Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

25 september 2020

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 25 september, 19:30 uur.

De laatste ontwikkelingen

Verderop in dit artikel vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Eerst melden we de laatste ontwikkelingen.

Op 18 september is bekendgemaakt dat er vanaf 20 september op basis van drie risiconiveaus wordt gehandeld: Waakzaam (1), Zorgelijk (2) en Ernstig (3). Vanaf 20 september hebben deze zes gebieden het risiconiveau 2 (Zorgelijk):

 1. Amsterdam Amstelland
 2. Rotterdam Rijnmond
 3. Haaglanden 
 4. Utrecht
 5. Kennemerland
 6. Hollands Midden

Op 27 september om 18:00 uur komen deze acht gebieden erbij:

 1. Brabant-Noord
 2. Brabant Zuid-Oost
 3. Flevoland
 4. Gelderland Zuid
 5. Gooi- en Vechtstreek
 6. Groningen
 7. Zaanstreek-Waterland
 8. Zuid-Holland-Zuid

In deze regio's wordt strenger gehandhaafd en gelden de volgende maatregelen:

 • Gelegenheden met een horecavergunning en sportkantines sluiten om 00:00 uur. De muziek moet uit en om 01:00 uur moeten alle golfers/gasten de locatie hebben verlaten.
 • Er is een verbod om deel uit te maken van gezelschappen met meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte en voor binnen én buiten.
 • Voor het organiseren van een sportactiviteit/evenement boven de 50 personen geldt een meldplicht bij de gemeente. Voor bijvoorbeeld een golfwedstrijd van meer dan 50 personen geldt dus een meldplicht. De meldplicht geldt voor zowel binnen- als buitenactiviteiten.

Meer details van de verscherpte maatregelen voor clubs in de veiligheidsregio's met risiconiveau 2, plus aanvullende maatregelen die per regio verschillen, zijn hieronder te vinden in de FAQ "Wat geldt per 20 september in de gebieden met het risiconiveau 2 (Zorgelijk)?"

De verscherpte maatregelen gelden alleen voor de veiligheidsregio's met risiconiveau 2 en voorlopig nog niet voor de rest van Nederland. Maar voor álle regio's blijven de bestaande regels gewoon van kracht (bijvoorbeeld 1,5 meter afstand, zitplaatsen binnen en buiten, niet meer dan twee personen aan een tafel tenzij het een huishouden betreft, een gezondheidscheck en registratie).

Loket TASO geopend

Op de website van DUS-I het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen. Lees meer in de FAQ "Wat is de TASO?"

Wet digitale ALV

De spoedwet digitale ALV is verlengd tot 1 december 2020. Lees meer in de FAQ: "We hebben binnenkort een ALV. Wat mag?"

Houd corona buiten de deur!

Vanaf 1 juli zijn veel coronamaatregelen versoepeld, maar hierna zijn er ook weer maatregelen aangescherpt, onder meer voor de horeca. In augustus is een dringend verzoek gedaan aan iedereen om zich aan de regels houden. Mensen houden zich niet goed aan de regels, aldus de overheid, en daarom is het aantal besmettingen sinds begin augustus toegenomen.

In dit kader blijft het belangrijk om de regels uit het golfprotocol te blijven vertellen en om spelers aan te spreken als ze regels negeren. Het verdient aanbeveling dat clubs en banen in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij zetten, zodat spelers nogmaals geattendeerd worden op de richtlijnen. Hier vind je een voorbeeld voor een nieuwsbrief: Word / pdf. Kopieer de tekst en pas de formulering aan voor je eigen club.

Het golfprotocol is hieronder te vinden. Samenvattingen van de coronamaatregelen zijn te vinden op rijksoverheid.nl. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Verder moeten we de handen blijven wassen, zoveel mogelijk thuis blijven werken en drukke plekken vermijden. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en zich laten testen.

Wat te doen bij een vastgestelde besmetting? Licht ons in (golf@ngf.nl), neem contact op met je lokale GGD en maak samen met de GGD een plan. Het is zaak om er snel bij te zijn ter voorkoming van verdere besmetting en om verantwoord open te kunnen blijven.

Verscherpte maatregelen horeca

Mede door vragen die we van clubs en banen krijgen, hebben we ter verduidelijking hieronder schematisch weergegeven wat de regels zijn voor de horeca en voor het registreren en reserveren van de sport. Voor horeca geldt:

 Horeca   Verplicht? 
 Binnen placeren & gezondheidscheck  Verplicht
 Binnen registreren  Dit moet je verplicht faciliteren.
 Voor gast op vrijwillige basis
 in te vullen.
 Buiten placeren & gezondheidscheck  Verplicht
 Buiten registreren  Dit moet je verplicht faciliteren. 
 Voor gast op vrijwillige basis
 in te vullen.

Voor de sport geldt:

 Golfbaan  Advies 
 Registeren en reserveren  Het advies is om spelers voor de golfronde
 te registreren d.m.v. een reservering
 vooraf of ter plekke.

Wij adviseren om alle sporters te registeren, zodat bij een besmetting contactonderzoek kan plaatsvinden. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat alles in de golfsport goed geregeld is, zodat we bij een "tweede coronagolf" kunnen aantonen dat de golfaccommodaties alles onder controle hebben en we niet dicht hoeven.

Lees meer in de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?"

Protocollen

 • Het sportprotocol van NOC*NSF vind je hier.
 • Als aanvulling op het sportprotocol heeft NOC*NSF een checklist gepubliceerd: de Handreiking Toeschouwers bij sportwedstrijden (voorheen Handreiking Crowdmanagement). Hier vind je de laatste versie (24 augustus).
 • Het protocol voor golf en horeca is op 24 augustus geactualiseerd: download hier de laatste versie (Word).
 • Posters zijn te vinden op ngf.nl/coronaposters (de verzameling is op 17 augustus aangepast). 

Volg de richtlijnen, houd golf de veiligste sport die er is

We waren zeer blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 1 juli waardoor we onder voorwaarden golf mogen spelen en waardoor de horeca op golfbanen open mogen. Maar corona laait vanaf september weer op en we willen clubs, banen en spelers daarom op het hart drukken om het golfprotocol aan te houden. We adviseren bijvoorbeeld nog steeds om de local rule voor bunkers toe te passen en de harken nog niet terug te leggen in de bunkers. Zorg er ook voor dat de horeca ingericht blijft op 1,5 meter en houd eenrichtingsverkeer in stand. 

Als golfsport hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om te laten zien dat wij ons kunnen houden aan maatregelen en richtlijnen en toch plezier aan onze sport kunnen beleven. Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij een eventuele opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken. Vragen? Mail golf@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

Vanaf 20 september wordt op basis van drie risiconiveaus gehandeld: Waakzaam (1), Zorgelijk (2) en Ernstig (3). In de veiligheidsregio's met risiconiveau 2 (Zorgelijk) wordt strenger gehandhaafd en er gelden verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Sluitingstijd

Bij gelegenheden met een horecavergunning en sportkantines stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur moeten deze gelegenheden sluiten.

Gezelschap boven 50 personen

Er komt een verbod om deel uit te maken van gezelschappen met meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte en voor binnen én buiten.

Het is dus niet meer toegestaan om evenementen of borrels te organiseren voor een gezelschap boven de 50 personen. Een gezelschap is een groep mensen die bij elkaar hoort vanuit oogpunt van de relatie of de aard van de gelegenheid. Een reservering van een groep boven de 50 personen is dus niet meer toegestaan. Een bedrijfsdag voor meer dan 50 personen valt hier ook onder. Bij een bedrijfsdag zijn mensen, voor die gelegenheid, samen met andere uitgenodigde personen aanwezig bij een samenkomst die voor anderen niet vrij toegankelijk zal zijn. Ook al kent niet iedereen elkaar bij aanvang, er is in dit soort situaties ook sprake van een gezelschap.

Golfwedstrijden met meer dan 50 deelnemers zijn wel mogelijk mits de horeca geen onderdeel is van de wedstrijd. Na de wedstrijd kun je op individuele basis wel gebruikmaken van de horeca. Hiervoor geldt een meldplicht: zie hieronder.

Meldplicht samenkomsten

Voor het organiseren van een sportactiviteit, evenement of borrel geldt een meldplicht. Deze meldplicht heeft betrekking op elke afzonderlijke ruimte binnen of op de buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden dient uiterlijk 48 uur voor die samenkomst te zijn gebeurd. Bij de melding moet worden aangegeven wie vanuit de vereniging/exploitant per samenkomst toezicht houdt. Daarnaast kunnen de zes regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment (22 september) richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces nog in. Golfwedstrijden of andere activiteiten boven de 50 personen dienen dus gemeld te worden. Tot duidelijk is hoe er bij de veiligheidsregio’s gemeld moet worden is ons advies contact op te nemen met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex; vraag aan de gemeente hoe je dit aan kan melden.

Mocht je twijfelen: wij helpen je graag (mail golf@ngf.nl) en raden u aan contact te zoeken met uw veiligheidsregio. De veiligheidsregio's moeten uiteindelijk toestemming geven bij bijzondere situaties.

Corona-coördinator

Wij adviseren een corona-coördinator aan te wijzen en ervoor te zorgen dat deze persoon (herkenbaar) aanwezig is. In deze zes regio's gaat strenger gehandhaafd worden. Deze coördinator is het aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit advies is niet nieuw, maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden!)

Verder zien wij dat in bepaalde genoemde regio’s sportverenigingen benaderd worden door teams van de GGD/gemeenten om in overleg te gaan hoe de sportlocaties zich aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Aanvullende maatregelen per regio

Onderaan deze informatiepagina van rijksoverheid.nl vind je nog specifieke documentatie met aanvullende lokale regels voor de regio's Amsterdam Amstelland, Rotterdam, Rijnmond. Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Deze hebben hebben geen directe gevolgen voor de clubs in deze regios. We adviseren desalniettemin om de documentatie die jouw regio betreft goed door te nemen.

De aanvullende maatregelen voor de regio’s Brabant-Noord, Brabant Zuidoost, Flevoland, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen en Zaanstreek-Waterland zijn nog niet bekend.

De hierboven genoemde verscherpte maatregelen gelden alleen voor de zes regio's met het risiconiveau 2 (Zorgelijk) en voorlopig nog niet voor de rest van Nederland. Maar voor álle regio's blijven de bestaande regels gewoon van kracht (bijvoorbeeld 1,5 meter afstand, zitplaatsen binnen en buiten, niet meer dan twee personen aan een tafel tenzij het een huishouden betreft, een gezondheidscheck en registratie).

Vanaf 10 augustus gelden verscherpte maatregelen voor de horeca. Die maatregelen moeten de stijging van het aantal coronabesmettingen tegengaan. De maatregelen zijn opgenomen in noodverordeningen op basis waarvan gemeentes kunnen handhaven. Er wordt in de noodverordeningen geen onderscheid gemaakt tussen commerciële horeca en paracommerciële horeca (denk aan sportkantines).

Schema

Voor de horeca geldt kort samengevat:

 Horeca   Verplicht? 
 Binnen placeren & gezondheidscheck  Verplicht
 Binnen registreren  Dit moet je verplicht faciliteren.
 Voor gast op vrijwillige basis
 in te vullen.
 Buiten placeren & gezondheidscheck  Verplicht
 Buiten registreren  Dit moet je verplicht faciliteren. 
 Voor gast op vrijwillige basis
 in te vullen.

Voor de sport geldt:

 Golfbaan  Advies 
 Registeren en reserveren  Het advies is om spelers voor de golfronde
 te registreren d.m.v. een reservering
 vooraf of ter plekke.

Details

De volgende tekst is voor de horeca op golfbanen van toepassing.

Het is verboden een samenkomst in een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras of een buitenterras op een evenemententerrein te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:
a. de bezoekers vooraf of bij aankomst te laten reserveren;
b. de gezondheid van de bezoekers te verifiëren;
c. de bezoekers te placeren; en
d. de bezoekers te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en daartoe de volgende gegevens te verstrekken:
1°. volledige naam;
2°. datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
3°. e-mailadres;
4°. telefoonnummer;
5°. toestemming.

De genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD opgevraagd en worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd door de exploitant.

De horeca moet dus, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, voor binnen én buiten werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck uitvoeren en een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar toekennen. Daarnaast moet de horeca alle bezoeker vragen of zij zich vrijwillig willen registreren zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. Bezoekers zijn niet verplicht om naam en contactgegevens achter te laten maar in de FAQ voor golfers vragen we om medewerking om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan..

Golfbanen wordt geadviseerd bij de horeca een “check-in desk" in te richten waar leden/gasten:

 • vragen worden gesteld over hun gezondheid (gezondheidscheck). Indien kans op besmetting: toegang weigeren;
 • gevraagd wordt vrijwillig hun gegevens achter te laten (zie de formulieren hieronder) (mochten zij weigeren, dan spelers gewoon toelaten).

Daarnaast is dit in de noodverordeningen opgenomen:

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt de voorzitters van de veiligheidsregio’s in de aanwijzing op om over te gaan tot een sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, specifiek recreatieve inrichtingen, waaronder in ieder geval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Dus als er een uitbraak plaatsvindt in een clubhuis, dan is het mogelijk dat het gebouw gesloten moet worden. Dit is reden temeer om te zorgen dat golfers en gasten zich aan de regels houden.

Veiligheidsgebieden met risiconiveau 2 (Zorgelijk)

Voor veiligheidsgebieden met risiconiveau 2 (Zorgelijk) gelden de volgende maatregelen:

 • Gelegenheden met een horecavergunning en sportkantines sluiten om 00:00 uur. De muziek moet uit en om 01:00 uur moeten alle golfers/gasten de locatie hebben verlaten.
 • Er is een verbod om deel uit te maken van gezelschappen met meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte en voor binnen én buiten.
 • Voor het organiseren van een sportactiviteit/evenement boven de 50 personen geldt een meldplicht bij de gemeente. Voor bijvoorbeeld een golfwedstrijd van meer dan 50 personen geldt dus een meldplicht. De meldplicht geldt voor zowel binnen- als buitenactiviteiten.

Meer details van de verscherpte maatregelen voor clubs in de veiligheidsregio's met risiconiveau 2, plus aanvullende maatregelen die per regio verschillen, zijn hieronder te vinden in de FAQ "Wat geldt per 20 september in de gebieden met het risiconiveau 2 (Zorgelijk)?"

Formulieren

Algemene richtlijnen voor de horeca

Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar: 
a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten;
b. aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.

Voorbeeld bericht aan de golfers

Het is sterk aan te raden jouw leden en gasten van tevoren in te lichten over hun horecabezoek en de regels die daarvoor gelden. Hieronder staat een voorbeeld: 

 • Voor en na het golfen mag gebruik worden gemaakt van de horecafaciliteiten. Er moet gereserveerd worden (bij aankomst of van te voren).
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar: 
  a. 
  aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten;
  b. aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of griepklachten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 • Was bij binnenkomst grondig je handen.
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 • Betaal bij voorkeur contactloos (pin of mobiel).
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5 meter-regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
Links

De NGF heeft een Boostplan ontwikkeld met als doel de golfsport weer te laten floreren na de sluiting van de golfbanen van 16 maart tot 10 mei door de coronacrisis. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF in 2020 extra aandacht geeft. Daarnaast vind je in het plan inspirerende tips en ideeën die golfclubs en -banen zelf kunnen oppakken en waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Het boostplan is opgebouwd uit vier strategieën:

 • ‘Haal alles uit de zomer’
 • ‘Verleng het golfseizoen’
 • ‘Golf & de 1,5 meter samenleving: een prima match’
 • ‘De club is van en voor iedereen’

Binnen deze vier strategieën zet de NGF allerlei (extra) activiteiten op. Die vind je terug in het plan. Daarnaast worden allerlei suggesties en ideeën aangereikt, die je op je club/baan kunt meenemen en uitvoeren. Desgewenst kun je van de NGF ondersteuning krijgen. Je vindt het boostplan op ngf.nl/boostplan.

 

boostplan ngf

Het Boostplan is aan de orde gekomen in een speciale Zoom-bijeenkomst op 20 juni voor vertegenwoordigers van clubs en banen (lees hier meer). Het Boostplan is ook toegelicht in twee live webinars. Het onderwerp op 30 juni: Geef jouw club deze zomer een boost. Het thema op 7 juli: Haal alles uit het najaar. Daarnaast zijn er ook vier themabijeenkomsten gegeven:

 • Vrijdag 10 juli - Reserveren van starttijden: een blijvertje?
 • Dinsdag 14 juli - Een betere samenwerking tussen golfprofessional en club
 • Vrijdag 17 juli - Hoe zorgen we voor het werven en behouden van nieuwe golfers?
 • Dinsdag 21 juli - Wedstrijd- en evenementenkalender najaar 2020

Alle golfclubs en -banen hebben het voorjaar grotendeels gemist om nieuwe golfers te werven maar nu kan een inhaalslag gemaakt worden omdat veel andere sporten nog niet zijn toegestaan. Op 26 mei is een webinar gehouden over dit onderwerp. Bij veel banen en clubs is er in mei en juni sprake van een gezonde ledenaanwas. 

Per 1 juli zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan. In wedstrijden en trainingen van contactsporten is normaal spelcontact per 1 juli weer toegestaan, voor alle leeftijden. Maar omdat golf geen contactsport is, adviseren wij dat golfers vanaf 18 jaar niet alleen voor en na maar ook tijdens het spelen of trainen 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Wedstrijden met een shotgunstart zijn ook weer toegestaan, maar hierbij moet er extra aandacht zijn voor de regulering van de toestroom en de doorstroming, met als doel dat het niet "te druk" wordt. Clubs en banen zijn hiervoor verantwoordelijk. Afhankelijk van het aantal deelnemers is mogelijk extra toezicht vereist - met name op de parkeerplaats en in en om het clubhuis - met speciale aandacht voor de 1,5-meterrichtlijn en hygiëne. De deelnemers komen immers tegelijk aan, starten tegelijk en komen tegelijk terug bij het clubhuis.

Als het gaat om een wedstrijd waarbij alle deelnemers zich vooraf en na afloop in het clubhuis verzamelen, dan bepaalt de capaciteit van het clubhuis het aantal deelnemers.

Het is verder belangrijk om te kijken of er in en om de baan voldoende schuilplaatsen zijn voor alle deelnemers. Door coronamaatregelen mogen er immers minder mensen dan normaal bijeenkomen in een schuilhut of in het clubhuis. Bij grote kans op onweer, moet bij het aantal deelnemers rekening gehouden worden met het aantal schuilplaatsen.

Een prijsuitreiking behoort ook weer tot de mogelijkheden. Hierbij geldt natuurlijk de 1,5-meterrichtlijn.

Bij wedstrijden mag per 1 juli ook weer publiek aanwezig zijn. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. Reserveren is verplicht wanneer je 100 en 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.

Gebruik bij het organiseren van wedstrijden of evenementen deze checklist van NOC*NSF: de Handreiking Crowdmanagement.

Voor activiteiten buiten geldt: tot 250 mensen zijn er geen beperkingen behalve de 1,5-meterrichtlijn. Reserveren is verplicht wanneer je meer dan 250 mensen verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden.

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet "te druk" wordt. Daarnaast scharen wij ons achter het advies in het sportprotocol van NOC*NSF om ervoor te zorgen dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. De GGD doet bron- en contactonderzoek indien er bij een sporter of medewerker Covid-19 wordt vastgesteld met als doel dat het coronavirus niet verder verspreid wordt. Het advies is om aanwezigheidsgegevens minimaal 4 weken te bewaren.

Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een reserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken. Voor online reserveringen hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. In verband met de coronacrisis is GOLFGO voor golfclubs en -banen de rest van het jaar 2020 gratis.

GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. Clubs en banen kunnen hier een poster downloaden die de voordelen van de app GOLF.NL samenvat: je digitale NGF-pas altijd bij de hand en eenvoudig je scorekaart indienen en starttijden boeken. 

Samenvattend: ons advies is om ook onder de 100 personen overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken.

Voor activiteiten buiten geldt: tot 250 mensen zijn er geen beperkingen behalve de 1,5-meterrichtlijn. Reserveren is verplicht wanneer je meer dan 250 mensen verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden.

Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet "te druk" wordt. Daarnaast scharen wij ons achter het advies in het sportprotocol van NOC*NSF om ervoor te zorgen dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om aanwezigheidsgegevens minimaal 4 weken te bewaren.

Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een starttijdenreserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken.

Dat geldt ook voor bezoekers van de oefenfaciliteiten. Dit kan in de praktijk bewerkstelligd worden door bij de ingang van de drivingrange een formulier neer te leggen waarop bezoekers hun naam en contactgegevens kunnen invullen. Dat kost geen geld en weinig tijd. Leg de leden en gasten wel goed uit waarom het belangrijk is dat zij zich registreren als ze de oefenfaciliteiten bezoeken:

 • De golfsport schaart zich achter het advies in het sportprotocol van NOC*NSF om aanwezigheidsgegevens te kunnen overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek, omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus.
 • De aanwezigheidsgegevens worden na 4 weken vernietigd.

We adviseren voorts dat teaching professionals goed bijhouden wie ze op les hebben, inclusief de deelnemers aan clinics. In het geval van een besmetting kunnen dan de contactgegevens van golfers doorgegeven worden. Daarmee helpen we de GGD's bij bron- en contactonderzoek.

 

Toezicht houden op het gedrag in de baan is vanaf 1 juli niet meer nodig. Wel adviseren we om in en rond het clubhuis toezicht te blijven houden met speciale aandacht voor de 1,5-meterrichtlijn en hygiëne.

Ja. Lees het protocol hiervoor goed door. Hierin staat onder meer:

"Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie. (...) Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie. (...) In het clubhuis mogen nu alle ruimtes open zijn. Geef voor al deze ruimten aan wat het maximum aantal klanten is dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak."

Zorg ook voor regulering van het aantal mensen en de afstand onderling in het clubhuis. De aantallen in je clubhuis zijn aan maxima gebonden. Het is dan ook niet mogelijk bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Ook in die situatie moet de vereniging zich houden aan maximale aantallen. Denk aan extra horecapunten om de stromen richting het clubhuis te reguleren.

Per 1 juli zijn evenementen onder voorwaarden weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Daarbij geldt dat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 bezoekers bijeen zijn en binnen maximaal 100 personen. 

Reserveren is verplicht wanneer je meer dan 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. 

Gebruik bij het organiseren van wedstrijden of evenementen deze checklist van NOC*NSF: de Handreiking Crowdmanagement. Als je twijfelt of een evenement mag doorgaan, kun je het beste contact opnemen met je gemeente.

De verantwoordelijkheid van het desinfecteren van materialen ligt bij de clubs en banen. Vanaf 1 juli is het mogelijk om meer golfgerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen wel na elke aanraking gedesinfecteerd te worden: of door de club/baan of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. 

Harken in de bunkers zijn al voor 1 juli weer toegestaan maar dan moeten de spelers na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is het hanteren van een local rule (verderop in deze lijst lees je hier meer over). Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij om goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel, omdat het veel controle en dus tijd zal vereisen.

Lees in het artikel ngf.nl/coronaregels wat vereist is om qualifying condities aan te bieden.

De kans dat je besmet raakt doordat je golfsportmateriaal zoals een hark aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

De clubs hebben vanaf 17 juni de keuze tussen onderstaande twee opties.

1 Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker

Op verzoek van meerdere clubs heeft de Handicap- & Regelcommissie van de NGF na het webinar van 5 juni de situatie ten aanzien van de toestand van de bunkers op de banen in Nederland besproken en is er besloten om per direct onderstaande plaatselijke regel toe te staan, waarbij qualifying condities van kracht blijven. "Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole." Deze plaatselijke regel kan worden ingevoerd wanneer de commissie van mening is dat de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen. Voor de uitgebreide versie kijk op ngf.nl/coronaregels. Wanneer het plaatsen binnen een kaartlengte niet voldoende is voor de toestand op uw baan, neem dan contact op met Myrte Eikenaar (Manager Handicap & Regels) via myrte.eikenaar@ngf.nl voor een passende oplossing. In verband met de veiligheid voor uw spelers adviseren wij u voorlopig de plaatselijke regel hierboven toe te passen.

Als besloten wordt om de harken voorlopig nog niet in de bunkers te leggen, dan zijn er verschillende oplossingen om de bunkers zo netjes mogelijk te houden. Clubs kunnen de spelers verzoeken om oneffenheden in het zand glad te strijken met de voet of club. Een club of baan kan ook met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Andere mogelijkheden zijn:

 • Het meegeven van een (lichte) hark aan één persoon per flight.
 • Marshals laten harken als ze langs bunkers rijden.
 • Spelers aanmoedigen een speelgoedharkje mee te nemen.

2 Harken terug op de golfbaan

Harken mogen teruggeplaatst en gebruikt worden door spelers. De spelers moeten dan wel na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is vanzelfsprekend het hanteren van de local rule (optie 1).

Voor alle duidelijkheid. Je maakt of gebruik van de local rule waarbij harken dus niet in de baan zijn of harken zijn in de baan en dan kunt u de local rule niet toepassen. Beide tegelijk is vanzelfsprekend niet de bedoeling.

Vanaf 1 juli mogen er weer twee personen in een Handicart. Voor buggies geldt vanaf 1 juli hetzelfde als voor auto's: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer twee mensen in één Handicart zitten en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Het mondkapje is niet nodig als het twee personen uit hetzelfde huishouden betreft.

Als gevolg van de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zien wij mogelijkheden om dit jaar toch nog een Jeugdcompetitie te organiseren, ook al zal dat in een licht afgeslankte vorm zijn. Lees hier meer. 

Speciaal voor NGF-wedstrijden en clubs die gastheer zijn van een NGF-wedstrijd is een wedstrijdprotocol ontwikkeld en een document met informatie voor spelers opgesteld. Clubs die NGF-wedstrijden organiseren en deelnemers aan NGF-wedstrijden dienen deze documenten goed te bestuderen. 

Dit protocol is niet van toepassing voor clubwedstrijden maar clubs kunnen het wel raadplegen om ervoor te zorgen dat hun eigen clubwedstrijden veilig verlopen.

 

Ja. Voor activiteiten binnen geldt per 1 juli: 1,5 meter afstand en maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Maar ook dan geldt natuurlijk de 1,5 meter-richtlijn.

Handel in de geest van de coronamaatregelen. Als het examen buiten afgenomen kan worden of in kleine groepen in plaats van grote, dan is dat beter. Het is voorlopig ook nog toegestaan om het regelexamen digitaal af te nemen: lees hier meer.

Voor activiteiten binnen geldt per 1 juli: 1,5 meter afstand en maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Maar ook dan geldt natuurlijk de 1,5 meter-richtlijn.

In het sportprotocol staat: "Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters de 1,5 meter afstand kunnen houden." Doe dit ook voor ruimtes zoals kleedkamers en vergaderruimtes en maak dat zichtbaar met een poster op de deur van een kleedkamer. 

Sinds 24 april 2020 is het toegestaan om de ALV volledig of deels digitaal te organiseren (of om de termijn van zes maanden waarbinnen de ALV zou moeten plaatsvinden, te verlengen met ten hoogste vier maanden). Deze corona-spoedwet liep af op 1 september 2020 maar is verlengd tot 1 december 2020. Als de wet komt te vervallen, dan wordt dat  minimaal twee maanden van te voren bekendgemaakt.

In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV in deze periode.

Ja, toilet- en douchevoorzieningen op golfbanen mogen vanaf 15 juni weer open. Elke golfclub en -baan mag zelf besluiten of de douches geopend worden, het is niet verplicht.

In het sportprotocol staat: "Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters de 1,5 meter afstand kunnen houden." Doe dit ook voor ruimtes zoals kleedkamers en maak dat zichtbaar met een poster op de deur van een kleedkamer.

Houd bij het openen van de douches rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
 • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).
 • Wees dus vooral alert dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld!

Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.

Ja. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten, bijvoorbeeld bij een persoon met een fysieke beperking.

Ja, maar de opzet voor het toernooi in 2020 is aangepast en de opbrengst van het Familietoernooi zal dit jaar naar de clubs zelf gaan. Lees hier meer.  

De keuze voor twee, drie of vier personen in een flight kan een baan of club zelf maken en opnemen in het eigen protocol. Na 1 juli is er geen verbod meer dat een flight in een "funwedstrijd" uit meer dan vier personen bestaat, maar het is dan voor spelers moeilijker om de 1,5-meterrichtlijn te volgen en clubs en banen moeten zelf beslissen of een vijfbal of zesbal verstandig is.

Het is belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht blijven brengen van hun leden. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl. Het is ook belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl. Bekijk ook de informatie over het Boostplan op ngf.nl/boostplan.

Gebruik bij het organiseren van wedstrijden of evenementen deze checklist van NOC*NSF: de Handreiking Crowdmanagement. Lees ook dit artikel op de website van NOC*NSF over de juridische gevolgen voor verenigingen.

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Onder de naam #supportervangolf is de NGF een hulpactie begonnen voor golfclubs en –banen. Het bestaat uit de verkoop van een speciaal golfpolo van FootJoy, een shirt voor de jeugd, specials van GOLF.NL en headcovers. Kijk hiervoor op ngfshop.nl. De NGF hoopt dat golfers ‘hun steentje aan deze actie kunnen en willen bijdragen’, met als doel dat er straks genoeg aanbod blijft om iedereen van de golfsport te laten genieten.

Op 17 juni is een actie gehouden waarbij Naud Frese en Derk ter Braak samen met paralympisch snowboarder Merijn Koek langs 18 golfbanen fietsten en op elke locatie één hole speelden. De opbrengst gaat naar de Mentelity Foundation van Bibian Mentel en #Supportervangolf. Lees hier meer.

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

In de FAQ voor golfers op GOLF.NL zeggen wij: "De digitale pas van de NGF is wel geldig en wordt wel geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club. De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland."

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen.  

Vanwege de coronacrisis gingen de geplande ratings in mei niet door. Met de clubs die na 20 mei in het ratingschema van 2020 staan, wordt contact opgenomen. We bespreken dan of een rating van de baan in 2020 noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege aanpassingen in de baan) of dat de rating kan worden doorgeschoven naar 2021 of een later tijdstip, als dat voor de baan wenselijk is. Als een rating nodig is, dan doen wij de rating in overleg met de club/baan op een later tijdstip in 2020. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat veel clubs hun leden en gasten zo veel mogelijk willen laten spelen als de baan weer open gaat. Wij kunnen daarmee rekening houden als de noodzaak voor een rating ontbreekt. Vragen over course ratings? Stuur een mail.

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De omzetderving in de sportsector tot 1 augustus 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen wordt geschat op 1,5 miljard euro. Dat zegt het Mulier Instituut na een eerste onderzoek. Lees hierover meer op de website mulierinstituut.nl. De Monitor Sport en Corona vind je hier.

NOC*NSF heeft al op 18 maart aan de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om net als in andere sectoren te bezien of en zo ja welke steunmaatregelen getroffen kunnen worden. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in een Coronanoodfonds Sport. Op 1 mei heeft NOC*NSF het Ministerie van Sport verzocht om een stevig pakket aan noodmaatregelen voor sportverenigingen (lees hier meer). Het kabinet heeft op 1 mei bekendgemaakt dat er 110 miljoen euro extra beschikbaar komt voor sportverenigingen (lees hier meer). Aan de hand van de uitkomsten van het hierboven genoemde onderzoek door het Mulier Instituut kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Samen met diverse sportverenigingen hebben we politiek aandacht gevraagd voor de positie van grote sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden (onderdeel van het steunpakket voor de sport). Dit gezamenlijke signaal is opgepakt en er is besloten om, bovenop het eerdere steunpakket van € 120 miljoen, nog eens € 25 miljoen beschikbaar te stellen specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. De signalen die wij nu krijgen is dat deze regelingen via de gemeente gaan lopen. Informatie over de aanvraag volgt als hierover meer bekend is.

Met NGF-partner Deloitte hebben wij een overzicht gemaakt van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd (laatste update: 2 april). Hier geldt dat niet elke golfbaan hetzelfde is. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres. Suggesties zijn welkom en wij passen het overzicht indien nodig aan. De NGF betaalt de kosten voor deze eerstelijns hulpvragen.

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.) Kijk voor informatie ook op deze websites:

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

Op de website van DUS-I is het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2 x € 3.500 aanvragen. Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2 x € 6.000. De exacte voorwaarden van deze regeling staan op de website DUS-I. Er is in totaal €44,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Let op: verenigingen hebben maar tot 11 oktober 2020 de tijd om subsidie aan te vragen, dus het is zaak snel gebruik te maken van deze regeling.

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen, de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Heb je als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni 2020 wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is te vinden op dus-i.nl.

Voor twee groepen hebben BUMA en Sena een compensatieregeling getroffen:

 • Groep 1: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik in een door de Rijksoverheid verplicht gesloten commercieel publiekstoegankelijke ruimte. Deze groep ontvangt een compensatie van 100% van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode.
 • Groep 2: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik voor een commercieel publiekstoegankelijke ruimte die niet verplicht gesloten was, maar wel zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft moeten treffen. Deze groep ontvangt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende een vaste periode van drie maanden.

De regeling geldt voor alle sportverenigingen, sportaanbieders en sportbonden in Nederland die bij Buma en Sena op basis van de SBI-code en bij Videma op basis van licentiesoort tot een van de hiervoor genoemde categorieën behoren.

Indien je over een licentie beschikt die in één van beide groepen valt ontvang je een compensatie. Deze compensatie wordt verrekend op de factuur met betrekking tot de licentievergoeding 2020 als deze factuur nog niet eerder dit jaar is opgemaakt. Indien je de factuur voor de licentievergoeding 2020 al in de brievenbus hebt gekregen, ontvang je een creditnota ter hoogte van de compensatie. Leden van brancheorganisaties die de jaarlijkse factuur van hun brancheorganisatie ontvangen, kunnen de compensatie in 2020 verkrijgen via de factuur (of creditnota) die zij van hun brancheorganisatie ontvangen.

Meer details: videma.nl. Voor vragen over de compensatieregeling kun je contact opnemen met Sena, Videma of Buma.

Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen ook al kunnen ze een periode niet golfen en trainen. De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is en dat leden geen recht op teruggave of compensatie hebben, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de staturen zijn. Kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. In het geval van speelrechten is de wet- en regelgeving anders.

Als golfsport doen wij een beroep op solidariteit. We hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: het gaat immers om het delen van de lasten. Aan onze golfers doen we dan ook de oproep via de FAQ op GOLF.NL: "De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen door, terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je golfaccommodatie, zodat je straks, als de situatie het toelaat en de banen weer opengaan, weer kan golfen."

Raadpleeg ook de FAQ van NOC*NSF en de FAQ van Sport en Gemeenten. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Zie ook de FAQ voor golfers.