Terug naar Nieuwsoverzicht

EnquĂȘte onder clubs over BOSA-regeling

24 juli 2023

Het ministerie van VWS overweegt om de BOSA per 2024 opnieuw beschikbaar te stellen aan amateursportorganisaties. Ter voorbereiding hierop wordt een onderzoek gedaan naar verbeterpunten voor een regeling na 2023. Hierbij zullen ook golfclubs benaderd worden.

BOSA is de afkorting voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Informatie over de huidige regeling, die eind 2023 afloopt, is te vinden op de website dus-i.nl.

Zoals gemeld in de algemene vergadering van mei 2023 overweegt VWS de BOSA-regeling voort te zetten. Ter voorbereiding hierop zijn vanaf begin dit jaar meerdere bonden, waaronder de NGF, betrokken in een evaluatieproces. Dit proces is positief afgerond met een aantal aanbevelingen voor een nieuwe regeling.

Onlangs is gebleken dat, vanwege interne richtlijnen bij langdurige financiële regelingen, deze evaluatie door een externe partij uitgevoerd had moeten worden. Dat is dan ook wat er de komende weken/maanden gaat gebeuren. Een onderdeel daarvan is dat er een enquête wordt uitgezet onder sportclubs. Ook enkele golfclubs zullen op korte termijn benaderd worden door het bureau dat het onderzoek uitvoert. Wij verwachten niet dat de uitkomsten van deze nieuwe evaluatie anders zal zijn dan de reeds uitgevoerde evaluatie, maar een en ander zal zeker leiden tot vertraging en later dan gehoopt en toegezegd een antwoord of de BOSA-regeling gecontinueerd zal worden.

Het door het ministerie aangewezen onderzoeksbureau, Significant Public, zal op korte termijn een aantal golfclubs benaderen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Golfclubs die in de afgelopen jaren een aanvraag voor de BOSA-subsidieregeling hebben gedaan.
  • Golfclubs die in 2022 geen aanvraag hebben gedaan voor een BOSA-subsidie maar wel in een eerder stadium een TASO-aanvraag hebben gedaan (het coronasteunpakket voor de sportsector, 2020-2022).

Niet álle golfclubs die aan deze voorwaarden voldoen zullen benaderd worden, slechts een deel zal bericht ontvangen van onderzoeksbureau Significant Public. Deze golfclubs ontvangen een e-mail van de onderzoekers. De onderzoekers zullen bij deze e-mail een aanbevelingsbrief sturen namens NOC*NSF en de sportbonden.

Mocht je golfclub benaderd worden, dan is het goed om te weten dat antwoorden op de vragen in de enquête anoniem worden behandeld. Het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 15 minuten tijd.

Zodra er meer nieuws is over de voortzetting van de BOSA zal de NGF alle golfclubs inlichten. Mocht je nu vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie, aarzel dan niet om contact met Jeroen Stevens op te nemen.