Terug naar Nieuwsoverzicht

Corona en golf: FAQ voor golfprofessionals

25 juni 2020

Deze lijst met antwoorden op veelgestelde vragen wordt aangepast door de PGA Holland en de NGF zodra daar aanleiding voor is. Laatste update: 25 juni, 9 uur.

Wat is het laatste nieuws? 

Vanaf 1 juli worden veel coronamaatregelen versoepeld, zo heeft premier Rutte op 24 juni bekendgemaakt. Een samenvatting van de versoepelingen is te vinden op rijksoverheid.nl

 • Anderhalve meter afstand houden blijft de norm. Verder moeten we de handen blijven wassen, zoveel mogelijk thuis blijven werken en drukke plekken vermijden. Wie klachten heeft, moet thuis blijven en zich laten testen.
 • Voor activiteiten binnen geldt per 1 juli: 1,5 meter afstand en maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • Voor activiteiten buiten geldt: 1,5 meter afstand en in de horeca moet altijd gewerkt worden met een vaste zitplaats. Er is geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf. In buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties dienen zelf voor naleving van deze regel te zorgen).
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Paracommerciële horeca - horeca gerund door een stichting of vereniging zonder winstoogmerk - mag vanaf 1 juli weer open.

De regel dat golfers pas 10 minuten voor de golfactiviteit mogen aankomen en na afloop direct naar huis moeten, is per 1 juni al geschrapt. Raadpleeg ngf.nl/coronafaq, de FAQ voor clubs en banen, voor details. Lees hier wat de overheid zegt over corona en sport vanaf 1 juli.

Ook de posters om golf en horecabezoek in goede banen te leiden, zullen waar nodig worden aangepast. Klik hier voor de posterverzameling.

We zijn zeer blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen die op 24 juni zijn aangekondigd, waardoor paracommerciële horeca op golfbanen ook weer open mag per 1 juli. Als golfsport hebben we echter nog steeds een belangrijke verantwoordelijkheid om te laten zien dat wij ons kunnen houden aan maatregelen en richtlijnen en toch plezier aan onze sport kunnen beleven. Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf 100 procent "1,5 meter samenleving proof" is en voorkomen we dat mensen besmet raken met het coronavirus door de golfsport. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5-meter sport die er is. Bij een eventuele opleving van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken. 

Mag ik lesgeven?

Het is vanaf 11 mei weer toegestaan om les te geven onder bepaalde voorwaarden en natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand en hygiëneregels. Sinds 1 juni mag de groep groter zijn dan tien personen. Vanaf 1 juni geldt ook het volgende: houd anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact) tenzij dit noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld bij een persoon met een fysieke beperking.

Zijn clubwedstrijden toegestaan en gaan NGF-wedstrijden door?

Zie hiervoor de FAQ voor clubs en banen

Kunnen er qualifying ronden gespeeld worden?

Ja. Clubs en banen kunnen qualifying condities aanbieden. De voorwaarden staan beschreven in het artikel ngf.nl/coronaregels.

Wanneer mogen de clubhuizen en terrassen weer open?

Commerciële horeca mag vanaf 1 juni weer open. Niet-commerciële horeca mag per 1 juli open. Zie hiervoor de FAQ voor clubs en banen

Hoe maak ik mijn faciliteiten in deze periode zo goed mogelijk schoon?

In dit document staat een waslijst aan tips.

Wat kunnen instanties als de NVG, PGA en NGF verder doen voor de golfpro’s?

Bij de PGA Holland kun je terecht voor vragen en adviezen (bekijk de FAQ hieronder). De NVG en NGF brengen de steunmaatregelen van de overheid in kaart en behartigen samen met de PGA Holland en de NGA de belangen van de hele sector. Bekijk de FAQ voor golfclubs en -banen.   

Moest een vereniging een pro in dienst doorbetalen in de periode dat lessen niet toegestaan waren?

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op haar website aan dat, als het gaat om trainers in loondienst, de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daarover is te vinden op de website van Netwerk in de sport. De werkgever kan een werknemer niet dwingen om verlof op te nemen. Wel kan gekeken worden of er tijdelijk andere werkzaamheden zijn die de werknemer kan verrichten.

Welke financiële hulp is er voor professionals die niet in vaste dienst zijn?

Het kabinet neemt vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische steunmaatregelen.

 • Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen is het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers, ook ondernemers actief in de sport, kunnen mogelijk via dit loket een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het coronavirus. Kijk hiervoor op rvo.nl.
 • Op 7 april heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto (de TOGS-regeling) in verband met de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden. Gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Voor golf: SBI-code 85519 is toegevoegd aan de lijst, een aantal golfprofessionals kan hier gebruik van maken. Ook toegevoegd voor sport zijn de codes 56.29 (Kantines en contractcatering) en 85.51.9 (Overig sport- en recreatieonderwijs). Bekijk op rijksoverheid.nl en rvo.nl een lijst met alle SBI-codes.
 • De NGF en partner Deloitte hebben een overzicht gemaakt van alle financiële regelingen die er vanuit de overheid worden opgetuigd (laatste update: 2 april). Je kunt ons per mail specifieke vragen stellen; die worden vervolgens door Deloitte bekeken en beoordeeld. Stuur vragen naar dit mailadres.
  Voor ondernemingen met omzetverlies geldt dat zij gebruik kunnen maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) via het UWV.
  Ondernemingen kunnen de financiële druk verlagen met een lagere voorlopige aanslag door een dalende winst.
  Het kabinet heeft zijn beleid ten aanzien van het bijzonder uitstel van betaling versoepeld. Een organisatie kan bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Kijk op deze pagina van belastingdienst.nl en op deze pagina.  
  De liquiditeitspositie van ondernemingen kan gestimuleerd worden door een ruimere financiering en borgstelling betreffende Borgstelling Midden en KleinBedrijf (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).
 • In het overzicht staan ook regelingen voor ZZP-ers vermeld.
  Verscheidene banken helpen ondernemers door het opschorten van rente en aflossing van zakelijke kredieten en ZZP’ers worden door de overheid bijgestaan in het inkomen en een bedrijfslening.
  Zelfstandig ondernemers, onder wie ZZP’ers, kunnen gebruik maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) om het inkomen aan te vullen en een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Kijk voor informatie en het aanvragen van deze zogenoemde TOZO regeling op rijksoverheid.nl en op divosa.nl.

Kijk voor informatie ook op deze websites:

Uit een impactanalyse van NOC*NSF en de sportbonden blijkt dat er naar verwachting een negatieve financiële impact zal zijn van 950 miljoen euro in de hele sportsector tot en augustus 2020. Dit bedrag is variabel en onder andere afhankelijk van de duur van de maatregelen. Het gaat in dit geval om sport in de breedste zin van het woord. Ook de horeca als inkomstenbron van sportverenigingen is daarin meegenomen. Het Mulier Instituut, een onafhankelijk sportonderzoeksbureau, voert begin april een nader onderzoek uit om inzichtelijk te krijgen welke impact de coronacrisis op sportclubs heeft. Hier vind je de vragenlijst. Het invullen neemt 15 tot 20 minuten in beslag en kan tot en met 13 april.

NOC*NSF heeft op 18 maart aan de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om net als in andere sectoren te bezien of en zo ja welke steunmaatregelen getroffen kunnen worden. Op 26 maart heeft NOC*NSF bericht dat er 4 a 5 miljoen euro opzij wordt gezet als begin van een groter noodfonds. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport.

Welke documenten heb ik nodig bij de aanvraag van steunmaatregelen?

In veel gevallen is een DigiD nodig. Bij de aanvraag van een DigiD heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig. Vaak heb je je paspoort of identiteitskaart nodig en voldoet je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs. Voor de aanvraag van de NOW heeft het UWV je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je die aangifte snel naar de Belastingdienst stuurt. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig. Voor de TOGS kun je zowel DigiD als eHerkenning gebruiken. Voor de aanvraag van de TOGS heb je ook je KVK-nummer en SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming nodig. Bekijk op rijksoverheid.nl en rvo.nl een lijst met alle SBI-codes en lees ook de FAQ hierboven. 

Waar kan ik met vragen terecht?

Aarzel niet om contact op te nemen met Jimmy van Heuven van Staereling of Frank Kirsten van de PGA Holland.

Hoe kan ik als golfprofessional bijdragen aan succes in de strijd tegen het coronavirus?

Golfleraren dragen bij door de adviezen van de overheid en van het RIVM op te volgen en deze adviezen te delen met leerlingen. De adviezen zijn te vinden op rivm.nl.


Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen met de NGF, NVG, PGA Holland of NGA. De berichtgeving over corona wordt voortdurend geactualiseerd. Voor nieuwsupdates over de gevolgen van het virus voor golf, zie de FAQ voor clubs en banen en de FAQ voor golfers op GOLF.NL.