Terug naar Nieuwsoverzicht

Een betere doorstroming en meer biodiversiteit

23 juni 2019

De nieuwe regels geven golfbanen meer vrijheid om de baan zo in te richten dat de doorstroming en de biodiversiteit verbetert. Maak er gebruik van!

Een aantal regelwijzigingen per 1 januari 2019 is gericht op baanonderhoud en het bevorderen van een goed speeltempo. De belangrijkste betreft hindernissen in de baan. 

Het is algemeen bekend dat waterhindernissen in de nieuwe regels hindernissen heten (penalty area's in het Engels). Het is nog niet bij iedereen even goed bekend dat hindernissen niet alleen uit water hoeven te bestaan. Het kunnen sinds 1 januari 2019 ook gebieden zijn met hoog gras, woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke.

De regelwijziging geeft clubs dus de mogelijkheid om een ruig gebied in de baan te markeren als hindernis (met rode of gele paaltjes). Dat heeft verschillende voordelen.

  • De speler heeft een extra optie om het spel te vervolgen. Als de golfer de bal niet vindt of niet wil spelen, dan kan hij of zij de hindernis ontwijken (een drop met bijtelling van een strafslag). Hierdoor wordt het spel versneld (de bal hoeft niet per se gevonden te worden en spelers hoeven bij een verloren bal niet terug naar de plaats waar de laatste bal is geslagen). 
  • Het greenkeepingteam is minder tijd kwijt aan het onderhouden van het ruige gebied. 
  • Door de natuurontwikkeling in het ruige gebied te bevorderen, vooral op plekken die minder vaak in spel zijn, wordt de biodiversiteit op de golfbaan vergroot. Een variatie aan vegetatietypen trekt een variatie aan diersoorten aan en met bloemen en kruiden lokt men insecten en insecteneters.

Met een slimme baaninrichting kun je dus twee vliegen in één klap slaan: een betere doorstroming en meer biodiversiteit. Maar ga planmatig te werk en let op dat het baanontwerp en de uitdaging van een bepaalde hole niet te veel wordt aangetast. Niet alleen de baancommissie en handicap- en regelcommissie moeten bij dit proces betrokken worden maar ook de greenkeepers en de baanarchitect.

In het document Baanmarkeringen hieronder staan argumenten om bepaalde gebieden (niet zijnde water) al dan niet tot hindernis te verklaren.Bekijk hieronder ook de brochure over biodiversiteit op golfbanen.

Op een juiste wijze markeren van de baan.

Een brochure over het belang van biodiversiteit. Hoe kunnen golfbanen een bijdrage leveren aan behoud en verbetering van biodiversiteit?