet ik weten over het onderzoek van het Mulier Instituut?"

Vanaf 14 december 2020 mag golf alleen beoefend worden in flights van twee personen. Zorg er voor dat golfers onderling 1,5 meter afstand houden.

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet "te druk" wordt. Daarnaast scharen wij ons achter het advies in het sportprotocol van NOC*NSF om ervoor te zorgen dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het advies is om aanwezigheidsgegevens minimaal vier weken te bewaren. 

Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een reserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken. Op die manier voorkom je ook groepsvorming bij de reserveringsbalie. We adviseren om goed toezicht te houden op de 1,5 meter afstand en om een coronacoördinator aan te stellen. We adviseren ook om een gezondheidscheck te doen voor aanvang van een ronde. Gebruik daarvoor deze poster van het RIVM. Het is toegestaan dat golfers een starttijd boeken op de accommodatie zelf, maar om groepsvorming bij de reserveringsbalie te voorkomen verdient het aanbeveling om golfers te verzoeken dat zij starttijden digitaal boeken.

Voor online reserveringen hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. In verband met de coronacrisis was GOLFGO in 2020 gratis voor golfclubs en -banen. GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL.

Aanpassingen in teesheets worden door GOLFGO automatisch uitgelezen via de systemen van Intogolf en Egolf4u. De aanpassingen die een club of baan doet van een flight van vier naar maximaal twee personen wordt dus direct verwerkt in GOLFGO.

Let op, werken met starttijden betreft een advies en is geen verplichting, maar golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer. Zorg er ook voor dat er geen groepsvorming ontstaat bij de eerste hole of andere holes waar spelers starten.

Het is een uitdaging om een starttijdensysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Lees daarvoor het artikel Efficiënt starttijdenmanagement: 9 tips.

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om in alle binnenruimtes een mondkap te dragen, voor golfers is dit van toepassing op de toiletten of de receptie, voor het personeel geldt dit voor alle binnenruimtes. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Het advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.

 

Vanaf 15 december 2020 geldt het volgende.

De golfshop, de douches en kleedkamers moeten sluiten. Golfers mogen zich nog wel melden bij de receptie of gebruik maken van het toilet.

Wij adviseren om alleen bij hoge uitzondering nog een interne fysieke vergadering of bijeenkomst te organiseren. Zorg in dit geval voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie.

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om in alle binnenruimtes een mondkap te dragen, voor golfers is dit van toepassing op de toiletten of de receptie, voor het personeel geldt dit voor alle binnenruimtes. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig.

Het komt voor dat spelers op de parkeerplaats bijeenkomen en daar samen iets drinken of eten. Als golfers in groepen eten of drinken gaan nuttigen, spreek de spelers hier dan op aan. Ook hier wordt op gehandhaafd en overtredingen kunnen sluiting van de accommodatie tot gevolg hebben. Vertel je golfers in nieuwsbrieven en op de clubwebsite hoe belangrijk het is dat we ons met z'n allen aan de regels houden, zodat golf mogelijk blijft. Hier vind je een voorbeeldbrief (een Word-bestand). Gebruik deze tekst of pas de tekst aan voor eigen gebruik.

Douches en kleedkamers moeten gesloten zijn.

Houd bij het sluiten en openen van de douches rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
 • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).
 • Wees dus vooral alert dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld!

Wedstrijden tussen clubs zijn niet toegestaan. Clubwedstrijden, zoals de dames- en herendag, kunnen wel doorgang vinden ongeacht de leeftijd, mits er geen groepsvorming vooraf en achteraf is. Vanaf 15 december 2020 mogen wedstrijdflights uit maximaal twee personen bestaan. Spelers moeten 1,5 meter afstand houden. Op het gehele golfterrein is het maximum aantal personen 250. Dit aantal personen moet dus opgesplitst worden in groepen van maximaal twee personen. 

In het golfprotocol staat vermeld, conform de noodverordeningen, dat officiële wedstrijden niet zijn toegestaan. De redenering hierbij is dat verschillende groepen niet met elkaar in contact moeten worden gebracht. In overleg met het ministerie van VWS hebben we besproken hoe dit toe te passen op golf. We spelen in maximaal tweeballen en met grote ruimte tussen de flights. Als groepsvorming voor en na een golfactiviteit als een dames- of herendag voorkomen kan worden en de uitslag online wordt gedeeld, dan is dit naar onze mening goed en verantwoord te organiseren. VWS deelt deze mening. Het is daarom wel de bedoeling dat men na afloop van een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Shotgun-wedstrijden

Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden, adviseren wij geen shotguns te organiseren of in elk geval het aantal deelnemers aan een shotgun-wedstrijd te minimaliseren. Wil je wel een shotgun-wedstrijd organiseren? Stel dan een coördinator aan die ervoor zorgt dat er geen groepsvorming ontstaat.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar gelden geen restricties. Sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn toegestaan. Kinderen en jeugd tot 18 jaar kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de golfaccommodatie.

Toeschouwers inclusief ouders niet toegestaan

Het doel van alle maatregelen is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. (Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.)

Sinds 14 oktober 2020 mag horeca op golfbanen niet meer geopend zijn. Er zijn geen uitzonderingen, de sluiting geldt ook voor "eet- en drinkgelegenheden" op of bij een sportaccommodatie. Commerciële uitbaters vallen daar ook onder. Net als horeca bij commerciële/ondernemende sportaanbieders. 

Een horeca-afhaalbalie op een golfbaan is wel toegestaan. Lees meer in de FAQ hieronder.

Sinds 1 december 2020 is het verplicht om in alle binnenruimtes een mondkap te dragen, voor golfers is dit van toepassing op de toiletten of de receptie, voor het personeel geldt dit voor alle binnenruimtes. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. 

Vanaf 14 oktober 2020 geldt het volgende. 

Afhalen bij horeca op en bij golfbanen is toegestaan. Als je afhalen op je golflocatie wilt organiseren, adviseren wij dit te melden bij de gemeente.

Afhalen omvat: "verkoop, aflevering, verstrekking van eten, drinken of producten voor gebruik anders dan ter plaatse mits de eet- en drinkgelegenheid tussen 01.00 uur en 07.00 uur gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt."

Zorg dat er geen groepsvorming ontstaat bij het afhalen. Als er iets besteld,  kan men niet het eten of drinken niet bij het afhaalpunt nuttigen. Het is de bedoeling dat men eten en drinken meeneemt in de baan omdat er dan geen groepsvorming ontstaat.

Als golfers in groepen eten of drinken gaan nuttigen rondom het clubhuis, bijvoorbeeld op de parkeerplaats, spreek de spelers hier dan op aan. Ook hier wordt op gehandhaafd en overtredingen kunnen sluiting van de accommodatie tot gevolg hebben. Het is goed om dit te melden aan golfers, bijvoorbeeld in de nieuwsbrieven of je reserveringsbevestigingen. Hier vind je een voorbeeldbrief (een Word-bestand). Gebruik deze tekst of pas de tekst aan voor eigen gebruik.

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkap te dragen, dus onder andere in het clubhuis en in de golfshop. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig.

Het sport- en golfprotocol is afgestemd op de kaders van de wet. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Het advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.

Vanaf 15 december 2020 mag een groep uit maximaal twee personen bestaan, exclusief de pro.

De pro kan meerdere groepjes van twee tegelijk lesgeven, maar de groepjes mogen niet mengen en moeten zichtbaar afgescheiden zijn. Dat kan bijvoorbeeld door een mat vrij te laten op de driving range tussen de groepjes of één groep instructies te geven voor de driving range en de andere groep voor de puttinggreen. Dit is om te voorkomen dat een besmet persoon de hele groep infecteert. Het is wel de bedoeling dat men na afloop van een training of les de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, jeugd vanaf 13 jaar moeten dat wel. Wanneer jeugd en kinderen samen sporten, hoeven zij niet opgedeeld te worden in groepjes van twee. Jeugd tot en met 17 jaar mag dus wel lessen in groepen groter dan twee personen.

Het doel van alle maatregels is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. (Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.)

Indoor lesruimtes

Indoor sporten is voor iedereen (dus ook voor jeugd) niet meer toegestaan vanaf 15 december 2020. 

Golfstart is een boekingsplatform voor beginnende golfers. Via Golfstart vinden mensen in heel Nederland een locatie in hun regio waar ze met een golfcursus kunnen beginnen. Golfstart is sinds maart 2020 zeer populair.

Is je club nog niet aangemeld bij Golfstart? Lees hier hoe het werkt en hoe je gratis kunt meedoen en profiteren van landelijke promotie. Lees ook over Golfstart op de pagina ngf.nl/boostplan.

Golfstart is nog steeds toegestaan mits de groep wordt opgedeeld in groepjes van twee personen. Wouter Voskamp van de Haarlemmermeersche Golf Academie geeft hier een aantal tips hoe je het beste met de coronamaatregelen kunt omgaan.

Werksessies Golfstart en Open golfdagen op 26, 28 en 29 januari 2021

Hoe tevreden zijn de deelnemers en deelnemende golfclubs/-banen over het Golfstart-platform? We hebben veel informatie kunnen halen uit enquêtes. Dit hebben we kunnen aanvullen met waardevolle informatie verkregen uit een groot aantal reacties op de gestelde open vragen. Graag willen wij in een werksessie de uitkomsten met de golfclubs en -banen delen. We zijn benieuwd naar de ervaringen en feedback die jullie nog voor ons hebben over de platformen Golfstart en/of Open golfdagen. Deze feedback wordt meegenomen in de campagneplannen voor 2021 om zo beide platforms te optimaliseren. Lees hier meer.

De sport wordt hard geraakt door de coronacrisis. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF onderzoekt het Mulier Instituut de gevolgen voor sportverenigingen.

In oktober hield Mulier voor de tweede maal een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de coronacrisis (clubs hadden tot 11 oktober 2020 de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen). Deze peiling moet onder meer duidelijk maken in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer. 

Eind november berichtte het Mulier Instituut:

"Het omzetverlies in de breedtesportsector (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) komt in 2020 uit op 1,5 miljard euro. Na kostenbesparingen (350 miljoen euro) en compensatie uit diverse steunmaatregelen (450 miljoen euro) resteert een directe schade voor de breedtesportsector van ruim 700 miljoen euro. Deze schade wordt opgevangen door het aanspreken van reserves. Dit leidt tot aantasting van het investerings- en weerstandsvermogen van sportorganisaties en bedreigt het voortbestaan van deze organisaties. Deze schattingen zijn opgenomen in de tweede monitor Sport en corona. De monitor geeft een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en de organisatie en de financiering van de sport in Nederland." Een van de bevindingen: "Zowel het omzetverlies als de directe schade in de breedtesport zitten vooral bij de sportondernemers (fitnesscentra, dansscholen, maneges, golfbanen e.d.)." Lees hier verder.

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF). Lees hier meer. 

Uit het onderzoek van het het Mulier Instituut blijkt onder meer dat de coronapandemie leidt tot structurele wijzigingen in het sportbeleid van gemeentes. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe eisen die aan sportaccommodaties worden gesteld (onder meer ventilatie). Denk ook aan meer aandacht voor de buitenruimte en het inzetten op de preventieve waarde van sport en bewegen. Lees meer in een bericht op mulierinstituut.nl.

Eigen onderzoek

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen we wat de effecten zijn (geweest) op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

Neem contact op met je lokale GGD en maak samen met de GGD een plan. Indien bij een sporter/vrijwilliger of werknemer COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen. Het is zaak om er snel bij te zijn ter voorkoming van verdere besmetting en om verantwoord open te kunnen blijven.

 

Sinds september 2020 werkt de overheid met de risiconiveaus Waakzaam (1), Zorgelijk (2), Ernstig (3) en Zeer ernstig (4). Het aantal besmettingen bepaalt het niveau. Bekijk op het coronadashboard het actuele risiconiveau in jouw veiligheidsregio. Hier lees je wat de risiconiveaus betekenen.

De indeling per risiconiveau heeft vooralsnog geen gevolgen. Voorlopig gelden de strenge nationale maatregelen ( de lockdown) die het kabinet op 14 december 2020 aankondigde. Zodra het aantal nieuwe besmettingen terugloopt, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Dan zullen er per veiligheidsregio maatregelen en beperkingen gelden op basis van het risiconiveau.

Aanvullende coronaregels

Nu al kunnen er in elke veiligheidsregio wel aanvullende lokale coronaregels gelden. Raadpleeg de aanvullende maatregelen in jouw veiligheidsregio. Neem bij onduidelijkheden contact op met je gemeente. Bekijk hier de aanvullende maatregelen in jouw veiligheidsregio.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. Het sport- en golfprotocol is afgestemd op de kaders van de wet. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Het advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.

De tijdelijke sluiting van golfbanen in het voorjaar van 2020 als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer op ngf.nl/boostplan.

 

boostplan ngf

Vanwege de coronamaatregelen moesten en moeten veel workshops en cursussen afgelast worden. 

De NGF organiseert om deze reden veel online webinars en online trainingen. Kijk hier naar het aanbod en raadpleeg ook de kalender.

De NGF Competitie, NGF Najaarscompetitie en Jeugdcompetitie van 2020 moesten afgelast worden. Of de NGF Competitie in het voorjaar van 2021 kan doorgaan, is nog niet bekend. Lees hier meer.

Van 1 juli tot 13 oktober 2020 zijn er onder voorwaarden wedstrijden gespeeld. Nadien zijn wedstrijden afgelast: Meer informatie: ngfwedstrijden.com.

Na de tijdelijke sluiting in het voorjaar van 2020 zijn de banen goed bezet.

Samen met Intogolf kunnen we ronden geaggregeerd per maand meten. Interessant is te zien hoe de verdeling van de losse ronden is. In deze tabel is te zien dat met name leden in 2020 veel meer hebben gespeeld dan in de afgelopen jaren. Greenfee laat een kleine stijging zien en er is een flinke daling van de strippen. Het totaal aantal ronden (peildatum: eind september) komt in de buurt van 2019.

Deze grafiek laat goed zien hoe het speelgedrag van leden zich heeft ontwikkeld tot en met september 2020. De eenheid is: ronden per maand per 9 holes.

Lees meer op ngf.nl/boostplan.

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet "te druk" wordt. Daarnaast scharen wij ons achter het advies in het sportprotocol van NOC*NSF om ervoor te zorgen dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om aanwezigheidsgegevens minimaal vier weken te bewaren.

Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een starttijdenreserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken.

Dat geldt ook voor bezoekers van de oefenfaciliteiten. Dit kan in de praktijk bewerkstelligd worden door bij de ingang van de drivingrange een formulier neer te leggen waarop bezoekers hun naam en contactgegevens kunnen invullen. Dat kost geen geld en weinig tijd. Leg de leden en gasten wel goed uit waarom het belangrijk is dat zij zich registreren als ze de oefenfaciliteiten bezoeken:

 • De golfsport schaart zich achter het advies in het sportprotocol van NOC*NSF om aanwezigheidsgegevens te kunnen overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek, omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus.
 • De aanwezigheidsgegevens worden na vier weken vernietigd.

We adviseren voorts dat teaching professionals goed bijhouden wie ze op les hebben, inclusief de deelnemers aan clinics. In het geval van een besmetting kunnen dan de contactgegevens van golfers doorgegeven worden. Daarmee helpen we de GGD's bij bron- en contactonderzoek. 

 

Toezicht houden op het gedrag in de baan is niet verplicht. Wel adviseren we dat er dagelijks een coronacoördinator is aangesteld en dat er om in en rond het clubhuis toezicht wordt gehouden met speciale aandacht voor de 1,5-meterrichtlijn, eenrichtingsverkeer en hygiëne.

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. Het sport- en golfprotocol is afgestemd op de kaders van de wet. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Het advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.

Golfclubs en -banen moeten zorg dragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer. We adviseren het volgende. 

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden, ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en de eerste afslagplaats. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de regels die gelden op de golfaccommodatie. Geef in het clubhuis aan wat het maximum aantal personen per ruimte is.

De aantallen in je clubhuis zijn aan maxima gebonden. Het is dan ook niet mogelijk om bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Ook in die situatie moet men zich houden aan maximale aantallen.

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om in alle binnenruimtes een mondkap te dragen. Voor golfers is dit van toepassing op de toiletten of de receptie, voor het personeel geldt dit voor alle binnenruimtes. Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Het advies aan clubs en banen is om goed contact te houden met de eigen gemeente. Stel de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen en voornemens en vraag waar nodig toestemming.

Een virus heeft een mens of dier nodig om "in leven te blijven" en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. 

De verantwoordelijkheid van het beschikbaar stellen en het desinfecteren van materialen ligt bij de clubs en banen. Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om meer golfgerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen wel na elke aanraking gedesinfecteerd te worden: of door de club/baan of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. In het algemeen is het advies dat iedereen geregeld de handen wast. 

Harken in de bunkers zijn toegestaan maar dan moeten de spelers na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is het hanteren van een local rule die te vinden is in het artikel ngf.nl/coronaregels. Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij om goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel, omdat het veel controle en dus tijd zal vereisen.

Lees in het artikel ngf.nl/coronaregels wat vereist is om qualifying condities aan te bieden.

De kans dat je besmet raakt doordat je golfsportmateriaal zoals een hark aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

De clubs kunnen vanaf 17 juni 2020 kiezen tussen onderstaande twee opties.

1 Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker

Op verzoek van meerdere clubs heeft de Handicap- & Regelcommissie van de NGF na het webinar van 5 juni de situatie ten aanzien van de toestand van de bunkers op de banen in Nederland besproken en is er besloten om per direct onderstaande plaatselijke regel toe te staan, waarbij qualifying condities van kracht blijven. "Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole." Deze plaatselijke regel kan worden ingevoerd wanneer de commissie van mening is dat de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen. Voor de uitgebreide versie kijk op ngf.nl/coronaregels. Wanneer het plaatsen binnen een kaartlengte niet voldoende is voor de toestand op uw baan, neem dan contact op met Myrte Eikenaar (Manager Handicap & Regels) via myrte.eikenaar@ngf.nl voor een passende oplossing. In verband met de veiligheid voor uw spelers adviseren wij u voorlopig de plaatselijke regel hierboven toe te passen.

Als besloten wordt om de harken voorlopig nog niet in de bunkers te leggen, dan zijn er verschillende oplossingen om de bunkers zo netjes mogelijk te houden. Clubs kunnen de spelers verzoeken om oneffenheden in het zand glad te strijken met de voet of club. Een club of baan kan ook met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Andere mogelijkheden zijn:

 • Het meegeven van een (lichte) hark aan één persoon per flight.
 • Marshals laten harken als ze langs bunkers rijden.
 • Spelers aanmoedigen een speelgoedharkje mee te nemen.

2 Harken terug op de golfbaan

Harken mogen teruggeplaatst en gebruikt worden door spelers. De spelers moeten dan wel na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is vanzelfsprekend het hanteren van de local rule (optie 1).

Voor alle duidelijkheid. Je maakt of gebruik van de local rule waarbij harken dus niet in de baan zijn of harken zijn in de baan en dan kunt u de local rule niet toepassen. Beide tegelijk is vanzelfsprekend niet de bedoeling.

In binnenruimtes waar men kan zitten geldt een maximaal aantal van 30 personen. We adviseren om alleen bij hoge uitzondering een vergadering of bijeenkomst te organiseren. Zorg in dit geval voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie.

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkap te dragen (receptie en toiletten). Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december 2020 de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig.

Sinds 24 april 2020 is het toegestaan om de ALV volledig of deels digitaal te organiseren (of om de termijn van zes maanden waarbinnen de ALV zou moeten plaatsvinden, te verlengen met ten hoogste vier maanden). Deze corona-spoedwet liep af op 1 september 2020 maar is verlengd. Het uitgangspunt is dat de spoedwet wordt “verlengd, tenzij”. Als de wet komt te vervallen, dan wordt dat  minimaal twee maanden van te voren bekendgemaakt.

De verlenging van de spoedwet verandert niets aan het uitstellen van de ALV (dat kan tot maximaal vier maanden na de verplichte datum waarop je normaal de ALV moet houden). Iedereen moet tot 72 uur van tevoren per mail of anderszins vragen kunnen stellen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden.

In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV in deze periode.

De eerste ALV van 2021 wordt gehouden op 1 mei.

De najaars-ALV van de NGF in 2020 is gehouden op 21 november (lees hier meer). De voorjaars-ALV van de NGF, die normaal gesproken in mei 2020 gehouden zou zijn, is als digitale ALV gehouden op 19 september 2020 (lees hier meer). 

Sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op het naleven van de regels.

Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en zijn wedstrijden onderling met teams van de eigen club toegestaan. Kinderen en jeugd tot 18 jaar kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de golfaccommodatie.

Ja, maar de overheid roept iedereen op om bewegingen te beperken en zo min mogelijk te reizen. In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. De overheid roept verder op om de spits te mijden.

De overheid adviseert zoveel mogelijk thuis te blijven. Als je de deur uit gaat, reis dan buiten de spits. Dit geldt voor alle vormen van vervoer.

Zit je in de auto met mensen uit een ander huishouden? Lees dan hier meer over de regels.

Vanwege de coronamaatregelen is de opzet voor het NGF Familietoernooi in 2020 aangepast. De opbrengst van het Familietoernooi ging in 2020 naar de clubs zelf. Lees hier meer.

Het streven is dat het NGF Familietoernooi in 2021 doorgaat. Volg ngf.nl en de nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven.

Het blijft belangrijk dat we er als golfsport alles aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en zich laten testen.

Het is belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht blijven brengen van hun leden. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl. Het is ook belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. En het is belangrijk om golfers aan te spreken als ze regels negeren. Zet in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen. We adviseren nog steeds om de local rule voor bunkers toe te passen en de harken nog niet terug te leggen in de bunkers. Houdt ook eenrichtingsverkeer in stand. Vermijd drukte op de golfbaan.

Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl. Bekijk ook de informatie over het Boostplan op ngf.nl/boostplan.

Onderzoek

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche. Graag vernemen wij wat de effecten zijn op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

 

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

We adviseren om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

In dit document staat een waslijst aan tips.

Vanaf 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkap te dragen (receptie en toiletten). Een mondkap moet de neus en mond volledig bedekken. Een spatscherm mag niet als alternatief worden gebruikt. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook voor het personeel en is onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is sinds 1 december de basis voor alle coronamaatregelen. De wet maakt de regionale noodverordeningen overbodig. 

De sluiting van golfbanen in het voorjaar als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer: ngf.nl/boostplan

GOLF.NL kan de winteracties op je baan onder de aandacht brengen van spelers. Lees hier meer. 

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.

De NGF organiseert ook online trainingen en live webinars om clubs en banen te helpen. Ga voor alle online trainingen en live webinars naar ngf.nl/online-trainingen.

Onder de naam #supportervangolf heeft de NGF een hulpactie gehouden voor golfclubs en -banen. Lees hier meer.

Op 17 juni 2020 is een actie gehouden waarbij Naud Frese en Derk ter Braak samen met paralympisch snowboarder Merijn Koek langs 18 golfbanen fietsten en op elke locatie één hole speelden. De opbrengst gaat naar de Mentelity Foundation van Bibian Mentel en #Supportervangolf. Lees hier meer.

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of als het noodzakelijk is in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

De digitale pas van de NGF is geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club.

De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig.

Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland.

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen. Lees hier meer.

Voor twee groepen hebben BUMA en Sena een compensatieregeling getroffen:

 • Groep 1: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik in een door de Rijksoverheid verplicht gesloten commercieel publiekstoegankelijke ruimte. Deze groep ontvangt een compensatie van 100% van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode.
 • Groep 2: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik voor een commercieel publiekstoegankelijke ruimte die niet verplicht gesloten was, maar wel zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft moeten treffen. Deze groep ontvangt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende een vaste periode van drie maanden.

De regeling geldt voor alle sportverenigingen, sportaanbieders en sportbonden in Nederland die bij Buma en Sena op basis van de SBI-code en bij Videma op basis van licentiesoort tot een van de hiervoor genoemde categorieën behoren.

Indien je over een licentie beschikt die in één van beide groepen valt ontvang je een compensatie. Deze compensatie wordt verrekend op de factuur met betrekking tot de licentievergoeding 2020 als deze factuur nog niet eerder dit jaar is opgemaakt. Indien je de factuur voor de licentievergoeding 2020 al in de brievenbus hebt gekregen, ontvang je een creditnota ter hoogte van de compensatie. Leden van brancheorganisaties die de jaarlijkse factuur van hun brancheorganisatie ontvangen, kunnen de compensatie in 2020 verkrijgen via de factuur (of creditnota) die zij van hun brancheorganisatie ontvangen.

Meer details: videma.nl. Voor vragen over de compensatieregeling kun je contact opnemen met Sena, Videma of Buma.

Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen ook al kunnen ze een periode niet golfen en trainen. De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is en dat leden geen recht op teruggave of compensatie hebben, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de staturen zijn. Kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. In het geval van speelrechten is de wet- en regelgeving anders.

Als golfsport doen wij een beroep op je solidariteit. We hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: het gaat immers om het delen van de lasten. Aan onze golfers hebben we dan ook deze oproep gedaan via GOLF.NL: "De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan of horeca-afdeling heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen door, terwijl er geen of minder inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te staan."