Inhoud caddie

FAQ: veelgestelde vragen over corona en golf

Op deze pagina vind je het golf- en horecaprotocol in 'coronatijd' en antwoorden op veelgestelde vragen over de coronamaatregelen. De FAQ wordt aangepast zodra daar aanleiding voor is.

Laatste update: 13 juli 9.15 uur. Grijs gearceerd = recent toegevoegd.

 • In de horeca moet iedereen een vaste zitplaats hebben (dit mag ook een zitplek aan de bar zijn) en men moet op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. In alle eet- en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten. Voor horeca buiten geldt echter dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is. Entertainment (zoals liveoptredens, wedstrijden tonen op grote schermen en harde muziek) is binnen en buiten niet toegestaan.
 • Wedstrijden (tussen clubs) zijn nog steeds toegestaan. Publiek bij professionele wedstrijden, amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter van elkaar zit. Voor amateurwedstrijden en -trainingen geldt dat indien de concrete situatie placering/vaste zitplaatsen niet mogelijk maakt het staan op een afgebakende plek is toegestaan (met in achtneming van de 1,5 meter). Lees meer in de FAQ over wedstrijden.
 • Voor golfwinkels (op golfbanen) verandert er niks. Winkels mogen dus nog steeds 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

De overheid doet voorts opnieuw een beroep aan iedereen om zich aan de basisregels te houden (1,5 meter afstand houden, was regelmatig je handen, nies en hoest in je elleboog en blijf thuis bij klachten die op corona lijken – ook als je al gevaccineerd bent).

De maatregelen gelden tot en met 13 augustus 2021. Het golf- en coronaprotocol vind je hier. Het protocol van NOC*NSF staat op nocnsf.nl/sportprotocol. Ga voor posters naar ngf.nl/coronaposters.

Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. Mail golf@ngf.nl.

Veelgestelde vragen

Vanaf 10 juli 06.00 uur gelden er weer strengere coronamaatregelen voor de horeca. Sportkantines en de restaurants op golfbanen/clubhuizen en de horecaterrassen op golfbanen mogen geopend zijn, onder voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden.

 • Voor horeca geldt dat deze open mag zijn tussen 06.00 en 00.00 uur. 
 • Het registreren van bezoekers en het afnemen van de gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Het is verplicht om verzoekers te vragen zich te registreren en mee te werken aan de gezondheidscheck. Klik hier voor de poster met de gezondheidscheckvragen. Wanneer iemand geen klachten heeft, is er niets aan de hand. Maar als iemand één van de gezondheidscheckvragen met ja beantwoordt, dan moet die persoon thuis blijven. 
 • In de horeca moet iedereen een vaste zitplaats hebben (dit mag ook een zitplek aan de bar zijn) en men moet op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. In alle eet- en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten. Voor horeca buiten geldt echter dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is.
 • Entertainment (zoals liveoptredens, wedstrijden tonen op grote schermen en harde muziek) is binnen en buiten niet toegestaan.
 • Een afhaalbalie is toegestaan.

We adviseren het volgende.

 • Doe een beroep aan bezoekers om zich aan de basisregels te houden (1,5 meter afstand houden, was regelmatig je handen, nies en hoest in je elleboog en blijf thuis bij klachten die op corona lijken – ook als je al gevaccineerd bent). Stel ontsmettingsmiddelen beschikbaar. 
 • Zorg voor een goede ventilatie in alle ruimtes. 
 • Markeer 1,5 meter voor de aanmeldbalie en geef wachtlijnen aan.

We wijzen er ook op dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Dat betekent o.a. 1,5 meter waarborgen op alle plekken op werk maar ook voldoen aan ventilatie-eisen van de overheid. In sommige gevallen is een scherm aan te bevelen als extra veiligheid. Op werk moet men 1,5 meter afstand van anderen houden. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen die alle vaccinatieprikken al gehad hebben. De 1,5 meter geldt op de werkplek (men moet 1,5 meter uit elkaar staan of zitten) maar ook in de lift. Werkgevers mogen hun personeel overigens niet vragen of het personeel gevaccineerd is. Een werkgever mag een werknemer ook niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona.

Vanaf 10 juli 06.00 uur gelden er weer strengere coronamaatregelen. Clubhuizen, restaurants in clubhuizen, golfshops, toiletten, kleedkamers en douches mogen geopend zijn, onder voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden.

 • De basisregels zoals de 1,5-meterrichtlijn en thuisblijven bij klachten zijn van kracht, ook voor mensen die al alle vaccinatieprikken al gehad hebben.
 • In binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Dit geldt bijvoorbeeld voor golfshops en -winkels, maar ook voor ruimtes in het clubhuis waar mensen geen vaste plek hebben. zoals kleedkamers. Gebruik de poster "In deze ruimte zijn ... personen toegestaan". 
 • De mondkapjesplicht vervalt in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden. (In het openbaar vervoer en op vliegvelden is een mondkapje wel altijd verplicht.)
 • Voor sporten geldt: "gezondheidscheck en registratie is verplicht". De gezondheidscheckvragen moeten gesteld worden voorafgaand aan de sportbeoefening. Dit kan telefonisch en op digitale wijze geregeld worden als golfers reserveren of via coronacheckposters die opgehangen worden bij de ingang/de receptie op de golflocatie.  Klik hier voor de poster met de gezondheidscheckvragen. Wanneer iemand geen klachten heeft, is er niets aan de hand. Maar als iemand één van de gezondheidscheckvragen met ja beantwoordt, dan moet die persoon thuis blijven. Lees ook de FAQ over starttijden en registratie.

We adviseren het volgende.

 • Zorg voor een goede ventilatie in alle clubhuisruimtes. 
 • De aantallen in je clubhuis zijn aan maxima gebonden. Het is dus wellicht niet mogelijk om bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Het is aan te bevelen om het calamiteitenplan van de golfbaan aan te passen voor deze 'coronatijd' waarin maar een beperkt aantal mensen kan schuilen in het clubhuis.
 • Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie/receptie en geef wachtlijnen aan. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril. 
 • Voorkom legionellavorming in de douches. Lees meer in de FAQ "Wat geldt voor kleedkamers en douches?" 

We wijzen er ook op dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Dat betekent o.a. 1,5 meter waarborgen op alle plekken op werk maar ook voldoen aan ventilatie-eisen van de overheid. In sommige gevallen is een scherm aan te bevelen als extra veiligheid. Op werk moet men 1,5 meter afstand van anderen houden. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen die alle vaccinatieprikken al gehad hebben. De 1,5 meter geldt op de werkplek (men moet 1,5 meter uit elkaar staan of zitten) maar ook in de lift. Werkgevers mogen hun personeel overigens niet vragen of het personeel gevaccineerd is. Een werkgever mag een werknemer ook niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona.

Wat betreft horeca in sportkantines, restaurants op golfbanen en horecaterrassen op golfbanen gelden de regels voor de horeca. Lees de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?"

Vanaf 10 juli 06.00 uur gelden er weer strengere coronamaatregelen. Sportwedstrijden en -trainingen zijn toegestaan, ook wedstrijden en competities tussen verschillende clubs. Publiek is ook toegestaan, maar onder voorwaarden. Hier volgen de belangrijkste voorwaarden en adviezen.

Wedstrijden organiseren en spelen

 • Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.
 • Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten nog steeds te verplichten om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten.
 • Golfbanen en -clubs zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom en het handhaven van de 1,5-meterrichtlijn. Bij wedstrijden en zeker bij wedstrijden met shotgun starts verdient dit extra aandacht.
 • We bevelen aan dat het inschrijfgeld voor wedstrijden zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.
 • In 'coronatijd' zijn er aanpassingen van de golfregels die het mogelijk maken dat golfers om op een veilige manier qualifying ronden spelen. Meer hierover lees je op de pagina ngf.nl/coronagolfregels
 • Prijsuitreikingen zijn toegestaan zolang de coronarichtlijnen voor clubhuizen, restaurants en terrassen niet worden overtreden (denk aan 1,5 meter afstand, verplichte zitplaatsen en dat iedereen blijft zitten). We adviseren om een prijsuitreiking op het terras te doen en niet binnen. Bij voorkeur worden prijzen voor de winnaars klaargelegd in de shop op de baan, zodat de winnaars de prijzen op een zelf gekozen moment kunnen ophalen. Je kunt er ook voor kiezen om de prijzen op een tafel bij de uitgang neer te leggen, zodat de winnaars de prijzen kunnen pakken bij het verlaten van het terras. Zo wordt onderling contact vermeden en is het toch mogelijk om een wedstrijd gezamenlijk af te sluiten en de winnaars bekend te maken. Het is niet de bedoeling dat men elkaar feliciteert met omhelzingen of door handen te schudden.
 • Als je een longest drive contest of een nearest to the pin contest onderdeel maakt van een wedstrijd, dan geldt dat spelers erop gewezen moeten worden dat er bij het aanraken van materialen zoals een longest drive-bordje een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. Lees in dit verband ook de FAQ "Hoe zit het baanmaterialen?"
 • Als je bij een wedstrijd give-aways hebt voor de deelnemers, dan verdient het de aanbeveling om die klaar te leggen bij de eerste hole (en/of de tiende hole als ook op de tiende hole gestart wordt). Ook hier geldt dat spelers erop gewezen moeten worden dat er bij het aanraken van materialen een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. Lees in dit verband ook de FAQ "Hoe zit het baanmaterialen?"

Publiek

 • Publiek bij professionele wedstrijden, amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter van elkaar zit. Voor amateurwedstrijden en -trainingen geldt dat indien de concrete situatie placering/vaste zitplaatsen niet mogelijk maakt het staan op een afgebakende plek is
  toegestaan (met in achtneming van de 1,5 meter).
 • Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.
 • Als alle toeschouwers een coronatoegangsbewijs hebben (testen voor toegang), mag tweederde van de capaciteit gebruikt worden; bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden, maar iedereen moet wel een vaste plek hebben. Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is vanaf dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Tot die tijd is dat 40 uur.
 • Voor sporters geldt een registratieplicht en coronacheck, voor toeschouwers bij wedstrijden is een registratieplicht en een coronacheck niet nodig, maar toeschouwers moeten er wel op gewezen worden dat ze thuis moeten blijven als ze klachten hebben die op corona lijken. In de horecafaciliteiten op de golfbanen gelden de coronamaatregelen die voor de horeca gelden. In binnenruimtes en shops gelden de coronamaatregelen van de overheid zoals toegepast door de ontvangende club. 

NGF-wedstrijden

Sinds 26 juni 2021 zijn wedstrijden en competities tussen clubs toegestaan. Belangrijke NGF-wedstrijden zijn verplaatst naar een nieuwe datum. Raadpleeg voor de data de NGF-wedstrijdkalender.

Zolang er coronamaatregelen gelden, zijn golfbanen en -clubs verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom en het handhaven van de richtlijnen, zoals de 1,5-meterregel. Het is dus belangrijk om te voorkomen dat er drukte ontstaat op de holes waar spelers starten. Om deze reden, en omdat registratie en een gezondheidscheck bij sporten verplicht zijn, adviseren wij om met starttijden te werken. Voor online reserveringen hebben de NGF en NVG het platform GOLFGO ontwikkeld. GOLFGO is te vinden op golf.nl/golfgo maar ook in de app GOLF.NL.

Elke baan kan zelf beslissen om met starttijden te werken, maar voor sporten geldt sinds 26 juni 2021 expliciet: "gezondheidscheck en registratie is verplicht". De registratie van spelers moet gedaan worden worden voor een eventueel contactonderzoek; het RIVM adviseert de registratielijsten vier weken te bewaren. De gezondheidscheckvragen moeten gesteld worden voorafgaand aan de sportbeoefening. Dit kan telefonisch of op digitale wijze geregeld worden als golfers reserveren of via coronacheckposters die opgehangen worden bij de ingang/de receptie op de golflocatie. Op de plaatsen waar spelers online starttijden boeken en in bevestigingsberichten moet gemeld worden dat men alleen mag reserveren en spelen als men geen klachten heeft die bij corona horen. Banen zonderreserveringsysteem kunnen de registratie en gezondheidscheck uitvoeren via een registratielijst bij de ingang of receptie. Op de lijst moet aangegeven worden dat men alleen mag spelen als men geen men geen klachten heeft die bij corona horen.

Klik hier voor de poster met de gezondheidscheckvragen. Wanneer iemand geen klachten heeft, is er niets aan de hand. Maar als iemand één van de gezondheidscheckvragen met ja beantwoordt, dan moet die persoon thuis blijven.

Het is toegestaan dat golfers een starttijd boeken op de accommodatie zelf, maar om groepsvorming bij de reserveringsbalie te voorkomen verdient het aanbeveling om golfers te verzoeken dat zij starttijden digitaal boeken. Het RIVM adviseert: "Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen." Lees hier meer over veilig betalen. Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie/receptie en geef wachtlijnen aan. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.

Om drukte op de accommodatie in goede banen te leiden, gelden deze richtlijnen: 

 • Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van het golf- en coronaprotocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.
 • Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente.
 • Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
 • Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes).

We wijzen er ook op dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Dat betekent o.a. 1,5 meter waarborgen op alle plekken op werk maar ook voldoen aan ventilatie-eisen van de overheid. In sommige gevallen is een scherm aan te bevelen als extra veiligheid. Op werk moet men 1,5 meter afstand van anderen houden. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen die alle vaccinatieprikken al gehad hebben. De 1,5 meter geldt op de werkplek (men moet 1,5 meter uit elkaar staan of zitten) maar ook in de lift. Werkgevers mogen hun personeel overigens niet vragen of het personeel gevaccineerd is. Een werkgever mag een werknemer ook niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona.

Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten dringend te blijven verzoeken om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten. 

Wat betreft het aantal golfers per flight, raadpleeg de FAQ "Hoeveel golfers mogen in één flight spelen?"

Wat betreft horeca in sportkantines, restaurants op golfbanen en horecaterrassen op golfbanen gelden de regels voor de horeca. Lees de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?"

Het is een uitdaging om een starttijdensysteem op zo’n manier in te richten dat iedereen tevreden is. Lees daarvoor het artikel Efficiënt starttijdenmanagement: 9 tips.

   

Zolang er coronamaatregelen gelden, zijn golfbanen en -clubs verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom en het handhaven van de richtlijnen, zoals de 1,5-meterregel. Het is dus belangrijk om te voorkomen dat er drukte ontstaat.

Voor sporten geldt dat een "gezondheidscheck en registratie" verplicht zijn. De registratie van spelers moet gedaan worden worden voor een eventueel contactonderzoek; het RIVM adviseert de registratielijsten vier weken te bewaren. De gezondheidscheckvragen moeten gesteld worden voorafgaand aan de sportbeoefening. Dit kan telefonisch of op digitale wijze geregeld worden als golfers reserveren of via coronacheckposters die opgehangen worden bij de ingang/de receptie op de golflocatie. Klik hier voor de poster met de gezondheidscheckvragen. Wanneer iemand geen klachten heeft, is er niets aan de hand. Maar als iemand één van de gezondheidscheckvragen met ja beantwoordt, dan moet die persoon thuis blijven. 

Om drukte op de accommodatie in goede banen te leiden, gelden deze richtlijnen: 

 • Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie/receptie en geef wachtlijnen aan. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.
 • Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van het golf- en coronaprotocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.
 • Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente.
 • Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
 • Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes).
 • Hang posters op over de hygiëneregels en de regels die gelden op de golfaccommodatie. Geef met posters aan wat het maximum aantal personen per ruimte is.
 • Zorg ervoor dat EHBO-materialen en een AED altijd beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten.

We wijzen er ook op dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Dat betekent o.a. 1,5 meter waarborgen op alle plekken op werk maar ook voldoen aan ventilatie-eisen van de overheid. In sommige gevallen is een scherm aan te bevelen als extra veiligheid. Op werk moet men 1,5 meter afstand van anderen houden. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen die alle vaccinatieprikken al gehad hebben. De 1,5 meter geldt op de werkplek (men moet 1,5 meter uit elkaar staan of zitten) maar ook in de lift. Werkgevers mogen hun personeel overigens niet vragen of het personeel gevaccineerd is. Een werkgever mag een werknemer ook niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona.

Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten dringend te blijven verzoeken om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten. 

Wat betreft het aantal golfers per flight, raadpleeg de FAQ "Hoeveel golfers mogen in één flight spelen?" Wat betreft horeca in sportkantines, restaurants op golfbanen en horecaterrassen op golfbanen gelden de regels voor de horeca. Lees de FAQ "Welke regels gelden er voor de horeca?"

Vanaf 10 juli 06.00 uur gelden er weer strengere coronamaatregelen maar voor winkels zijn de regels voor en na 10 juli hetzelfde. Dit zijn de belangrijkste regels.

 • In binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals een golfshop of winkel, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Gebruik de poster "In deze ruimte zijn ... personen toegestaan". De mondkapjesplicht geldt niet als men 1,5 meter afstand kan houden.
 • Golfers mogen gebruikmaken van leen- en huurclubs. De clubs moeten de stokken na gebruik schoonmaken met een reinigingsmiddel.

Aanbevelingen

We bevelen aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, bij voorkeur via een factuur of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen. Het RIVM adviseert: "Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of contactloos te laten betalen."

Gebruik de poster Golfshop geopend. Golfshops mogen ook nog steeds kiezen voor een bestel- en afhaalservice (click & collect). Gebruik in dat geval de poster Golfshop geopend: click & collect.

Materialen in de baan

In maart 2020 hebben we uit voorzorg en in overleg met het RIVM geadviseerd om alle materialen (zoals bunkerharken, prullenbakken en ballenwassers) uit de baan te halen. In juli 2020 is aangegeven dat banen en clubs deze materialen kunnen terugplaatsen als zij dat wensen, met de kanttekening dat het aanbeveling verdient dat materialen na elke aanraking gedesinfecteerd worden, door de club/baan of door de golfer. We hebben er toen bij gezegd: "We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. In het algemeen is het advies dat iedereen geregeld de handen wast." Veel banen hebben materialen teruggeplaatst, veel ook nog niet. 

Sinds 20 april 2021 is ons standpunt dat het in onze ogen, mede na uitgebreid overleg met deskundigen, verantwoord en veilig is materialen terug te plaatsen in de baan - met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is (lees daarover meer verderop).

Materialen zoals vuilnisbakken, ballenwassers en harken kunnen in onze ogen in de baan geplaatst worden en ons inziens kunnen clubs ook toestaan dat de vlaggenstokken aangeraakt worden. Ook kunnen markeerbordjes voor de "longest drive" en "nearest to the pin" gebruikt worden. Maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is als men baanmaterialen aanraakt. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling dat clubs ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen of te koop aanbieden, zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren.

De keuze om materialen zoals harken in de baan te plaatsen en het aanraken van vlaggenstokken toe te staan, is aan de clubs en banen zelf. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Huurclubs

Golfers mogen gebruikmaken van leen- en huurclubs. De clubs moeten de stokken na gebruik schoonmaken met een reinigingsmiddel.

Scorekaarten

Wat betreft het uitwisselen van scorekaarten is het advies nog steeds om het uitwisselen van scorekaarten te voorkomen en om spelers te vragen hun scores digitaal in te voeren via de app GOLF.NL of clubsoftware. Lees in dit verband ook de pagina ngf.nl/coronagolfregels

Materialen en besmettingsrisico

NOC*NSF zegt hierover het volgende: "Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In het algemeen raden we aan dat sporters regelmatig hun handen wassen en sportmaterialen desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel."

De clubs en banen mogen zelf bepalen hoeveel personen er in een flight spelen. Volgens het golfprotocol mogen er meer dan vier personen in een flight spelen (bij bepaalde funwedstrijden is het gebruikelijk om flights van vijf of zes personen te vormen). Wij raden flights van meer dan vier personen echter af omdat het tot meer toestroom leidt en omdat het in flights van meer dan vier personen moeilijker wordt om 1,5 meter afstand te bewaren.  

Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten nog steeds dringend te verzoeken om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten.

 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. De groep mag zo groot zijn als gewenst.
 • Mensen mogen sporten zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. In golf is het bij het oefenen en spelen echter niet nodig om elkaar te naderen binnen 1,5 meter. "Houd 1,5 meter van anderen" is nog steeds een van de basisregels in de bestrijding van de coronapandemie. Om deze reden verdient het de aanbeveling om leden en gasten nog steeds dringend te verzoeken om de 1,5-meterrichtlijn in acht te nemen bij het spelen van wedstrijden en het gebruikmaken van de oefenfaciliteiten. Voor teaching professionals is lesgeven zonder 1,5 meter afstand te houden soms wel nodig. Dit is toegestaan. 
 • Douches en kleedkamers mogen geopend zijn. Lees meer in de FAQ over kleedkamers en douches.
 • We bevelen aan dat er zoveel mogelijk contactloos betaald wordt, dus bij voorkeur via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat. Lees hier meer over veilig betalen.
 • We adviseren dat teaching professionals goed registreren wie ze op les hebben, inclusief de deelnemers aan clinics. In het geval van een besmetting kunnen dan de contactgegevens van golfers doorgegeven worden. 
 • Indoor golflocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. Gezondheidscheck en registratie is verplicht. De mondkapjesplicht vervalt in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden.
 • Wat betreft publiek bij trainingen geldt hetzelfde als voor publiek bij wedstrijden. Raadpleeg hiervoor de FAQ "Zijn wedstrijden toegestaan?"

 • Douches en kleedkamers mogen geopend zijn, onder voorwaarden.
 • In binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals een kleedkamer of een golfshop, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Gebruik de poster "In deze ruimte zijn ... personen toegestaan".
 • Mondkapjes zijn niet verplicht in binnenruimtes zoals kleedkamers, mits men 1,5 meter afstand kan houden.

Adviezen

Zorg ervoor dat douche- en kleedruimtes goed schoongemaakt worden en dat de ruimtes goed geventileerd zijn (zet ramen en/of deuren open). Zorg er ook voor dat er genoeg droge en schone handdoeken zijn. De schoonmakers van douches moeten net als bij het schoonmaken van wc's voorzorgsmaatregelen nemen.

Als douches lang niet gebruikt zijn, houd dan rekening met het gevaar van legionella. Legionellagroei ontstaat als water in een systeem lang stilstaat. Voorkom legionellagroei met deze aanwijzingen:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.

Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie geldt het volgende:

 • Spoel de kranen en douches grondig door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden).

Steunpakketten blijven in deze pandemie noodzakelijk voor veel golfbanen en -clubs. Op 27 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de bestaande steunregelingen voor bedrijven en zelfstandigen (TOZO, NOW en TVL) met drie maanden verlengd worden. Bedrijven en zelfstandigen kunnen dus ook in het derde kwartaal aankloppen bij de overheid. Ook is de terugbetaling van belastingschulden aangepast. Lees meer op mkb.nl.

Buma

Horeca-ondernemers worden ook over de lockdownperiode van 2021 gecompenseerd op de factuur van Buma en Sena. Lees meer op nvg-golf.nl.

NOW-5

Voor de vijfde maal kunnen werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20% in drie aaneengesloten maanden, op grond van de NOW, bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit kan sinds begin mei tot en met 30 juni 2021 onder bepaalde voorwaarden. Lees meer op de website awvn.nl

TASO-Q1 en TVS-Q1

Op vrijdag 14 mei 2021 is de regeling voor de TASO en de TVS voor Q1 gepubliceerd. Via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19) kunnen sportverenigingen compensatie aanvragen voor de geleden schade door de coronamaatregelen. De TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) is bedoeld om de verhuurders te compenseren die de huur voor amateursportorganisaties hebben kwijtgescholden.

Vanaf maandag 17 mei 2021 kunnen aanvragen worden ingediend via de website van DUS-I. Op een aantal punten zijn de beide regelingen verruimd ten aanzien van het vorige kwartaal. Kijk hier voor een verdere toelichting op de TASO en TVS (Q1).

TOZO-Q3

De TOZO is een speciale regeling voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Met deze regeling kun je een aanvulling krijgen op inkomen en bedrijfskapitaal. Sinds 1 april 2021 is het mogelijk om TOZO 4 aan te vragen.

TVL

Lees hier meer over de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). 

Stichting Waarborgfonds Sport

Sinds juli 2020 kunnen sportorganisaties bij Stichting Waarborgfonds Sport een borging voor een tijdelijk krediet aanvragen als de coronamaatregelen hebben geleid tot liquiditeitsproblemen. Lees meer: sws.nl.

Online tool "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub"

De overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om de schade veroorzaakt door corona (deels) te compenseren. Maar al die verschillende regelingen maken het voor sportverenigingen en ondernemers niet per se overzichtelijker. Om clubs hierin wegwijs te maken, bestaat er sinds 1 februari 2021 een speciaal interactief dossier, samengesteld door sportbonden in samenwerking met NOC*NSF. Ook voor ondernemers is dit een handig overzicht.

In het dossier "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub" staat eenvoudig uitgelegd welke overheidsregelingen er zijn en ontdekken clubs voor welke regelingen ze wel en niet in aanmerking komen. Het dossier bevat in hoofdlijnen “De financiële keten van een sportclub” en laat zien welke financiële relaties er kunnen zijn tussen sporter, sportclub en sportbond en hoe die met elkaar samenhangen. De financiële compensatieregelingen van de overheid zijn erop gericht om de schade voor concreet genoemde kostenposten te vergoeden. Daarom is het van belang dat sportclubs en sportbonden hier goed naar kijken voordat ze eventuele eigen afspraken of regelingen maken over financiële compensatie. Want dat kan er onbedoeld toe leiden dat er sprake kan zijn van minder financiële compensatie uit de rijksregelingen, zoals de TASO, TVS en NOW. In het dossier wordt dat verder uitgelegd. Bekijk hier het dossier "Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub".

Overzicht Deloitte

 • Op 19 januari 2021 is een overzicht van Deloitte verschenen waarop alle financiële noodvoorzieningen staan. Klik hier voor het overzicht van Deloitte. Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres.
 • Klik hier voor een eerder gepubliceerd overzicht (Excel) van alle maatregelen en vergoedingen die mogelijk voor jouw golfclub of -baan van toepassing zijn.
 • Bekijk ook het overzicht van NOC*NSF

Updates

De NGF en NVG melden het laatste nieuws over steunmaatregelen en een noodfonds voor de sport in de informatie-updates aan golfbanen en -clubs. Alle updates zijn hier terug te vinden. (Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.)

Websites

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Coronamonitor

Iedereen in de sport wordt door de coronamaatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. De coronamonitor van het Mulier Instituut wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten. Lees meer in de FAQ "Wat moet ik weten over het onderzoek van het Mulier Instituut?"

 • Vanwege de coronapandemie mogen club het examen tijdelijk digitaal afnemen. In een protocol worden de richtlijnen uitgelegd. Lees hier meer.
 • We adviseren om bijeenkomsten voor regellessen alleen binnen te organiseren als het noodzakelijk is. Bij voorkeur worden regellessen buiten gegeven.
 • Voor regellessen of examens in binnenruimtes geldt het volgende:
  de mondkapjesplicht vervalt in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden;
  in binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter.

 

Op 26 juni zijn veel coronamaatregelen versoepeld, waardoor er op het gebied van bijeenkomsten weer meer mogelijk is. Zo is er sinds 26 juni geen mondkapjesplicht meer in binnenruimtes waar men 1,5 meter afstand kan houden. En in binnenruimtes waar mensen geen vaste plek hebben geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Zo lang men zich aan de coronamaatregelen houdt, kunnen bestuursvergadering en dergelijke georganiseerd worden. Het advies is dit tot een minimum te beperken.

Digitale vergaderingen

Een ALV met veel bezoekers in een kleine ruimte kan nog niet op normale wijze doorgaan. Maar sinds 24 april 2020 mogen sportverenigingen de ALV volledig of deels digitaal organiseren. Dit is toegestaan op basis van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. 

De Tijdelijke wet verandert niets aan het uitstellen van de ALV (dat kan tot maximaal vier maanden na de verplichte datum waarop je normaal de ALV moet houden). Iedereen moet tot 72 uur van tevoren per mail of anderszins vragen kunnen stellen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden. 

In dit artikel van NOC*NSF lees je meer over het organiseren van een (digitale) ALV.

Wanneer vervalt de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid?

We gaan ervan uit dat de wet tot 1 oktober 2021 of nog langer zal gelden.

De vervaldatum van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is vastgesteld bij Koninklijk Besluit op 1 augustus 2021 (zie overheid.nl). De wetgever haalt in de nota van toelichting aan dat het wenselijk is om de artikelen in paragraaf 4 van de wet te verlengen tot 1 oktober 2021. Zie de aangehaalde tekst:

“In verband met de komende periode waarin veel vergaderingen bij rechtspersonen plaatsvinden en gelet op het feit dat deze vergaderingen voorbereidingstijd nodig hebben, is het voornemen om de voorzieningen die in paragraaf 4 zijn neergelegd op zijn vroegst pas per 1 oktober 2021 te laten vervallen. Dit komt tegemoet aan een in de praktijk breed levende wens om in deze bijzondere situatie voor langere termijn duidelijkheid te hebben over de geldingsduur van de Tijdelijke wet.”

Wij gaan er daarom van uit dat de wet wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Er is ook geen openbare publicatie vanuit de overheid geweest dat de Tijdelijke Wet per 1 augustus 2021 komt te vervallen en dit moet twee maanden van tevoren worden gemeld.

Hoe zit het met uitstel van de financiële verslaglegging?

Onder de aangehaalde tekst hierboven staat ook ‘voorzieningen’. Dit heeft betrekking op artikel 7 van de Tijdelijke wet; uitstel van de financiële verslaglegging. Op basis van artikel 2:49 lid 1 BW omvat dit ook de jaarrekening.

Artikel 7 van de Tijdelijke wet zegt het volgende: “van de termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden.” Deze optie om uit te stellen geldt dus nog.

Kijk dus goed naar de statuten in verband met de looptijd van het boekjaar en bereken vervolgens hoelang je nog de tijd hebt. Vervolgens moet hierover een bestuursbesluit genomen worden.

De voorjaars-ALV van 2021 is gehouden op 1 mei (lees hier meer).

In de ALV van 1 mei is aangegeven dat er in juni 2021 een extra ALV gehouden zou worden. We zijn nog druk bezig met het uitschrijven van diverse toelichtingen op de voorgenomen statutenwijziging en aansluiting bij het Instituut Sport Rechtspraak. Hiervoor zijn wij afhankelijk van derden zoals het ISR. Mede hierom duurt het vaststellen van een datum voor een extra ALV langer dan voorzien. De extra ALV zal plaatsvinden na de zomer, op z'n vroegst in september 2021. Zodra de datum is vastgesteld, krijgt iedereen bericht en wordt de extra ALV vermeld in de NGF-kalender.

De najaars-ALV wordt gehouden op 20 november 2021. 

Reizen naar het buitenland is en blijft een risico heeft de overheid gezegd bij de aankondiging van de meest recente wijzigingen van de coronamaatregelen (10 juli). De toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen vakantie naar het buitenland. Doordat andere landen ons land op basis van de toename in besmettingen als risico zien, kan het zijn dat zij extra maatregelen nemen voor Nederlandse toeristen. Zoals in Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Of een verplichte quarantaine bij aankomst. Deze eisen kunnen per land verschillen.

Check voor vertrek altijd de reisadviezen op wijsopreis.nl. De veilige landen krijgen op deze website de kleurcode groen of geel. Maar kijk niet alleen naar de kleur van je favoriete vakantieland, lees het hele reisadvies. Want ook al staat een land op geel of groen, veel landen leggen aan reizigers uit Nederland beperkingen op, zoals een verplichte test of quarantaine. Kijk hier dus ook goed naar in het reisadvies.

In landen met de kleurcode oranje zijn veel coronabesmettingen. Vakanties naar oranje landen worden afgeraden.

Reizigers die in juli of augustus 2021 vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. Deze gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen.

De coronacrisis heeft de sport hard geraakt. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met VSG, NOC*NSF en POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) onderzoekt het Mulier Instituut de gevolgen voor sportverenigingen.

Op 11 juni 2021 is de Monitor Sport en Corona III door minister van Ark naar de Kamer gestuurd. De conclusie: "Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Het omzetverlies voor de breedtesport was iets meer dan 1,8 miljard euro. Daar stond tegenover dat naar schatting 782 miljoen euro op kosten is bespaard en de steunmaatregelen 534 miljoen euro gecompenseerd hebben."

Lees meer op de website mulierinstituut.nl

Eigen onderzoek

Corona heeft een sterk effect op de golfbranche in 2020 en ook op de verwachtingen voor 2021. Graag vernemen we wat de effecten zijn (geweest) op jouw omzet en resultaat, zodat we dit kunnen meenemen in de komende cao-onderhandelingen. Ook dienen deze cijfers om de golfbranche mee te kunnen nemen in het nationale onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Klik hier om een korte enquête in te vullen.

Op 12 mei 2021 is besloten om de Jeugdcompetitie van dit jaar uit te stellen van juni naar het najaar, om de kans te vergroten dat de Jeugdcompetitie in 2021 kan doorgaan.

Als de coronamaatregelen na de zomer niet strenger worden, dan kunnen de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie in 2021 doorgaan. Door de verplaatsing naar het najaar zal de Jeugdcompetitie wel in een licht afgeslankte vorm gespeeld worden. Meer details zijn te vinden in de FAQ over de competities.

Het NGF-bestuur heeft op 24 februari 2021 besloten om de NGF Competitie in het voorjaar van 2021 te annuleren. Dit is toegelicht in deze brief aan alle clubs.

 

Golfstart is een boekingsplatform voor beginnende golfers. Via Golfstart vinden mensen in heel Nederland een locatie in hun regio waar ze met een golfcursus kunnen beginnen. Golfstart is sinds begin 2020 zeer populair.

Is je club nog niet aangemeld bij Golfstart? Lees hier hoe het werkt en hoe je gratis kunt meedoen en profiteren van landelijke promotie. Bij Golfstart-lessen moeten de actuele coronamaatregelen in acht genomen worden.

De uitbraak van de coronapandemie in 2020 was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer op ngf.nl/boostplan.

 

boostplan ngf

Vanwege de coronamaatregelen zijn sommige workshops en cursussen afgelast in 2020 en 2021. De NGF organiseerde en organiseert om deze reden veel online webinars en online trainingen. In de tweede helft van 2021 kunnen er vermoedelijk weer bijeenkomsten georganiseerd worden op verschillende locaties in Nederland. Bekijk het aanbod op de NGF-kalender.

De NGF Competitie van 2021 is afgelast. Als de coronamaatregelen na de zomer niet strenger worden, dan kunnen de Najaarscompetitie en Jeugdcompetitie van 2021 wel doorgaan. Meer details zijn te vinden in de FAQ over de competities.

In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 zijn wedstrijden afgelast omdat ze niet toegestaan worden. Maar sinds 26 juni 2021 zijn wedstrijden en competities tussen clubs weer toegestaan. Belangrijke NGF-wedstrijden hebben een nieuwe datum gekregen. Raadpleeg voor de data de NGF-wedstrijdkalender. Lees ook de FAQ "Organiseer je een NGF-wedstrijd en zoek je het NGF-wedstrijdenprotocol?"

Het Big Green Egg Open, een toernooi van de Ladies European Tour, is doorgegaan. Deze wedstrijd is gespeeld van 30 juni tot en met 3 juli 2021 op de Rosendaelsche Golfclub, met een beperkt aantal toeschouwers. De B-NL Challenge Trophy van 2021, van 26 tot en met 29 augustus op golfbaan The Dutch, gaat ook door. Publiek is toegestaan.

Neem contact op met je lokale GGD en maak samen met de GGD een plan. Indien bij een sporter/vrijwilliger of werknemer COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen. Het is zaak om er snel bij te zijn ter voorkoming van verdere besmetting en om verantwoord open te kunnen blijven.

 

Van 14 oktober 2020 tot 26 juni 2021 waren evenementen verboden. Van 26 juni tot 10 juli waren de regels versoepeld. Vanaf 10 juli 06.00 uur gelden er weer strengere coronamaatregelen voor evenementen.

Voor eendaagse evenementen geldt een vaste zitplek zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn tot in elk geval 14 augustus niet toegestaan. Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met je gemeente als je van plan bent een evenement te organiseren.

Voor eendaagse evenementen waarbij iedereen een coronatoegangsbewijs heeft, gelden andere regels:

 • Overnachting is niet toegestaan.
 • Maximaal tweederde van de geplaceerde capaciteit aan bezoekers is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.
 • Een vaste zitplaats is verplicht.
 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten).
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers vooraf een zelftest afnemen.
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 die niet kunnen doorgaan, is er de Subsidieregeling evenementen.

Zolang er coronamaatregelen gelden, zijn golfbanen en -clubs verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom en het handhaven van de richtlijnen, zoals de 1,5-meterregel. Het is dus belangrijk om te voorkomen dat er drukte ontstaat op de golflocatie. Om deze reden, en omdat registratie bij sporten verplicht is, adviseren wij om met starttijden te werken of op andere wijze overzicht te houden van de spelers die de baan bezoeken.

Voor sporten geldt vanaf 26 juni 2021 expliciet: "gezondheidscheck en registratie is verplicht". De registratie van spelers moet gedaan worden worden voor een eventueel contactonderzoek; het RIVM adviseert de registratielijsten vier weken te bewaren. De gezondheidscheckvragen moeten gesteld worden voorafgaand aan de sportbeoefening. Dit kan telefonisch of op digitale wijze geregeld worden als golfers reserveren of via coronacheckposters die opgehangen worden bij de ingang/de receptie op de golflocatie. Klik hier voor de poster met de gezondheidscheckvragen. Wanneer iemand geen klachten heeft, is er niets aan de hand. Maar als iemand één van de gezondheidscheckvragen met ja beantwoordt, dan moet die persoon thuis blijven.

De registratieplicht en gezondheidscheck geldt voor iedereen die komt sporten dus ook voor bezoekers van de oefenfaciliteiten die niet de receptie passeren. Dit kan in de praktijk gerealiseerd worden door bij de ingang van de drivingrange een registratieformulier neer te leggen waarop bezoekers hun naam en contactgegevens kunnen invullen. Bij de toegang tot de oefenfaciliteiten kunnen ook posters met de gezondheidscheckvragen opgehangen worden. Op de registratielijst moet aangegeven worden dat men alleen mag spelen als men geen men geen klachten heeft die bij corona horen. Klik hier voor de poster. Wanneer iemand geen klachten heeft, is er niets aan de hand. Maar als iemand één van de gezondheidscheckvragen met ja beantwoordt, dan moet die persoon thuis blijven.

We adviseren voorts dat teaching professionals goed bijhouden wie ze op les hebben, inclusief de deelnemers aan clinics. In het geval van een besmetting kunnen dan de contactgegevens van golfers doorgegeven worden. 

Lees ook de FAQ "Zijn (indoor) lessen en trainingen toegestaan?"

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Om de kans op besmetting te voorkomen adviseren we om spelers en deelnemers aan wedstrijden te vragen hun scores digitaal in te leveren en papieren scorekaarten niet uit te wisselen (zie ook ngf.nl/coronaregels). Er zijn allerlei opties om scores digitaal in te leveren. Het kan via de app GOLF.NL of het softwaresysteem van de club. Het kan ook per mail, Whatsapp-bericht of een sms. Men kan bijvoorbeeld ook aan de deelnemers vragen om een foto te maken van de scorekaart en die te mailen of per Whatsapp door te sturen. Als het toch nodig is om papieren scorekaarten te verzamelen, kun je deelnemers vragen om hun scorekaart in een doos met een kleine brievenbusopening te deponeren. De wedstrijdleiding kan de kaarten dan eventueel later bestuderen.

Voor Handicarts/buggy's gelden dezelfde regels als voor auto's: wanneer er personen uit meerdere huishoudens in dezelfde buggy zitten, moeten personen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen. De actuele richtlijnen voor auto's staan op rijksoverheid.nl.

In het openbaar vervoer (ov) is het door drukte niet altijd mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Daarom is het overal in het ov verplicht een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht geldt voor de trein, bus, tram en metro, de perrons, de haltes en voor het hele stationsgebouw. In het openbaar vervoer gelden verder onder meer deze maatregelen:

 • Vermijd drukte op en rond stations en haltes.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits. Reis daarom voor 6.30 uur, tussen 9.00 uur en 16.00 uur, of na 18.30 uur.
 • Volg de basisregels die voor iedereen gelden. Houd 1,5 meter afstand.

Lees meer op rijksoverheid.nl.

 

Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.

In een taxi, bedrijfsbusje of touringcar geldt in veel gevallen een mondkapjesplicht: lees hier meer.

Verder geldt de volgende richtlijn: mijd drukte onderweg en reis buiten de spits, reis dus bij voorkeur niet tussen 06:30-09:00 uur en 16:00-18:30 uur.

In het protocol staat: "Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten." In verband met de kans op besmetting met het coronavirus heeft de Hartstichting aanvullende adviezen uitgebracht voor hulpverlening met een AED.  Iedereen mag in feite zelf de afweging maken of hij/zij wel of niet zal reanimeren bij een noodgeval. De hulpverlener moet zich nu al afvragen of hij/zij in een risicogroep valt waarvoor het wordt afgeraden om te reanimeren. Lees hier meer. 

Zorg dat de gehele sportlocatie na elke dag goed schoongemaakt wordt. Denk hierbij zeker aan toiletten, douches en overige algemene ruimtes en gangen. 

Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

We adviseren om met alle betrokken partijen goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen op de accommodatie.

In dit document staat een waslijst aan tips.

Het blijft belangrijk dat we er als golfsport alles aan doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en zich laten testen. 

Het is belangrijk dat clubs en banen de belangrijkste RIVM-adviezen onder de aandacht blijven brengen van hun leden. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl. Het is ook belangrijk om golfers goed te informeren over elke wijziging van de overheidsmaatregelen. En het is belangrijk om golfers aan te spreken als ze regels negeren. Zet in elke nieuwsbrief de belangrijkste regels op een rij, zodat spelers voortdurend geattendeerd worden op de richtlijnen.

Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent '1,5 meter samenleving proof' is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij elke onverhoopte opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl. Bekijk ook de informatie over het Boostplan op ngf.nl/boostplan

De sluiting van golfbanen in het voorjaar als gevolg van de coronacrisis was voor de NGF aanleiding om een Boostplan te ontwikkelen ter ondersteuning van golfclubs en -banen. In het Boostplan staan activiteiten waaraan de NGF extra aandacht geeft. Daarnaast vinden clubs en banen in het plan inspirerende tips en ideeën waarbij de NGF voor ondersteuning kan zorgen. Lees meer: ngf.nl/boostplan

GOLF.NL kan lente-, zomer-, herfst- en winteracties op je baan onder de aandacht brengen van spelers. Stuur hiervoor een mail aan redactie@golf.nl.

De NGF en NVG sturen de golfbanen en -clubs geregeld een informatie-update. Alle updates zijn hier terug te vinden. Ontvangt je club of baan de dagelijkse update nog niet? Laat het weten, geef je mailadres en functie op de club/baan door aan golf@ngf.nl.

De NGF organiseert ook cursussen, online trainingen en live webinars om clubs en banen te helpen. Bekijk het aanbod op de NGF-kalender

Ja. De medewerkers van het NGF-bureau werken thuis of als het noodzakelijk is in kleine aantallen op kantoor en zijn op reguliere werktijden bereikbaar via telefoon en e-mail. Het NGF-secretariaat (030-2426370) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: golf@ngf.nl. De wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

De digitale pas van de NGF is geldig en wordt geaccepteerd in het buitenland. Het is dus niet nodig om voor een golfvakantie een fysieke pas aan te vragen via je club.

De digitale pas van iedere speler verschijnt in de app GOLF.NL en is ook zichtbaar als je inlogt op mijn.golf.nl (voor golfers die de app GOLF.NL niet hebben). Er is geen internetverbinding nodig als je digitale pas in het buitenland op de app will laten zien. Bij mijn.golf.nl is wel een internetverbinding nodig.

Als je de app GOLF.NL niet hebt, kun je voor vertrek naar het buitenland een screenshot maken van je digitale pas en die foto tonen op de banen in het buitenland.

Wil een speler toch een fysieke pas, dan moet de golfer zijn of haar club verzoeken om een plastic pas aan te vragen. Golfclubs kunnen in hun clubsoftwaresysteem een fysieke pas voor een golfer aanvragen. Lees hier meer.

Speciaal voor NGF-wedstrijden en clubs die 'in coronatijd' gastheer zijn van een NGF-wedstrijd is een wedstrijdprotocol ontwikkeld. Ook is er een document met informatie voor deelnemers aan NGF-wedstrijden gemaakt. Clubs die NGF-wedstrijden organiseren en deelnemers aan NGF-wedstrijden dienen deze documenten goed te bestuderen. 

Dit protocol is niet van toepassing voor clubwedstrijden maar clubs kunnen het wel raadplegen om ervoor te zorgen dat hun eigen clubwedstrijden veilig verlopen.