Terug naar Nieuwsoverzicht

Het sportakkoord is gelanceerd

29 juni 2018

Minister Bruins heeft deze week het Sportakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd ter bespreking tijdens het Algemeen Overleg Sportbeleid op donderdag 28 juni. Eerder heeft hij hier al aandacht aan besteed in zijn Kamerbrief. De NGF, middels Jeroen Stevens, is bij het proces nauw betrokken geweest.
Vrijdag 29 juni is, samen met de vele organisaties die hieraan hebben bijgedragen, de officiële lancering van het Sportakkoord. Met het sportakkoord slaan de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen  om de kracht van sport in Nederland de komende jaren nóg beter te benutten.

Visie Sportakkoord
De kracht van sport en bewegen om te verenigen is zo groot omdat mensen er plezier aan beleven. Plezier door actief te sporten, door te spelen op straat, door samen sportevenementen te bezoeken of door actief te zijn als vrijwilliger. Dat plezier wordt niet beperkt door landsgrenzen of generaties. Kinderen van nu zullen later met plezier terugkijken op hun sportervaringen. Ze denken terug aan de trainer waar ze zo veel van hebben geleerd, aan de dag waarop ze trots de beker in ontvangst mochten nemen of aan het team waar ze vriendschappen aan over hebben gehouden. De medailles, diploma’s en foto’s zullen worden bewaard. Nog jaren later zullen de (on)tastbare herinneringen aan hun sportieve jeugd een glimlach op hun gezicht brengen.

Omdat zo veel mensen plezier aan sport en bewegen beleven, vormt sport een krachtig instrument. Een instrument om sociale cohesie en welzijn te bevorderen. De wedstrijd, de toertocht of de bridgeavond brengt mensen samen. Het helpt om je karakter te vormen, jezelf te leren kennen en te leren hoe je met anderen omgaat. Kortom; de sport creëert ontmoetingen en juist dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin de verschillen tussen bevolkingsgroepen zo vaak benadrukt worden.

Inhoud
Met dit sportakkoord worden de perspectieven van VWS, VSG/VNG en NOC*NSF met betrekking tot de sport in Nederland verenigd. Deze drie partijen onderschrijven dat sport en bewegen van grote waarde is voor individuen en voor de samenleving. Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je welzijn, je persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk om te doen. Niet voor niets sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders op wekelijkse basis, waarvan 4,9 miljoen mensen in verenigingsverband.

Meer informatie?
In het dossier Sportakkoord via Alles over sport, zijn alle belangrijke updates te vinden:

  • De publieksversie van het sportakkoord
  • De introductievideo van het Sportakkoord
  • Een artikel over het Sportakkoord in zijn geheel
  • Artikelen over de deelakkoorden van het Sportakkoord