Terug naar Nieuwsoverzicht

Hoe faciliteer je de senior golfer optimaal?

In november organiseert de NGF op vijf locaties in het land een ‘Specialisatiedag senioren’. Tijdens deze avond leer je hoe je als club een passend jaarprogramma opzet voor de senior golfer. Clubdeveloper Janke van der Werf geeft alvast antwoord op enkele vragen over deze belangrijke doelgroep en waarom er Specialisatiedagen worden georganiseerd.

Wat is de grootste uitdaging op het gebied van seniorengolf?

Dat je als club je seniorenleden ervan bewust maakt wat ze zelf kunnen doen om zolang mogelijk gezond en fit te blijven golfen. Veel senioren denken: ik golf al drie keer per week, wat moet ik dan nog meer doen want het gaat toch prima? De uitdaging is senioren te overtuigen van het voordeel dat het oplevert als je ook op latere leeftijd in jezelf blijft investeren.
Er zullen de komende jaren meer senior golfers bijkomen als we kijken naar cijfers van het CBS

Waarom is fysieke training belangrijk voor senioren?

Als je alleen je rondjes speelt en verder niets doet om je lichaam in goede conditie te houden, dan neemt je balans geleidelijk af en wordt het steeds moeilijker om de golfswing te kunnen blijven maken. Je moet steeds meer moeite doen om op je spelniveau te blijven. Dat verouderingsproces en de fysieke problemen die daarmee gepaard gaan, kun je wel degelijk beïnvloeden door heel gericht de juiste oefeningen te doen.

Hoe kan een club seniorengolfers hierin faciliteren?

Een club kan naast de golftrainingen ook een lesprogramma aanbieden met fysieke oefeningen voor balans en mobiliteit. Onder optimale begeleiding van golfprofessionals, maar ook met specialistische ondersteuning van een fysiotherapeut.

Besteden clubs in hun sportieve beleid voldoende aandacht aan senioren?

Clubs realiseren zich steeds meer dat je voor senioren meer dan alleen wedstrijden moet organiseren. Zo organiseren veel clubs groepstrainingen en fysieke trainingen die zeer gewild zijn bij deze doelgroep. Onderdelen die ook in het NGF-programma Committed to Senioren zijn opgenomen.

Gaan deze clubs op voor het certificaat Committed to Senioren?

De NGF vraagt deze clubs of ze geïnteresseerd zijn om de laatste puntjes op de 'i' te zetten voor dit certificaat. Een aantal clubs reageert positief op dat verzoek, maar er zijn ook clubs die liever hun eigen invulling geven aan het programma. Ook de clubs die niet aan het programma Committed to Senioren meedoen, zijn natuurlijk welkom om zich op onze bijeenkomsten te laten inspireren. Het belangrijkste voor de NGF is dat senioren goed bediend worden en daar willen we clubs graag bij helpen.”

Wat is de meerwaarde van het certificaat Committed to Senioren?

Het is een kwaliteitswaarborg. Dan weten mensen dat je een goed programma voor senioren hebt. Je kunt een goed programma hebben zonder certificaat. De NGF probeert clubs niet te overtuigen maar er wel bewust van te maken dat als je al een goed programma opgezet hebt, dan ook maar beter voor dat certificaat kunt gaan. Want dan kun je het naar buiten toe uitdragen. Het genereert vaak publiciteit, omdat we de overhandiging van het bijpassend schildje plannen rond een grote activiteit van de club.

Welke elementen zijn nog meer belangrijk in een seniorenprogramma?

Je kunt als club bijeenkomsten beleggen rond golf gerelateerde thema’s zoals mentale aspecten, voeding of materiaal. Het sociale netwerk van ouderen wordt vaak kleiner en de golfvereniging fungeert dan steeds meer als een tweede huis. Al is het maar voor een kopje koffie. Probeer daar als vereniging op in te spelen door niet alleen wedstrijden en trainingen te organiseren, maar ook sociale activiteiten als bridge of een cultureel uitstapje. Senioren kun je ook vragen voor de begeleiding van de jongste jeugdspelers. Met al die initiatieven bind je ouderen langer aan je vereniging en het levert je als club ook veel op. 

Moeten clubs zich niet vooral richten op het binnenhalen van jonge golfers?

Clubs vrezen soms dat het inzetten op senioren ten koste gaat van de werving van jongere generaties. Dat ze bekend komen te staan als een club voor ouderen. Maar dat heeft vooral te maken met hoe je je als club presenteert. Een golfclub bestaat voor de helft uit senioren. Dat is een gegeven en die groep heb je gewoon nodig voor het voortbestaan van je vereniging. Het is je basis. In het voetbal en hockey moeten ze juist alle moeite doen om vijftigplussers aan zich te binden. Al die groepen moeten samen kunnen gaan. Je hebt elkaar nodig.

Kom naar een Specialisatiedag senioren

In november 2017 organiseert de NGF onder leiding van Janke van der Werf vijf ‘specialisatiedagen senioren’ verspreid over Nederland.
  • 1 november Golfclub Spaarnwoude (Velzen)
  • 7 november Golfvereniging Albatross (Prinsenbeek)
  • 16 november Drentsche G&CC (Assen)
  • 23 november De Herkenbosche (Herkenbosch)
  • 29 november De Scherpenbergh (Lieren)

Klik op de oranje button onderaan deze pagina om aan te melden voor een van deze dagen.