Terug naar Nieuwsoverzicht

Regeloplossingen in natte tijden

10 oktober 2019

Wat mogen golfers en clubs doen in een periode waarin een golfbaan door en door nat is?

Bal ingebed

De nieuwe regels bieden soelaas als een bal is ingebed in de grond: in de fairway of in de rough. Vroeger mocht een ingebedde bal in de rough niet gedropt worden tenzij een plaatselijke regel van de baan of wedstrijdcommissie zei dat het wel mocht. Vanaf 1 januari 2019 mag een ingebedde bal in de rough wel opgepakt, schoongemaakt en gedropt worden tenzij een plaatselijke regel dit verbiedt. De situatie is dus omgekeerd.
Het kan geen kwaad om golfers te wijzen op deze nieuwe regel want lang niet iedereen is er al mee bekend. Lees meer over deze regel op GOLF.NL.

Tijdelijk water

De regels staan ook toe dat een golfer zonder straf “tijdelijk water” ontwijkt. Tijdelijk water valt onder de "abnormale baanomstandigheden"; het is elke tijdelijke concentratie van water op de grond (zoals regen- of beregeningsplassen of plassen als gevolg van het overlopen van enige waterpartij). Het is niet voldoende als de grond alleen nat, modderig of zacht is of dat er alleen even water zichtbaar is als de speler op de grond stapt; er moet een concentratie van water zichtbaar blijven voor of nadat de stand is ingenomen. 
Regel 16 legt uit wanneer je tijdelijk water zonder straf mag ontwijken en hoe dat moet. 

Bunker gevuld met tijdelijk water

Het komt voor dat enkele bunkers in de baan (bijna) geheel gevuld zijn met tijdelijk water. Een club kan dan een tijdelijke plaatselijke regel (F16) instellen die toestaat dat deze bunkers grond in bewerking in het algemene gebied zijn.
Als de bal van een speler in deze grond in bewerking ligt of deze raakt, of als de grond in bewerking een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing, dan mag de speler deze belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
Voordat een club deze tijdelijke plaatselijke regel instelt is het verstandig om eerst contact op te nemen met Robert Hage. Mail robert.hage@ngf.nl.

Bladeren in bunker

In de herfst treft een golfer niet alleen plassen aan in de bunkers maar ook bladeren en takken. De nieuwe regels staan toe dat een speler een blaadje of takje verwijdert en het is verstandig om golfers hierop te wijzen.
Vroeger mocht je voor een slag uit een bunker geen losse natuurlijke voorwerpen in een bunker oppakken en verwijderen. Per 1 januari 2019 mag dat wel. Voorbeelden van losse natuurlijke voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken. Lees meer over deze regel op GOLF.NL

Tijdelijke plaatselijke regels "Plaatsen" en "Bal schoonmaken"

Enerzijds is er de "gewone" plaatselijke regel voor "Plaatsen" (E3) die een club in de periode 1 november tot 1 mei mag instellen. Anderzijds is er de plaatselijke regel "Bal schoonmaken" (E2). Als delen van de baan zo nat zijn dat er heel vaak modder aan de bal blijft kleven, dan kan de club overwegen om deze tijdelijke plaatselijke regel “Bal schoonmaken" te laten gelden. Die regel staat toe dat een speler de bal opneemt, schoonmaakt en terugplaatst in het algemene gebied. Deze mogelijkheid moet beperkt worden tot die delen van de baan waar het nodig is. 

De gewone plaatselijke regel "Plaatsen", die een club in de periode 1 november tot 1 mei mag instellen, is alleen bedoeld voor plekken in het algemeen gebied die gemaaid zijn op fairwayhoogte of lager. De tijdelijke plaatselijke regel “Bal schoonmaken” kan daarentegen worden gebruikt voor het algemene gebied of voor specifieke gebieden. Hieronder volgt een voorbeeld van E2:

“Als de bal van een speler in [geef gebied aan, zoals algemene gebied, op de zesde hole in het algemeen gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager, etc.] ligt, mag de bal worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).”

Voordat een club de tijdelijke plaatselijke regel “Bal schoonmaken” instelt, is het verstandig om eerst contact op te nemen met Robert Hage. Mail robert.hage@ngf.nl. Verwar de plaatselijke regels "Plaatsen" en "Bal schoonmaken" niet. En als een van de plaatselijke regels tijdelijk wordt ingevoerd, zorg dan voor een goede uitleg voor de golfers zodat de speler de plaatselijke regels ook niet verwarren.

Schade op de green

In natte periodes zijn de greens zacht en kwetsbaar en dat leidt tot meer schade van ballen en schoenen. Het is goed om golfers erop te wijzen dat ze sinds de invoering van de nieuwe regels veel meer schade mogen repareren dan voorheen. Niet alleen pitchmarks (die hersteld moeten worden) maar bijvoorbeeld ook spikemarks of schade veroorzaakt door een club of vlag. Lees op GOLF.NL meer over schade op de green. 

 Meer informatie over plaatselijke regels per 1 januari 2019: klik op de link hieronder.

Per 1 januari 2019