Terug naar Nieuwsoverzicht

Het Sportakkoord: doet jouw club al mee?

19 juli 2019

Vorig jaar juni is het Sportakkoord gelanceerd met als doel om sport toekomstbestendig te maken. Wat begon als Nationaal Sportakkoord krijgt inmiddels in veel gemeenten gestalte met een lokaal sportakkoord. Wat betekent het Sportakkoord voor clubbestuurders, baanmanagers en baanexploitanten?

Bestuurders van sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen lokaal en in de maatschappij? 

Baanmanagers en –exploitanten kampen met dezelfde vragen. Veel clubs en golfbanen zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. En dat vindt de Rijksoverheid en de gezamenlijke sport heel belangrijk, want clubs zijn de basis voor sportend Nederland. Bij clubs sporten we met plezier en ontmoeten we elkaar. En zo zorgen we er met z'n allen voor dat meer mensen met plezier sporten en bewegen.

Wat is het Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. In het Sportakkoord werken overheid, bedrijfsleven, sport en maatschappelijke organisaties samen. Het Nationaal Sportakkoord is in juni 2018 door minister Bruno Bruins van Sport ondertekend. Daarna heeft de minister een oproep gedaan om ook lokale sportakkoorden te sluiten.

Het Sportakkoord kent zes ambities zoals een leven lang zonder belemmeringen kunnen sporten en bewegen voor iedere Nederlander, beweegactiviteiten voor kinderen onder de zes jaar, een duurzame sportinfrastructuur of een beleid om sport leuk en veilig te houden. De overheid investeert jaarlijks ruim 400 miljoen euro om deze ambities te realiseren.

Het Sportakkoord is er dus op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het lokale Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Die bepaalt samen met sportclubs, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties de ambities voor het lokale sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord een adviseur lokale sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport in jouw gemeente; onder meer door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken.

Wil je werken aan de toekomst van jouw club of meedenken over de toekomst van sport en sportclubs in jouw gemeente? Geef je op bij jouw adviseur lokale sport. Kijk op sport.nl/sportakkoord voor meer informatie of neem direct contact op met de Sportakkoord supportdesk.

Het Sportakkoord, de golfsport en GEO-certificering

Een van de speerpunten van het Sportakkoord is de verduurzaming van sportaccommodaties. De golfsport heeft deze uitdaging al jaren geleden opgepakt en ondergebracht in GEO-certificering, een traject dat leidt naar het internationaal erkend GEO-duurzaamheidskeurmerk (aangesloten bij ISEAL Alliance).

OnCourse Nederland is hierbij het voortraject naar GEO-certificering. OnCourse doorlopen betekent niet alleen voldoen aan internationale GEO-criteria maar ook aan alle wet- en regelgeving op het gebied van duurzaam beheer (bijvoorbeeld de nieuwe Wet natuurbescherming). Clubs die voldoen aan alle verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer ontvangen na een audit het GEO-certificaat, het internationale keurmerk van de GEO Foundation voor milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord beheer.

De NGF stimuleert alle clubs om het GEO-certificaat te behalen. Nederland heeft wereldwijd de meeste banen met een GEO-certificaat (op dit moment 97).

Duurzaam golfbaanbeheer middels GEO-certificering is inmiddels noodzaak geworden en steeds minder vrijblijvend. Golfbanen mogen bijvoorbeeld vanaf 2020 enkel onder strikte voorwaarden en in uitzonderlijke gevallen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken (lees hier meer). Daarnaast komt het steeds vaker voor dat banen te maken hebben met een verbod om te beregenen. GEO-certificering leidt daarnaast ook tot bewustwording op het gebied van natuur, bronnen (energiegebruik) en gemeenschap (de drie thema’s van OnCourse). Daarmee verschaft GEO-certificering inzicht in een groot deel van de totale bedrijfsvoering van een golfbaan.

Bekijk deze video waarin de gang van zaken bij een lokaal sportakkoord helder wordt uitgelegd.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.