Terug naar Nieuwsoverzicht

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

2 juli 2020

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 2 juli, 10.30 uur.

De laatste ontwikkelingen

Vanaf 1 juli worden veel coronamaatregelen versoepeld, zo heeft premier Rutte op 24 juni bekendgemaakt. Een samenvatting van de versoepelingen is te vinden op rijksoverheid.nl

 • Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Verder moeten we de handen blijven wassen, zoveel mogelijk thuis blijven werken en drukke plekken vermijden. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en zich laten testen.
 • Voor activiteiten binnen geldt per 1 juli: 1,5 meter afstand en maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • Voor activiteiten buiten geldt: 1,5 meter afstand en in de horeca moet altijd gewerkt worden met een vaste zitplaats. Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf. In buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties dienen zelf voor naleving van deze regel te zorgen).
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Paracommerciële horeca - horeca gerund door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk - mag vanaf 1 juli weer open. Voor paracommerciële horeca gelden dezelfde richtlijnen als voor commerciële horeca.

De versoepelde coronamaatregelen worden vastgelegd in noodverordeningen.

LET OP: dit protocol is nog in ontwikkeling en is gebaseerd op de kennis van nu. De komende dagen kunnen aanpassingen volgen (op basis van aanwijzingsbrief rijksoverheid en de daaruit volgende noodverordeningen. Dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is.

We zijn zeer blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen die op 24 juni zijn aangekondigd, waardoor paracommerciële horeca op golfbanen ook weer open mag per 1 juli. Als golfsport hebben we echter nog steeds een belangrijke verantwoordelijkheid om te laten zien dat wij ons kunnen houden aan maatregelen en richtlijnen en toch plezier aan onze sport kunnen beleven. Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij een eventuele opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken. Lees hier wat de overheid zegt over corona en sport vanaf 1 juli. Vragen? Mail golf@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

De NGF heeft een Boostplan ontwikkeld met als doel de golfsport weer te laten floreren na de sluiting van de golfbanen van 16 maart tot 10 mei door de coronacrisis. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF in 2020 extra aandacht geeft. Daarnaast vind je in het plan inspirerende tips en ideeën die golfclubs en -banen zelf kunnen oppakken en waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Het boostplan is opgebouwd uit vier strategieën:

 • ‘Haal alles uit de zomer’
 • ‘Verleng het golfseizoen’
 • ‘Golf & de 1,5 meter samenleving: een prima match’
 • ‘De club is van en voor iedereen’

Binnen deze vier strategieën zet de NGF allerlei (extra) activiteiten op. Die vind je terug in het plan. Daarnaast worden allerlei suggesties en ideeën aangereikt, die je op je club/baan kunt meenemen en uitvoeren. Desgewenst kun je van de NGF ondersteuning krijgen. Je vindt het boostplan op ngf.nl/boostplan.

 

boostplan ngf

Het Boostplan is aan de orde gekomen in een speciale Zoom-bijeenkomst op 20 juni voor vertegenwoordigers van clubs en banen (lees hier meer). Het Boostplan is ook toegelicht in een live webinar op 30 juni. De focus lag hierbij op de volgende vragen. Wat kan het boostplan voor mijn club betekenen? Hoe halen we zo veel mogelijk uit deze zomer? Hoe profiteren we optimaal van het feit dat golf de perfecte 1,5-metersport is?

Op 7 juli 2020 wordt een tweede webinar gegeven ter ondersteuning van clubs en banen bij het Boostplan 2020. Het onderwerp: hoe kunnen we het golfseizoen op een aantrekkelijke manier verlengen? Schrijf je hier in voor dit webinar.

Er worden ook vier themabijeenkomsten gegeven:

 • Vrijdag 10 juli 15.00 uur - Reserveren van starttijden: een blijvertje?
 • Dinsdag 14 juli 19.00 uur - Een betere samenwerking tussen golfprofessional en club
 • Vrijdag 17 juli 15.00 uur - Hoe zorgen we voor het werven en behouden van nieuwe golfers?
 • Dinsdag 21 juli 19.00 uur - Wedstrijd- en evenementenkalender najaar 2020

Klik hier voor meer informatie.

Golfclubs  en banen kunnen verder via GOLF.NL zomeracties onder de aandacht brengen. Omdat veel Nederlandse golfers deze zomer in eigen land blijven,  zullen ze geneigd zijn om ander banen te ontdekken. Verleid de Nederlandse vakantiegolfer met een leuk arrangement of een aantrekkelijke prijs. GOLF.NL verzamelt de acties en brengt ze onder de aandacht van golfers. Lees hier meer.

Alle golfclubs en -banen hebben het voorjaar grotendeels gemist om nieuwe golfers te werven maar nu kan een inhaalslag gemaakt worden omdat veel andere sporten nog niet zijn toegestaan. Op 26 mei is een webinar gehouden over dit onderwerp. Bij veel banen en clubs is er in mei en juni sprake van een gezonde ledenaanwas. 

Gebruik deze video (versie 28 juni) om spelers uit te leggen wat zij kunnen verwachten en wat clubs van spelers verwachten.

Per 1 juli zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan. In wedstrijden en trainingen van contactsporten is normaal spelcontact per 1 juli weer toegestaan, voor alle leeftijden. Maar omdat golf geen contactsport is, adviseren wij dat golfers vanaf 18 jaar niet alleen voor en na maar ook tijdens het spelen of trainen 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Wedstrijden met een shotgunstart zijn ook weer toegestaan, maar hierbij moet er extra aandacht zijn voor de regulering van de toestroom en de doorstroming, met als doel dat het niet "te druk" wordt. Clubs en banen zijn hiervoor verantwoordelijk. Afhankelijk van het aantal deelnemers is mogelijk extra toezicht vereist - met name op de parkeerplaats en in en om het clubhuis - met speciale aandacht voor de 1,5-meterrichtlijn en hygiëne. De deelnemers komen immers tegelijk aan, starten tegelijk en komen tegelijk terug bij het clubhuis.

Als het gaat om een wedstrijd waarbij alle deelnemers zich vooraf en na afloop in het clubhuis verzamelen, dan bepaalt de capaciteit van het clubhuis het aantal deelnemers.

Het is verder belangrijk om te kijken of er voldoende schuilplaatsen zijn voor alle deelnemers. Door coronamaatregelen mogen er immers minder mensen dan normaal bijeenkomen in een schuilhut of in het clubhuis. Bij grote kans op onweer, moet bij het aantal deelnemers rekening gehouden worden met het aantal schuilplaatsen.

Een prijsuitreiking behoort ook weer tot de mogelijkheden. Hierbij geldt natuurlijk de 1,5-meterrichtlijn.

Bij wedstrijden mag per 1 juli ook weer publiek aanwezig zijn. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.

Per 1 juli zijn evenementen onder voorwaarden weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Daarbij geldt dat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 bezoekers bijeen zijn en binnen maximaal 100 personen. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. Als je twijfelt of een evenement mag doorgaan, kun je het beste contact opnemen met je gemeente. 

De verantwoordelijkheid van het desinfecteren van materialen ligt bij de clubs en banen. Vanaf 1 juli is het mogelijk om meer golfgerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen wel na elke aanraking gedesinfecteerd te worden: of door de club/baan of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. 

Harken in de bunkers zijn al voor 1 juli weer toegestaan maar dan moeten de spelers na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is het hanteren van een local rule (verderop in deze lijst lees je hier meer over). Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij om goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel, omdat het veel controle en dus tijd zal vereisen.

Lees in het artikel ngf.nl/coronaregels wat vereist is om qualifying condities aan te bieden.

De kans dat je besmet raakt doordat je golfsportmateriaal zoals een hark aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

De clubs hebben vanaf 17 juni de keuze tussen onderstaande twee opties.

1 Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker

Op verzoek van meerdere clubs heeft de Handicap- & Regelcommissie van de NGF na het webinar van 5 juni de situatie ten aanzien van de toestand van de bunkers op de banen in Nederland besproken en is er besloten om per direct onderstaande plaatselijke regel toe te staan, waarbij qualifying condities van kracht blijven. "Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole." Deze plaatselijke regel kan worden ingevoerd wanneer de commissie van mening is dat de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen. Voor de uitgebreide versie kijk op ngf.nl/coronaregels. Wanneer het plaatsen binnen een kaartlengte niet voldoende is voor de toestand op uw baan, neem dan contact op met Myrte Eikenaar (Manager Handicap & Regels) via myrte.eikenaar@ngf.nl voor een passende oplossing. In verband met de veiligheid voor uw spelers adviseren wij u voorlopig de plaatselijke regel hierboven toe te passen.

Als besloten wordt om de harken voorlopig nog niet in de bunkers te leggen, dan zijn er verschillende oplossingen om de bunkers zo netjes mogelijk te houden. Clubs kunnen de spelers verzoeken om oneffenheden in het zand glad te strijken met de voet of club. Een club of baan kan ook met de greenkeeping afstemmen dat de greenkeepers de bunker vaker aanharken dan normaal. Andere mogelijkheden zijn:

 • Het meegeven van een (lichte) hark aan één persoon per flight.
 • Marshals laten harken als ze langs bunkers rijden.
 • Spelers aanmoedigen een speelgoedharkje mee te nemen.

2 Harken terug op de golfbaan

Harken mogen teruggeplaatst en gebruikt worden door spelers. De spelers moeten dan wel na het gebruik van een hark direct hun handen desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is vanzelfsprekend het hanteren van de local rule (optie 1).

Voor alle duidelijkheid. Je maakt of gebruik van de local rule waarbij harken dus niet in de baan zijn of harken zijn in de baan en dan kunt u de local rule niet toepassen. Beide tegelijk is vanzelfsprekend niet de bedoeling.

Voor activiteiten buiten geldt: tot 250 mensen zijn er geen beperkingen behalve de 1,5-meterrichtlijn. Vooraf reserveren is bij activiteiten buiten niet verplicht. Registreren bij activiteiten buiten is pas verplicht bij meer dan 250 mensen.

Anderzijds zijn golfbanen wel verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom - en de doorstroming - met als doel dat de sportlocatie niet ‘te druk’ wordt. Daarnaast scharen wij ons achter het advies in het sportprotocol om ervoor te zorgen dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. De GGD doet bron- en contactonderzoek indien er bij een sporter of medewerker Covid-19 wordt vastgesteld met als doel dat het coronavirus niet verder verspreid wordt (lees de veelgestelde vragen hierover). Het advies is om aanwezigheidsgegevensgegevens minimaal 4 weken te bewaren.

Omdat golfbanen verantwoordelijk zijn voor de toestroom en omdat registratie bijdraagt aan de bestrijding van het virus, adviseren wij om een reserveringsysteem te handhaven of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken. Voor online reserveringen hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. In verband met de coronacrisis is GOLFGO voor golfclubs en -banen de rest van het jaar 2020 gratis.

GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL. Clubs en banen kunnen hier een poster downloaden die de voordelen van de app GOLF.NL samenvat: je digitale NGF-pas altijd bij de hand en eenvoudig je scorekaart indienen en starttijden boeken. 

Samenvattend: registratie is verplicht bij meer dan 250 personen, ons advies is om ook onder de 250 personen overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken.

Toezicht houden op het gedrag in de baan is vanaf 1 juli niet meer nodig. Wel adviseren we om in en rond het clubhuis toezicht te blijven houden met speciale aandacht voor de 1,5-meterrichtlijn en hygiëne.

Ja. Lees het protocol hiervoor goed door. Hierin staat onder meer:

"Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie. (...) Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie. (...) In het clubhuis mogen nu alle ruimtes open zijn. Geef voor al deze ruimten aan wat het maximum aantal klanten is dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak."

Vanaf 1 juli mogen er weer twee personen in een Handicart. Voor buggies geldt vanaf 1 juli hetzelfde als voor auto's: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer twee mensen in één Handicart zitten en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Het mondkapje is niet nodig als het twee personen uit hetzelfde huishouden betreft.

Ja. Voor activiteiten binnen geldt per 1 juli: 1,5 meter afstand en maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Maar ook dan geldt natuurlijk de 1,5 meter-richtlijn.

Handel in de geest van de coronamaatregelen. Als het examen buiten afgenomen kan worden of in kleine groepen in plaats van grote, dan is dat beter. Het is voorlopig ook nog toegestaan om het regelexamen digitaal af te nemen: lees hier meer.

Voor activiteiten binnen geldt per 1 juli: 1,5 meter afstand en maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Maar ook dan geldt natuurlijk de 1,5 meter-richtlijn.

In het sportprotocol staat: "Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters de 1,5 meter afstand kunnen houden." Doe dit ook voor ruimtes zoals kleedkamers en vergaderruimtes en maak dat zichtbaar met een poster op de deur van een kleedkamer. 

De algemene ledenvergadering (ALV) van de NGF is uitgesteld naar 19 september. De uitnodiging volgt binnenkort. Hierin vertellen we ook waar en hoe (online en/of fysiek) de bijeenkomst plaatsvindt. Lees hier meer. 

Dit artikel van de overheid vertelt wat de regels per 1 juli zijn. Registreren is per 1 juli niet meer verplicht. De belangrijkste richtlijnen:

"In restaurants en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen). Iedereen heeft een vaste zitplaats en leeft de hygiënemaatregelen na.

Voor binnen geldt per 1 juli dat reserveren en een gezondheidscheck (bent u verkouden of heeft u koorts) verplicht zijn als er plaats is voor meer dan 100 personen per ruimte (exclusief personeel). Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht. Voor terrassen buiten met ruimte voor meer dan 250 personen geldt dat zij ook verplicht zijn te werken op basis van reservering en een gezondheidscheck. Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht.

De grootte van het restaurant of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden. Als er binnen meer dan 100 en buiten meer dan 250 gasten ontvangen kunnen worden, dan zijn reserveren en een gezondheidscheck verplicht."

Ja, toilet- en douchevoorzieningen op golfbanen mogen vanaf 15 juni weer open. Elke golfclub en -baan mag zelf besluiten of de douches geopend worden, het is niet verplicht.

In het sportprotocol staat: "Denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters de 1,5 meter afstand kunnen houden." Doe dit ook voor ruimtes zoals kleedkamers en maak dat zichtbaar met een poster op de deur van een kleedkamer.

Houd bij het openen van de douches rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
 • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).
 • Wees dus vooral alert dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld!

In auto's (en ander privévervoer) geldt vanaf 1 juli: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Het mondkapje is niet nodig als het meerdere personen uit hetzelfde huishouden betreft.

Ja. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten, bijvoorbeeld bij een persoon met een fysieke beperking.

Ja, maar de opzet voor het toernooi in 2020 is aangepast en de opbrengst van het Familietoernooi zal dit jaar naar de clubs zelf gaan. Lees hier meer.  

Tot 1 juli mag een flight uit maximaal vier deelnemers mag bestaan. De keuze voor twee, drie of vier personen in een flight kan een baan of club zelf maken en opnemen in het eigen protocol. Na 1 juli is er geen verbod dat een flight in een "funwedstrijd" uit meer dan vier personen bestaat, maar het is dan voor spelers moeilijker om de 1,5-meterrichtlijn te volgen en clubs en banen moeten zelf beslissen of een vijfbal of zesbal verstandig is.

Het is belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht blijven brengen van hun leden. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl. Het is ook belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.

Bekijk ook de checklist voor sportverenigingen van NOC*NSF en lees dit artikel op de website van NOC*NSF over de juridische gevolgen voor verenigingen. Lees ook ons artikel Corona en golf: tips en ideeën voor nu en straks

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Onder de naam #supportervangolf is de NGF een hulpactie begonnen voor golfclubs en –banen. Het bestaat uit de verkoop van een speciaal golfpolo van FootJoy, een shirt voor de jeugd, specials van GOLF.NL en headcovers. Kijk hiervoor op ngfshop.nl. De NGF hoopt dat golfers ‘hun steentje aan deze actie kunnen en willen bijdragen’, met als doel dat er straks genoeg aanbod blijft om iedereen van de golfsport te laten genieten.

Op 17 juni is een actie gehouden waarbij Naud Frese en Derk ter Braak samen met paralympisch snowboarder Merijn Koek langs 18 golfbanen fietsten en op elke locatie één hole speelden. De opbrengst gaat naar de Mentelity Foundation van Bibian Mentel en #Supportervangolf. Lees hier meer.

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

In de FAQ voor golfers op GOLF.NL zeggen wij: "De digitale pas van de NGF is wel geldig en wordt wel geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club. De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig. Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland."

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen.  

Vanwege de coronacrisis gingen de geplande ratings in mei niet door. Met de clubs die na 20 mei in het ratingschema van 2020 staan, wordt contact opgenomen. We bespreken dan of een rating van de baan in 2020 noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege aanpassingen in de baan) of dat de rating kan worden doorgeschoven naar 2021 of een later tijdstip, als dat voor de baan wenselijk is. Als een rating nodig is, dan doen wij de rating in overleg met de club/baan op een later tijdstip in 2020. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat veel clubs hun leden en gasten zo veel mogelijk willen laten spelen als de baan weer open gaat. Wij kunnen daarmee rekening houden als de noodzaak voor een rating ontbreekt. Vragen over course ratings? Stuur een mail.

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Uit een impactanalyse van NOC*NSF en de sportbonden blijkt dat er naar verwachting een negatieve financiële impact zal zijn van 950 miljoen euro in de hele sportsector tot en met augustus 2020. Dit bedrag is variabel en onder andere afhankelijk van de duur van de maatregelen. Het gaat in dit geval om sport in de breedste zin van het woord. Ook de horeca als inkomstenbron van sportverenigingen is daarin meegenomen. 

NOC*NSF heeft op 18 maart aan de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om net als in andere sectoren te bezien of en zo ja welke steunmaatregelen getroffen kunnen worden. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in een Coronanoodfonds Sport. Op 1 mei heeft NOC*NSF het Ministerie van Sport verzocht om een stevig pakket aan noodmaatregelen voor sportverenigingen (lees hier meer). Het kabinet heeft op 1 mei bekendgemaakt dat er 110 miljoen euro extra beschikbaar komt voor sportverenigingen (lees hier meer). Aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek door het Mulier Instituut kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Met NGF-partner Deloitte hebben wij een overzicht gemaakt van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd (laatste update: 2 april). Hier geldt dat niet elke golfbaan hetzelfde is. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres. Suggesties zijn welkom en wij passen het overzicht indien nodig aan. De NGF betaalt de kosten voor deze eerstelijns hulpvragen.

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.) Kijk voor informatie ook op deze websites:

Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen ook al kunnen ze een periode niet golfen en trainen. De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is en dat leden geen recht op teruggave of compensatie hebben, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de staturen zijn. Kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. In het geval van speelrechten is de wet- en regelgeving anders.

Als golfsport doen wij een beroep op solidariteit. We hopen dat alle golfers (die dit kunnen dragen) het belang van hun vereniging en golfbaan in het oog houden. We hopen ook dat golfers hiervoor geen onderscheid maken tussen een verenigingsbaan of een commerciële exploitant: het gaat immers om het delen van de lasten. Aan onze golfers doen we dan ook de oproep via de FAQ op GOLF.NL: "De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Je club of baan heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen door, terwijl er geen inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. Om die reden vragen we je uit naam van de NGF om solidair te zijn met je club en baan. Juist nu is het belangrijk om achter jouw club en baan te staan. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van je golfaccommodatie, zodat je straks, als de situatie het toelaat en de banen weer opengaan, weer kan golfen."

Raadpleeg ook de FAQ van NOC*NSF en de FAQ van Sport en Gemeenten. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Zie ook de FAQ voor golfers.