Terug naar Nieuwsoverzicht

Corona en golf: FAQ voor golfprofessionals

2 juni 2020

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast door de PGA Holland en de NGF zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 2 juni 13 uur.

Wat is het laatste nieuws?

Commerciële horeca mag open per 1 juni op golfbanen. Kleedkamers mogen dan ook weer open. Maar de NGF adviseert douches dicht te houden tot 1 juli, dat is de geplande heropeningsdatum voor sauna’s.

Jeugd tot en met 18 jaar hoeft vanaf 1 juni niet meer onderling 1,5 meter afstand te houden. Tot 1 juni gold dat alleen voor jeugd tot en met 12 jaar.

De regel dat golfers pas 10 minuten voor de golfactiviteit mogen aankomen en na afloop direct naar huis moeten, is per 1 juni geschrapt. Dit vanwege het feit dat in veel gevallen de horeca weer toegankelijk is.

Mag ik weer lesgeven?

Het is vanaf 11 mei weer toegestaan om les te geven onder bepaalde voorwaarden en natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand en hygiëneregels. Na 1 juni mag de groep groter zijn dan tien personen. Vanaf 1 juni geldt ook het volgende: houd anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact) tenzij dit noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld bij een persoon met een fysieke beperking.

Zijn clubwedstrijden toegestaan en gaan NGF-wedstrijden door?

Zie hiervoor de FAQ voor clubs en banen

Kunnen er qualifying ronden gespeeld worden?

Ja. Clubs en banen kunnen qualifying condities aanbieden. De voorwaarden staan beschreven in het artikel ngf.nl/coronaregels.

Wanneer mogen de clubhuizen en terrassen weer open?

Commerciële horeca mag vanaf 1 juni weer open. Zie hiervoor de FAQ voor clubs en banen

Hoe maak ik mijn faciliteiten in deze periode zo goed mogelijk schoon?

In dit document staat een waslijst aan tips.

Wat kunnen instanties als de NVG, PGA en NGF verder doen voor de golfpro’s?

Bij de PGA Holland kun je terecht voor vragen en adviezen (bekijk de FAQ hieronder). De NVG en NGF brengen de steunmaatregelen van de overheid in kaart en behartigen samen met de PGA Holland en de NGA de belangen van de hele sector. Bekijk de FAQ voor golfclubs en -banen.  

Social distancing en sociale veiligheid: hoe onderhoud ik contact met jeugdgolfers en jeugdteams?

Een sporter is altijd onderdeel van het team en de vereniging, ook wanneer er niet getraind of gespeeld kan worden. Trainers, coaches en begeleiders hebben normaal gesproken nauw contact met hun spelers. In deze tijd is dat lastiger. Op de website van Centrum Veilige Sport vind je tips om toch contact te houden met je jeugspelers en teams. Op de website van NOC*NSF staat dezelfde informatie in een pdf. Hierin kun je lezen wat je kunt doen als er signalen zijn dat het niet goed gaat met een sporter. 

Moest een vereniging een pro in dienst doorbetalen in de periode dat lessen niet toegestaan waren?

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op haar website aan dat, als het gaat om trainers in loondienst, de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daarover is te vinden op de website van Netwerk in de sport. De werkgever kan een werknemer niet dwingen om verlof op te nemen. Wel kan gekeken worden of er tijdelijk andere werkzaamheden zijn die de werknemer kan verrichten.

Welke financiële hulp is er voor professionals die niet in vaste dienst zijn?

Het kabinet neemt vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische steunmaatregelen.

 • Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen is het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers, ook ondernemers actief in de sport, kunnen mogelijk via dit loket een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het coronavirus. Kijk hiervoor op rvo.nl.
 • Op 7 april heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto (de TOGS-regeling) in verband met de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden. Gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Voor golf: SBI-code 85519 is toegevoegd aan de lijst, een aantal golfprofessionals kan hier gebruik van maken. Ook toegevoegd voor sport zijn de codes 56.29 (Kantines en contractcatering) en 85.51.9 (Overig sport- en recreatieonderwijs). Bekijk op rijksoverheid.nl en rvo.nl een lijst met alle SBI-codes.
 • De NGF en partner Deloitte hebben een overzicht gemaakt van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd (laatste update: 2 april). Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres.
  Voor ondernemingen met omzetverlies geldt dat zij gebruik kunnen maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) via het UWV.
  Ondernemingen kunnen de financiële druk verlagen met een lagere voorlopige aanslag door een dalende winst.
  Het kabinet heeft zijn beleid ten aanzien van het bijzonder uitstel van betaling versoepeld. Een organisatie kan bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Kijk op deze pagina van belastingdienst.nl en op deze pagina.  
  De liquiditeitspositie van ondernemingen kan gestimuleerd worden door een ruimere financiering en borgstelling betreffende Borgstelling Midden en KleinBedrijf (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).
 • In het overzicht staan ook regelingen voor ZZP-ers vermeld.
  Verscheidene banken helpen ondernemers door het opschorten van rente en aflossing van zakelijke kredieten en ZZP’ers worden door de overheid bijgestaan in het inkomen en een bedrijfslening.
  Zelfstandig ondernemers, onder wie ZZP’ers, kunnen gebruik maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) om het inkomen aan te vullen en een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Kijk voor informatie en het aanvragen van deze zogenoemde TOZO regeling op rijksoverheid.nl en op divosa.nl.

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Uit een impactanalyse van NOC*NSF en de sportbonden blijkt dat er naar verwachting een negatieve financiële impact zal zijn van 950 miljoen euro in de hele sportsector tot en augustus 2020. Dit bedrag is variabel en onder andere afhankelijk van de duur van de maatregelen. Het gaat in dit geval om sport in de breedste zin van het woord. Ook de horeca als inkomstenbron van sportverenigingen is daarin meegenomen. Het Mulier Instituut, een onafhankelijk sportonderzoeksbureau, voert begin april een nader onderzoek uit om inzichtelijk te krijgen welke impact de coronacrisis op sportclubs heeft. Hier vind je de vragenlijst. Het invullen neemt 15 tot 20 minuten in beslag en kan tot en met 13 april.

NOC*NSF heeft op 18 maart aan de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om net als in andere sectoren te bezien of en zo ja welke steunmaatregelen getroffen kunnen worden. Op 26 maart heeft NOC*NSF bericht dat er 4 a 5 miljoen euro opzij wordt gezet als begin van een groter noodfonds. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport.

Welke documenten heb ik nodig bij de aanvraag van steunmaatregelen?

In veel gevallen is een DigiD nodig. Bij de aanvraag van een DigiD heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig. Vaak heb je je paspoort of identiteitskaart nodig en voldoet je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs. Voor de aanvraag van de NOW heeft het UWV je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je die aangifte snel naar de Belastingdienst stuurt. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig. Voor de TOGS kun je zowel DigiD als eHerkenning gebruiken. Voor de aanvraag van de TOGS heb je ook je KVK-nummer en SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming nodig. Bekijk op rijksoverheid.nl en rvo.nl een lijst met alle SBI-codes en lees ook de FAQ hierboven. 

Waar kan ik met vragen terecht?

Aarzel niet om contact op te nemen met Jimmy van Heuven van Staereling of Frank Kirsten van de PGA Holland.

Hoe kan ik als golfprofessional bijdragen aan succes in de strijd tegen het coronavirus?

Golfleraren dragen bij door de adviezen van de overheid en van het RIVM op te volgen en deze adviezen te delen met leerlingen. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl.


Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. De berichtgeving over corona wordt voortdurend geactualiseerd. Voor nieuwsupdates over de gevolgen van het virus voor golf, ga naar ngf.nl/corona. Zie ook de FAQ voor clubs en banen en de FAQ voor golfers op GOLF.NL.